Status Cô Đơn – 50 Dòng Danh Ngôn & Câu Nói Hay Cô Đơn Tâm Trạng | Anybook.vn

0 Comments

Taorian’ny andalana manirery amin’ny alina sy ny sata manirery amin’ny fitiavana, anio, anio, dia te-handefa anao ny teny manan-danja indrindra, ny sata ary ny teny momba ny fanirery amin’ny fitiavana sy ny fiainana. Amintsika, tsy ny fitiavana irery ihany angamba no maha-ratsy ny maha-irery azy, fa mahatonga ny olona ho tezitra sy halahelo eo amin’ny fiainana koa. Na izany aza, misy ny olona tia manirery, nahoana izany? Inona no atao hoe manirery? Nahoana ny olona sasany no leo ary ny sasany tia azy? Mba hanazavana izany, dia manasa anao izahay hijery ireto andalana manaraka ireto momba ny fiovan’ny toe-po manirery sy ireto teny sy teny tena misy dikany manaraka ireto momba ny fanirery eo amin’ny fiainana. Maniry anao hanana fahafinaretana amin’ny teny manirery sy sata manirery!

»Sata manirery fohy feno toe-po sy fihetseham-po

1, Any amin’ny toerana misy olona manonofy ny tsikinao, any amin’ny toerana misy olona mahatsapa fa mendrika ny fanatrehanao, ka rehefa manirery ianao, malahelo ary kivy, dia tsarovy fa misy olona ao, any ho any no mieritreritra anao.
– Any amin’ny toerana misy olona manonofy ny tsikinao, any amin’ny toerana misy olona mahita ny fanatrehanao mendrika, ka rehefa manirery ianao, malahelo ary manga, dia tsarovy fa misy olona iray, any ho any mieritreritra anao.
Noname

2, Rehefa tsy eo amin’ny fiainana ianao dia hisy olona tsy afaka miaina fa mahatsiaro sambatra.
Noname

3, Tsy mbola nahita namana tsara kokoa noho ny irery aho.
– Tsy mbola nahita namana izay tena namana toy ny irery aho.
Henry David Thoreau

4, Fitiavana izany: Olona roa irery no mifampiaro, mifampikasoka ary mifampiresaka.
– Izany no fitiavana: Olona roa irery no mifampiaro sy mifampikasoka ary mifampiresaka.
Rainer Maria Rilke

5, Manaova namana amin’ny tenanao, dia ho avy ny hafa.
– Aoka ianao ho naman’ny tenanao, dia ho toy izany koa ny hafa.
Thomas Fuller

Rehefa mieritreritra momba ireo namantsika nandao antsika isika, dia mahatsiaro ho manirery avo roa heny.
– Rehefa mieritreritra ny namany lasa isika, dia mahatsiaro tena ho irery isika.
Walter Scott

7, Aza mifidy olona hotiavina noho ny fanirery fa ho irery ianao amin’izay fitiavana izay. Mampatahotra noho ny arivo heny izany. Amin’izay fotoana izay, mitadiava vady fanahy.
Noname

Rehefa malahelo ianao dia tokony hitady namana itokiana hamoaka ny fonao, tsy tokony hijaly irery. Aza avela ho feno ny alahelonao ny alahelonao.
Noname

9, nandre olona nibitsibitsika ny anaranao aho, fa rehefa nitodika aho, dia irery. Ary avy eo, tsapako fa ny foko no niteny tamiko hoe: Malahelo anao aho.
– Nandre olona nibitsibitsika ny anaranao aho, fa rehefa nitodika aho nijery hoe iza io, dia irery aho. Dia tsapako fa ny foko no nilaza tamiko fa malahelo anao aho.
Noname

10. Afaka miara-manao zavatra maro isika rehetra, nefa samy maty irery.
– Isika rehetra dia miaraka be, fa samy matin’ny fanirery.
Albert Schweitzer

11, Raiso ny fanirery ary ankamamio izany. Torio ny fanaintainana entiny ary miezaha hihira miaraka aminy. Satria lavitra koa ireo akaiky anao…
– Raiso ny maha-irery anao ary tiavo izany. Miareta ny fanaintainana aterany, ary miezaha mihira miaraka aminy. Ho an’ireo akaiky anao dia lavitra…
Rainer Maria Rilke

12, Tsy hahatsiaro ho manirery na oviana na oviana ianao, raha mitadidy ny taranakao.
– Raha tadidinao ny taranakao dia tsy hahatsiaro ho manirery mihitsy ianao.
Philip Glass

