TNC là gì? Vai trò, hình thức, quy mô hoạt động của TNC | Anybook.vn

0 Comments

TNC là gì?
Công việc sản xuất – Công việc sản xuất

1. TNC có nghĩa là gì?

TNC là viết tắt của từ tiếng anh – Transnational Corporation nghĩa là tập đoàn xuyên quốc gia hoạt động trong lĩnh vực kinh tế.

Công ty xuyên quốc gia là một thuật ngữ dùng để mô tả một loại hình công ty doanh nghiệp lớn bao gồm ít nhất hai công ty có cơ sở hạ tầng ở hai quốc gia chuyên cung cấp. dịch vụ đáp ứng nhu cầu của con người, hoạt động theo một hệ thống và có định hướng chiến lược chung để phát triển.

TNC bao gồm các công ty phụ thuộc và các công ty con / công ty liên kết của họ, với công ty mẹ kiểm soát tài sản của tất cả các công ty, trong khi các đối tác hoạt động ở nước ngoài, làm việc dưới sự quản lý của công ty mẹ.

Định nghĩa của TNC là gì?
Định nghĩa của TNC là gì?

Từ định nghĩa trên, chúng ta có thể thấy các loại nhánh sau:

  • Công ty tư nhân (tổ chức – Công ty phụ trợ): là một công ty trách nhiệm hữu hạn ở quốc gia mà TNCs hoạt động, trong đó các nhà đầu tư sở hữu 50% tài sản của công ty.
  • Các công ty liên quan (Doanh nghiệp liên kết): là công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó nhà đầu tư sẽ sở hữu ít nhất 10% giá trị tài sản của công ty đó và nhà đầu tư đó sẽ không có toàn quyền đối với công ty. được giới hạn theo tỷ lệ phần trăm giá trị tài sản của công ty và các quy tắc của công ty.
  • Công ty chi nhánh (Công ty chi nhánh): Loại hình công ty là công ty có trụ sở chính ở nước ngoài và loại hình công ty này có 100% giá trị tài sản do công ty mẹ quản lý.

>> Xem thêm: Kinh nghiệm mở doanh nghiệp của riêng bạn

2. Nguồn gốc của một công ty quốc tế

Nguồn gốc hình thành TNC là gì?
Nguồn gốc hình thành TNC là gì?

Các TNC được hình thành trên cơ sở tích tụ và tập trung sản xuất dẫn đến xu hướng: công ty lớn sẽ có được công ty lớn. doanh nghiệp vừa và nhỏ bị thua lỗ, phá sản, mở rộng mức sản xuất; Các đối thủ cạnh tranh làm việc cùng nhau và cung cấp kinh phí để sản xuất và liên doanh.

TNC phát triển dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Quá trình hợp nhất sản xuất trong nông nghiệp dẫn đến kết quả là sự liên minh giữa các ngành công – nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, … thúc đẩy xu hướng giảm tỷ trọng của ngành nông nghiệp trong hệ thống lao động cũng như trong tổng sản phẩm quốc nội.

Công việc sản xuất – công việc sản xuất tại Hồ Chí Minh

>> Xem thêm: Điều gì là quan trọng để học để trở thành một doanh nhân?

3. Đặc điểm về quy mô và hệ thống quản lý của công ty quốc tế

Cơ cấu tổ chức của các TNC rất đa dạng và phức tạp, đặc điểm phân biệt của các TNC là tổ chức theo thứ bậc. Các TNC hiện nay bao gồm hai hình thức tổ chức cơ bản: tổ chức làm việc (F) và tổ chức đa đầu mối (Multidivision – MD). Ở đâu:

  • Mô hình tổ chức F chức năng F: có các phòng làm việc, mỗi phòng sẽ có công việc riêng, sau khi có kết quả công việc trưởng các phòng làm việc này sẽ báo cáo trực tiếp với giám đốc.
  • Mô hình MD hiệu quả hơn mô hình F. Mô hình này khác với mô hình F vì tất cả các bộ phận của mô hình này phải tự chịu trách nhiệm.
Bản chất và quy mô của các doanh nghiệp xuyên quốc gia
Bản chất và quy mô của các doanh nghiệp xuyên quốc gia

Mô hình tổ chức của TNC thường xuyên thay đổi theo nền kinh tế thị trường, tùy thuộc vào tính chất, cơ cấu và chiến lược hoạt động của nó. Xu hướng của TNC là hợp nhất và mua lại, trong khi TNCs mở nhiều chi nhánh quốc tế và có hệ thống “mẹ-con” khi họ phát triển sang lĩnh vực thăm dò dầu khí.

