Tổng hợp những lời chúc mừng sinh nhật em trai hài hước | Anybook.vn

0 Comments

Mirary fety sambatra ho an’ny rahalahy

Amin’ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana, tsy misy zavatra manan-danja kokoa noho ny fanomezana, voninkazo vaovao, ary ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana manan-danja sy tsara tarehy avy amin’ny namana sy ny olon-tiana ao amin’ny fianakaviana. Indreto ny firariantsoa indrindra ho an’ny rahalahy tianay halefa ho anao.

Ny hafatry ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana lehibe dia tsy voatery ho maina, tsy voajanahary, na terena. Tsy maintsy avy ao am-po izany ary mahatonga ny mpandray azy hahatsapa ny fihetseham-po rehetra miditra amin’ny teny tsirairay. Andeha isika handinika sy hisafidy ho anao ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana manan-danja ho an’ny rahalahy, mampihomehy sy mahatsikaiky fitsingerenan’ny andro nahaterahana ho an’ny rahalahy eto ambany mba homena ny rahalahy malalanao!

FANONTANIANA NY FANAHY MASINA HO AN'NY FANAOVAN-TENIN'ANDRIAMANITRA

Fitahiana 1.

Tsy toy ny omaly ny androany, andro manokana ny androany, andro nisy anjely mahafatifaty teo amin’izao tontolo izao… taona maro lasa izay. Mitsikia sy mirary soa hatrany rahalahy.

Fitahiana 2.

Mirary tsingerintaona nahaterahana manan-danja, feno fifaliana sy fahasambarana, ry rahalahy! Mirary tsiky lalandava, tsiky mahafatifaty, tsiky saro-kenatra, tsikitsiky tanora ary tsiky isan-karazany anio! Arahaba tratry ny taona ^^

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy

Fitahiana 3.

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana rahalahy dia manana fotoana mahafinaritra miaraka amin’ny namana sy havana ary indrindra ny antsasany feno fitiavana amin’ity andro manan-danja ity. Manantena aho fa hahomby sy ho sambatra foana ianao amin’ny taona vaovao. Tratry ny tsingerintaona nahaterahana!

Faniriana 4.

Rahalahy! Fantatry ny anabaviko fa mahalana izahay mianaka no mifampiresaka, tsy dia miara-milalao ihany koa, indraindray ny mahita anay miara-mifaly amin’ny mpiray tam-po dia mampalahelo sy mahavaky fo ihany koa, sa tsy izany? Na izany aza anefa dia tena tiako ianao, zokiny lavitra noho ianao, ka tsy afaka milalao aminao, tsy afaka milalao aminao, mitifitra marbra, mitifitra basy … (satria vehivavy aho) ny fitsingerenan’ny andro nahaterahanao. , ny andro nanampian’ny zandrinao tamin’ny fomba ofisialy taona vaovao, rehefa lehibe izy, dia tsy maintsy nankatò ny fianarany. Mirary tsingerintaona mafana be anao aho!

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy

Faniriana 5.

Tokony ho fantatrao fa tsy rahalahiko fotsiny ianao. Ianao koa no namako akaiky indrindra ary manazava ahy. Amin’ny fitsingerenan’ny andro nahaterahanao, tiako ny tsy hanananao afa-tsy zava-dehibe. Arahabaina sn rahalahy!

Fitahiana 6.

Amin’ny fitsingerenan’ny andro nahaterahanao … dia mirary fahasalamana ho anao, vaovao hatrany. Enga anie ny zavatra tsara vintana, tsara indrindra ary sambatra indrindra ho tonga aminao amin’ny vanim-potoana vaovao. Tratry ny tsingerintaona nahaterahanao ianao!

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy

Fitahiana 7.

Fotoana hanadinoana ny fotoana, ny tebiteby ary ny adin-tsaina, satria androany no tsingerintaona nahaterahanao! Hifety toy ny tsy misy ampitso isika. Fa aza manahy. Mampanantena anao izahay fa tsy hanenenanao na dia iray aza amin’izany anio. Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy!

Fitahiana 8.

Aoka ho eo anilan’ny fiainako mahafinaritra ny fanirianao lalina. Manantena aho fa amin’ny vanim-potoana vaovao dia ho salama sy milamina foana ianao amin’ny asanao. Tratry ny tsingerintaona nahaterahana!

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy

Fitahiana 9.

Mirary taona vaovao feno firariantsoa ho anao

Faly toy ny voninkazo any an-danitra

Ny fahasalamana dia toy ny vato diamondra

Tena mafy ny vatana

Fandresena sakana amin’ny lalan’ny fiainana feno tsilo.

Fitahiana 10.

Ny zavatra rehetra antenaiko, ny zavatra rehetra mahafaly ahy, ny zavatra rehetra nofinofiko – dia ny fitsingerenan’ny andro nahaterahan’ny rahalahy!