13, Ny fahantrana ratsy indrindra dia ny manirery sy ny fahatsapana ho tsy tiana.
– Ny fahantrana mahatsiravina indrindra dia ny manirery sy ny fahatsapana ho tsy tiana.
Neny Teresa

14, Ny fahaiza-mihaino no fanafody tsara indrindra ho an’ny fanirery, ny zava-poana ary ny laryngitis.
– Ny fihainoana mahay no fanafody tsara indrindra ho an’ny fanirery, ny tsy fahampian-tsakafo ary ny laryngitis.
William Arthur Ward

15, Ny olana dia tsy tena manirery, fa manirery. Mety ho irery ao anaty vahoaka ny olona iray, sa tsy izany?
– Tsy ny hoe irery no olana, fa ny manirery. Mety ho manirery eo anivon’ny vahoaka ny olona iray, sa tsy izany?
Christine Feehan

Raha ny fandehany fa ny manirery dia tsy noho ny tsy fisian’ny olona eo anilako fa noho ny olona eo anilako dia tsy ilay olona ao am-poko.
Ny tompon’ny sarintany – Tinh Da Anh

17, Ao ambadiky ny lehilahy mahomby dia vehivavy. Ao ambadiky ny vehivavy mahomby rehetra dia manirery.
Henoko fa tiako ianao – Thuan Gian Khuyen Thanh

18, Ny olombelona dia manirery hatramin’ny nahaterahany. Maty amin’ny mangingina koa. Na dia miezaka manalavitra ny manirery aza isika, dia mbola eo amin’ny fiainana andavanandro izany.
Kitapo any Azia aho – Rosie Nguyen

19, Irery ifotony isika, irery tsy hay lazaina, indrindra amin’ireo zavatra akaiky indrindra sy manan-danja indrindra.
– Tena irery isika, indrindra amin’ny zavatra akaiky sy manan-danja indrindra.
Rainer Maria Rilke

20, Tena hafahafa ny olombelona. Ny zokiolona dia miha-manirery, ka amin’ny farany, manirery ve ny mifidy olona, ​​sa ny olona no misafidy ny manirery?
Ny vavahadin’ny nofy – An Tam

» Teny mahafinaritra momba ny fanirery amin’ny fitiavana sy ny fiainana

21, Mifidy ny ho manirery ny olona, ​​tsy noho izy mandà hanokatra ny fony, fa noho ny tsy fisian’ny olona hanome toky azy sy hanao ny marina aminy. Ao amin’ny tontolon’ny olona manirery, ny silhouette sy ny nostalgia tamin’ny andro taloha na ny zavatra very dia miharihary foana, manindry azy ireo, ary mivaingana tsikelikely ny fihetseham-pony.
Lalana fahatsiarovana – Wood & Born

22, Mipetraka eo amin’ny tafon-trano misy elatra misandrahaka ny manirery.
– Hipetraka eo ambonin’ny tafon-trano misy elatra mikoriana ny fanirery.
Bram Stoker

23. Fantatro fa ny alina dia tsy mitovy amin’ny andro; samy hafa ny zavatra rehetra, ary misy ny alina izay tsy azo hazavaina amin’ny andro, satria tsy dia ratsy loatra izany, ary ny alina dia andro mahatahotra ho an’ny olona. olona manirery raha vao nirehitra ny fanirery.
– Fantatro fa tsy mitovy amin’ny andro ny alina: samy hafa ny zava-drehetra, ka tsy azo hazavaina amin’ny andro ny zava-miseho amin’ny alina, satria tsy misy izy ireo amin’izay fotoana izay, ary ny alina dia mety ho fotoan-tsarotra ho an’ny olona manirery. raha vao nanomboka ny maha-irery azy ireo.
Ernest Hemingway

24, Ny hoe irery dia tsy manirery, ny mahatsiaro ny olona iray dia manirery.
Mpitovo aho – Chiang Than Dong

Ny fahatsapana dia zavatra tena mahagaga, misy ny hafaliana mila mizara ny hafaliana dia hitombo ny hafaliana, fa misy ny manirery izay mila mahafantatra irery.
Voninkazo mamony eo afovoan’ny volana Mey manirery – Shenh Ly

26, levon’ny zavatra tsotra 3 izy:
toaka, famoizam-po, manirery; ary zavatra 2 hafa:
fahatanorana sy hatsaran-tarehy.
– Zavatra 3 tsotra no laniny:
misotro, mamoy fo, manirery; ary 2 hafa:
fahatanorana sy hatsaran-tarehy.
Charles Bukowski

