Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tài chính | Anybook.vn

0 Comments

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường học: Marketing trong trường đại học tài chính
 • Tên tiếng Anh: University of Finance – Marketing (UFM)
 • Mã trường: DMS
 • Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Truyền thông – Hiệp hội quốc tế
 • Địa chỉ số. 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
 • ĐT: 028 38726789 – 38726699
 • e-mail: [email protected]
 • Trang web: https://www.ufm.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/ufm.edu.vn/

B. Thông tin hành chính năm 2022 (Dự kiến)

I. Thông tin chung

1. Thời gian vào cửa

 • Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và kế hoạch của nhà trường.

2. Đối tượng đăng ký

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương như đã nêu.

3. Trường đăng ký

 • Tuyển sinh toàn quốc.

4. Phương thức truy cập

4.1. Phương pháp lựa chọn

Trường chọn học sinh theo bốn cách:

 • Phương pháp 1: Truy cập trực tiếp.
 • Phương pháp 2: Xem hồ sơ học tập theo loại ưu tiên 2 để truy cập trực tiếp và cho bảng điểm thông thường.
 • Phương pháp 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.
 • Phương pháp 4: Điểm lại kỳ thi tú tài năm 2022.

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng truy cập, các điều kiện

 • Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT năm 2022: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường quy định và không có bài thi trên tổ hợp môn xét tuyển từ 1,0 điểm trở xuống. Thông báo cho nhà trường khi có kết quả kỳ thi THPT.

4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển dụng trực tiếp

 • Phù hợp với yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
READ  Cách viết đơn xin việc cho sinh viên mới ra trường | Anybook.vn

6. Học phí

Học phí trường Đại học Tài chính – Marketing cụ thể như sau:

 • Tổng kinh phí: 18,5 triệu đồng / năm.
 • Chương trình cấp cao: 36,3 triệu đồng / năm.
 • Các chương trình đặc biệt:
  • Các chuyên ngành Quản lý khách sạn, Dịch vụ ăn uống và Dịch vụ ăn uống, Quản lý Dịch vụ Du lịch và Lữ hành: 22 triệu đồng / năm.
  • Hệ thống thông tin quản lý: 19,5 triệu đồng / năm.
 • Ngân sách quốc tế: 55 triệu đồng / năm.

II. Ngành tuyển dụng

1. Chương trình chung

Chuyên ngành / Chuyên ngành Mã công nghiệp

Kết hợp các chủ đề lựa chọn

Quản trị kinh doanh

Chúng bao gồm các chuyên ngành:

– Quản lý kinh doanh tổng hợp
– Quản lý bán hàng
– Quản lý dự án

7340101 A00, A01, D01, D96 450

-marotra

Chúng bao gồm các chuyên ngành:

– Quản lý kinh doanh
– Quản lý thương hiệu
– Truyền thông tiếp thị

7340115 A00, A01, D01, D96 240

Địa ốc

Chuyên kinh doanh bất động sản

7340116 A00, A01, D01, D96 120

Các công ty quốc tế

Chúng bao gồm các chuyên ngành:

-Quản lý kinh doanh quốc tế
– Thương mại quốc tế
– Quản lý Cung ứng và Hậu cần Toàn cầu

7340120 A00, A01, D01, D96 270

Tài chính-Ngân hàng

Chúng bao gồm các chuyên ngành:

-Tài chính kinh doanh
– Các ngân hàng
– Thuế
– Hải quan – Nhập khẩu – Xuất khẩu
-Quản lý tài chính công
-Quản lý tài chính, bảo hiểm và đầu tư
– Ước lượng

7340201 A00, A01, D01, D96 500

tài khoản

Chúng bao gồm các chuyên ngành:

-Tài khoản công khai
– Xác minh

7340301 A00, A01, D01, D96 200

NÊN KINH TÊ

Chuyên ngành quản lý kinh tế

7310101 A00, A01, D01, D96 70

Luật kinh tế

Chuyên ngành Luật đầu tư kinh doanh

7380107 A00, A01, D01, D96 50

Toán kinh tế

Chuyên ngành Tài chính Định lượng

7310108 A00, A01, D01, D96 50

Ngôn ngữ tiếng anh

Chuyên ngành tiếng Anh thương mại

7220201 D01, D72, D78, D96 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) 200
READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | Anybook.vn

2. Sắp xếp đặc biệt

Ngành / Chuyên môn Mã công nghiệp Kết hợp các chủ đề lựa chọn Mục tiêu mong đợi

Hệ thống thông tin quản lý

Chúng bao gồm các chuyên ngành:

– Hệ thống thông tin tài khoản
– Quản lý thông tin

7340405D A00, A01, D01, D96 200

Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

Chúng bao gồm các chuyên ngành:

