Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | Anybook.vn

0 Comments

TT

CHI NHÁNH
(Chuyên nghành)

Mã công nghiệp

Trợ giúp kiểm tra / kiểm tra đầu vào
(mã tập đoàn để nhập cảnh)

Mục tiêu mong đợi Theo điểm thi TN
Trung học 2022 Dựa theo
bảng điểm trung học

Theo một cách khác

tôi Chương trình tổng hợp 1205 1205 Nhóm ngành WORD ĐẦU TIÊN

Kỹ sư cơ khí

(Chuyên ngành cơ khí)

7520103 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 150 150 2

kỹ sư cơ khí

(Chuyên ngành cơ khí)

7500116 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 30 30 3

Công nghệ kỹ thuật ô tô

– Chuyên ngành công nghệ ô tô
– Chuyên Cơ Điện Tử Ô Tô
– Chuyên gia về công nghệ xe điện và xe hybrid
– Công nghệ sưởi lạnh

7510205 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 125 125 4

Cơ khí – Kỹ sư điện tử

(Chuyên ngành cơ điện tử)

7520114 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 125 125 5

Kỹ sư Điện tử – Viễn thông

Lớn 05:

– Hệ thống điện tử thông minh và IoT
– Kỹ sư điện tử
– Điện tử viễn thông
– Quản lý mạng và truyền thông
– Truyền thông và mạng máy tính

7520207 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 60 60 6

Kỹ sư máy tính

04 chuyên ngành:

– Công nghệ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
– Công nghệ phần mềm
– Hệ thống đã cài đặt và IoT
– Tin học công nghiệp

READ  Học triết học ra trường làm gì? Thách thức đi kèm cơ hội | Anybook.vn
7480106 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 50 50 7

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

02 lớn:

– Tự động trong công nghiệp
– Kỹ sư giám sát

7520216 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 210 210 số 8

Kỹ sư điện tử

04 chuyên ngành:

– Hệ thống năng lượng
– Các thiết bị điện, điện tử
– Kỹ thuật điện và công nghệ thông minh
– Chiếu sáng công nghiệp và dân dụng

7520201 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 90 90 9

Kỹ thuật Cơ khí

(Chuyên xây dựng dân dụng và công nghiệp)

7580201 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 25 25 FOLO

Kinh tế công nghiệp

02 lớn:

– Tài khoản cho các công ty công nghiệp
– Quản lý các doanh nghiệp công nghiệp

7510604 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 25 25 11

Quản lý công nghiệp

(Chuyên ngành quản lý công nghiệp)

7510601 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 25 25 thứ mười hai

Kỹ thuật sản xuất

(Chuyên ngành Công nghệ sản xuất)

7510202 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 30 30 13

Công nghệ kỹ thuật điện và điện tử

(Chuyên ngành công nghệ điện, điện tử công nghiệp)

7510301 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 90 90 14
READ  Top 5 Trường Đại Học - Học Viện Đào Tạo Ngành Kế Toán - Kiểm Toán tại Hà Nội | Anybook.vn

Kỹ thuật và công nghệ điều khiển tự động hóa

(Chuyên ngành điều khiển và tự động hóa)

7510303 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 30 30 15

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

03 Chuyên ngành:

– Công nghệ sản xuất tự động;

– Công nghệ tiêu chuẩn;

– Công nghệ Hàn

7510201 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 30 30 16

Ngành kiến ​​​​trúc

(Chuyên ngành Xây dựng Kiến trúc)

7580101 V00: Toán, Vật lý, Vẽ
V01: Toán, Văn, Minh họa
V02: Toán, Tiếng Anh, vẽ 20 20 17

Kỹ thuật vật liệu

(Chuyên ngành Kỹ thuật Vật liệu)

7520309 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 20 20 18

Kĩ sư môi trường

02 lớn:

-Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị
– Kĩ sư môi trường

7520320 A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 20 20 19

Ngôn ngữ tiếng anh

(Tiếng Anh chuyên ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ)

7220201 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 20 20 II Chương trình nâng cao (dạy bằng tiếng Anh) 60 60 ĐẦU TIÊN

Khoa Kỹ thuật cơ khí

(Chương trình tiên tiến dạy bằng tiếng Anh)

7905218_CTTT A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 30 30 2

Kỹ sư điện tử

(Chương trình tiên tiến dạy bằng tiếng Anh)

READ  Thi rớt tuyển sinh lớp 10 nên làm gì, học gì? - Phổ thông Cao đẳng | Anybook.vn
7905228_CTTT A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 30 30 II Chương trình đào tạo cơ bản chú trọng chất lượng cao Ghi chú ĐẦU TIÊN Cơ khí – Kỹ sư điện tử 7520114_CLC A00; A01; D01; D07 20 20 Lấy từ phần tử I 2

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

(Chuyên ngành: tự động hóa công nghiệp)

7520216_CLC A00; A01 40 40 Lấy từ phần tử I III Chương trình định hướng nghề nghiệp tại Nhật Bản Ghi chú ĐẦU TIÊN Kỹ sư cơ khí 7520103_NB A00; A01; D01; D07 25 25 Lấy từ phần tử I 2 Cơ khí động lực học 7500116_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Lấy từ phần tử I 3 Kỹ sư Điện tử – Viễn thông 7520207_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Lấy từ phần tử I 4 Kỹ sư máy tính 7480106_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Lấy từ phần tử I 5 Cơ khí – Kỹ sư điện tử 7520114_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Lấy từ phần tử I 6 Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa 7520216_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Lấy từ phần tử I 7 Kỹ sư điện tử 7520201_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Lấy từ phần tử I số 8 Kỹ thuật Cơ khí 7580201_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Lấy từ phần tử I 9 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205_NB A00; A01; D01; D07 25 25 Lấy từ phần tử I FOLO Kỹ thuật sản xuất 7510202_NB A00; A01; D01; D07 5 5 Lấy từ phần tử I 11 Công nghệ Điện và Kỹ thuật Điện tử 7510301_NB A00; A01; D01; D07 25 25 Lấy từ phần tử I IV Chương trình đào tạo đối tác 2 + 2 (Đại học Quốc gia KuyongPook, Hàn Quốc) ĐẦU TIÊN

Kỹ sư điện tử

20

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_font_0 ". , "setting_comment": 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tinyize_tinyize" "0": 60, "0" resize_image_min ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0", "_image_tinyage", 120 "resize_news", 120 " "resize_news_image_thumbnail_height": "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news_height_mobile_height", "resize_imageight_normal": "420". "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "smtp", "mail_smtpport": 25, "mail_smtphost. Evara.vn", "mail_smtpuser": "noreply@evara.vn", "mail_smtppass": " 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtpp ass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast " : false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u u00f4ng c u00e1c tr u01b0 u1eddng fa u1ec3n sinh ngày u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]