27, Tsy mampanahy ahy ny fanirery; Sarotra be ny fiatrehana ny tenako sy ny fanaoko.
– Tsy mampanahy ahy ny manirery; sarotra ny fiainana, miaritra ny tenanao sy ny fahazaranao manokana.
Jorge Luis Borges

Taorian’ny fikarohana rehetra, ny hany zavatra hitanay fa afaka mamaha ny fahabangana dia ny tsirairay.
– Amin’ny fitadiavanay rehetra, ny hany zavatra hitanay izay mahazaka ny fahabangana dia ny tsirairay.
Carl Sagan

29, Ny olona manirery ela loatra dia tsy hanana fahazarana mitia sy mitia.
Voninkazo mamony eo afovoan’ny volana Mey manirery – Shenh Ly

30, Ny hany fantatro dia ho manirery indray aho. Tsy misy zavatra mahatsiravina kokoa noho ny manirery eo amin’ny mpiara-belona.
– Ny hany fantatro dia ho irery indray aho. Tsy misy zavatra mahatsiravina kokoa noho ny irery eo anivon’ny olombelona.
Stefan Zweig

31, Ilaina ny fahatsiarovana, fa tsy mandrakizay, satria aorian’ny alahelo rehetra dia tonga ny fanirery.
Fitiavana tara – Da Vi Lan

32, Raha irery ela loatra, dia hiteraka psikolojia hafahafa ny olona, ​​ka miteraka fahatsapana ho akaiky amin’ny olona maneho fiahiana azy.
Loko mafana – Phong Tu Tam Tam

33 Ary indraindray mitsangana eny amoron-dalana izahay ka mijery ny olona mandalo, dia mahatsapa fa lao noho ny efitra ity tanàna ity. Tena mifanakaiky ny tsirairay fa tsy mahalala ny fihetseham-pon’ny tsirairay, betsaka ny miresaka mafy ka tsy misy tena mihaino.
Weibo – Dikanteny: Thuong Thuong Dang

34, Matetika no diso hevitra ny herin’ny fitiavana raha toa ka mifototra amin’ny antony eo no ho eo no jerentsika fa tsy ny ezaka teo aloha, dia banga maizina sy lalina feno fahadisoam-panantenana sy fanirery no mialoha ny fisehoan-javatra lehibe indrindra teo amin’ny tantaran’ny fo.
– Diso hevitra foana ny tanjaky ny fitiavana raha tombanana amin’ny anton-javatra eo no ho eo izany fa tsy ny adin-tsaina nialoha azy, ny toerana maizina sy banga feno fahadisoam-panantenana sy fanirery mialoha ny fisehoan-javatra lehibe rehetra teo amin’ny tantaran’ny fo.
Stefan Zweig

35, Mipoitra avy amin’ny fanalavirana ny fiainana ny fanirery. Ny maha-manirery ny tena maha-izy anao izany.
– Ny fanavakavahana amin’ny fiainana dia vokatry ny fanirery. Fanirery avy amin’ny tena tenanao izany.
Maxwell Maltz

36, Ny alokako no sakaiza iriko.
– Ny alokako dia ilay sakaiza iriko.
Anna Akhmatova

37, Tena manirery tokoa eto amin’ity tontolo ity ka hitanao amin’ny fihetsehan’ny tanan’ny famantaranandro miadana.
Tena manirery tokoa eto amin’ity tontolo ity ka hitanao amin’ny fihetsehan’ny tanan’ny famantaranandro miadana.
Charles Bukowski

38, Ny maha-irery no lalana ezahan’ny anjara ampiasaina mba hitarihana ny olona ho any amin’ny tenany.
– Ny maha-irery no fomba iezahan’ny lahatra hitarika ny olona ho amin’ny tenany.
Hermann Hesse

39, Mahatsiravina ny maha-irery ny manirery. Mazava ve aho? Angamba tsy izany, fa ny zavatra hafa rehetra toa tsy azo atao.
– Mahatsiravina ny fahafoanan’ny fanirery. Hendry ve aho? Angamba tsy izany, fa toy ny hoe nisy zavatra hafa tsy ho vita.
Ramsay MacDonald

40, Ny tena manirery dia tsy voatery hoe rehefa irery ianao.
– Ny tena manirery dia tsy azo antoka fa voafetra amin’ny fotoana irery ianao.
Charles Bukowski

