Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hùng Vương | Anybook.vn

0 Comments

Ngành đào tạo Mã công nghiệp Kết hợp các chủ đề lựa chọn Yêu cầu tuyển dụng
(kỳ vọng) chăm sóc người già 7720301 1. Toán, Lý, Hóa (A00)
2. Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
3. Toán, Hóa, Anh (D07)
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08) 60 tài khoản 7340301

1. Toán, Lý, Hóa (A00)
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
3. Toán, Địa lý, GDCD (A09)
4. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

290 Quản trị kinh doanh 7340101 Tài chính-Ngân hàng 7340201 NÊN KINH TÊ 7310101 Đi du lịch 7810101

1. Văn, Sử, Địa (C00)
2. Văn bản, Địa lý, Giáo dục CD (C20)
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)
4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15)

70 Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch 7810103 Dịch vụ cộng đồng 7760101 NGƯỜI TRUNG QUỐC 7220204

1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01)
2. Tiếng Anh, Văn, Vật lý (D11)
3. Tiếng Anh, Văn, Sử (D14)
4. Tiếng Anh, Văn, Địa lý (D15)

280 Ngôn ngữ tiếng anh 7220201 Khoa học Nông nghiệp 7620110

1. Toán, Lý, Hóa (A00)
2. Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
3. Toán, Hóa, Anh (D07)
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08)

50 lớn lên 7620105 Thuốc động vật 7640101 công nghệ thông tin 7480201

1. Toán, Lý, Hóa (A00)
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
3. Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
4. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

170 Công nghệ Điện và Kỹ thuật Điện tử 7510301 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 giáo dục cơ bản 7140202 1. Toán, Lý, Hóa (A00)
2. Văn, Sử, Địa (C00)
3. Văn, Sử, GDCD (C19)
4. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) Dự kiến ​​2000 đơn hàng cho các tỉnh khác theo Nghị định 116/2020 / NĐ-CP Giáo dục mầm non 7140201 1. Văn, Toán, Tài năng ECE (M00)
2. Văn học, Địa lý, Tài trợ ECE (M07)
3. Văn học và Nhập khẩu ECE 1, Nhập khẩu ECE 2 (M01)
4. Toán, ECE 1, ECE 2 (M09)
Nhập ECE, Nhập ECE 2 tính hệ số 2 Giáo dục thể chất 7140206 1. Toán, Sinh học, Quyên góp (T00)
2. Toán, Văn, Tặng (T02)
3. Văn, GDCD, Tặng (T05)
4. Văn, Địa, Hiến (T07)
Quà 2 (NK: Nhảy xa, chạy 100m) Sư phạm âm nhạc 7140221 1. Ngữ văn, nhập AN 1, nhập AN 2 (N00)
2. Toán, NK AN 1, NK AN 2 (N01)
Lý do tặng 2 (AN1: Vocal, AN2: Vocal) Nhà giáo dục nghệ thuật 7140222 1. Toán học, Vật lý, Quà tặng (V00)
2. Toán, Văn, Quyên góp (V01)
3. Toán, Tiếng Anh, Grants (V02)
4. Toán, Hóa, Năng khiếu (V03)
Món quà 2 (NK: Chủ đề) Sư phạm toán học 7140209 1. Toán, Lý, Hóa (A00)
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
3. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)
4. Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84) Sư phạm Vật lý 7140211 1. Toán, Lý, Hóa (A00)
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
3. Toán, Lý, Sinh (A02)
4. Toán, Lý, GDCD (A10) Sư phạm Hóa học 7140212 1. Toán, Lý, Hóa (A00)
2. Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
3. Văn, Toán, Hóa (C02)
4. Toán, Hóa, Anh (D07) Sư phạm Sinh học 7140213 1. Toán, Lý, Sinh (A02)
2. Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
3. Toán, Văn, Sinh (B03)
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08) Sư phạm Văn học 7140217 1. Văn, Sử, Địa (C00)
2. Văn, Sử, GDCD (C19)
3. Văn, Sử, Anh (D14)
4. Văn, Địa lý, GDCD (C20) Sư phạm Lịch sử 7140218 1. Văn, Sử, Địa (C00)
2. Văn, Sử, Toán (C03)
3. Văn, Sử, GDCD (C19)
4. Văn, Sử, Anh (D14) Sư phạm Địa lý 7140219 1. Văn, Sử, Địa (C00)
2. Văn, Địa, Toán (C04)
3. Văn bản, Địa lý, Giáo dục CD (C20)
4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15) Sư phạm tiếng anh 7140231 1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01)
2. Tiếng Anh, Văn, Địa lý (D15)
3. Tiếng Anh, Văn, Sử (D14)
4. Tiếng Anh, Văn, Vật lý (D11)
READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Vĩnh Phúc | Anybook.vn

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_font_0 ". , "setting_comment": 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tinyize_tinyize" "0": 60, "0" resize_image_min ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0", "_image_tinyage", 120 "resize_news", 120 " "resize_news_image_thumbnail_height": "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news_height_mobile_height", "resize_imageight_mormal" "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "smtp", "mail_smtpport": 25, "mail_smtphost. Evara.vn", "mail_smtpuser": "noreply@evara.vn", "mail_smtppass": " 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtpp ass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast " : false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u u00f4ng c u00e1c tr u01b0 u1eddng fa u1ec3n sinh ngày u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]