Thông tin tuyển sinh trường Đại học Xây dựng | Anybook.vn

0 Comments

Ngành, chuyên ngành đào tạo Mã công nghiệp, chuyên ngành

Kết hợp các chủ đề lựa chọn

XDA01

V00: Toán, Vật lý, NGHỆ THUẬT 250 V02: Toán, Tiếng Anh, Vẽ NGHỆ THUẬT V10: Toán, Tiếng Pháp, VMTHU

Kiến trúc (chuyên ngành: Kiến trúc nội thất)

XDA02 V00: Toán, Vật lý, NGHỆ THUẬT 50

V02: Toán, Tiếng Anh, Vẽ NGHỆ THUẬT

Kiến trúc (chuyên ngành: Kiến trúc Công nghệ) XDA03 V00: Toán, Vật lý, NGHỆ THUẬT

50

V02: Toán, Tiếng Anh, Vẽ NGHỆ THUẬT

Kiến trúc (Chuyên ngành: Kiến trúc Cảnh quan) XDA04 V00, V02, V06 50 XDA05 V00: Toán, Vật lý, NGHỆ THUẬT

50

V01: Toán, Văn, NGHỆ THUẬT V02: Toán, Tiếng Anh, Vẽ NGHỆ THUẬT Quy hoạch vùng và thành phố (Chuyên ngành: Quy hoạch – Kiến trúc) XDA06 V00: Toán, Vật lý, NGHỆ THUẬT 50 V01: Toán, Văn, NGHỆ THUẬT V02: Toán, Tiếng Anh, Vẽ NGHỆ THUẬT XDA07 A00: Toán, Lý, Hóa 500

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D29: Toán, Vật lý, Tiếng Pháp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp Kỹ sư xây dựng (Chuyên ngành: Kỹ thuật hệ thống xây dựng)

XDA08

A00: Toán, Lý, Hóa 100 A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh Kỹ sư xây dựng (Chuyên ngành: Khoa học máy tính xây dựng)

XDA09

A00: Toán, Lý, Hóa
70

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Kỹ thuật Cơ khí
Các chuyên ngành bao gồm:

1 / Kỹ sư địa kỹ thuật và môi trường 2 / Kỹ sư Trắc địa và Địa tin học 3 / Hệ thống xây dựng 4 / Công nghệ xây dựng 5 / Kỹ sư thủy lợi 6 / Kỹ sư năng lượng XDA10 A00: Toán, Lý, Hóa 140 A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh XDA11 A00: Toán, Lý, Hóa 140 A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh XDA12 A00: Toán, Lý, Hóa 70
READ  Thông tin tuyển sinh trường Sĩ quan Phòng Hóa | Anybook.vn

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh B00: Toán, Hóa học, Sinh học XDA13 A00: Toán, Lý, Hóa 35 A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

XDA14 A00: Toán, Lý, Hóa 35 B00: Toán, Hóa học, Sinh học D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh XDA15 A00: Toán, Lý, Hóa 70 B00: Toán, Hóa học, Sinh học D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh XDA16 A00: Toán, Lý, Hóa 175 A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh XDA17 A00: Toán, Lý, Hóa 70 A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

XDA18 A00: Toán, Lý, Hóa 35 A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Kỹ sư cơ khí (Chuyên ngành: Máy móc xây dựng)

XDA19 A00: Toán, Lý, Hóa 35 A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Kỹ sư cơ khí (Chuyên ngành: Cơ giới hóa xây dựng)

XDA20

A00: Toán, Lý, Hóa 35 A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh Kỹ sư cơ khí

(Chuyên ngành: Cơ điện)

XDA21

A00: Toán, Lý, Hóa 35 A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh Kỹ sư cơ khí (Chuyên ngành: Kỹ sư ô tô) XDA22 A00: Toán, Lý, Hóa 35 A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh XDA23 A00: Toán, Lý, Hóa

280

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh XDA24 A00: Toán, Lý, Hóa 70
READ  [Giải mã thông tin] Đại học Mở là trường công lập hay dân lập | Anybook.vn

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Quản lý xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý tòa nhà)

XDA25 A00: Toán, Lý, Hóa 35

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Quản lý Xây dựng (Chuyên ngành: Quản lý Hạ tầng, Đô thị)

XDA26

A00, A01, D07 35

XDA27

A00, A01, D01, D07

70

Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ)

Tin học(Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ)XDA29A00, A01, D07FOLO r n! function (f, b, e, v, n, t, s) r n {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod? r n.callMethod.apply (n, đối số): n.queue.push (đối số)}; r n if (! f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; r n n.queue =; t = b.createElement (e); t.async =! 0; r n t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e)

"," setting_ads_google_code ":" r n["2","6"] r n["content_new.php"] r n[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}] r n
r n r n r n r n “,” setting_product_color “: 0,” setting_product_size “: 0,” setting_product_size_number “: 0,” setting_image_in_content “:” “,” setting_show_introtext “: 0,” setting_show_image_detail “: 0,” setting_process_fulltext “: 0,” setting_set_font_0. , “setting_comment”: 0, “setting_tag_position”: “”, “setting_include_wordpress”: 0, “setting_include_wordpress_team”: 0, “use_resize_image”: “1”, “use_resize_image_product”: 0, “resize_image_tinyize_tinyize” “0”: 60, “0” resize_image_min “: 150,” resize_image_min_height “: 0,” resize_image_normal “: 230,” resize_image_normal_height “: 0,” resize_image_max “: 690,” resize_image_max_height “: 0”, “_image_tinyage”, 120 “resize_news”, 120 ” “resize_news_image_thumbnail_height”: “200”, “resize_news_image_normal”: “420”, “resize_news_image_normal_height”: “280”, “resize_news_image_obile_height”, “400”, “resize_news_image_mobile_image_mage_image resize, resize_news_image_image_mage_news “: 0,” resize_ mobile_news_image_height “: 0,” setting_signature_on “:” 1 “,” setting_signature_text “:” “,” mail_type “:” smtp “,” mail_smtpport “: 25,” mail_smtphost. evara.vn “,” mail_smtpuser “:” noreply@evara.vn “,” mail_smtppass “:” 123 $% ^ qwe “,” gmail_smtpuser “:” info.zamashop@gmail.com “,” gmail_smtpp ass “:” zamalovely! @ # “,” site_group “:” 1 “,” site_template_color “: false,” setting_update_newdate “:” 1 “,” setting_data_schema “:” 1 “,” setting_schema_customize “:” “,” setting_admin_edit_fast ” : false, “setting_use_location”: false, “setting_tab_data”: false, “setting_show_admin_create”: false, “setting_cache_on”: “1”, “setting_cache_time”: “60”, “site_access”:, “setting_global_modules”: {“2” :}, “setting_module_access”: {“tuyensinhso”: {“module_code”: “tuyensinhso”, “module_title”: “Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1”, “module_description”: “Xem thông tin c u1ee9u u00f4ng c u00e1c tr u01b0 u1eddng fa u1ec3n sinh ngày u00e0n qu u1ed1c “}},” setting_design_page “: {” index “:},” site_group_student_show “:” 0 “,” setting_include_file “: {” 2 “:” news .php “}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]