[ToMo] Tổng Quan Về Tính Cách ISTJ – “Người Hậu Cần” | Anybook.vn

0 Comments

I. GIỚI THIỆU (INTRODUCTION)

 

Từ sự quan sát của mình, tôi thấy rằng bất cứ khi nào một nhiệm vụ có thể được hoàn thành tốt chỉ bởi một người…thì chúng sẽ trở nên tồi tệ hơn khi được thực hiện bởi hai người, và chắc chắn là không thể hoàn thành nếu có ba hoặc nhiều người hơn tham gia vào.

– George Washington

My observation is that whenever one person is found adequate to the discharge of a duty… it is worse executed by two persons, and scarcely done at all if three or more are employed therein.

George Washington

 

Loại tính cách ISTJ được cho là chiếm nhiều nhất, khoảng 13% dân số. Những nét tính cách đặc trưng như sự chính trực, logic thực tế và những cống hiến không biết mệt mỏi của họ khiến ISTJs trở thành một nhân tố quan trọng trong nhiều gia đình, cũng như những tổ chức làm việc trên tinh thần truyền thống, nguyên tắc và tiêu chuẩn, như là văn phòng luật, cơ quan quản lý và quân đội. Những người thuộc nhóm tính cách ISTJ thích chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, và tự hào với điều họ làm – khi họ có một mục tiêu trong công việc, ISTJs dốc toàn thời gian và công sức của họ để có thể hoàn thành các công việc liên quan với độ chính xác và sự kiên nhẫn.

 

The ISTJ personality type is thought to be the most abundant, making up around 13% of the population. Their defining characteristics of integrity, practical logic and tireless dedication to duty make ISTJs a vital core to many families, as well as organizations that uphold traditions, rules and standards, such as law offices, regulatory bodies and military. People with the ISTJ personality type enjoy taking responsibility for their actions, and take pride in the work they do – when working towards a goal, ISTJs hold back none of their time and energy completing each relevant task with accuracy and patience.

Thay vì đưa ra những giả định, ISTJs thích phân tích môi trường xung quanh họ hơn, kiểm lại các sự kiện và từ đó đưa ra hành động thực tiễn. Những người thuộc nhóm tính cách ISTJ là những người nghiêm túc và dứt khoát, và khi họ đã ra quyết định, họ sẽ chỉ làm những điều cần thiết để đạt được mục tiêu, và mong muốn người khác có thể nắm bắt tình huống ngay lập tức để hành động. ISTJs không chịu nổi sự lưỡng lự, họ nhanh chóng mất kiên nhẫn nếu cách xử lý mà họ lựa chọn gặp phải thách thức từ những lý thuyết phi thực tế, đặc biệt nếu chúng phớt lờ những chi tiết quan trọng – nếu sự thách thức này trở thành những cuộc tranh luận mất thời gian,thì có thể càng về cuối, ISTJs càng trở nên cực kỳ tức giận.

ISTJs don’t make many assumptions, preferring instead to analyze their surroundings, check their facts and arrive at practical courses of action. ISTJ personalities are no-nonsense, and when they’ve made a decision, they will relay the facts necessary to achieve their goal, expecting others to grasp the situation immediately and take action. ISTJs have little tolerance for indecisiveness, but lose patience even more quickly if their chosen course is challenged with impractical theories, especially if they ignore key details – if challenges becomes time-consuming debates, ISTJs can become noticeably angry as deadlines tick nearer.

Kết Giao Cùng Những Người Có Nhân Phẩm Tốt Nếu Bạn Coi Trọng Danh Tiếng Của Mình (Associate With Those of Good Quality if You Esteem Your Reputation…)

Khi ISTJs nói rằng họ sẽ hoàn thành một công việc nào đó thì họ sẽ làm vậy, họ sẽ làm hết bổn phận của mình bất kể họ phải trả giá cho điều đó. Và họ gặp trở ngại với những người hứa mà không làm. Lười biếng cùng thiếu trung thực là cách nhanh nhất để bạn đánh mất thiện cảm từ ISTJ. Do đó, những người mang cá tính ISTJ thường thích làm việc độc lập hơn, hoặc ít nhất quyền lực của họ phải được thể hiện một cách rõ ràng trong một hệ thống phân cấp, nơi mà họ có thể đặt ra và đạt được mục tiêu của mình mà không cần tranh luận hay nghi ngờ về độ đáng tin của người khác.

When ISTJs say they are going to get something done, they do it, meeting their obligations no matter the personal cost, and they are baffled by people who don’t hold their own word in the same respect. Combining laziness and dishonesty is the quickest way to get on ISTJs’ bad side. Consequently, people with the ISTJ personality type often prefer to work alone, or at least have their authority clearly established by hierarchy, where they can set and achieve their goals without debate or worry over other’s reliability.

ISTJs có tư duy thực chứng sắc bén, thích tự chủ và độc lập hơn là dựa vào người khác hay một thứ gì đó. ISTJs coi việc dựa vào người khác là điểm yếu, và họ không muốn đam mê dành cho công việc, sự đáng tin cậy và sự chính trực hoàn hảo của họ bị rơi vào cạm bẫy này.

ISTJs have sharp, fact-based minds, and prefer autonomy and self-sufficiency to reliance on someone or something. Dependency on others is often seen by ISTJs as a weakness, and their passion for duty, dependability and impeccable personal integrity forbid falling into such a trap.

Ý thức về bản tính liêm chính này là nòng cốt trong tính cách ISTJs, và vượt trên ý thức của họ – ISTJs tuân thủ các nguyên tắc và đường lối mà không quan tâm đến cái giá phải trả, khai báo những sai lầm cá nhân của mình và nói ra sự thật dù cho kết quả sau cùng có thể trở thành thảm họa. Đối với ISTJs, sự thành thật quan trọng hơn những lý do tình cảm, và cách thể hiện thẳng thừng này của họ khiến người khác có ấn tượng sai về họ, cho rằng ISTJs là những người lạnh lùng, thậm chí là cứng nhắc. Những người mang tính cách này có thể phải đấu tranh rất nhiều để biểu đạt cảm xúc và sự yêu mến của họ ra bên ngoài, nhưng những lời ám chỉ mà họ không nhận thấy, hoặc tệ hơn là không để tâm đến, đều gây tổn thương sâu sắc.

This sense of personal integrity is core to ISTJs, and goes beyond their own minds – ISTJ personalities adhere to established rules and guidelines regardless of cost, reporting their own mistakes and telling the truth even when the consequences for doing so could be disastrous. To ISTJs, honesty is far more important than emotional considerations, and their blunt approach leaves others with the false impression that ISTJs are cold, or even robotic. People with this type may struggle to express emotion or affection outwardly, but the suggestion that they don’t feel, or worse have no personality at all, is deeply hurtful.

Thà Một Mình Còn Hơn Đi Cùng Những Người Đồng Hành Tệ Hại (…For It Is Better to Be Alone Than in Bad Company)

Tính cống hiến của ISTJ là một phẩm chất tuyệt vời cho phép họ đạt được nhiều điều, nhưng nó cũng là điểm yếu chí mạng mà những kẻ lười biếng có thể lợi dụng. ISTJs tìm kiếm sự ổn định và đảm bảo, coi nhiệm vụ của họ là giữ cho quá trình hoạt động trơn tru, và họ có thể nhận thấy rằng đồng nghiệp và những người quan trọng khác đùn đẩy trách nhiệm cho họ và biết rằng họ sẽ luôn luôn đảm đương trách nhiệm này. ISTJs có xu hướng không chia sẻ quan điểm của mình mà để hành động chứng minh, thế nhưng có thể mất rất nhiều thời gian để những hành động này mới đem đến kết quả để chứng minh toàn bộ khả năng của họ.

