Sơ đồ tư duy Giáo Dục Công Dân 12 cập nhật mới và đầy đủ nhất | Anybook.vn

0 Comments

Cấu trúc bản đồ GDCD 12 cùng với kiến ​​thức lý thuyết môn Giáo dục công dân lớp 12 có hướng dẫn sơ đồ sẽ giúp thí sinh nắm được các điểm chính, dễ nhớ, tiết kiệm thời gian học tập.

Giáo án công dân lớp 12 gồm các bài học sau:

  • Bài 1: Pháp luật và Đời sống
  • Bài 2: Thực thi pháp luật
  • Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật
  • Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số mặt của đời sống
  • Bài 5: Bình đẳng giữa chủng tộc và tôn giáo
  • Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản
  • Bài 7: Công dân có quyền dân chủ
  • Bài 8: Đạo luật phát triển công dân
  • Bài 9: Pháp luật với phát triển bền vững đất nước
  • Bài 10: Những quy luật mang lại hòa bình và từng bước phát triển cho nhân loại

Sơ đồ hóa kiến ​​thức môn giáo dục công dân lớp 12

XEM VÀ TẢI BẢN ĐỒ GDCD LỚP 12 SỨC KHỎE TẠI ĐÂY

Suzy

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_comment_process "0," setting_comment_process " ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 60," resize_image ": 0," resize_image ": 0 resize_image_min ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0," resize_news_tiny_umbize: "120," resize_news_tiny_umbize: "120 120: "300", "resize_news_image_thumbnail_height": "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news_image_0_large": 400_height ": 400_height", "resize_ize_mobile_image" 0, "resize_ize_mobile_image" : 0, "resize_ mobile_news_image_height": 0, "setting_signature_o n ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color " : false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time: false "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Even sinh s u1ed1", "module_description": "Xem tin tức c u1ee9u c u00e1c tr u01b0 u1eddng fa u1ec3n sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Hướng dẫn cách làm Google Form – Google biểu mẫu chuyên nghiệp dễ dàng | Anybook.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]