Thông tin tuyển sinh trường Đại học Đông Á | Anybook.vn

0 Comments

TT Ngành đào tạo Mã công nghiệp

Tổng hợp các bài chọn lọc theo kết quả kỳ thi THPT 2022

tôi Nhóm ngành chăm sóc sức khỏe ĐẦU TIÊN levitra 7720201

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

2 chăm sóc người già 7720301

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

3 món ăn 7720401

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

4 nữ hộ sinh * 7720302

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

5 Phục hồi kỹ thuật * 7720603

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

II Nhóm sư phạm 6 Giáo dục mầm non 7140201

A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
M06: Văn học, Toán học, Quyên góp

7 giáo dục cơ bản 7140202

A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
M06: Văn học, Toán học, Quyên góp

số 8 Tâm lý 7310401

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

III Nhóm công ty – Ban quản lý 9 Quản trị kinh doanh 7340101

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

READ  Học thiết kế đồ họa ở trường nào Hà Nội. Các trường dạy thiết kế đồ họa | Anybook.vn
FOLO -marotra 7340115

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

11 Các công ty quốc tế 7340120

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

thứ mười hai Thương mại điện tử 7340122

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

13 Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng 7510605

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

14 tài khoản 7340301

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

15 Tài chính – ngân hàng 7340201

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

16 Quản trị nhân sự 7340404

A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

17 người điều phối 7340406

A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

18 Truyền thông đa phương tiện 7320104

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

IV Nhóm pháp lý 19 Luật kinh tế 7380107
READ  Tạo và Tải mẫu CV cho sinh viên mới ra trường hot nhất 2022 | Anybook.vn

A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

20 Cách 7380101

A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

Làm đi Nhóm ngôn ngữ và văn hóa 21 Ngôn ngữ tiếng anh 7220201

A00: Toán, Lý, Hóa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

22 NGƯỜI TRUNG QUỐC 7220204

A00: Toán, Lý, Hóa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D04: Văn, Toán, Tiếng Trung
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

23 Tên 7220209

A00: Toán, Lý, Hóa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D06: Văn, Toán, Tiếng Nhật
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

24 Hàn Quốc 7220210

A00: Toán, Lý, Hóa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
DD2: Văn, Toán, Tiếng Hàn
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

SATRIA Nhóm ngành du lịch – khách sạn 25 Quản lý khách sạn 7810201

C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

26 Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch 7810103

C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

27 Dịch vụ quản lý nhà hàng và thực phẩm 7810202

C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

READ  Những điều chưa kể về trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội | Anybook.vn
VII Nhóm ngành CNTT và CNTT 28 Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo 7480112

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

29 công nghệ thông tin 7480201

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

30 Kỹ sư máy tính * 7480106

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

VIII Công nghệ – một nhóm kỹ sư ba mươi đầu tiên Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

32 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Điện tử 7510301

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

33 Điều khiển và tự động hóa CNCT 7510303

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

34 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

35 Công nghệ thực phẩm 7540101

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

36 Nông nghiệp công nghệ cao 7620101

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_font_0 ". , "setting_comment": 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tinyize_tinyize" "0": 60, "0" resize_image_min ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0", "_image_tinyage", 120 "resize_news", 120 " "resize_news_image_thumbnail_height": "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news_image_obile_height", "400", "resize_news_image_image_mage_image resize, resize_news_image_mage_image_mows ": 0," resize_ mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost. evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtpp ass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast " : false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u u00f4ng c u00e1c tr u01b0 u1eddng fa u1ec3n sinh ngày u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]