Tóm tắt nội dung các tác phẩm văn học lớp 10 tiêu biểu! | Anybook.vn

0 Comments

Ny literatiora amin’ny kilasy faha-10 dia matetika tsy miseho loatra amin’ny fanadinana lehibe toy ny diplaoma sy ny oniversite. Na izany aza, amin’ny dingana fianarana, amin’ny fanadinana antenatenany sy farany amin’ny kilasy 10 dia mbola hisy fanontaniana sy fanazaran-tena mifandraika amin’ny fahalalana literatiora kilasy 10. Amin’ny fanadinana dia mila mahatakatra sy mahazo ny votoatin’ny lesona ny mpianatra ary iray ihany koa izany. ny fomba Ahoana ny fianarana tsara? noho ny.

Ho an’ny fandaharam-pianarana literatiora kilasy faha-10 dia hozaraina amin’ny vanim-potoana 2 misy asa 2 samihafa. Andao hianatra bebe kokoa momba ireo asa ireo amin’ny alàlan’ny lahatsoratra etsy ambany.

1. Asa literatiora kilasy faha-10, fe-potoana 1

1.1. Fandresena Mtao Mxay

Ny Mtao Mxay dia asa literatiora epic, iray amin’ireo sanganasa malaza, misy fizarana 3. Ary ny ampahany amin’ny fandresen’i Mtao Mxay dia eo amin’ny tapany afovoany, milaza fa taorian’ny nanambadian’ny anabavy lehibe roa, Ho Nhi sy Ho Be, dia lasa lehiben’ny mpanankarena sy malaza i Dam San. Ny mpiadidy, ny Vulture ary ny ampondra, rehefa nandeha tany an-tsaha i Dam Hunt sy ny andevony, dia nandeha tany amin’ny renirano mba hiasa sy hamokatra, nisarika ny olona handroba ny tanàna, ary naka an’i Ho Nhi ho vadiny.

READ  Bảng Thống Kê Các Tác Phẩm Văn Học Lớp 11 | Anybook.vn
Fandresena Mtao Mxay

Samy niady i Dam San ary nandresy, sady namonjy ny vadiny no nanambatra ny tanin’ny fahavalo, ka vao mainka nampalaza ny lazany. Taorian’izay dia niverina nankalaza fety lehibe i Dam San.

>> Jereo bebe kokoa: Inona no atao hoe fehezanteny fitantarana?

1.2. Ny tantaran’i An Duong Vuong sy My Chau – Trong Thuy

Ny tantaran’i An Duong Vuong sy My Chau – Trong Thuy dia mitantara ny fomba nanampian’i An Duong Vuong hamita ny fanorenana an’i Loa Thanh, talohan’ny nandehanany, dia nomen’i Kim Quy hoho izy mba hanaovana tsipìka majika. Noho ny tsipìka majika dia nandresy ny tafika Trieu Da nanafika i An Duong Vuong. Trieu Da dia nanolotra ny My Chau ho an’i Trong Thuy ary nanaiky i An Duong Vuong.

Na izany aza, i Trong Thuy dia nitetika ny hangalatra ny tsipìka majika mba hamerenana any Avaratra, ary ny tafik’i Trieu Da dia nandefa miaramila hiady amin’i Au Lac. Raha tsy nisy ny tsipìka majika dia resy tamin’ny ady i An Duong Vuong, ary nandositra nankany atsimo i Mi Chau. Tamin’izany fotoana izany, niseho ny andriamanitra Kim Quy nanameloka an’i Me Chau noho ny fanampian’i Trong Thuy nangalatra ny tsipìka majika, notapahin’ny mpanjaka ho faty ilay zaza ary avy eo dia niditra an-dranomasina.

Ny tantaran'i An Duong Vuong sy My Chau - Trong Thuy
Ny tantaran’i An Duong Vuong sy My Chau – Trong Thuy

Maty ny Chau-ko, nikoriana tany an-dranomasina ny rà ka lasa perla, nitondra ny fatin’ny vadiny i Trong Thuy ary nandevina azy tao Loa Thanh ary nivadika jade ny vatana. Noho izy nalahelo sy nitomany an’i Me Chau, dia natsofoka tao anaty lavaka fantsakana ny lohany koa i Trong Thuy ary maty. Taty aoriana dia mahita perla ny olona, ​​manasa azy amin’ny rano tsara, mihamitombo ny perla.

