Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Thống kê | Anybook.vn

0 Comments

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Cao đẳng Thống kê
 • Tên tiếng Anh: College of Statistics (COS)
 • Mã trường: CDT1902
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ đào tạo: Cao đẳng – Cao đẳng
 • Địa chỉ số. 568 Đường Thành Cổ – Phường Vệ An – Thành Phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh
 • ĐT: 0222.3821.713 – 0222.3824.611
 • e-mail: [email protected]
 • Trang mạng: http://cos.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/Thongke.Cos.edu.vn/

B. KHÓA HỌC QUẢN LÝ 2022

I. Thông tin chung

1. Thời gian vào cửa

 • Trường nhận học sinh nhiều lần trong năm.

2. Đối tượng đăng ký

 • Cao đẳng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Trung cấp: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, học xong THPT hoặc tương đương.

3. Trường đăng ký

 • Tuyển dụng trên toàn quốc.

4. Phương thức truy cập

 • Cao đẳng: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT hoặc kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
 • Trung cấp: Xét tuyển theo học bạ THPT hoặc giấy chứng nhận hoàn thành tốt nghiệp THPT.

5. Học phí

II. Ngành tuyển dụng

1. Cơ cấu trường cao đẳng

Thời gian đào tạo: 1,5 – 2,5 năm

2. Mức độ trung bình

STT Ngành đào tạo
ĐẦU TIÊN Số liệu thống kê
2

Tài khoản hợp tác

3
4

Tài khoản hoạt động kinh doanh

5 Thiết kế website
6 Quản trị nhân sự

C. HÌNH ẢNH NHỎ

Cao đẳng thống kê
Tổng quan về Trường Cao đẳng Thống kê

Cao đẳng thống kê

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu thay đổi hoặc cập nhật nội dung của bài viết này, xin vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_font_0 ". , "setting_comment": 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tinyize_tinyize" "0": 60, "0" resize_image_min ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0", "_image_tinyage", 120 "resize_news", 120 " "resize_news_image_thumbnail_height": "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news_image_obile_height", "400", "resize_news_image_mobile_image_mage_image resize, resize_news_image_image_mage_news ": 0," resize_ mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost. evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtpp ass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast " : false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u u00f4ng c u00e1c tr u01b0 u1eddng fa u1ec3n sinh ngày u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | Anybook.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]