ISTJs’ dedication is an excellent quality, allowing them to accomplish much, but it is also a core weakness that less scrupulous individuals take advantage of. ISTJs seek stability and security, considering it their duty to maintain a smooth operation, and they may find that their coworkers and significant others shift their responsibilities onto them, knowing that they will always take up the slack. ISTJs tend to keep their opinions to themselves and let the facts do the talking, but it can be a long time before observable evidence tells the whole story.

ISTJs cần phải nhớ tự chăm sóc bản thân – do sự dựa dẫm từ những người khác, ISTJs nỗ lực đến ngoan cố để có thể tạo ra sự ổn định và dàn xếp hiệu quả các mục tiêu dài hạn, điều này tạo ra sự căng thẳng về cảm xúc bị kiềm nén trong nhiều năm, cho đến khi quá trễ để cứu vãn. Nếu họ có thể tìm được những đồng nghiệp hay người vợ/chồng chân thành coi trọng và bổ sung cho những phẩm chất của họ, những người thích sự thông minh, thấu suốt và sự đáng tin trong con người họ, ISTJs sẽ nhận thấy rằng vai trò ổn định của họ là một vai trò đem đến sự thỏa mãn rất lớn, ý thức được bản thân họ là một phần của một hệ thống đang vận hành.

ISTJs need to remember to take care of themselves – their stubborn dedication to stability and efficiency can compromise those goals in the long term as others lean ever-harder on them, creating an emotional strain that can go unexpressed for years, only finally coming out after it’s too late to fix. If they can find coworkers and spouses who genuinely appreciate and complement their qualities, who enjoy the brightness, clarity and dependability that they offer, ISTJs will find that their stabilizing role is a tremendously satisfying one, knowing that they are part of a system that works.

Những Người Hậu Cần Bạn Có Thể Biết (Logisticians You May Know)

Điểm mạnh (Strengths)

· Trung thực và thẳng thắn – Tính liêm chính là phần cốt lõi trong tính cách ISTJ. Sự lôi kéo tình cảm, trò chơi tâm trí và những lời nói dối làm yên lòng, tất cả đều đi ngược lại với tính cách ISTJ, vốn là những người thích xoay sở để giải quyết các tình huống thực tế bằng sự chất phác và sự chân thành giản đơn.

· Honest and Direct – Integrity is the heart of the ISTJ personality type. Emotional manipulation, mind games and reassuring lies all run counter to ISTJs’ preference for managing the reality of the situations they encounter with plain and simple honesty.

· Ý chí mạnh mẽ và Ý thức chấp hành nhiệm vụ – ISTJ cũng thể hiện sự chính trực của mình qua hành động, làm việc chăm chỉ và tập trung vào mục tiêu cuối cùng. Kiên nhẫn và quả quyết, những người mang tính cách ISTJ đáp ứng được các tiêu chuẩn về thời gian và nghĩa vụ.

· Strong-willed and Dutiful – ISTJs embody that integrity in their actions too, working hard and staying focused on their goals. Patient and determined, people with the ISTJ personality type meet their obligations, period.

· Rất có trách nhiệm – Kim chỉ nam của ISTJs là lời hứa, và lời hứa là mọi thứ với họ. ISTJ thà chạy đôn chạy đáo nhiều ngày trời và mất ngủ còn hơn là không thể làm được điều họ đã hứa. Lòng trung kiên là một đức tính mạnh mẽ ở những người ISTJ, và họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ từ những người hay những tổ chức mà họ tận tâm.

· Very Responsible – ISTJs’ word is a promise, and a promise means everything. ISTJs would rather run themselves into the ground with extra days and lost sleep than fail to deliver the results they said they would. Loyalty is a strong sentiment for ISTJ personalities, and they fulfill their duties to the people and organizations they’ve committed themselves to.

· Bình tĩnh và Thực tế – Không một lời hứa nào của họ trở nên có ý nghĩa nếu như ISTJ mất đi nhiệt huyết và bị suy sụp khi gặp khó khăn – họ bình tĩnh và đưa ra những quyết định rõ ràng, hợp lý. Sở thích của mọi người là một yếu tố cần xem xét trong quá trình này, và ISTJs tận dụng hết mức những phẩm chất của mình, nhưng những quyết định này được đưa ra từ suy nghĩ logic nhiều hơn là từ sự thấu cảm. Điều tương tự cũng được áp dụng để phê bình những người khác và ngay cả chính bản thân họ.

· Calm and Practical – None of their promises would mean much if ISTJs lost their tempers and broke down at every sign of hardship – they keep their feet on the ground and make clear, rational decisions. Peoples’ preferences are a factor to consider in this process, and ISTJs work to make the best use of individual qualities, but these decisions are made with effectiveness in mind more so than empathy. The same applies to criticisms, for others and themselves.

· Tạo ra và Thực thi Trật tự – Mục tiêu chính của bất kỳ ISTJ nào là đạt được hiệu quả trong những điều họ làm, và họ tin rằng điều này được thực hiện tốt nhất khi những người liên quan biết rõ chuyện gì đang diễn ra và tại sao. Những đường lối mơ hồ và những người thích phá vỡ nguyên tắc có thể ngầm phá hoại nỗ lực này hiếm khi được ISTJs chấp nhận. Cơ cấu và nguyên tắc thúc đẩy sự tin cậy; sự hỗn loạn tạo ra những thất bại không lường trước được và khiến họ bỏ lỡ thời hạn công việc.

· Create and Enforce Order – The primary goal of any ISTJ is to be effective in what they’ve chosen to do, and they believe that this is accomplished best when everyone involved knows exactly what is going on and why. Unclear guidelines and people who break established rules undermine this effort, and are rarely tolerated by ISTJs. Structure and rules foster dependability; chaos creates unforeseen setbacks and missed deadlines.

· Nền tảng của mọi loại công việc – Giống với nhóm tính cách Analyst (Phân tích), ISTJs là kho lưu trữ kiến thức đáng tự hào, mặc dù phải nhấn mạnh rằng kho kiến thức này chứa nhiều sự kiện và con số thống kê hơn là các khái niệm và những nguyên lý cơ bản. Điều này cho phép ISTJs có thể vận dụng vào nhiều loại tình huống khác nhau, lựa chọn và áp dụng dữ liệu mới và dễ dàng nắm bắt được vấn đề trong những tình huống khó khăn.

· Jacks-of-all-trades – Much like Analyst personalities, ISTJs are proud repositories of knowledge, though the emphasis is more on facts and statistics than concepts and underlying principles. This allows ISTJs to apply themselves to a variety of situations, picking up and applying new data and grasping the details of challenging situations as a matter of course.