>> Jereo bebe kokoa: Foibem-panadinana

1.3. Uy – litatra – fibre miverina

Ity dia asa malaza sy tena manan-danja ao amin’ny fandaharam-pampianarana literatiora kilasy faha-10 amin’ny semester 1. Ity asa ity dia mitantara ny fomba niverenan’i Uy-Lit-nu tany an-tanindrazany taorian’ny nandreseny ny tanànan’i To-roa. Efa 10 taona izy no nitsingevana teny amin’ny faravodilanitra saingy tsy mbola tafaverina tany an-tanindrazany. Tao anatin’izany dia nosamborin’ny andriamanibavy Callips izy satria tia azy. Nalahelo noho ny niafarany i Zeosy andriamanitra, ka naniraka an’i Hermets ho avy handidy an’i Callips mba handefa azy.

Nony efa nafahana izy, dia notohizan’ny tafio-drivotra, nandrobona tao amin’ny tanin’i Pheakia, ary tian’ny andriambavy Nosi-ca fatratra, ary nandray azy tsara ny mpanjaka. Nanaraka ny sitrapon’ny mpanjaka i Uy – litatra – masera hilaza ny tantarany mampientam-po sy mampientam-po miaraka amin’ireo namany taloha. Nidera azy ny mpanjaka, ka nandefa sambo hitondra azy hiverina any amin’ny tanindrazany I-Tat.

Uy – litatra – fibre miverina
Miverina ny asa Uy – litatra – masera

Nony tonga tao an-trano izy dia nanova ny tenany ho mpangataka ka tsy fantatry ny vadiny. Ary mba hamaliana ny faneren’ireo mpangalatra, ny vadiny, Pene-tire, dia nanohitra izay afaka manainga ny tsipìkan’i Uy-L sy mitifitra famaky 12 hanambady an’io olona io. Tsy nahomby ny mpifaninana rehetra, ny Uy – litatra – nu ihany no nahomby tamin’izany fotoana izany, Penne – nahafantatra ny vadiny i Penne ary nihaona indray izy ireo.

>> Jereo bebe kokoa: Ahoana no hampianarana ny ankizy hianatra litera

1.4. Ra-ma miampanga

Ra-ma voampanga dia asa momba ny Mpanjaka Da-xa-ra-tha manana zanaka 4, Ra-ma no lahimatoa ary ambony noho izy ireo amin’ny talenta sy ny hatsaran-toetra. Noho izany, ny rain’ny mpanjaka dia nikasa ny hanolotra ny seza fiandrianana ho azy, fa noho ny fampanantenany tamin’ny vadiny faharoa, ilay Ka-ke-I tsara tarehy, dia nataony sesitany an’i Ra-ma tany an’ala, ka naveriny tamin’ny Ka-Kê-I ny seza fiandrianana. son, Bha. – out – ta.

Taorian’izay dia nandeha tany an’ala i Ra-ma sy Xi-ta vadiny ary Lak-ma-na zandriny lahy mba hipetraka mangingina. Nitetika ny handroba an’i Xi-ta ny mpanjaka demonia Ra-va-na mba ho vadiny. Na dia teo aza ny fakam-panahy sy ny fanerena nataon’ny mpanjaka devoly, dia nanohitra mafy i Xi-ta. Noho ny fanampian’ny Jeneraly Ha-nu-man dia afaka namonjy ny vadiny i Ra-ma, saingy nisalasala ny fe-potoanany ary tsy te-handray azy indray. Mba hanaporofoana ny tsy fivadihany dia nitsambikina tao anaty afo i Xi-ta. Fantatr’ilay andriamanitra afo fa madio izy, ka novonjeny. Niverina teto an-drenivohitra i Ra-ma sy Xi-ta avy eo.

>> Jereo bebe kokoa: Fampianarana Vietnamianina amin’ny Koreana

Ra-ma miampanga
Asa literatiora Ra-ma miampanga

1.5. bran takelaka

Angano tsy hafahafa amintsika intsony angamba ny tam bran. Ary ity tantara ity dia nampidirina tao amin’ny programa literatiora kilasy faha-10, fe-potoana 1 ho an’ny mpianatra hianatra momba ny angano.

Araka ny tantara dia tovovavy malemy fanahy sy mazoto miasa i Tam, saingy maty aloha ny rainy, tsy maintsy niara-nipetraka tamin’ny nenitoany sy Cam – zanaky ny nenitoany izy. Tam dia nasian’i Cam imbetsaka, voafitaka toy ny naka ny harona makamba rehetra, very ny trondro Goby ho naman’i Tam. Tamin’ny andron’ny fety dia noteren’ny renin’i Cam sy ny zanany vavy haka tanimbary sy vary i Tam ary tsy namela azy ireo handeha ho any amin’ny fety. Rehefa nahita izany ny Bouddha dia niseho nanampy azy haka vary sy hanomana akanjo tsara tarehy ho azy hanatrika ny fety.

