Thông tin tuyển sinh trường Đại học Giáo dục Quốc gia Hà Nội | Anybook.vn

0 Comments

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học Sư phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Tên tiếng Anh: VNU University of Education (VNU – UED)
 • Mã trường: QHS
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ thống giáo dục: Đại học – Sau đại học
 • Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 • ĐT: (024) 730.17123
 • e-mail: [email protected]
 • Trang web: http://education.vnu.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/education.vnu.edu.vn/

B. CÁC KHÓA HỌC QUẢN LÝ 2022 (Dự kiến)

I. Thông tin chung

1. Thời gian vào cửa

– Bước 1: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch chung của Đại học Quốc gia Hà Nội.

– Các đợt xét tuyển bổ sung (nếu có): Các đợt xét tuyển bổ sung sẽ được thực hiện khi còn chỉ tiêu và thời gian nhận hồ sơ sẽ được thông báo trên website của trường.

2. Đối tượng đăng ký

 • Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy, giáo dục thường xuyên) hoặc tốt nghiệp trung cấp (tức là đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa tốt nghiệp THPT). một kỳ thi đủ kiến ​​thức văn hóa trung học phổ thông theo yêu cầu của Đạo luật Giáo dục và các văn bản của Luật Giáo dục) hoặc đã tốt nghiệp chương trình tại một trường trung học phổ thông nước ngoài (được nước sở tại cho phép). bằng tốt nghiệp trung học phổ thông tại Việt Nam) ở nước ngoài hoặc tại Việt Nam (gọi tắt là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông).
 • Đủ sức khỏe để học tập theo tiêu chuẩn ngày nay. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận là người khuyết tật, khuyết tật, suy giảm khả năng tự lực trong cuộc sống và học tập thì được Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho vào học ngành tương ứng.
 • Đáp ứng các yêu cầu trước bằng cấp, cho dù đăng ký nhập học (TKXT) hay tham gia kỳ thi cấp trường / khoa với các yêu cầu trước bằng cấp.
READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Đông Á | Anybook.vn

3. Trường đăng ký

 • Hợp tác quốc tế và quốc tế.

4. Phương thức truy cập

4.1. Phương pháp lựa chọn

 • Truy cập trực tiếp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nội quy tại Đại học Quốc gia Hà Nội; kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi THPT (dự kiến ​​50 chỉ tiêu).
 • Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT đến năm 2022 (dự kiến ​​750 chỉ tiêu).
 • Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội (dự kiến ​​200 chỉ tiêu).

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng tiếp cận, điều kiện nhận KTXT

 • Trường sẽ công bố giới hạn đảm bảo chất lượng đầu vào trong đề án tuyển sinh.

5. Học phí

 • Đối với sinh viên tiêu chuẩn: Miễn phí học phí.
 • Đối với sinh viên các chuyên ngành khác: Sinh viên đóng học phí theo số lượng theo học trong một học kỳ, mức học phí đã đóng được tính theo quy định hiện hành của Đại học Nhà nước và Đại học Quốc gia Hà Nội.

II. Ngành tuyển dụng

Tên nhóm ngành

Chuyên ngành

Mã nhóm công nghiệp
Kết hợp các chủ đề lựa chọn
Mục tiêu (Dự kiến)

Theo kết quả thi THPT

Theo một cách khác

Sư phạm toán và khoa học tự nhiên

Sư phạm toán học

GD1

Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Sư phạm Vật lý

Sư phạm Hóa học

Sư phạm Sinh học

Sư phạm Khoa học Tự nhiên

Sư phạm văn, sử, địa, sử

Sư phạm Văn học

GD2

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)
Văn học, Lịch sử, Địa lý (C00)
Văn học, Lịch sử, Tiếng Anh (D14)
Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15)

Sư phạm Lịch sử

Sư phạm lịch sử và địa lý

Giáo dục khoa học và những thứ khác

Quản lý trường học

GD3

Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
Văn học, Lịch sử, Địa lý (C00)
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Quản lý công nghệ giáo dục

Quản lý chất lượng giáo dục

Lời khuyên về trường học

Giáo dục khoa học

Quản lý giáo dục

GD4 Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
Văn học, Lịch sử, Địa lý (C00)
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)
GD5 Toán, Lý, Hóa (A00) *
Toán, Hóa học, Sinh học (B00) *
Văn học, Lịch sử, Địa lý (C00) *
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) *
READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khoa học Tự nhiên | Anybook.vn

* Đối với người đăng ký dự tuyển vào giáo dục tiểu học: Học sinh dự bị đại học không phải đăng ký học tiểu học cho trẻ em. Tuy nhiên, nếu một ứng viên muốn được nhận, người đó phải có kết quả kỳ thi “Đạt” trước và đáp ứng số tiêu chuẩn.

* Xem thêm: Tổ hợp các khóa học liên thông lên Đại học – Cao đẳng

C. NGHIÊN CỨU MỸ

CHI NHÁNH

2018

2019 Năm 2020 Năm 2021

Sư phạm toán học

18 19,50 22,75 25,65

Sư phạm Vật lý

18 19,50 22,75 25,65

Sư phạm Hóa học

18 19,50 22,75 25,65

Sư phạm Sinh học

18 19,50 22,75 25,65

Sư phạm Văn học

20,25 22 23.3 26,55

Sư phạm Lịch sử

20.25 22 23,3 26,55

Sư phạm Khoa học Tự nhiên

  19.50 22,75 25,65

Quản trị trường học

16 16 17 20,25

Quản trị Công nghệ giáo dục

  16 17 20,25

Quản trị chất lượng giáo dục

  16 17 20,25

Tham vấn học đường

  16 17 20,25

Khoa học giáo dục

  16 17 20,25

Sư phạm Lịch sử và Địa lý

    23,3 26,55

Giáo dục Tiểu học

    25,3 27,60

Giáo dục Mầm non

    19,25 25,05

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)
Sinh viên Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)
Thư viện Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)

 

Trường Đại Học Giáo Dục-ĐHQGHN

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_font_0 ". , "setting_comment": 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tinyize," 0 ": 60," 0, "resize_image_tinyize" resize_image_min ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0", "_image_tinyage", 120 "resize_news", 120 " "resize_news_image_thumbnail_height": "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news_height_mobile_height", "resize_imageight_normal": "420". "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "smtp", "mail_smtpport": 25, "mail_smtphost. Evara.vn", "mail_smtpuser": "noreply@evara.vn", "mail_smtppass": " 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtpp ass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast " : false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u u00f4ng c u00e1c tr u01b0 u1eddng fa u1ec3n sinh ngày u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]