Điểm yếu (Weaknesses)

· Ngoan cố – Sự thật là sự thật, và ISTJs có xu hướng chối bỏ bất kỳ ý tưởng mới nào mà không có sự thật chứng minh. Quá trình đưa ra quyết định dựa trên sự thật này của họ cũng gây khó khăn cho chính họ, khiến họ khó chấp nhận rằng bản thân đã phạm sai lầm – dù rằng bất kỳ ai cũng có thể phạm sai lầm, thậm chí kể cả họ.

  Stubborn – The facts are the facts, and ISTJs tend to resist any new idea that isn’t supported by them. This factual decision-making process also makes it difficult for people with the ISTJ personality type to accept that they were wrong about something – but anyone can miss a detail, even them.

· Vô tình – Mặc dù không cố ý tổn thương người khác, nhưng thực sự ISTJ thường tổn thương những người nhạy cảm hơn họ bằng “câu thần chú đơn giản” – thành thật là cách xử sự tốt nhất. ISTJs có thể để ý xem xét đến cảm xúc, nhưng thực sự chỉ là để xác định xem cách hiệu quả nhất để nói điều cần phải nói.

  Insensitive – While not intentionally harsh, ISTJs often hurt more sensitive types’ feelings by the simple mantra that honesty is the best policy. ISTJ personalities may take emotions into consideration, but really only so far as to determine the most effective way to say what needs to be said.

· Luôn luôn theo luật lệ (Thiếu linh hoạt) – ISTJ tin rằng mọi thứ vận hành tốt nhất dựa trên những nguyên tắc được xác định rõ ràng, nhưng điều này khiến họ không sẵn lòng làm trái nguyên tắc hay thử nghiệm những thứ mới, thậm chí khi mặt tiêu cực là nhỏ nhất. Môi trường không có kết cấu rõ ràng có thể khiến ISTJ bị tê liệt.

  Always by the Book – ISTJs believe that things work best with clearly defined rules, but this makes them reluctant to bend those rules or try new things, even when the downside is minimal. Truly unstructured environments leave ISTJs all but paralyzed.

· Phán xét – Quan điểm là quan điểm, mà sự thật là sự thật, và ISTJs không thể tôn trọng những người bất đồng với sự thật, đặc biệt là những người cố tình phớt lờ sự thật.

  Judgmental – Opinions are opinions and facts are facts, and ISTJs are unlikely to respect people who disagree with those facts, or especially those who remain willfully ignorant of them.

· Thường vô lý tự đổ lỗi cho bản thân – Mọi thứ kết hợp lại khiến ISTJs tin rằng họ là người duy nhất đáng tin cậy để có thể hiểu rõ các dự án. Khi họ tự tạo thêm cho mình công việc và trách nhiệm, từ chối những ý định giúp đỡ và những ý tưởng có ích, ISTJs sớm hay muộn cũng sẽ không chịu được nữa. Vì họ tự gánh trách nhiệm vào mình, nên họ tin rằng sự thất bại là trách nhiệm của riêng họ.

  Often Unreasonably Blame Themselves – All this can combine to make ISTJs believe they are the only ones who can see projects through reliably. As they load themselves with extra work and responsibilities, turning away good intentions and helpful ideas, ISTJs sooner or later hit a tipping point where they simply can’t deliver. Since they’ve heaped the responsibility on themselves, ISTJs then believe the responsibility for failure is theirs alone to bear.

ISTJs là những người hoàn toàn đáng tin cậy, và đặc điểm này được bộc lộ rõ ràng trong các mối quan hệ tình cảm của họ. Là hình mẫu đại diện cho các giá trị gia đình, ISTJ thường cảm thấy thoải mái, và thậm chí là khuyến khích kiểu gia đình truyền thống và vai trò về giới, họ hướng đến xây dựng một gia đình từ những kỳ vọng rõ ràng và sự trung thực. Trong khi bản chất của họ thường khiến việc hẹn hò gặp nhiều trở ngại, thế nhưng họ thật sự là những người tình tận tụy, sẵn lòng dồn hết tâm trí và công sức để đảm bảo các mối quan hệ luôn ổn định và làm hài lòng nhau.

ISTJs are dependable through and through, and this trait is clearly expressed when it comes to their romantic relationships. Often representing the epitome of family values, people with the ISTJ personality type are comfortable with, and often even encourage traditional household and gender roles, and look to a family structure guided by clear expectations and honesty. While their reserved nature often makes dating ISTJs challenging, they are truly dedicated partners, willing to devote tremendous thought and energy to ensure stable and mutually satisfying relationships.

Hạnh phúc và nghĩa vụ đạo đức không thể tách rời (Happiness and Moral Duty Are Inseparably Connected)

ISTJ không thích tìm người yêu bằng cách hẹn hò mù quáng hay chọn đại một người. Những việc đầy rủi ro và không đoán trước được như vậy khiến ISTJs rất ngần ngại, vậy nên sẽ không có chuyện những người ISTJ sẽ chấp nhận việc thân mật với ai đó tình cờ gặp ở vũ trường. ISTJs thích những buổi hẹn hò thận trọng và trách nhiệm hơn, như là đi ăn cùng người đồng nghiệp mà họ có cảm tình, còn nếu họ muốn cảm giác phiêu lưu hơn nữa thì họ sẽ hẹn hò thông qua lời giới thiệu của bạn mình.

Blind dates and random hookups are not ISTJs’ preferred methods for finding potential partners. The risk and unpredictability of these situations has ISTJs’ alarm bells ringing, and being dragged out for a night of dancing at the club just isn’t going to happen. ISTJ personalities much prefer more responsible, conservative methods of dating, such as dinner with an interested coworker or, in their more adventurous moods, a setup organized through a mutual friend.

Như hầu hết mọi thứ, ISTJs tiếp cận các mối quan hệ từ viễn cảnh lý trí, tìm kiếm sự phù hợp và hài lòng nhau từ những nhu cầu hằng ngày cho đến lâu dài. Đây không phải là một quá trình dễ dàng, và một khi họ giao đã cam kết với mối quan hệ này, họ sẽ tuân theo lời hứa cho đến tận lúc cuối cùng. ISTJs xây dựng nền tảng, hoàn thành trách nhiệm của họ mà giữ cho mối quan hệ luôn ổn định và vững chắc.

ISTJs approach relationships, as with most things, from a rational perspective, looking for compatibility and the mutual satisfaction of daily and long-term needs. This isn’t a process that ISTJs take lightly, and once commitments are established, they stick to their promises to the very end. ISTJs establish foundations, fulfill their responsibilities, and keep their relationships functional and stable.

Khi các mối quan hệ của họ chuyển thành lâu dài, ISTJs vui vẻ tìm hiểu về việc nhà, và họ làm điều đó với cùng tinh thần như khi họ đi làm.

As their relationships transitions into the long-term, ISTJs gladly see to the necessary daily tasks around the house, applying the same sense of duty to their home life that they do in the workplace.

ISTJs là những người tình đáng tin cậy luôn khao khát làm hài lòng người họ yêu, dù cho điều này không biểu lộ trong đời sống riêng tư đặc biệt kỳ lạ của họ. Với những đối tượng yêu thích sự phiêu lưu mạo hiểm hơn thì ISTJ cần bỏ ra nhiều kiên nhẫn, nhưng nếu họ nhận ra rằng ngoài những gì họ làm hằng ngày, vẫn còn có những hành động khác làm cho người yêu của họ thấy thú vị và thậm chí là thích thú hơn, họ hoàn toàn có thể thử làm gì đó mới lạ.   

