Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM | Anybook.vn

0 Comments

CHI NHÁNH

2019

Năm 2020

Năm 2021

Sư phạm tiếng anh

23.04

25,5

27,25

Thiết kế đồ họa

21

23,75

V01: 24,25

V02: 24,75

V07: 24,25

V08: 24,75

Nhà thiết kế thời trang

18.44

22

V01: 21,25

V02: 21,75

V07: 21,25

V09: 21,25

Ngôn ngữ tiếng anh

22.3

24

26,25

Các công ty quốc tế

21,6

25

A00: 25,25

A01: 25,75

D01: 25,75

D90: 25,75

Thương mại điện tử

22.4

25.4

A00: 26

A01, D01, D90: 26,5

tài khoản

21.1

24,25

A00: 24,75

A01, D01, D90: 25,25

Công nghệ máy tính

22,9

25,75

A00: 26,5

A01, D01. D90: 27

công nghệ thông tin

23,9

26,5

A00: 26,75

A01, D01, D90: 27,25

Công nghệ kỹ thuật điện và điện tử

22.8

25.4

A00: 26

A01, D01, D90: 26,5

Kỹ thuật dữ liệu

22,2

24,75

A00: 26,25

A01, D01, D90: 26,75

Công nghệ xây dựng

21.3

23,75

A00: 24,5

A01, D01, D90: 25

Hệ thống kỹ thuật xây dựng

19,2

22,75

A00: 23,75

A01, D01, D90: 24,25

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

22,9

25,25

A00: 26

A01, D01, D90: 26,5

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

23.1

26

A00: 26,25

A01, D01, D90: 26,75

Công nghệ kỹ thuật ô tô

23,7

26,5

A00: 26,75

A01, D01, D90: 27,25

Công nghệ kỹ thuật nóng

21,5

24,25

A00: 25.15

A01, D01, D90: 25,65

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông

21,7

24.8

A00: 25,5

A01, D01, D90: 26

Năng lượng tái tạo

21

23,5

A00: 24,75

A01, D01, D90: 25,25

READ  Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trọng tâm Sinh học lớp 12 theo từng chương (có đáp án) | Anybook.vn

Robot và trí tuệ nhân tạo

25,2

27

Kỹ thuật sản xuất

21,9

25

A00: 25,75

A01, D01, D90: 26,25

Công nghệ kỹ thuật hóa học

22.4

25,5

A00, B00: 26

D07, D90: 26,5

Công nghệ vật liệu

18,55

21,5

A00: 23,75

A01, D07, D90: 24,25

Công nghệ điều khiển và tự động hóa

23,5

26

A00: 26,5

A01, D01, D90: 27

Công nghệ môi trường

19

21,5

A00, B00: 23,25

D07, D90: 24

Quản lý công nghiệp

22,2

25.3

A00: 25,75

A01, D01, D90: 26,25

Kỹ sư công nghiệp

19.8

23,5

A00: 24,75

A01, D01, D90: 25,25

Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng

23.3

26.3

A00: 26,25

A01, D01, D90: 26,75

Công nghệ in

20.3

23,5

A00: 24,25

A01, D01, D90: 24,75

Kỹ sư y sinh (Điện tử y sinh)

20,75

24

A00: 25

A01, D01, D90: 25,5

Công nghệ thực phẩm

22,2

25,25

A00, B00: 26

D07, D90: 26,5

Công nghệ vật liệu dệt

18

Công nghệ may

21.1

24

A00: 24,5

A01, D01, D90: 25

Ngành gỗ và đồ nội thất

18,5

22

A00: 23,75

A01, D01, D90: 24,25

Công nghệ chế biến gỗ

Ngành kiến ​​​​trúc

20,33

22,25

V03, V04: 22,5

V05, V06: 23

Kỹ thuật công trình giao thông

18.4

22

A00: 23,5

A01, D01, D90: 24

Quản lý xây dựng

20.3

23,5

A00: 24

A01, D01, D90: 24,5

Dịch vụ ăn uống và dịch vụ ăn uống

21.4

24,25

A00: 24,25

A01, D01, D90: 24,75

Kỹ sư nữ

READ  Có nên học đại học không? Lựa chọn nào là tốt? - | Anybook.vn

18

Hệ thống đã cài đặt và IoT

25

A00: 26

A01, D01, D90: 26,5

Kiến trúc nội thất

21,25

V03, V04: 22,5

V05, V06: 23

Công nghệ thông tin (Hệ thống nhân tài)

A00: 28,25

A01, D01, D90: 28,75

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử (Hệ thống Tài năng)

A00: 28,25

A01, D01, D90: 28,75

Công nghệ xe (Hệ thống nhân tài)

A00: 28,25

A01, D01, D90: 28,75

Robot và trí tuệ nhân tạo (Hệ thống nhân tài)

A00: 26,5

A01, D01, D90: 27

Công nghệ điều khiển và tự động hóa (Hệ thống tài năng)

A00: 28,25

A01, D01, D90: 28,75

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Hệ thống nhân tài)

A00: 28,25

A01, D01, D90: 28,75

Quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng

A00: 19

A01, D01, D90: 19,5

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_font_0 ". , "setting_comment": 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tinyize_tinyize" "0": 60, "0" resize_image_min ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0", "_image_tinyage", 120 "resize_news", 120 " "resize_news_image_thumbnail_height": "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news_image_obile_height", "400", "resize_news_image_image_mage_image resize, resize_news_image_mage_image_mows ": 0," resize_ mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost. evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtpp ass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast " : false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u u00f4ng c u00e1c tr u01b0 u1eddng fa u1ec3n sinh ngày u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]