Cơ cấu tổ chức và quản lý của các TNC rất khác nhau, nhưng hầu hết đều được cấu trúc theo dạng kim tự tháp và hình mạng nhện. Hình dạng của kim tự tháp được phân biệt theo mức độ công suất, vì vậy nó sẽ có ưu điểm là độ ồn cao, dễ dàng kiểm soát các điều kiện làm việc, nhưng kém linh hoạt. Thiết kế mạng nhện có thể khắc phục những khuyết điểm của thiết kế kim tự tháp và trở thành một hình mẫu tuyệt vời cho việc quản lý các công ty TNC.

>> Xem thêm: Mô hình kinh doanh là gì?

4. Các loại hình công ty quốc tế

Các loại TNC là gì?
Các loại TNC là gì?

Việc phân loại doanh nghiệp xuyên quốc gia cần dựa trên nhiều tiêu thức khác nhau, tuy nhiên hiện nay chúng ta tùy thuộc vào điều kiện trình độ phát triển, hình thái tài sản vốn để phân loại các loại hình doanh nghiệp xuyên quốc gia. Do đó, có các loại hình công ty xuyên quốc gia sau:

  • Cartel: là loại hình công ty độc quyền cùng ngành, họ liên kết với nhau, tổ chức này tạo ra thị trường tiêu thụ và giá cả hàng hoá, số lượng hàng hoá bán cho các nhà cung cấp khác nhau, mục đích cụ thể là hạn chế cạnh tranh và chia sẻ những lợi ích theo cách cá nhân.
  • Syndicate: tương tự như loại Cartel, liên hiệp Có sự hợp tác chặt chẽ giữa các công ty tư bản, các công ty này cùng nhau ký kết các thỏa thuận liên quan đến việc mua hàng hóa rẻ, sản phẩm bán được với giá cao. Nhiều hiệp hội được thành lập bởi Cartel.
  • Tin cậy: một loại hình công ty sản xuất cùng một sản phẩm hoặc trong một ngành liên quan chặt chẽ có quan hệ mật thiết với nhau, thống nhất như một tổ chức. Các công ty này, khi kết hợp với nhau, sẽ không tự hiệu quả về mặt sản xuất – sửa, hoạt động thương mại và nhiều luật hơn. Có hai loại công ty cho loại hình ủy thác này: Công ty TNHH Tư nhân và Công ty Hợp nhất.
  • Lo: đây là hình thức tổ chức công ty TNC phổ biến hiện nay. Liên kết giữa hai công ty tư nhân là liên kết chính.
  • Nhóm: các công ty được kết nối theo chiều dọc, các công ty lớn sẽ tham gia vào ngành sản xuất mà không bị ràng buộc về mặt kỹ thuật nhưng hầu hết được kết nối về mặt tài chính.

Công việc của công nhân sản xuất

>> Xem thêm: Bản chất của doanh nghiệp là gì?

5. Vai trò của các công ty quốc tế

Vai trò của công ty TNC là gì?
Vai trò của công ty TNC là gì?

Các tập đoàn xuyên quốc gia (TNCs) đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu bởi vì TNCs không chỉ có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu nói chung, mà còn tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu. Trực tiếp đến sự phát triển kinh tế. ở mỗi quốc gia riêng lẻ. Các TNC đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại quốc tế, các quá trình đầu tư quốc tế, quá trình chuyển đổi hiệu quả sang công nghệ mới, tạo ra nhiều việc làm và phát triển các nguồn lực bền vững theo tiêu chuẩn cung cấp nguồn lực chất lượng cao, cung cấp nơi làm việc cho TNC.

5.1. Vai trò của TNCs trong việc thúc đẩy thương mại quốc tế

5.1.1. TNC đang thay đổi cấu trúc thương mại quốc tế

TNCs thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền kinh tế và thương mại toàn cầu, trong đó ưu tiên phát triển nền kinh tế hướng về xuất khẩu, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hàng hóa và tài chính giữa trường quốc tế.

