ROIC là gì? Tầm quan trọng và công thức tính | Anybook.vn

0 Comments

ROIC là gì?? ROIC là từ viết tắt của Lợi tức trên Vốn đầu tưđược gọi là tỷ suất lợi nhuận hoặc hiệu suất nhằm mục đích đo lường phần trăm lợi nhuận của công ty trên vốn đầu tư.

“ROIC cho thấy một công ty sử dụng tiền của nhà đầu tư tốt như thế nào để tạo ra doanh thu.”

Các yếu tố liên quan đến ROIC

Có hai yếu tố tạo nên phương trình được sử dụng để tính ROIC của một công ty.

Trợ cấp việc làm sau thuế (NOPAT)

NOPAT – Lợi nhuận hoạt động ròng sau thuế là tiền sau thuế do một công ty phát hành và có thể được sử dụng bởi các nhà đầu tư, người quản lý hoặc người sáng lập. Đối với các nhà đầu tư phân tích hoặc đánh giá tài chính, công ty thường được so sánh với thu nhập.

Dòng tiền là dòng cuối cùng của báo cáo thu nhập của một công ty. Doanh thu rất quan trọng, nhưng nó không phải lúc nào cũng phản ánh hiệu suất thực sự của công ty hoặc thành công của những người quản lý.

Một số liệu tốt hơn là NOPAT vì nó là lợi nhuận mà một công ty tạo ra bất kể nợ phải trả hoặc các tài sản tài chính khác.

ĐẦU TƯ

Vốn chủ sở hữu là khoản đầu tư vào một công ty trong suốt quá trình tồn tại của nó. Nhà phát triển đầu tư vào quỹ của công ty, trong khi người sáng lập đầu tư vào nợ ngắn hạn hoặc dài hạn của công ty, bao gồm cả trái phiếu.

Vốn chủ sở hữu có hai mục đích đối với một công ty: Nó cung cấp vốn đầu tư hàng ngày và cho phép công ty thực hiện các dự án ngân sách, bao gồm mở rộng và mua tài sản cố định.

READ  Lỗi Nhận Diện Thông Tin Từ Máy Chủ Fo3 Dcom | Anybook.vn

Phương pháp tính lợi tức đầu tư

Lợi tức trên vốn đầu tư = NOPAT / renivola investmentssement

Ở đâu:

– NOPAT là lợi nhuận của công ty trừ thuế thu nhập.

NOPAT = EBIT (1-t) trong đó EBIT là Số tiền trước lãi vay và thuế

-Vốn đầu tư là toàn bộ số vốn do chủ sở hữu hoặc người cho vay đầu tư vào công ty.

Vốn đã sử dụng = nợ + tiền – Tiền và các khoản tương đương tiền

Đây là một công thức đơn giản. Bởi vì các nhà đầu tư thường sử dụng công thức này để đo lường lợi tức trên các khoản đầu tư của họ vào công ty và cổ tức được trả lại cho các nhà đầu tư, nên cổ tức phải được trừ vào thu nhập của tử số.

Tương tự, mẫu số không bao gồm tất cả các loại vốn. Chỉ bao gồm vốn đầu tư. Bằng cách đó, các nhà đầu tư có thể có được bức tranh chính xác về hiệu suất của công ty và đo lường lợi tức đầu tư của họ.

Ví dụ ROIC

X là một công ty thuộc sở hữu của gia đình, bán đồ dùng ngoài trời và câu cá. A và B là chủ doanh nghiệp, nhưng họ muốn huy động thêm vốn bằng cách cho phép C đầu tư vào công ty.