Rehefa niverina izy, dia nandatsaka kiraro, izay hitan’ny mpanjaka ary noho izany dia voafidy ho mpanjakavavy i Tam. Tamin’ny andro nahafatesan’ny rainy dia niakatra nioty areca i Tam ary notapahin’ny nenitoany ilay hazo, ary maty an-drano i Tam ary lasa vorona volamena. Avy eo dia niditra tao amin’ny lapan’ny mpanjaka i Cam. Novonoin’i Cam ilay vorona volamena, nivadika hazo kypreso ny volony mba hanalokaloka ny mpanjaka, notapahin’i Cam ny hazo cycad hatao tenona, dia noteneniny sy nodorany ary nariany teo amoron-dalana ny lavenona. Naniry voaloboka io lavenona io, latsaka tao anaty kitapon’ilay vehivavy antitra nivarotra rano ny voankazo masaka.

Asa soratra Tam bran
Asa soratra Tam bran

Nivoaka avy tao amin’ny tsenan’ny voankazo indray i Tam, ary lasa fianakavian’ilay vehivavy antitra. Nandalo tao amin’ilay trano fisakafoanana ny mpanjaka, ka nahafantatra ilay sombin-kazo Tam Tam misy elatra phoenix ary nandray azy ho mpanjakavavy. Taorian’izay dia voasazy ny renin’i Cam sy ny zanakavavin’i Cam ary niaina fiainana sambatra nandritra ny androm-piainany i Tam.

>> Jereo bebe kokoa: Fomba fiteny sy fomba fiteny

2. Asa literatiora kilasy faha-10, fe-potoana faha-2

Ny fandehanana amin’ny fandaharam-pianarana faharoa amin’ny kilasy faha-10 dia hahita karazana literatiora vaovao toy ny tononkalo misy sanganasa miavaka ny mpianatra. Amin’ny ankapobeny, ny votoatin’ireo asa ireo dia toy izao manaraka izao:

2.1. Renirano Phu Bach Dang

Ny Reniranon’i Phu Bach Dang dia tononkalo momba ny nostalgia tamin’ny lasa ary ny Reniranon’i Phu Bach Dang dia maneho ny fitiavan-tanindrazana sy ny hambom-pirenena alohan’ny zava-bitany tamin’ny reniranon’i Bach Dang. Mandritra izany fotoana izany, ny tononkalo dia midera ny fomban-drazana mahery fo tsy azo ihodivirana, ny fomban-drazana ara-moraly ny maha-olombelona ny firenena Vietnamiana.

Ao amin’ity asa ity dia misy ihany koa ny eritreritra maha-olona amin’ny alàlan’ny fampiroboroboana ny anjara toerana sy ny toeran’ny olombelona eo amin’ny tantara.

>> Jereo bebe kokoa: Lahatsoratra momba ny lohataona

Renirano Phu Bach Dang
Renirano Phu Bach Dang

2.2. Katsaka amboahaolo lehibe

Ny tononkalo lehibe dia tononkalo somary lava – fanambarana ny fahaleovan-tena amin’ny alàlan’ny fiampangana ny heloka bevava ataon’ny mpanafika ary miaraka amin’izay koa hiderana ny fandresen’ny fikomiana an’i Lam Son.

Mizara 4 ity tononkalo ity ary misy votoaty manokana toy izao:

– Fizarana 1 dia mampiseho ny lohahevitra politika.

– Fizarana faha-2 dia mampiseho fiampangana feno fandatsahan-drà momba ny heloka bevava ataon’ny fahavalo.

– Fizarana faha-3 dia tononkalo misongadina momba ny fitroaran’i Lam Son.

– Fizarana faha-4 ny fanambarana ny fahaleovantenan’ny firenena.

>> Jereo bebe kokoa: Inona no atao hoe mpampianatra teratany?

2.3. Ny lohatenin’ny tononkalo dia notsongaina

Mampiseho ny hambom-pon’i Hoang Duc Luong sy ny fahatsapany ny maha-tompon’andraikitra azy amin’ny fitahirizana ny vakoka literatiora avy amin’ny razambeny ny lohateny mitanisa ny Poetry Diem. Amin’izay dia manampy antsika hanana toe-tsaina manaja sy tia ny vakoka haisoratra ho an’ny firenena.

Ny lohatenin'ny tononkalo dia notsongaina
Ny lohatenin’ny tononkalo dia notsongaina

Ity asa ity dia misy fizarana 3 lehibe dia ny:

– Ny fizarana 1 dia miresaka momba ny antony mahatonga ny poezia very.

– Ny fizarana faha-2 dia miresaka momba ny toetry ny tononkalo sy ny haisoratra eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao miaraka amin’ny fiaiken-keloka nataon’ny mpanoratra.