TNC đã đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi hệ thống thương mại quốc tế, nhờ vào mạng lưới rộng khắp của các cơ quan toàn cầu giúp các công ty quốc tế tìm hiểu, khai thác và khai thác thị trường. sản phẩm phù hợp, phục vụ đắc lực cho công ty trong quá trình tiêu dùng.

TNCs tham gia vào việc thay đổi hệ thống thương mại quốc tế
TNC có vai trò trong việc thay đổi hệ thống thương mại quốc tế

Các TNC cũng thường xuyên tạo ra các loại sản phẩm, sáng tạo, nâng cao kiến ​​thức công nghệ, học hỏi kinh nghiệm quản lý, v.v. Do đó, TNCs luôn tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, loại bỏ vấn đề. mức năng suất trên thế giới.

Vai trò này được thể hiện rõ ràng qua tổng giá trị hàng hoá và dịch vụ, hàng hoá / sản phẩm được sản xuất để xuất khẩu ra nước ngoài, và doanh thu của các dịch vụ ở các nước trên thế giới.

5.1.2. Trao đổi hàng hóa và dịch vụ của TNCs

TNCs luôn có sự trao đổi với các công ty kể cả ở những quốc gia xa xôi. Việc liên lạc nội bộ giữa công ty mẹ và chi nhánh là rất cần thiết và việc trao đổi này là một trong những hình thức kinh doanh nhằm tạo sự phát triển và giảm chi phí trong quá trình sản xuất.

Giám đốc sản xuất công việc

>> Xem thêm: Con đường để kinh doanh là gì?

5.2. Vai trò của TNCs trong việc thúc đẩy đầu tư quốc tế

Có hai loại đầu tư: đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Các hình thức đầu tư này đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý, phát triển vốn, công nghệ và mạng lưới của thị trường, không ngừng đầu tư ra nước ngoài để thu lợi nhuận khổng lồ.

Vai trò của TNCs trong việc thúc đẩy đầu tư quốc tế
Vai trò của TNCs trong việc thúc đẩy đầu tư quốc tế

5.2.1. TNC thúc đẩy tự do đầu tư giữa các quốc gia

TNC đã giảm bớt các rào cản đối với đầu tư quốc tế, đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển Đầu tư kinh tế một cách bền vững, đây là chìa khóa cho sự thành công và đổi mới công nghiệp ở các nước đang phát triển. Đồng thời, góp phần tăng cường hợp tác song phương và đa phương trong thu hút đầu tư nước ngoài:

Nhận một công việc nhanh chóng

5.2.2. TNCs thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài

Sự tăng trưởng và mở rộng các hoạt động của khu vực nước ngoài đã nêu bật vai trò quan trọng của TNCs trong nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, việc một công ty xuyên quốc gia có thể dễ dàng đầu tư trực tiếp vào một công ty có trụ sở tại một quốc gia khác bằng cách thành lập một công ty mới ở đó hoặc bằng cách sát nhập và mua lại một công ty ở quốc gia này và đang thay đổi chiến lược và cách tiếp cận của công ty.

Vì vậy, những thông tin giải đáp thắc mắc TNC là gì trên đây sẽ giúp bạn dễ dàng nắm được những thông tin quan trọng về hình thức và vai trò của một doanh nghiệp xuyên quốc gia hiện đại.

Nhận một công việc nhanh chóng

Chia sẻ trên VK '); $ ('#js_share'). append (""); $ ('# box-social')) id ')! =" ") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 9165 & cateid = 157 & begin = '+ $ ( ity) .attr ('data-id'), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("#see_more"). attr ('data-id' )) + 1; $ ("#see_more"). Attr ("data -id", x);});}}); $ (". Show_cm") $ ("). (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog"); }); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cd" .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog" );}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cd'). show (); $ (". chude"). addClass ( "hiden_dtblog");

READ  Ngành Giáo Viên Mầm Non - Những Cơ Hội Việc Làm Của Ngành Giáo Viên Mầm Non - Đề án 2020 | Anybook.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]