[Review – Trích dẫn] Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Tửu Tiểu Thất | Anybook.vn

0 Comments

Tantara tena tsara.

Ny fomba dia maivana sy mahatsikaiky, milamina sy milamina, indraindray mihomehy ary te hianjera amin’ny seza.

Dien That: Vehivavy ionoka tezitra, niditra tao an-dapa mba hiandry ny fotoana hamonoana ny fahavalo handrava ny vavahady. Iza no mahalala fa alohan’ny hikasika volo dia efa novonoin’olon-kafa ilay fahavalo voalohany. Tsy azo natao ny niala tao an-dapa, ka tsy maintsy nijanona aho ary nitady fotoana handrava ny fahavalo faharoa.

Raha manaraka ny tompony ny ota tsirairay, dia ho faty izany tompony izany. Loza loatra, manonitra izany eo anoloan’ny vatam-paty, ary manao akanjo lava foana eo akaikinao hamafa ny oronao.

Vehivavy hendry, misaina, tsara vava, raha tsy noho ny haavony sy ny fahamaroan’ny fanamavoana ny Eokaristia sy ny fanimbazimbana ny hazo fijaliany, dia efa maty in-jato izy talohan’ny nanompoany ny emperora.

Nantsoin’ilay rahalahy hoe “madinika kely” izy, dia manaporofo fa omby sy omby ary soavaly ireto olona roa ireto, samy marary, tsy misy normal.

Ny tian’ny vehivavy dia ny hitondra ny lehilahy ho toy ny psycho, fa ny tenany koa dia neurotic.

Andraso fa ionoka aho, nahoana ny emperora no nanoroka ilay ionoka?!

Fantatrao ve fa vehivavy ianao? Tsy azoko, raha fantatra aho, dia efa maty ela be.

Fa maninona izy no miresaka amin’ny ionoka, ahoana no fomba fiteniny toy izany …

Nahoana no nisaraka ny emperora?

Tsy marina koa izany, halan’ny Amperora ny famoriam-bahoaka, ary tsy misy resaka momba izany…

Ambonin’izany, efa lahy sy vavy ny ionoka, raha misy ifandraisany amin’ny ionoka ny emperora, atao ho fandringanana ve izany? Raha mpivadika izy, mety misy ifandraisany amin’ilay ionoka ve?

Tena mahaliana…

Mihoatra lavitra tokoa ny Mpanjakanao, tsy eto amin’izao tontolo izao, tsy manaraka lamina iray, maditra be, tsy miraharaha!

Marina izany fa matahotra ny emperora!

Nahita hazavana mamirapiratra tampoka tao ambanin’ilay bodofotsy mainty i Tian Qi, nahatsapa izy fa nahita ny fahamarinana. Ny aretina ara-tsaina dia aretina manerana izao rehetra izao izay afaka manazava ny fihetsika tsy hay hazavaina rehetra ataon’ny emperora! Raha vao mametraka ny mari-pamantarana momba ny aretina ara-tsaina ianao, dia mahazatra tanteraka ny mahita azy tampoka.

Ky Hanh: Nam no emperora. Mahira-tsaina, fetsy, mankahala ionoka, satria voatery nitaingina ny tendany taloha, ka raha vao niakatra teo amin’ny seza fiandrianana dia nanangana fanadiovana madio.

Tsy lazaina intsony, misy ihany koa ny mety ho an’ny neurolojia, hoy ny vehivavy:

Lehibe dia lehibe ny efitrano lehibe ao amin’ny lapa Kien Thanh, i Dien That sy i Nhu Y mihomehy sy mifampiresaka amin’ny feo iva. Tsy ren’i Ji Heng tsara izay lazain’izy roa lahy, ka nandeha izy ary nijoro teo anilany, nihaino tsara. Rehefa nandre izany izy dia maty tanteraka i Ji Heng.

Dien That: “Avelao ny loha!”

Toy ny hoe: “Ahena ny loha! Ha ha ha!”

Tian Qi: “Avelao!”

Toy ny hoe: “Miverena! Ha ha ha!”

Ji Heng: “…”

Izay tsy mahalala ny dikan’ny hoe glans dia angataho izy mba hanontany an’i GG fa azo antoka fa “tsy nampoizina sy tsy nampoizina” ny vokatra fa mitovy marina sy mahaliana.

Ny adala roa tsy sasatra namerina ireo fehezanteny roa ireo, ny sokatra koa dia nanatevin-daharana ny adala, tsy sasatra nandrindra, nanondro ny lohany, nihemotra, nanongotra ny lohany, nihemotra.

“Mangìna!” Ky Hanh niantsoantso.