While this may not translate into particularly exotic intimate lives, ISTJs are dependable lovers who want very much for their partners to remain satisfied. It takes patience on the part of more adventurous partners, but if different activities can be demonstrated as equally or more enjoyable than those already within ISTJs’ comfort zones, they are perfectly capable of trying something new.

Tuy nhiên, sự thỏa mãn về tình cảm có thể dẫn đến những vấn đề khác. Mặc dù ISTJs có thể bộc lộ tình cảm một cách đáng ngạc nhiên đến người họ yêu, họ lại chỉ làm vậy những lúc họ cho là cần thiết, và khó khăn là ở chỗ đó. Thuộc loại tính cách Tư Duy (T), ISTJs không tự nhiên hiểu được cảm xúc của người khác, trừ khi chúng được bộc lộ một cách rõ ràng, và người yêu của họ chỉ nói rằng “Tôi đang giận” khi đã quá trễ để sửa chữa những lỗi lầm.

However, emotional satisfaction can be another matter. While ISTJs are able to provide surprisingly good emotional support, this only happens when they realize that it’s necessary, and there’s the rub. As Thinking (T) types, ISTJs are not naturally receptive to others’ emotions, not unless they are stated clearly, and a partner usually only says “I’m angry” when it’s too late to address the initial grievance.

Để cho trái tim bạn cảm nhận được nỗi đau của họ, và cho đi một cách cân bằng (Let Your Heart Feel Their Afflictions, and Give Proportionally)

ISTJs đặt quá nhiều niềm tin vào tính đúng đắn của mình, trong những lần tranh cãi mang tính thắng thua mà họ cho là để tìm ra sự thật, thì đối tác của họ lại xem xét chúng dựa trên góc nhìn từ sự quan tâm và nhạy cảm, và họ không nhận ra điều đó. Đặc biệt khi người họ yêu thuộc nhóm tính cách Tình Cảm (F) thì đó sẽ là một thử thách lớn cho mối quan hệ. Cuối cùng, dù cho họ dành mọi trách nhệm và sự tận tâm, cũng như không tiếc công sức để thúc đẩy mối quan hệ phát triển, nhưng hậu quả của việc này vẫn xảy ra.

People with the ISTJ personality type can get so caught up in the belief in their correctness, in “winning” arguments they thought were about facts, that they don’t realize their partner may have viewed things from a perspective of consideration and sensitivity. Especially with Feeling (F) partners, this can be a huge challenge for the relationship. Ultimately though, ISTJs’ senses of responsibility and dedication set the tone, and they spare no effort in noting to this distinction moving forward, the consequences having been demonstrated as real.

Mặc dù phương pháp của ISTJ trầm lặng và có lẽ là nhàm chán đối với một số người, nhưng nó vẫn có một nét thu hút không thể phủ nhận, mặc dù chúng thiên về sự tôn trọng và ngưỡng mộ nhiều hơn là những đam mê về cảm xúc. Vẻ bên ngoài của ISTJs che giấu sự đáng tin và quyết tâm thầm lặng nhưng mạnh mẽ của họ, một phẩm chất hiếm gặp ở những loại tính cách khác và nó có thể giúp ích kể cả với những cá tính hay thay đổi nhất. Lớp vỏ bọc này cho phép họ kết nối với thế giới thực trong khi vẫn đang khám phá những lĩnh vực mới. ISTJs nên chọn đối tượng là những người có đặc điểm Quan Sát (O) giống họ, kèm theo một hoặc hai những đặc điểm trái ngược khác để có thể cân bằng và thỉnh thoảng mở rộng thế giới bị cô lập quá mức của ISTJs, ví dụ như những người mang đặc điểm Hướng Ngoại (E) hoặc Điều Tra (P)

While ISTJs’ staid approach may seem boring to some, there is an undeniable attractiveness to it, though felt perhaps more by respect and admiration than emotional passion. ISTJs’ shells hide a strong and quiet determination and reliability, rare among other personality types, which can benefit even the flightiest personalities, allowing them to stay connected to the real world while still exploring new territory. Partners who share the Observant (S) trait are the best fit for ISTJ personalities, with one or two opposing traits to create balance and to expand ISTJs’ sometimes overly isolated world, such as partners with Extraverted (E) or Prospecting (P) traits.

Những người bạn ISTJ không tự dưng mà có. Họ không nói quá nhiều hay đặc biệt không nghiêm túc với tình cảm. Những người bạn ISTJ trung thành, đáng tin, đáng kính và có thể nhờ cậy. Trước những thăng trầm của cuộc sống, người khác đến và đi, chỉ có ISTJs dù bất kỳ giá nào vẫn luôn ở bên bạn với sự chân thành sâu sắc mà những người khác thậm chí có thể không tin được.

ISTJ friends are not spontaneous. They are not talkative, or particularly playful in their affection. What ISTJ friends are is loyal, trustworthy, honorable and dependable. Others may come and go with the ups and downs of life, but ISTJs stay by their friends’ sides no matter what, with a deepness of commitment that other types may not even believe is possible.

Tình bạn đích thực phát triển chậm rãi (True Friendship Is a Plant of Slow Growth)

ISTJs là loại tính cách rất cẩn thận, và lòng trung thành của họ không dễ dàng được trao đi. ISTJs cần nhiều thời gian để có thể xem ai đó là bạn, vì vậy họ có vòng tròn tình bạn nhỏ hơn, nhưng họ sẽ luôn có mặt lúc bạn bè cần họ và những lời hứa hẹn này của ISTJ không dễ dàng bị phá vỡ.

ISTJs are a very methodical personality type, and this loyalty isn’t given away lightly. Often slow to make friends, ISTJs usually end up with a smaller circle, but they consider that circle to represent a promise to be there for the people they care about, and ISTJs’ promises are not easily broken.

Thể hiện cảm xúc không phải thế mạnh của ISTJs, nhưng dù vậy họ vẫn tìm cách để thể hiện nó. Như Socrates đã nói, “Bạn chính là điều bạn làm”, và như cách mà ISTJs vốn dĩ luôn làm, thay vì lời nói, họ sẵn sàng hành động để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Expressing emotional affection isn’t one of ISTJs’ stronger skills, but they nevertheless find ways to show it. As Socrates said, “To be is to do”, and ISTJs’ follow-through, their willingness to take action as a show of support, stands in for their words.

Những hành động này truyền tải sự nhạy cảm mà ít người có thể nhận ra, nhưng đó là phẩm chất mà bạn bè của ISTJs luôn trân trọng và tin cậy họ trong những năm dài của tình bạn.

These actions convey a sensitivity that many fail to see, but it is a quality that ISTJs’ friends come to admire and depend on in the long years of their friendships.

Dù tất cả những điều này nghe có vẻ quá nghiêm trọng, nhưng thực tế nó chỉ là một khía cạnh của ISTJs và phương pháp tiếp cận tình bạn của họ. Những khía cạnh khác của họ như là họ biết cách để không lúc nào cũng quá trầm lặng, và đặc biệt khi có sự đồng hành từ những Người hướng ngoại (E) thích nói và vui vẻ, ISTJs sẽ thư giãn và vui vẻ với những cuộc bàn luận về công việc, cuộc sống và những sự kiện gần đây.