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy

Fitahiana 11.

Tamin’io andro io… taona maro lasa izay, nisy zazalahy kely nitomany mafy niarahaba ny nahaterahany. Ary anio io zazalahy io dia ianao, mitsikia be mahita fa feno fahasambarana isaky ny segondra, isa-minitra eo amin’ny fiainanao. Ary te-hiteny aminao aho hoe: “Mirary tsingerintaona nahaterahana sy fahombiazana amin’ny taona vaovao”

Fitahiana 12.

Mirary fety sambatra ho an’ny anadahinao malalanao. Tiako be ianao. Mirary anao hanana fahasahiana ampy hijoroana amin’ny fiainana. Aza kanosa manoloana ny zava-tsarotra. Aoka ianao ho tapa-kevitra amin’ny asa ary ho mailo amin’ny fisainana. Hanao izay rehetra azo atao aho mba hananana hoavy tsara ho anao. Ho anao, afaka manao sorona ny tenako aho. Miala tsiny aho fa tsy afaka niaraka taminao tamin’ity andro ity, taona… mahagaga ianao ry rahalahiko!

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy

Fitahiana 13.

Mety tsy miteny aminao matetika aho…, fa ianao no zandriny faran’izay tsara indrindra azon’ny rehetra tadiavina! Mitondra fifaliana ho ahy isan’andro ianao. Tratry ny tsingerintaona nahaterahanao ianao! – Angamba tsy ampy ny fitenenana anao…, fa ianao no zandrilahy tsara indrindra azon’ny rehetra irina. Mitondra fifaliana isan’andro ianao. Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy.

Fitahiana 14.

Ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana dia andro voalohany amin’ny dia 365 andro hafa manodidina ny masoandro. Ankafizo ny dia. ~ Ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana dia ny andro voalohany amin’ny 365 andro manodidina ny masoandro. Ankafizo ny andronao sisa ry rahalahy.

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy

Fitahiana 15.

Koa satria fitsingerenan’ny andro nahaterahana ny androko, azonao atao ny mikarakara ny raharahako ao an-trano mba hahafahako manala akanjo, mamaly ny SMS sy ny antso momba ny fitsingerenan’ny andro nahaterahanao, ary ny fety. Ny tsara indrindra mandritra ny 24 ora ihany, fantatrao! Hafa ny ampitso. Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy!

Fitahiana 16.

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy. Ampio taona vaovao tsara tarehy kokoa, fitiavana ny fiainana bebe kokoa! ^^. Mirary fahombiazana ho anao aho, Fahombiazana eo amin’ny fiainana sy eo amin’ny fiainana. Mirary soa sy fahombiazana ho anao amin’ny lafiny rehetra aho

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy

Faniriana 17.

23:55: Mijanona mandraka ankehitriny mba hiarahabana ny anadahiko malalako, te ho olona voalohany amin’ny taona mirary anao, mirary tsingerintaona feno fifaliana sy fihomehezana ho anao. Na dia tsy mifanakaiky aza ianareo, dia fantatrareo fa tena tiako ianareo. Alefako ho anao ny firariantsoa feno fitiavana.

Fitahiana 18.

Mandefa firariantsoa ho anao ry havako malala! Misaotra anao tonga ary nampifalifaly kokoa ny fianakavianay. Ny ray aman-dreny sy ny iray tampo amiko dia miaraka amiko foana, miaraka amiko mba handresena ny fahasahiranana sy ny fanamby amin’ny fiainana. Na dia efa lehibe aza izy dia mbola mahafatifaty sy kely toy ny taloha ihany. Tiako enao!

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy

Fitahiana 19.

Manantena aho fa ho tanteraka daholo ny nofinofinao sy ny fanirianao momba ny tsingerintaona nahaterahanao. ~ Ho tanteraka anie ny fitsingerenan’ny andro nahaterahan’ny rahalahinao.

Fitahiana 20.

Te hisaotra anareo aho noho ireo fahatsiarovana mahafinaritra tsy tambo isaina tamin’ny fahazazanay. Miarahaba antsika olon-dehibe. Mirary fety sambatra ho anao ry rahalahiko mahafinaritra!

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy

Fitahiana 21.

Amin’izao vanim-potoana mahafinaritra izao dia mirary fahasalamana ho an’ny zandriko, tonga hatrany ny fahombiazana, raha ny hatsaran-tarehy dia tsy maintsy mijery izany ny rehetra, hihi. Tratry ny tsingerintaona nahaterahana !

Fitahiana 22.

Tazony foana ny tarehinao sy ny tsiky avy any an-danitra, ry rahalahy. Aza ovaina ny sariko, zazalahy kely mendrika… kapoka ^^

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy

Fitahiana 23.