Natahotra ireo lehilahy roa izay nifalifaly, nanandratra ny lohany ary nijerijery an’i Ji Hanh tamin’ny fisavoritahana, niaraka tamin’ny fitarainana sasany. Natahotra ihany koa ilay sokatra, ary niditra tao anaty akorany ary tsy te hivoaka.

READ  [Review – Trích dẫn] Thế Giới Hiện Đại Con Người Cô Đơn – Hiên | Anybook.vn

Nihevitra i Tian Qi fa hita miharihary fa nangataka ny hitondra ny hajany izy mba hilalao. Mifalifaly izahay fa maninona no mikorontana e! Ny hafa indray milaza fa ny akaiky ny mpanjaka dia toy ny manakaiky ny tigra, satria lasa namana izy, ny namana mpanjaka dia toy ny namana psycho!

Kohaka kohaka, misy ihany koa ny metamorphose. Nilaza ny vavany fa halany ny ionoka, nefa raiki-pitia tamin’ny ionoka iray vovoka tarehiny teo anilany, izay tsy nitsahatra nanao zava-dratsy. Raha tsy metamorphose ilay izy dia inona no…

Nisy fihetseham-po hafahafa teo aminy, toy ny hoe mihenjan-droa ny nerveo, te-hisintona ny sainy. Dien Izay any ivelany.

Ny fahatsapany izany dia nahatonga ny fon’i Ji Hanh nitempo haingana kokoa. Nandry tamin’ny lamosiny tany ivelany izy, ary nanakimpy ny masony. Saingy rehefa manakimpy ny masoko aho dia mbola mahita an’i Dien That. Ny vatana dia mahia sy maranitra, voajanahary ny tarehin’ny firenena, ny tsiky toy ny masoandro, ny molotra toy ny serizy… Tsy misy toerana ratsy.

Natsofoka tampoka teo amin’ny andilany ny tanany i Ji Heng.

… Atsaharo, tsy mety izany.

… Any ivelany izy.

… Inona no dikan’izany?

… Any ivelany izy.

Tonga ny hevitra hamafa ny lanitra sy ny tany, tsy nahafehy tena intsony i Ji Heng, nikimpy mafy ny masony, niketrona ny handriny, ary nihena tsikelikely ny fofony. Tao ivelany i Tian Qi, saingy nahatsapa i Ji Heng fa nibanjina azy izy. Vao mainka nampientanentana an’i Ji Heng izany eritreritra izany, toy ny nahita an’i Tian Qi niditra, nihanika teo am-pandriany, nanoroka ny molony, nanosotra azy…

“Tian That…” Ji Heng nisento tsy fidiny.

Tany ivelany, lasa mailo avy hatrany i Tian Qi, “Andriamanitro, niantso ahy ve ianao?”

Tsy nisy fanehoan-kevitra tao anatiny, ka nipetraka indray i Tian Qi. Rehefa afaka kelikely, dia re indray ilay feo antsoina hoe “Dien That”. Azo antoka fa tsy illusion i Tian Qi, ka nandondona moramora teo am-baravarana izy, “Inona no baikon’ny Emperora?”

Tao anatiny, “nihetsika” i Ky Hanh sady nihiaka hoe: “Dien That, midira.”

Nanosika ny varavarana hidirana i Tian Qi, vao nahita ny lambam-pandriana nihetsika kely, nandre ny olona tao anatiny sempotra, ka hoy izy tamim-panahiana: “Andriamanitro, tsy mahazo aina ve ianao?”

“Mahazo aina…”

“Inona àry no tadiavin’ny mpanjaka?”

Mila anao.

Nihidy vazana i Ji Heng ary niteny hoe: “Mijanòna, aza miteny”.

Tsy nisy afa-tsy rihana iray niala tamin’ny efitra lamba izy roa. Tao anatin’ny ridao tsotra amin’ny fahavaratra, i Dien That dia nijoro nanakana ny jiron’ny labozia, nanipy aloka teo am-pandriana, nanipy ampahany tamin’ny vatan’i Ji Heng. Nahatsapa aloka toy ny aina izy, nanodidina ny vatany, YY lehibe.

Ji Heng niafina tao amin’ny mangingina “famonoan-tena”, nihevitra fa Tian That teo ivelan’ny trano lay nijery azy, ny lalan-dra ao amin’ny vatany manontolo dia mihenjana, mahery setra adala ary mitsingevana eo afovoan’ny dobo filomanosana.

Farany, aidino.