– Sự quản ly du lịch

7810103D D01, D72, D78, D96 140

Quản lý khách sạn

Chuyên ngành quản lý khách sạn

7810201D D01, D72, D78, D96 220

Dịch vụ ăn uống và dịch vụ ăn uống

Chuyên ngành quản lý nhà hàng

7810202D D01, D72, D78, D96 140

3. Lập trình nâng cao

Ngành đào tạo đặc biệt Mã công nghiệp Kết hợp các chủ đề lựa chọn

Quản trị kinh doanh

Quản lý kinh doanh chung

7340101C

A00, A01, D01, D96

320
Quản lý bán hàng

-marotra

Quản lý kinh doanh

7340115C

A00, A01, D01, D96

370
Truyền thông tiếp thị
tài khoản Tài khoản hợp tác 7340301C A00, A01, D01, D96 150

Tài chính-Ngân hàng

Tài chính kinh doanh

7340201C

A00, A01, D01, D96

320
Ngân hàng
Hải quan – Xuất nhập khẩu
Địa ốc Công ty bất động sản 7340116C A00, A01, D01, D96 50
Các công ty quốc tế Thương mại quốc tế 7340120C A00, A01, D01, D96 350

4. Các chương trình quốc tế

Ngành đào tạo đặc biệt Mã công nghiệp Kết hợp các chủ đề lựa chọn
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 7340101Q A00, A01, D01, D96 30
-marotra -marotra 7340115Q A00, A01, D01, D96 30
Các công ty quốc tế Các công ty quốc tế 7340120Q A00, A01, D01, D96 30
READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | Anybook.vn

* Xem thêm: Tổ hợp các khóa học liên thông lên Đại học – Cao đẳng

C. NGHIÊN CỨU MỸ

Điểm chuẩn của Trường Đại học Tài chính – Marketing như sau:

I. Chương trình đại chúng, chương trình đặc biệt

CHI NHÁNH

2019

Năm 2020

Năm 2021

Xem lại kết quả thi THPT

Xem xét kết quả kỳ thi tốt

Nhìn vào kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá về hồ sơ học tập

Xét về điểm thi

Quản trị kinh doanh

22.3

25.3

750

25,9

27.0

850

-marotra

24,5

26.1

800

27.1

28.0

900

Địa ốc

19.4

23

600

25.1

26.0

800

Các công ty quốc tế

23,75

25,8

800

26.4

28.0

900

Tài chính – Ngân hàng

21.1

24.47

700

25.4

26,5

820

tài khoản

21,9

25

700

25.3

26,5

820

Hệ thống thông tin quản lý

18.8

22,7

600

25,2

25.0

780

Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

21,67

23.4

600

24,5

25.0

750

Quản lý khách sạn

22.3

24

600

24,5

25.0

750

Dịch vụ ăn uống và dịch vụ ăn uống

21,2

22

600

24.3

25.0

750

Ngôn ngữ tiếng anh

23,8

700

26.1

26,5

800

NÊN KINH TÊ

24,85

700

25,8

27.0

850

Luật kinh tế

24.8

26,5

850

Toán kinh tế

21,25

26.0

800

II. Chương trình chất lượng cao

CHI NHÁNH

2019

Năm 2021

Nhìn vào kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá về hồ sơ học tập

Xét về điểm thi

Quản trị kinh doanh

19

25.3

25,5

820

-marotra

19,2

26,2

26.0

850

tài khoản

17,2

24,2

25.0

780

Các công ty quốc tế

20

25,5

26.0

830

Tài chính ngân hàng

17

24,6

25,5

770

Quản lý khách sạn

17,8

Địa ốc

23,5

24,98

750

III. Chương trình quốc tế

CHI NHÁNH

2019

Năm 2021

Nhìn vào kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá về hồ sơ học tập

Xét về điểm thi

Quản trị kinh doanh

18,7

24.0

24,67

750

-marotra

18,5

24,2

24,9

750

tài khoản

16,45

Các công ty quốc tế

20

24.0

24,75

750

D. HÌNH ẢNH NHỎ

Marketing trong trường đại học tài chính

Đại học Tài chính – Marketing Hội thao Công đoàn
Lễ Tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính – Marketing

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu thay đổi hoặc cập nhật nội dung của bài viết này, xin vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_font_0 ". , "setting_comment": 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tinyize_tinyize" "0": 60, "0" resize_image_min ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0", "_image_tinyage", 120 "resize_news", 120 " "resize_news_image_thumbnail_height": "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news_height_mobile_height", "resize_imageight_normal": "420". "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "smtp", "mail_smtpport": 25, "mail_smtphost. Evara.vn", "mail_smtpuser": "noreply@evara.vn", "mail_smtppass": " 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtpp ass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast " : false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u u00f4ng c u00e1c tr u01b0 u1eddng fa u1ec3n sinh ngày u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]