– Fizarana faha-3 dia fampahafantarana ny mpanoratra, fanangonana tononkalo diem.

>> Jereo bebe kokoa: Inona no atao hoe fiteny vahiny level 3?

2.4. Mpanjaka Hung Dao Tran Quoc Tuan

Ny asa Hung Dao Dai Vuong Tran Quoc Tuan dia mampiseho ny talentan’ny mahery fo nasionaly Tran Quoc Tuan. Amin’ny alalan’ity sombiny ity, dia gaga sy mirehareha kokoa amin’ity maherifo ity isika, ary miaraka amin’izay koa dia mahazo tsara kokoa ny lesona ara-moraly sarobidy navelany ho amin’ny fiainana manaraka.

Ity asa ity dia ahitana fehintsoratra 3 miaraka amin’ny votoatiny lehibe dia:

Mpanjaka Hung Dao Tran Quoc Tuan
Mpanjaka Hung Dao Tran Quoc Tuan

– Fizarana 1 ny torohevitr’i King Tran momba ny drafitr’i Tran Quoc Tuan hiarovana ny firenena.

– Fizarana 2 dia ny Tran Quoc Tuan miaraka amin’ny teny farany nataon-drainy tamin’ny tantara niaraka tamin’ny mpanompony sy ny zanany 2.

– Fizarana faha-3 no zava-bita lehibe nataon’i Hung Dao Dai Vuong Tran Quoc Tuan.

2.5. Ny toe-javatra manirery ny mpandresy

Ny asan’ny toe-javatra manirery ny mpandresy dia miresaka momba ny fihetseham-po samihafa sy ny aloky ny fanirery sy ny alahelon’ny mpandresy izay maniry sy maniry ny hiaina ao anatin’ny fitiavana sy ny fahasambarana ao anatin’ny mpivady.

Mizara roa ny tononkalo dia ny:

– Ny fizarana 1 dia mampiseho ny maha-irery ny mpandresy.

Ny fizarana faha-2 dia mampiseho ny nostalgia ho an’ny vadiny any amin’ny toerana lavitra.

>> Jereo bebe kokoa: Mampianatra vietnamiana amin’ny vahiny

2.6. Manome fahasoavana

Ny fanomezana fitiavana dia asa tena tsara momba ny voina amin’ny fitiavana an’i Thuy Kieu, maneho ny fitarainan’ny mpanoratra momba ny fiafaran’ny olona ao amin’ny fiarahamonina feodaly fahiny.

Asa soratra Manomeza fahasoavana
Asa soratra Manomeza fahasoavana

Ny asa dia misy fizarana 3:

– Fizarana 1 dia miresaka momba an’i Kieu mandresy lahatra sy manome ny hatsarany ho an’ny anabaviny Thuy Van.

– Fizarana 2 dia i Kieu manolotra fahatsiarovana sy manome torohevitra ny rahavaviny.

– Fizarana 3 ny fanaintainan’i Kieu, monologue anaty.

Ity ambony ity dia famintinana ny votoatin’ny Asa literatiora kilasy faha-10 mahazatra ho anareo izay liana. Manantena aho fa ity lahatsoratra ity dia hanampy anao hianatra tsara sy hamita ny fanadinanao sy ny fanadinanao.

Karazana soso-kevitra ara-tsosialy sy fampiharana amin’ny antsipiriany

Ankoatra ny asa soratra dia mila mandinika ny endriky ny kabary sosialy sy ny fomba fanapariahana azy koa ny mpianatra mba hahavitana andrana mifandraika amin’ny fahalalana manoratra ao anatin’ny fandaharam-pianarana. Ny lahatsoratra manaraka dia hanome anao izany fampahalalana izany, azafady jereo izany.

Karazana tolo-kevitra lahatsoratra ara-tsosialy

Mitadiava asa haingana

Zarao amin'ny VK '); $('#js_share').append(""); $('#box-social') ) id') != "") { $.get('../ajax/ajax_blog.php?newid=14075&cateid=235&begin='+$(ity).attr('data-id'), function(data) { $('.see_more_blog'). append(data); var x = parseInt($("#see_more").attr('data-id')) + 1; $("#see_more").attr(" data -id",x); }); } }); $(".show_cm") $("). (); $(".ct_cm").addClass("hiden_dtblog"); });$(".show_cd").click(function(){ $(this).hide(); $(".hiden_cd" .show();$(".chude").removeClass("hiden_dtblog");});$(".hiden_cd").click(function(){ $(this).hide();$(' . show_cd').show();$(".chude").addClass("hiden_dtblog");});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]