Somary niafina tamin’ny marina ihany aloha, tsy te ho mpikomy toy izany, dia nilaozan’ilay rangahy ny kapoka taminy, izay fantany fa te handositra ny lapa izy, ka nipoaka izy, ka tapa-kevitra. .Eny, voafitaka aho, manery azy hivadika amiko, mahafinaritra ny milalao miaraka amin’ny mpivady.

READ  [Review – Trích dẫn] Giữa Thế Gian Ồn Ào Sống Một Đời Giản Đơn – Khoan Khoan | Anybook.vn

Kohaka kohaka, tsy lazaina intsony ny tsy henatra, ary areti-mifindra…

“Fantatro fa tsy te hahita ny tarehiko ny emperora, ka…”

Niteny i Ji Heng hoe: “Nilaza aho hoe tsy te hahita ny tavanao aho, nefa nilaza koa aho fa tsy hamela anao hivoaka ny lapa. Raha sahy mitetika samirery ianao dia manao heloka bevava ao amin’ny tafika.

Arakaraka ny nilazana ny heloka bevava no vao mainka nikoropaka i Tian Qi, “Tsy mety izany… Izany no izy…”

“Inona izany? Inona iny? Rehefa dinihina tokoa, raha afaka mieritreritra antony hafa ianao, dia lazao indray mandeha. “

Nihidy vazana i Tian Qi ary tsy maintsy niverina tamin’ny antony angano nefa mahasoa tamin’ny lasa hoe: “Andriamanitro, satria tia anao mangingina ilay andevo. Vao mainka tsy afa-nanoatra aho, natahotra sao ho lasa adala aho ka nihazakazaka nitsaoka azy… Ka voatery nanakana ny fanaintainana ilay andevo ary nanapa-kevitra ny handao ny lapa…”

Ity teny ity dia voafidy ho laharana voalohany androany ho an’ny lohatenin’ny ” fehezanteny folo izay nanenenan’i Dien izay nanenina indrindra nandritra ny taona”.

Nanao an’i Tian Qi i Ji Heng, nihazona ny tongony ary nanosotra ny tanany, ary niteny tamim-pahatoniana hoe: “Tsy maninona.”

“? ? ?” Very hevitra i Tian Qi ary nanandratra ny lohany tamin’ny fisalasalana.

Nijery azy i Ji Heng ary namerimberina indray mandeha hoe: “Tsy maninona raha tsy zakako izany, tsy matahotra aho ny tsy hanaja anao.” Ny masony dia somary matotra.

“…” Andriamatoa, hatraiza ny fahasimban’ny atidohanao…

Nifarana ny teny Ji Heng, maizina ny masony, “Afaka manatanteraka ny fanirianao aho.”

“…” Ny faniriako… Inona izany…

“Avia atỳ, mankanesa any amin’ny fandevenana.” hoy izy.

“! ! !”

Inona no hatao izao, ny emperora dia niverina tamin’ny aretin-tsaina! Nitodika nijery an’i Sheng Anhuai nijoro teo ivelan’ny varavarankely i Tian That, nahita mpiambina iray, nitsoraka teo amin’io izy, “Mianakavy Thinh, vonjeo haingana ny emperora, avelao haingana ny dokotera mpanjaka !!!”

Ny valin-tenin’i Thinh Anh Hoai dia hoe, atsangano mangina ny tananao ary akatony ny varavarankely.

Tian Qi: “…” Nitebiteby ny lapa manontolo !!!

Kohaka kohaka, na izany aza, ny maditra nivadika ho andriamanitra…

“Tian Qi, manaova sitraka amiko, okay?”

Mbola rendremana i Tian Qi, nifantoka tamin’ny zavatra hafahafa mihetsiketsika teo ambanin’ny tanany ny sainy, nanontany tampoka hoe: “Mpanjaka inona?”

Nihomehy i Ji Hanh, maninona no mahafatifaty ilay mpijangajanga kely. Nesoriny avy hatrany ny fehin-kibony sady mbola nitsiky malefaka nanao hoe: “Tsy ho fantatrao raha mijery azy ianao”.

Navelan’i Ji Hanh ilay zandriny, avy eo dia nihemotra kely mba hahitan’ilay mpanao ratsy kely ny “bibilava” azy mazava kokoa.

Dien Izany: “! ! !”

Raha vao nahita ny toerana nitomboan’ny “bibilava” izy, dia azon’i Tian That avy hatrany. Nikoropaka izy ka te-hihazakazaka, nefa notsindrian’ny amperora teo an-tsorony, mazava ny dikany: sahy mihazakazaka ianao?

Hoy i Ji Heng tamin’ny feony: “Atodiho eto ny lohanao ary jereo.” Nahita an’i Tian Qi nihetsika indray, sady ninia nandrahona hoe: “Raha tsy mitodika ianao, miandry ahy ho avy hanala ny akanjonao ve ianao?”