But all of this sounds terribly serious, and indeed it only shows the one side of ISTJs and their approach to their friendships. The other side knows how to stop being quite so staid, and especially in the company of joyful and talkative Extraverts (E), ISTJs enjoy relaxing and having fun with a good discussion about work, life, and current events.

Những người với tính cách ISTJ không thích xung đột, và điều này cũng được áp dụng khi họ chọn bạn mà chơi. Họ tìm kiếm những người bạn có những nguyên tắc và quan điểm tương tự, hầu hết họ trở thành bạn với những tính cách khác trong nhóm Sentinels (Lính Canh), những người có thể chia sẻ quan điểm và thế giới quan của họ. Mặc dù không thể kết bạn với nhiều người thuộc các loại tính cách khác nhau – đơn giản vì họ tốn quá nhiều năng lượng để thu hẹp khoảng cách giao tiếp – nhưng ISTJs vẫn nhận ra và tôn trọng cá tính và điểm mạnh của người khác.

People with the ISTJ personality type don’t like conflict, and this applies to how they select their friends as well. Seeking out friends with similar principles and opinions, ISTJs most often befriend other Sentinels, who are likely to share their perspective and world vision. While they are unlikely to become friends with substantially different types – it simply takes too much energy to bridge the communication gap – ISTJ personalities still recognize and appreciate others’ strengths and qualities.

Kiến thức là nền tảng hạnh phúc đảm bảo nhất (Knowledge Is the Surest Basis of Happiness)

Trong thực tế, như thể để chứng minh quan điểm trên, ISTJs hầu như luôn luôn có ít nhất một người bạn thuộc nhóm Trực giác (N) trong vòng tròn riêng của họ, dù cho cách nhìn của cả hai không liên quan gì đến nhau. Những mối quan hệ như vậy được xây dựng không phải dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau, mà bởi sự tôn trọng khác biệt của nhau. ISTJs ngạc nhiên trước những suy nghĩ của những người thuộc nhóm Trực giác, rất phù hợp với trí tuệ của họ, trong khi những người đó ngưỡng mộ tính thực tế và đáng tin cậy của ISTJs, những điều mà họ khó tìm thấy trong bản thân mình. Kiến thức, như mọi khi, khiến mọi người trở nên bình đẳng.

In fact, as if to prove the point, ISTJs almost always have at least one Intuitive (N) friend in their inner circle, despite the disconnect the two perspectives bring. These are very much relationships built not on mutual understanding, but out of respect for their mutual differences. ISTJs marvel at Intuitives’ breadth of thought, being very much in tune with their own intelligence, while Intuitives admire ISTJs’ realism and dependability, something they are often hard-pressed to find in themselves. Knowledge, as always, is the great equalizer.

Với việc làm cha mẹ, ISTJ thường là người thoải mái nhất. Ý thức trách nhiệm và danh dự của họ hòa trộn cùng với truyền thống đã có từ lâu đời: nuôi dạy con cái trở thành người đáng tôn trọng, đóng góp cho gia đình và xã hội. Bằng sự tận tâm nhất, ISTJs không lơi là vai trò làm cha mẹ của mình, họ xem nó như là công việc và đảm bảo rằng truyền thống được giữ vững ở mức cao nhất.

As parents, people with the ISTJ personality type are often the most comfortable. Their sense of responsibility and honor blends well with a tradition that has been in place since time immemorial: to raise one’s children to be respected, contributing members of home and society. As with most commitments, ISTJs do not take their roles as parents lightly, and will make it their work to ensure that this tradition is upheld to the highest standard.

Tuy nhiên điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng với con cái họ, vì ISTJs thường nghiêm khắc, có nhiều tiêu chuẩn và kỳ vọng cao. ISTJs tạo nên một môi trường có cấu trúc rõ ràng và ổn định cho những đứa trẻ của mình, luôn chú trọng giúp đỡ con cái phát triển ý thức về vị trí trong xã hội, và làm tròn vai trò có ích.

This doesn’t always come easily for their children though, as ISTJs tend to be strict, with high standards and expectations. ISTJ personalities establish stable, clearly structured environments for their children, always with an eye on helping them to develop a sense of place in society, and to fulfill useful roles.

Ý thức phân cấp rõ ràng là một phần của việc phát triển bản sắc này, và ISTJs làm việc hết mình để đảm bảo nhận được sự tôn trọng thích đáng cho quyền uy của họ, giống như họ đã làm với cấu trúc gia đình và xã hội.

A clear sense of hierarchy is a part of developing this identity, and ISTJs work just as much to ensure an appropriate respect for authority as they do with family and societal structure.

Sự trung thành, tận tâm và cơ cấu nhiều khi không có ích gì với những đứa trẻ cần sự ấm áp và sự ủng hộ về cảm xúc. Mặc dù ISTJs thể hiện sự quan tâm theo cách riêng của họ, thế nhưng với trẻ nhỏ và đặc biệt là thanh thiếu niên rất khó để có thể hiểu sự nghiêm khắc đó chính là tình yêu mà cha mẹ dành cho chúng. Thường thì ISTJ cần phải nhờ vào người bạn đời nhạy cảm hơn để khỏa lấp vai trò này và dàn xếp mục đích lý trí với cảm xúc tình cảm thoải mái hơn.

All this loyalty, devotion and structure are of little use though when ISTJs’ children need the warmth of emotional support. While ISTJs can be sensitive towards those they care about in their own way, it’s hard for younger children and especially adolescents to recognize this tough love for the love that it is. Often ISTJs need to rely on a more sensitive partner to fill this role and mediate between rational purpose and the more ethereal sense of emotional well-being.

Thành công được tạo ra từ đạo đức của cha mẹ chúng ta mà sự rèn luyện trí tuệ (Success Is Owed to Our Parents’ Moral and Intellectual Teachings)

ISTJs là những người cực kỳ nguyên tắc, coi trọng sự kiên nhẫn và cần cù, những đức tính mà trẻ em phải rèn luyện rất nhiều mới học được. Dù vậy, con của các bậc cha mẹ ISTJs được mong đợi đáp ứng được những chuẩn mực và chia sẻ các giá trị này, vì lợi ích của riêng chúng. Cần tốn nhiều thời gian trước khi phương pháp này mang lại kết quả, nhưng ISTJs phải nhớ rằng phương pháp của họ tạo ra những khoảng cách và rào chắn tự nhiên với con cái của họ, khiến chúng thường nghi ngờ liệu các bạn có thực sự ủng hộ chúng.

People with the ISTJ personality type are strongly principled, valuing patience and hard work, qualities children often struggle with. Nevertheless, ISTJs’ children are expected to meet these standards and share these values, for their own good. This approach often bears its fruit in the long run, but ISTJs must keep in mind that their approach creates natural barriers and distance that often leave their children wondering if they’re on the same team.

