Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | Anybook.vn

0 Comments

Chuyên ngành Mã công nghiệp Kết hợp xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Tổ hợp các môn xét tuyển theo học bạ

Mục tiêu
(PT1 – PT2 – PT3 – PT4)

Quản lý công nghệ truyền thông 7340401 Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Văn học
Văn học, Sinh học, Tiếng Anh
Văn học, Địa lý, Giáo dục Quốc gia Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Văn học
Văn học, Sinh học, Tiếng Anh
Văn học, Địa lý, Giáo dục Quốc gia 15 – 25 – 5 – 5 -marotra 7340115 Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Văn học
Văn học, Sinh học, Tiếng Anh
Văn học, Địa lý, Giáo dục Quốc gia Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Văn học
Văn học, Sinh học, Tiếng Anh
Văn học, Địa lý, Giáo dục Quốc gia 15 – 25 – 5 – 5 tài khoản 7340301 Toán, Lý, Hóa
Toán, Địa lý, Giáo dục Quốc gia
Văn, Toán, Hóa
Toán, Địa lý, Tiếng Anh Toán, Lý, Hóa
Toán, Địa lý, Giáo dục Quốc gia
Văn, Toán, Hóa
Toán, Địa lý, Tiếng Anh 40 – 80 – 10 – 5 Quản trị kinh doanh 7340101 Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Văn học
Văn học, Sinh học, Tiếng Anh
Văn học, Địa lý, Giáo dục Quốc gia Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Văn học
Văn học, Sinh học, Tiếng Anh
Văn học, Địa lý, Giáo dục Quốc gia 50 – 80 – 10 – 5 Tài chính – Ngân hàng 7340201 Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa, Anh
Toán, Lịch sử, Giáo dục Quốc gia
Văn học, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa, Anh
Toán, Lịch sử, Giáo dục Quốc gia
Văn học, Hóa học, Sinh học 40 – 60 – 10 – 5 Luật kinh tế 7380107 Văn học, Lịch sử, Địa lý
Toán, Lý, Hóa
Văn, Toán, Địa lý
Văn học, Vật lý, Hóa học Văn học, Lịch sử, Địa lý
Toán, Lý, Hóa
Văn, Toán, Địa lý
Văn học, Vật lý, Hóa học 70 – 80 – 10 – 3 công nghệ thông tin 7480201 Toán, Lý, Hóa
Văn học, Toán học, Giáo dục Quốc gia
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Văn học, Toán học, Vật lý Toán, Lý, Hóa
Văn học, Toán học, Giáo dục Quốc gia
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Văn học, Toán học, Vật lý 40 – 70 – 5 – 3 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 Toán, Lý, Hóa
Toán học, Vật lý, Sinh học
Toán học, Giáo dục Quốc gia, Tiếng Anh
Toán học, Vật lý, Giáo dục Quốc gia Toán, Lý, Hóa
Toán học, Vật lý, Sinh học
Toán học, Giáo dục Quốc gia, Tiếng Anh
Toán học, Vật lý, Giáo dục Quốc gia 40 – 60 – 10 – 3 Ngành kiến ​​​​trúc 7580101 Toán học, vật lý, điêu khắc
Toán, Văn học, Nghệ thuật
Toán học, tiếng Anh, điêu khắc
Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật Toán, Lý, Hóa
Toán, Vật lý, Tin học
Toán học, Vật lý, Công nghệ
Toán, Công nghệ, Tin học 16 – 50 – 5 – 3 Ngôn ngữ tiếng anh 7220201 Văn, Toán, Tiếng Anh
Văn, Hóa, Anh
Văn học, Giáo dục Quốc gia, Tiếng Anh
Văn học, Địa lý, Tiếng Anh Văn, Toán, Tiếng Anh
Văn, Hóa, Anh
Văn học, Giáo dục Quốc gia, Tiếng Anh
Văn học, Địa lý, Tiếng Anh 45 – 80 – 10 – 3 Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch 7810103 Văn, Toán, Tiếng Anh
Toán học, Giáo dục Quốc gia, Tiếng Anh
Văn học, Giáo dục Quốc gia, Tiếng Anh
Văn học, Địa lý, Tiếng Anh Văn, Toán, Tiếng Anh
Toán học, Giáo dục Quốc gia, Tiếng Anh
Văn học, Giáo dục Quốc gia, Tiếng Anh
Văn học, Địa lý, Tiếng Anh 40 – 40 – 6 – 3
READ  Học Đại Học Để Làm Gì Và Làm Thế Nào Để Tận Dụng Tối Đa Quãng Thời Gian Đại Học? | Anybook.vn

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_font_0 ". , "setting_comment": 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tinyize," 0 ": 60," 0, "resize_image_tinyize" resize_image_min ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0", "_image_tinyage", 120 "resize_news", 120 " "resize_news_image_thumbnail_height": "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news_image_obile_height", "400", "resize_news_image_mobile_image_mage_image resize, resize_news_image_image_mage_news ": 0," resize_ mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost. evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtpp ass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast " : false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u u00f4ng c u00e1c tr u01b0 u1eddng fa u1ec3n lahir tao u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]