C là một kế toán và nhà phân tích tài chính và muốn biết thêm về công ty này trước khi gia nhập. C đã hỏi cụ thể về tình hình hoạt động của công ty trong năm qua, bao gồm:

Thu nhập: 500.000 đô la

Cổ tức: 10 nghìn đô la

Tổng vốn đầu tư: 75.000 USD

Sử dụng dữ liệu trên, C có thể tính ROIC của công ty X như sau:

ROIC = (50.000−10.000) / 75.000 = 53,33

Điều này có nghĩa là cứ mỗi đô la đầu tư vào công ty, nó tạo ra doanh thu là 53 xu. Tùy thuộc vào ngành, điều này có thể được coi là rất có lợi.

READ  Bảng giá chứng khoán Lightning | Anybook.vn

ROIC có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp của bạn

Mục đích của việc tính toán ROIC là gì? Dưới đây là một số lợi ích.

– ROIC cho người quản lý tài chính của một công ty biết cách công ty sử dụng tiền của mình để tạo ra lợi nhuận hoặc lợi nhuận.

ROIC cung cấp cho các nhà quản lý tài chính một ý tưởng về việc liệu một công ty có kiếm được lợi nhuận từ các khoản đầu tư trong tương lai hay không. Nếu không, công ty có thể thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

-Các nhà quản lý tài chính có thể xem các khoản đầu tư nào đang nhận được ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) và lấy ROIC để đưa ra quyết định tốt hơn.

– ROIC được so sánh với chi phí vốn (WACC) của một công ty. Vì WACC là giá trị vốn sau thuế của một công ty nên nó có thể được so sánh với ROIC.

Nếu ROIC lớn hơn WACC, các nhà quản lý tài chính biết rằng họ đang tạo ra giá trị cho công ty. Nếu ít hơn, giá trị giảm theo các tùy chọn đầu tư của nó và chỉ số cần được điều chỉnh.

Khi đầu tư vào một công ty, cho dù là một doanh nhân trong một doanh nghiệp nhỏ hay là một nhà đầu tư vào một công ty quốc tế, nhà đầu tư cần đánh giá lợi tức đầu tư hàng năm để xác định xem có đáng để tiếp tục tài trợ hay không.

Sự khác biệt giữa ROCE, ROI và ROE so với ROIC là gì?

Mặc dù tỷ suất lợi nhuận trên vốn lưu động (ROCE), tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) dường như giống với tỷ suất lợi nhuận trên vốn lưu động. các tỷ lệ.

READ  RTD là gì? Những bí mật thú vị ấn giấu sau khái niệm RTD | Anybook.vn

ROIC so với ROCE

Sự khác biệt chính giữa ROIC và tỷ suất sinh lợi trên vốn sử dụng (ROCE) là loại vốn được sử dụng làm mẫu số trong phép tính. Trong khi ROIC lấy lợi nhuận phân phối trên vốn lưu động, ROCE lấy lợi nhuận phân phối trên vốn lưu động.

Vốn lưu động là một phần nhỏ của vốn lưu động, khi đầu tư hoàn thiện hơn. Một điểm khác biệt nữa là ROCE thường sử dụng giá trị ghi sổ sau thuế và ROIC thường sử dụng giá trị trước thuế.

ROIC so với ROI

Khi chúng ta xem xét tất cả các hành động mà một công ty thực hiện để tạo ra lợi nhuận, lợi tức đầu tư (ROI) được tập trung vào một hành động duy nhất. Bạn nhận được ROI bằng cách chia lợi nhuận từ hoạt động đơn lẻ đó cho chi phí đầu tư.

Một điểm khác biệt nữa là ROIC thường được tính trong 12 tháng, trong khi ROI không có khoảng thời gian được tính chuẩn.

ROIC so với ROE

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cho bạn biết lợi nhuận của một công ty là bao nhiêu so với tài sản của nó sau khi các khoản nợ phải trả được loại bỏ. Không giống như ROE, ROIC tập trung vào lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư và nợ.

Bây giờ bạn đã biết ROIC là gì và nó khác với các tỷ lệ khác như thế nào rồi phải không? Hy vọng tin tức hữu ích với bạn.

Trâm Huỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]