Bị xâm phạm quá sâu, hoặc do tính ngoan cố của cả hai, có thể ngày càng khiến mối qua hệ thường xuyên gặp nhiều vấn đề, điều mà về sau cả những bậc cha mẹ ISTJ và con cái của họ đều hối tiếc. Cách tốt nhất là ISTJs phải tuân theo và nắm giữ vững giá trị riêng của mình, nhưng đồng thời phải nhận ra rằng mỗi người đều có các mục tiêu riêng, và phải thỏa hiệp để con cái họ có thể đạt được mục tiêu của riêng chúng. Kết hợp bản năng tận tụy và mục đích cùng với sự linh hoạt để ủng hộ quan điểm của con bạn sẽ tạo được sự tôn trọng dành cho nhau và đạt được những thành quả mà bất kỳ bậc phụ huynh ISTJ nào cũng sẽ tự hào.

Taken too far, or with mutual stubbornness, this may even set in as a permanent state in the relationship, something both ISTJ parents and their children ultimately regret. It is best for ISTJs to embrace and hold to their own values, but to also recognize that each person has their own goals, and to meet their children halfway in attaining theirs. Combining their natural devotion and purpose with this flexibility in support of their children’s own vision leads to a sense of mutual respect and accomplishment that any ISTJ parent would be proud of.

Trong khi những loại tính cách khác có thể cảm thấy thoải mái với những công việc linh động như nhà tham vấn hay người chủ độc lập, ISTJs lại tập trung nhiều hơn vào những nghề nghiệp ổn định và lâu dài. Không phải ISTJ không thể làm loại công việc đó – nhiều người trong số họ cũng thường nghĩ về những điều mà họ chưa có cơ hội trải nghiệm – nhưng thứ họ khao khát là sự đáng tin cậy, và khao khát này được phản ánh trong cách lựa chọn nghề nghiệp của họ có lẽ là nhiều hơn so với bất kỳ khía cạnh nào khác trong cuộc sống.

While many personality types may be comfortable with flexible work as consultants and sole proprietors, ISTJs are much more focused on building long-term, stable careers. That’s not to say that ISTJs can’t do that sort of work – many find themselves thinking about what’s on the other side of those cubical walls – but what they crave is dependability, and that is reflected in their choice of work perhaps more so than in any other part of their lives.

Không có quan điểm khác để thúc đẩy cộng đồng phát triển (Have No Other View Than to Promote the Public Good)

Sự thật chứng minh điều này, nghề nghiệp phổ biến nhất trong những người ISTJ đều xoay quanh các thể chế truyền thống đáng xem trọng, quyền lực, an ninh, và sự nhất quán. Những công việc như sĩ quan quân đội, luật sư, thẩm phán, cảnh sát và thám tử đều rất phổ biến giữa ISTJs. Điều này hoàn toàn hợp lý, vì những công việc này không chỉ có sự ổn định mà ISTJs tìm kiếm, mà còn phù hợp với những nguyên tắc và chủ nghĩa bảo thủ, tạo nên vai trò xã hội rõ ràng.

The facts support this, as the most common careers among people with the ISTJ personality type revolve around institutions of respected tradition, authority, security, and established consistency. Careers as military officers, lawyers, judges, police officers and detectives are all very popular among ISTJs. This makes sense, as they not only offer the stability that ISTJs seek, but are in line with their principles and conservatism, establishing clear societal roles.

Tất nhiên ISTJs không bị giới hạn bởi việc này – có rất nhiều vai trò khác mà họ có thể tận dụng sự đáng tin cậy, khách quan và sự quan sát sắc bén của mình. Khi sự kiện và lý lẽ không còn phù hợp, ISTJs tham gia vào các công việc kế toán, kiểm toán viên, phân tích dữ liệu, quản lý tài chính, quản trị kinh doanh và thậm chí là bác sĩ – những công việc đòi hỏi xác định, báo cáo và giải quyết các vấn đề gặp phải.

ISTJs of course aren’t limited to these organizations – there are many other roles that utilize their reliability, objectivity and sharp eyes. When facts and logic are out of place, ISTJ personalities swoop in as the accountants, auditors, data analysts, financial managers, business administrators and even doctors that identify, report and correct the issues at hand.

Hầu hết các loại công việc ISTJs đều làm độc lập, điều này thường là vì sở thích của họ, nhưng khi cần làm việc nhóm, họ được định rõ bằng vai trò, trách nhiệm và môi trường làm việc rõ ràng,

Most of these careers have ISTJs working alone, which is usually their preference, but when teams are necessary, they are best defined by clearly outlined roles, responsibilities and work environments.

Không gì thách thức ISTJs hơn là việc diễn ra những cuộc tranh luận xem người nào làm việc nào, để rồi khi tập hợp lại cho ra một thành quả chất lượng kém – hay tệ hơn là không thể hoàn thành được công việc.

Nothing is quite so challenging for ISTJs as ongoing debates about who is responsible for what, resulting in work that’s shoddily assembled – or worse, incomplete.

ISTJs có quan điểm mạnh mẽ về việc mọi thứ nên được làm như thế nào, và nếu khi mọi thứ thường xuyên trở nên lộn xộn, những người thuộc tính cách này có thể phản đối rất gây gắt. Điều quan trọng mà ISTJs cần phải nhớ đó là kể cả những con đường sự nghiệp ổn định và truyền thống nhất cũng có thể và cần phải thay đổi theo thời gian. Tốt hơn là họ nên chấp nhận điều này với sự khoan dung, thay vì mang tiếng xấu là kẻ bảo thủ lỗi thời.

ISTJs have strong opinions about how things should be done, and if things are shuffled too often, people with this personality type can become surprisingly vocal about their opposition. It’s important for ISTJs to remember that even the most traditional and stable career paths can and need to change as time goes by. It is much better to accept this with grace than to develop reputations of being enemies of new ideas.

Diễn thuyết kinh doanh nên ngắn gọn và bao quát (Business Discourse Should Be Short and Comprehensive)

ISTJs cũng có thể đấu tranh với những đòi hỏi xã hội ngày càng nhiều từ cuộc sống công việc hiện đại. ISTJs có hơi yếu trong việc thấu hiểu cảm xúc của người khác, thái độ “chỉ quan tâm đến sự thật” của họ có thể thẳng thừng tạo sự xa cách với những người có tính cách nhạy cảm hơn. Điều này không chỉ áp dụng với đồng nghiệp mà còn với khách hàng của họ – những công việc dịch vụ như nhân viên bán lẻ hay bồi bàn, cũng như những nghề nghiệp phụ thuộc nhiều vào cảm xúc như bác sĩ tâm thần học, nói chung, đều là những thách thức khủng khiếp với họ.

ISTJs may also struggle with the increasingly open and social requirements of modern work life. Being somewhat bad at sensing others feelings, ISTJs’ “just the facts” attitude can be downright alienating when it comes to more sensitive personality types. This applies not just to coworkers but to customers as well – service positions like retail sales and waiting tables, as well as more emotionally demanding careers such as psychiatry are, generally speaking, a terrible fit.

Con đường sự nghiệp lý tưởng của họ đề cao một xu hướng: chúng đặt sự thật lên trên cảm xúc và cho phép ISTJs duy trì những tiêu chuẩn cốt lõi của xã hội. Nguyên tắc là cơ sở cho mọi thứ mà người ta mặc định là phải có trong cuộc sống hiện đại, từ các kế ước xã hội để duy trì sự hài hòa các mối quan hệ, cho đến luật pháp bảo vệ an toàn cơ bản của mọi người, đến hiến pháp và hiệp ước chi phối các quốc gia. Những người với tính cách ISTJ đóng vai trò như người bảo vệ những lý tưởng này, dù bằng cách lớn hay nhỏ, và họ thật sự tự hào về điều đó.

