Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Anybook.vn

0 Comments

Chuyên ngành

Mã công nghiệp

Kết hợp các chủ đề lựa chọn

Ngành kiến ​​​​trúc

(Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn sản phẩm của Mỹ)

7580101

V00 (Nghệ thuật, Toán học, Vật lý)
V01 (Nghệ thuật, Toán học, Văn học)
V02 (Nghệ thuật, Toán học, Tiếng Anh)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

Quy hoạch vùng và thành phố

– Quy hoạch vùng và thành phố
– Kiến trúc cảnh quan

7580105 V00 (Nghệ thuật, Toán học, Vật lý)
V01 (Nghệ thuật, Toán học, Văn học)
V02 (Nghệ thuật, Toán học, Tiếng Anh)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) Thiết kế nội thất 7580108 V00 (Nghệ thuật, Toán học, Vật lý)
V01 (Nghệ thuật, Toán học, Văn học)
V02 (Nghệ thuật, Toán học, Tiếng Anh)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

Thiết kế đồ họa

– Thiết kế đồ họa
– Tạo tác phẩm nghệ thuật trên nhiều phương tiện

7210403

V00 (Nghệ thuật, Toán học, Vật lý)
V01 (Nghệ thuật, Toán học, Văn học)
V02 (Nghệ thuật, Toán học, Tiếng Anh)
H00 (Nghệ thuật, phối màu, văn học)

Kỹ thuật Cơ khí 7580201

A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Văn, Anh)

Kỹ thuật công trình giao thông 7580205 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Văn, Anh) Kỹ sư cơ sở hạ tầng 7580210 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Văn, Anh) Quản lý xây dựng 7580302 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Văn, Anh) Công nghệ kỹ thuật điện và điện tử 7510301 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Văn, Anh) công nghệ thông tin 7480201 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Văn, Anh)
READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Bà Rịa | Anybook.vn

tài khoản

– Tài khoản chung
– Kế toán và giám sát

7340301

A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Văn, Anh)

Tài chính – Ngân hàng
– Các ngân hàng
-Tài chính kinh doanh

7340201 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Văn, Anh)

Quản trị kinh doanh

– Quản lý kinh doanh tổng hợp

7340101 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Văn, Anh) Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch 7810103 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Văn, Anh) Quản lý khách sạn 7810201 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Văn, Anh) Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Văn, Anh)

Ngôn ngữ tiếng anh
– Bản dịch tiếng Anh – phiên dịch
– Du lịch tiếng Anh

7220201

D01 (Toán, Văn, Anh)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
D14 (Văn, Sử, Anh)
D15 (Văn, Địa, Anh)

NGƯỜI TRUNG QUỐC
– Phiên dịch tiếng Trung – phiên dịch
– Tiếng Trung du lịch

7220204 D01 (Toán, Văn, Anh)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
D14 (Văn, Sử, Anh)
D15 (Văn, Địa, Anh)

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_font_0 ". , "setting_comment": 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tinyize_tinyize" "0": 60, "0" resize_image_min ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0", "_image_tinyage", 120 "resize_news", 120 " "resize_news_image_thumbnail_height": "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news_image_obile_height", "400", "resize_news_image_mobile_image_mage_image resize, resize_news_image_image_mage_news ": 0," resize_ mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost. evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtpp ass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast " : false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u u00f4ng c u00e1c tr u01b0 u1eddng fa u1ec3n sinh ngày u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]