»Stt manirery mampalahelo & misy dikany teny momba ny manirery

41, Raha tsy misy olona manodidina dia andramo mihaino mozika, mamaky boky, milalao lalao, mijery sarimihetsika, mitoraka bilaogy, manao diary, sns. Mahazatra ny tenanao.
Noname

42, Indraindray ianareo dia manangana rindrina tsy mba hisakanana ny hafa, fa mba hahitana izay miraharaha ny handrava azy.
– Indraindray ianao manangana rindrina tsy mba hanakanana ny olona hivoaka, fa mba hahitana hoe iza no miraharaha ny handrava azy.
Noname

43, Miaina ao anatin’ny fanirery mampahory aho amin’ny fahatanorako fa mamy kosa amin’ny taonako lehibe.
– Miaina ao anatin’izany irery izay mangirifiry amin’ny fahatanorana aho, nefa matsiro amin’ny taona fahamatorana.
Albert Einstein

44, Tiavo rehefa vonona ianao, aza tia rehefa mahatsiaro ho manirery.
Noname

45 Mijoro eo amin’ny volana aho, tsy misy azo atao intsony, mijery ny lanitra irery, fa aleoko miaraka aminao.
– Mijoro amin’ny volana aho, tsy misy azo atao intsony, mitazana ny lanitra manirery, fa aleoko miaraka aminao.
Noname

46, Ny vesatry izao tontolo izao dia fitiavana. Eo ambanin’ny vesatry ny irery, eo ambanin’ny vesatry ny tsy fahafaham-po.
– Ny vesatry izao tontolo izao dia fitiavana. Eo ambanin’ny vesatry ny irery, eo ambanin’ny vesatry ny tsy fahafaham-po.
Allen Ginsberg

47, Mampatahotra ny manirery, fa tsy mampatahotra toy ny mahatsiaro ho manirery amin’ny fifandraisana.
– Mampatahotra ny hoe irery, fa tsy mampatahotra toy ny mahatsiaro irery ao anatin’ny fifandraisana.
Amelia Earhart

48, Tsy misy na inona na inona mahatonga antsika ho manirery kokoa noho ny tsiambaratelontsika.
– Tsy misy na inona na inona mahatonga antsika ho manirery toy ny tsiambaratelontsika.
Paul Tournier

49, Sarotra ny manidy ny varavarana
varavarana kely amin’ny rindrina
izay manakoako manirery ny tany
Mitondra ny hanitry ny voninkazodia
– Sarotra ny mankany am-baravarana
tapaho kely amin’ny rindrina izay
ny vina izay mamerimberina manirery
mitondra fofon’ny voninkazodia ao anaty ala.
Robert Creeley

50. Afaka miara-manao zavatra maro isika rehetra, fa samy maty irery.
– Isika rehetra dia miaraka be, fa samy matin’ny fanirery.
Albert Schweitzer

Ary izao, misy teny manirery 50, teny tsara momba ny manirery ary ny andalana manirery tsara indrindra tiako halefa aminao. Manantena fa ho tianao sy ho tianao ihany koa ireo tsipika maha-irery mahafinaritra ireo. Amin’ny alalan’ireo teny sy fitenenana lehibe ireo vao haingana, mety ho azonao tsara kokoa ny maha-irery, sa tsy izany? Misy manirery ve? Ary tianao ve izany?

READ  Những câu nói hay, danh ngôn hay về lòng dũng cảm, can đảm | Anybook.vn

Azafady tsidiho tsy tapaka ny OCuaSo.Com mba hanavao haingana ireo teny nalaina manan-danja sy sata tsara momba ny fiainam-pitiavana, ankoatra izany, afaka mahita tononkalo fitiavana mampalahelo sy sokajy hafa ao amin’ny bilaogy ihany koa ianao. Mahafinaritra e!

Toe-javatra manirery – Andalana 50 amin’ny teny sy teny tsara Toe-po manirery – Jereo bebe kokoa ny teny tsara momba ny fitiavana na ny STT farany sy tsara indrindra

4.2
/
5
(
9

nifidy
)

Tianao ve ilay lahatsoratra hoe “Sata manirery – andalana 50 amin’ny teny sy fitenenana na toe-tsaina manirery” ao amin’ny sokajy STT – Teny nalaina tao amin’ny varavarankelin’ny bilaogy? Raha tianao dia tsidiho matetika ny bilaogiko mba hamakiana ireo lahatsoratra farany ♡ !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]