The ideal career paths feature a trend: they place facts above feelings and allow ISTJs to uphold the hard standards that are the backbone of society. Rules are the basis for everything people take for granted about modern life, from the social contract that smooths relationships, to the laws that protect peoples’ most basic safety, to the constitutions and treaties that govern nations. People with the ISTJ personality type take on roles as the defenders of these ideas, in big ways and small, and are rightfully proud of it.

Nói đến nơi làm việc, ISTJs gần như là hình mẫu kinh điển về một người nhân viên có ý thức chấp hành nhiệm vụ và làm việc chăm chỉ. Ở tất cả các vị trí, ISTJs tìm kiếm cơ cấu, vai trò được xác định rõ ràng, và sự tôn trọng cho quyền lực và hệ thống phân cấp. Trách nhiệm không phải là gánh nặng đối với ISTJs, chúng thể hiện sự tin tưởng dành cho họ, một cơ hội để họ lần nữa chứng minh rằng họ là người phù hợp nhất với công việc.

When it comes to the workplace, ISTJs are almost a stereotype for the classic hard-working, dutiful employee. In all positions, the ISTJ personality type seeks structure, clearly defined rules, and respect for authority and hierarchy. Responsibilities aren’t burdens to ISTJs, they are the trust that has been placed in them, an opportunity to prove once again that they are the right person for the job.

Ngược lại, những thay đổi kéo theo những trách nhiệm mới, hay mất đi những trách nhiệm cũ, là một thách thức đáng kể đối với ISTJs. Trách nhiệm là khác nhau trong những vị trí quyền lực khác nhau, nhưng đó là một trong những thách thức đáng kể nhất mà ISTJs phải vượt qua. Sự không nhạy cảm thường thấy trong các loại tính cách Tư duy (T) cũng là một vấn đề ở đây, điều mà nhiều người ISTJs chọn tập trung vào sự phát triển chuyên nghiệp và sự phát triển cá nhân của họ.

On the other hand, the change that comes with assuming those new responsibilities, or in losing old ones, is often a significant struggle for ISTJs. This presents itself differently in different positions of authority, but it is one of ISTJs’ most significant challenges to overcome. The usual insensitivity common to all Thinking (T) types is also a running theme here, something many people with the ISTJ personality type choose to focus on in their personal and professional development.

Cấp dưới (Subordinates)

ISTJs khao khát trách nhiệm, điều khiến họ trở thành những cấp dưới chạy vặt thường làm những công việc linh tinh không ai thích. Thường được xem như là những người đa năng, ISTJs có thể giải quyết thành thạo bất kỳ công việc nào theo hướng dẫn. Ngược lại, điều này khiến họ không sẵn sàng từ bỏ trách nhiệm thậm chí khi họ đã đảm đương quá nhiều, hoặc khi có người khác phù hợp với công việc hơn. Sự nghiêm túc trong phương pháp tiếp cận công việc của ISTJs khiến họ cực kỳ dễ bị ảnh hưởng bởi những lời phê bình, dẫn đến việc họ thỉnh thoảng bảo thủ đến không chịu được.

ISTJs crave responsibility, which makes them the go-to subordinates for odds and ends and unpopular projects. Often seen as jacks of all trades, ISTJ personalities can competently tackle any project that comes with a manual. On the other hand, this makes them reluctant to give up responsibilities even when they are overburdened, or when there are better people for the job. The seriousness in ISTJs’ approach to their work makes them surprisingly sensitive to criticism, leading to a sometimes vexing level of inflexibility.

Không tính đến sự ngoan cố của họ, hoặc có lẽ là nhờ vào nó, mà ISTJs trở thành một trong những cấp dưới năng suất nhất – họ tôn trọng cấp bậc và thẩm quyền, và không có vấn đề gì khi làm theo những mệnh lệnh và hướng dẫn. Đúng giờ có lẽ chưa bao giờ là vấn đề với họ, báo cáo công việc đúng lúc, hay việc đáp ứng thời hạn dự án cũng vậy. Mặc dù ISTJs có thể cần định hướng và trách nhiệm rạch ròi, họ vẫn đặc biệt trung thần, tận tụy, tỉ mỉ và kiên nhẫn trong công việc của mình.

Their stubbornness aside, or perhaps because of it, ISTJs are quite possibly one of the most productive subordinates – they respect authority and hierarchy, and have no problem following orders and instructions. Punctuality is unlikely to ever be an issue, either in terms of showing up to work on time, or in terms of meeting project deadlines. While ISTJs may need clearly set steps and well-defined responsibilities, they are exceptionally loyal, dedicated, meticulous and patient in completing their work.

Đồng nghiệp (Colleagues)

Trong số các đồng nghiệp, không ai có thể được tin cậy nhiều hơn ISTJs trong việc đảm bảo công việc luôn được hoàn thành đúng thời hạn và đúng quy tắc. Yên tĩnh và có phương pháp, ISTJs luôn giữ được cái đầu lạnh khi gặp khó khăn, nhưng họ mong muốn rằng đồng nghiệp của mình cùng tuân theo cách giải quyết của họ. Những đồng nghiệp với tính cách quá nhiều khác biệt, đặc biệt là những người giàu cảm xúc hơn, cản trở ISTJs bằng nhu cầu hỗ trợ về cảm xúc và sự cởi mở, hoặc khả năng bỏ dở công việc của họ. Đối với ISTJs, hoặc là thứ gì đó phải được làm ngay lập tức hoặc nó sẽ hỏng hết, và việc lấp liếm hay phủ bỏ nó sẽ không khắc phục được.

Among colleagues, no one can be trusted more to ensure that projects are finished on time and by the book than ISTJs. Quiet and methodical, people with the ISTJ personality type keep cool when the going gets tough, but expect their colleagues to share their approach. Significantly different types, especially more emotional ones, baffle ISTJs with their need for emotional support and openness, or capacity for dropping something, half finished. To ISTJs, either something’s been done right or it’s been done wrong, and sugarcoating it or walking away isn’t going to fix it.

ISTJs coi trọng sự yên bình và an toàn nơi làm việc, và cách dễ nhất để có được điều này là làm việc một mình. Đổi mới, tư duy, lý thuyết và những ý tưởng mới, tất cả đều làm gián đoạn trạng thái thoải mái này, và cần phải rất tôn trọng ISTJs để có thể thừa nhận những giá trị của họ. Dù vậy, một khi mọi thứ được bố trí và kế hoạch thực hiện được đưa ra, ISTJs là một phần không thể thiếu trong đội để đưa những ý tưởng này vào thực tế.

ISTJs value peace and security in the workplace, and the easiest way for this to happen is for them to simply work alone. Innovations, brainstorming, theories and new ideas all disrupt this comfortable state, and it takes a great deal of respect on ISTJs’ part to acknowledge their validity. Once the details have been laid out and a plan of implementation established though, ISTJs are an indispensable part of the team in putting these ideas into practice.

