Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh | Anybook.vn

0 Comments

A. GIỚI THIỆU

B. PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian đăng ký

  • Trường nhận học sinh nhiều lần trong năm.

2. Yêu cầu nhập học

  • Hồ sơ xét tuyển Trung cấp – Cao đẳng theo mẫu của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh (Tải trên website; hoặc các nơi bán học bạ).
  • Bản sao bằng tốt nghiệp THCS / THPT hoặc giấy chứng nhận tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp trong năm dự thi.
  • Bản sao học bạ THCS / THPT tùy đối tượng thí sinh.
  • Thư ưu tiên (nếu có);
  • phong bì dán tem 02 ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại của Trường để Trường gửi Giấy báo cho thí sinh trúng tuyển.

3. Đối tượng đăng ký

  • Thí sinh đã học hết cấp 2 hoặc cấp 3.

4. Trường đăng ký

5. Phương thức truy cập

  • Hãy nghĩ đến điểm thi cấp 3 / cấp 3 của bạn hoặc điểm tương đương của môn học mà bạn đăng ký.

6. Học phí

  • Cao đẳng chính quy: 5.700.000đ / học kỳ.
  • Trường THCS tiêu biểu: 5.000.000đ / học kỳ.

II. Ngành tuyển dụng

C. HÌNH ẢNH NHỎ

Trường cao đẳng y tế hà tĩnh
Tổng quan về trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh


Trường cao đẳng y tế hà tĩnh

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu thay đổi hoặc cập nhật nội dung của bài viết này, xin vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_font_0 ". , "setting_comment": 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tinyize_tinyize" "0": 60, "0" resize_image_min ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0", "_image_tinyage", 120 "resize_news", 120 " "resize_news_image_thumbnail_height": "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news_image_obile_height", "400", "resize_news_image_mobile_image_mage_image resize, resize_news_image_image_mage_news ": 0," resize_ mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost. evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtpp ass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast " : false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u u00f4ng c u00e1c tr u01b0 u1eddng fa u1ec3n sinh ngày u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Miền Nam | Anybook.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]