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy malala! Manantena aho fa hanana andro manan-danja miaraka amin’ny fianakaviana sy ny namana ianao. Maniry anao taona vaovao hihaona amin’ny andriamanitry ny vintana, hihaona amin’ny Fairy ny fifaliana. Mirary taona feno fahasambarana ho anao eo amin’ny fiainana!!!

Fitahiana 24.

Amin’ny vavaka rehetra, mirary ny tsara indrindra ho anao aho, mirary tsingerintaona nahaterahana sy taona ho avy. Tratry ny tsingerintaona nahaterahana. Amin’ny vavaka rehetra ataoko dia mirary ny tsara indrindra ho an’ny rahalahiko aho. Mirary tsingerintaona mahafinaritra sy taona mahafinaritra. Tratry ny tsingerintaona nahaterahana!

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy

Fitahiana 25.

Nandinika aho ary mirehareha fatratra rehefa nihalehibe avy amin’ny zazalahy ho lehilahy ianao. Tratry ny tsingerintaona nahaterahanao… ny anadahinao mahafinaritra. Reharehako koa ny ray aman-dreniko.

Fitahiana 26.

Efa ho antitra aho…ary efa ho lehibe ho olon-dehibe. Tratry ny tsingerintaona nahaterahana, rahalahy!

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy

Fitahiana 27.

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry zalahy malala, ny hany azoko lazaina dia manantena zavatra tsara be dia be ho anao sy ny ankohonanao kely!!! Indraindray aho reraka sy ketraka, dia mieritreritra izay mamporisika anao aho… Avy aminao aho mino ny fiainana fa betsaka ny zavatra tsara ho antsika… Salama tsara tarehy, sambatra, fiadanana ary fahasambarana, rahalahy… Misaotra tamin’ny zavatra mafana nomenao ahy!!

Fitahiana 28.

Tsy misy dikany io fanomezana io, fa ny fahatsiarovana eto dia ny handefasana ny firariantsoa rehetra ho an’ny rahalahiko. Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy.

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy

Fitahiana 29.

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy. Ampio taona vaovao tsara tarehy kokoa, fitiavana ny fiainana bebe kokoa! ^^. Mirary soa ho anao amin’ny fandraharahana mahomby, fahombiazana eo amin’ny fiainana ary koa eo amin’ny fiainana. Mirary soa sy fahombiazana ho anao amin’ny lafiny rehetra aho.

Fitahiana 30.

Tsingerintaona nahaterahan’ny rahalahy malala! Mirary anao “sambatra, tanora, salama, toetra mangatsiatsiaka, milamina ny fiainana” ary “mitsiky, feno fitiavana, feno hery” hatrany! ^^

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy

Maniry 31.

Rehefa mihalehibe ianao manomboka amin’ny zaza ka hatramin’ny olon-dehibe, dia tiako ny hahatsiaro mandrakariva ireo toetra tsara azonao nandritra ny taona maro. Aza adino mihitsy hoe iza ianao, satria tena mahatalanjona tokoa ny maha-izy anao eto sy ankehitriny. Izany no fitsingerenan’ny andro nahaterahan’ny rahalahiko ho anao. Fitahiana 32.

Rahalahy! namanao akaiky indrindra ^^! Anio no tsingerintaonako, lavitra ahy ianao, tena malahelo aho, tsy maintsy mifaly aho rehefa mandalo ny taona vaovao! Mba mifalia! Tiavo ny fiainana! Manana fanomezana ho anareo aho, fa rehefa vitako ny asako, dia haveriko aminareo izany. Na dia tara aza, fa lavitra ny fo. Mirary soa ho anao mandrakariva. Misaotra anao tonga teo mba hampionona sy hizara amiko! Misaotra anao! Ny anadahinao/rahavavinao! Tratry ny tsingerintaona nahaterahana.

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahy

Te-hanoratra stt tratry ny tsingerintaona nahaterahana ho an’ny anadahinao ianareo mba hamorona fifaliana sy tsy ampoizina ho an’ny rahalahinao, fanangonana ny rehetra Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ry rahalahySary tsara sy misy dikany ranamana, tononkalo mirary fety sambatra eto ambony dia soso-kevitra manokana ho anao. Ny fehezam-boninkazo vaovao, ny famihina malefaka miaraka amin’ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana fohy nefa fohy ho an’ny rahalahy, feno fihetseham-po, matoky fa ny mpandray dia hipoaka amin’ny fahasambarana tsy hay lazaina alohan’ny fanomezana sarobidy ara-panahy lehibe omenao. Mirary fahombiazana. Aza adino ny manaraka sy manohana an’i Hoa Ca Crocodile! Andao hanao mofomamy fitsingerenan’ny andro nahaterahana tena tsara tarehy sy misy dikany mba hamoronana tsy ampoizina.

Araka ny sachvui.vn

READ  Lời Chúc Buổi Sáng | Anybook.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]