Quản lý (Managers)

ISTJs yêu trách nhiệm và năng lực từ nó. Thúc ép bản thân để hoàn thành nghĩa vụ của mình, ISTJs thường xuyên làm nhiều hơn so với công việc họ được giao, và mong cấp dưới của họ cũng sẽ cống hiến hết mình như họ. Đồng thời, ISTJs thích làm mọi thứ theo luật lệ, tuân thủ cấp bậc, và có ác cảm chung về sự đổi mới. Điều này khiến cấp dưới của họ thường đi theo lối mòn khi họ vượt qua những hạn chế chỉ dựa trên sự thật và kết quả.

ISTJs love responsibility and the power resulting from it. Pressing themselves hard to meet their obligations, ISTJs regularly go above and beyond their duties, and expect their subordinates to act with the same level of dedication. At the same time, ISTJs’ preference for doing things by the book, adherence to hierarchy, and general aversion to innovation makes their subordinates ride a very thin line when they do – stepping out of bounds must be backed up with just the facts, and results.

Người ta cho rằng tốt hơn là tiền trảm hậu tấu – khó nói được điều này có thể áp dụng cho ISTJs được hay không, vì họ sẽ không khoan dung cho những sai lầm của cấp dưới, bởi họ cho rằng một trong những nghĩa vụ của họ là phải bám sát kế hoạch, và họ phải đáp ứng được nghĩa vụ đó. Sự tin tưởng vào sự thật, ít nhất là đến mức mà họ thấy, quan trọng hơn tính nhạy cảm, ISTJs có thể đưa ra những chỉ trích cứng rắn, và việc họ sẵn sàng đưa ra những quyết định khó khăn có thể khiến sự bất tuân này trở thành lần vi phạm cuối cùng.

It is said that it is better to do first and ask permission later – it’s difficult to say whether this applies to ISTJs, as they are very intolerant of their subordinates’ failures to meet their obligations, and one of those obligations is to stick to the plan. Believing that truth, at least as far as they see it, is more important than sensitivity, ISTJ personalities are capable of laying down hard criticism, and their willingness to make tough decisions can make perceived insubordination the final trespass.

Có rất ít những cá tính thực tế và tận tâm như ISTJs. Được biết đến vì sự đáng tin và chăm chỉ của mình, ISTJs rất giỏi tạo ra và giữ vững môi trường an ninh ổn định cho chính họ và những người họ yêu. Sự tận tụy của ISTJs rất có ích trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả việc phát triển cá nhân của họ.

Few personality types are as practical and dedicated as ISTJs. Known for their reliability and hard work, ISTJs are good at creating and maintaining a secure and stable environment for themselves and their loved ones. ISTJs’ dedication is invaluable in many areas, including their own personal growth.

Tuy nhiên ISTJ có thể dễ dàng bị vấp ngã ở những nơi mà sự thực tế và cẩn trọng của gặp nhiều trở ngại hơn mức có thể chịu được. Dù cho đây là vấn đề về xung đột giữa cá nhân với nhau, đối mặt với những sự thật khó chịu, theo đuổi sự phát triển năng khiếu của bản thân, hoặc xoay sở với khối lượng công việc, bạn cần phải tỉnh táo nỗ lực để phát triển những điểm yếu kém và những kỹ năng phụ.

Yet ISTJs can be easily tripped up in areas where their practical and methodical approach is more of a liability than an asset. Whether it is navigating interpersonal conflicts, confronting unpleasant facts, pursuing self-realization, or managing your workload, you need to put in a conscious effort to develop your weaker traits and additional skills.

Những gì bạn đã đọc cho đến nay chỉ là phần giới thiệu và nó chiếm ít hơn 5% những điều tôi có thể nói với bạn về loại tính cách ISTJ. Bạn có thể tự lẩm bẩm với chính mình rằng “wow điều này thật đáng sợ”, hay “họ biết nhiều về tôi còn hơn những người gần gũi nhất với tôi”. Và có thể bạn thậm chí hơi khó chịu bởi vì bạn không quen với việc bị nhìn thấu.

What you have read so far is just an introduction and less than 5% of what we can tell you about the ISTJ personality type. You may have muttered to yourself, “wow, this is so accurate it’s creepy”, or “they know more about me than people I’m closest to”. And you may even be a little uncomfortable because you are a private person and not really used to seeing your thoughts explained in this way.

Đây không phải là chiêu trò gì hết. Bạn cảm thấy mình bị nhìn thấu bởi vì bạn thật sự là vậy. Và không, chúng tôi không theo dõi bạn – thay vào đó, chúng tôi dành nhiều năm nghiên cứu về chuyện đời của ISTJs, những trải nghiệm và phản ứng của họ trong hàng trăm cuộc khảo sát. Từng bước một, hiểu sâu và sâu hơn nữa, chúng tôi phát hiện chính xác cách nghĩ của ISTJs, và điều họ cần để đạt được tiềm lực đầy đủ của họ.

This is not a trick. You felt understood because you were. And no, we did not spy on you – rather, we spent years studying ISTJs’ life stories, experiences, and responses to hundreds of our surveys. Step by step, insight by insight, we discovered exactly how ISTJs think, and what they need to reach their full potential.

Đây là cách chúng tôi biết về những thách thức mà bạn đang và sẽ đối mặt trong tương lai, những ISTJs khác cũng từng như vậy và họ đã vượt qua. Bạn không hề đơn độc. Bạn đơn giản chỉ cần học từ những sai lầm và thành công của những người khác.

This is how we know that many of the challenges you’ve faced and will face in the future have been overcome by other ISTJs. You are not alone in this. You simply need to learn from mistakes and successes of others.

Nhưng để làm được điều đó, bạn cần một lộ trình phù hợp với mình. Cuộc sống quá ngắn để vấp ngã vì những lời khuyên đầy mâu thuẫn và vặt vãnh, bởi chúng có thể đúng với người khác, ngoài bạn. Bây giờ chúng ta cần đi sâu hơn vào tâm trí của ISTJ và trả lời “tại sao?”, “như thế nào?”, và “điều gì xảy ra nếu?”

But in order to do that, you need a roadmap that fits your needs. Life is too short to stumble around grasping at scattered and contradictory advice that may work for others, but not you. We now need to go much deeper into the ISTJ mind and answer “why?”, “how?” and “what if?”

Bạn đã sẵn sàng để biết tại sao ISTJs lại hành động như vậy? Điều gì thúc đẩy và truyền cảm hứng cho bạn? Bạn sợ gì và những ước mong thầm kín của bạn là gì? Làm sao để mở khóa tiềm năng thực sự đặc biệt của bạn, trong khi bạn cũng phải sống đúng là chính mình?

Are you ready to learn why ISTJs act in the way they do? What motivates and inspires you? What you are afraid of and what you secretly dream about? How you can unlock your true, exceptional potential, while also staying true to who you are?

—————————————————————

Tác giả: 16personalities.com

Link bài gốc: ISTJ PERSONALITY (“THE LOGISTICIAN”)

Dịch giả: Lê Như – ToMo: Learn Something New

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Dịch Giả: Lê Như – Nguồn: ToMo: Learn Something New“. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: “Theo ToMo” hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook ToMo: Learn Something New để đọc các bài dịch song ngữ và cập nhật thông tin bổ ích hàng ngày!

READ  [Online] Dự Án IVolunteer - Cơ Hội Tình Nguyện Cho Sinh Viên Và Giới Trẻ Việt Nam Tuyển Tình Nguyện Viên 2020 | Anybook.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]