Raha tsy zaka ianao dia mila faharetana hatrany, hoy ny eritreriny, jereo fa tsy mampatahotra ny mamono olona. Rehefa nieritreritra izany izy, dia nihidy nify ary nitodika tany amin’ilay zandrin’ny fianakaviana Ji Heng ny masony.

READ  [Review – Trích dẫn] Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn – Hamlet Trương, Iris Cao | Anybook.vn

“Tianao ve ilay izy?”

Tian Qi: “…”

Iza no tia an’io zavatra io! Na dia menatra aza ny mangataka ny ainy, dia mbola nisy fotoana nisalasalana: nahoana no hafahafa be ilay JJ kelin’ny emperora? Tena ratsy, diso ny tarehy tsara tarehy ambony. Inona koa no atao hoe JJ kely, nefa tsy kely fa lehibe be? Mbola mipoitra ihany? Nahoana no tsy tsikariny raha teny an-dalana ny emperora…

Izao indray, nampiasa ny masony handrahona i Ji Heng, nanery an’i Tian Qi hitsoka, niaiky fa tiany izao sy izao. Avy eo, nitsiky i Ji Heng ary niteny hoe: “Raha tianao izany dia avelao ianao hijery azy.”

Tian Qi: “…”

Tohizo ny mamitaka tsy misy fetra

“Ampio aho…”

Nahatalanjona tokoa i Tian Qi, saingy tohina kely ny emperora, ahoana no nivoahany avy amin’ny tigra ho saka? Nijery ny masony somary tery, nitsefotra, toy ny miandry ny olona hanapaka ny tendany na mikapoka moramora ny lohany.

Noraisin’i Ji Heng ny tanan’i Tian Qi, “Raiso.”

Mihainoa.

“Misosola miakatra sy midina… Tsy misy poritra!”

Nihena tsikelikely ny fofon’i Ji Heng, notarihiny hidina indray ny tanan’i Tian Qi, “Tazony ireo, kosehina moramora… Aza kitihina!” Nakipiny ny masony, nangovitra nangovitra, “An-jatony tsy mitsiriritra, iray hetsy tsy mitsiriritra…”

Nahatsiaro ho afa-po kely i Tian Qi. Hita fa manana fahalemena ihany koa ny amperora, matahotra ny ho voatsindry…

Tsy henatra mihitsy izy mianadahy ireto no nanao fihetsika mamohehatra. Ho an’ny newbie, na dia nianatra Dien Izay tsy nahatakatra, ary Ky Hanh tsy sahy nampianatra be, matahotra ny ho matihanina. Koa Dien Mankaleo izany.

Mivoha izy rehefa miasa. [=)))))]

Ji Heng: “…” Tezitra izy, “Aza mikiaka!”

“Haingana, haingana…”

Dien Izany dia nankatò haingana kokoa.

“Faingana…”

Haingana kokoa… Reraka ho faty!

Nihamafy tampoka ny Mpanjaka, nanongotra ny lohany, nikimpy ny masony. Nijery ny tampon’ilay JJ kely i Tian Qi ary nahita lavaka kely, nahatsapa fa saika handrora izy io, ka tsy nisalasala, notsindriany tamin’ny ankihibeny ilay izy ary nofeheziny.

Ji Heng: “!!!” Inona moa no nataony mba mendrika an’io vendrana io!

“Alefaso …” Navelan’i Tian Qi ny tanany, nisoroka haingana ny fanafihana “fotsifotsy”.

“Lavitra be ianao, ry mpanjaka ô!”

Eny, marary mafy ny kiboko, tsy vitako intsony ity mpivady ity, tsy maintsy lavo aho izao. Nipetraka nanova an’io ampahany io aho omaly hariva dia nihomehy sy nihomehy, tsy adala fa adala be -______-

Ny lahy dia tena tsara bika, izay tsy maintsy ho tombon-dahiny mba hanefana ny hoe manan-janaka sy harem feno, fa ilay zazalahy dia tena mahafatifaty, ny laharana voalohany amin’ny rainy. Nampianarin’i Dada hoe “nuong” aho, dia tsy mila olona hampianatra ahy aho fa “nuong” foana. Ny momba ny harem dia tsy misy effet fa manao seho, indraindray rehefa tsy ampy ny olon-dratsy dia miantso ankizy vitsivitsy ihany koa ny mpanoratra mba hampiala voly miaramila ampy.

Raha fintinina dia izy no karazany “madio” manaraka, hatramin’ny nihaona taminy, nibanjina azy, nitia azy ary na dia tezitra aza izy roa, mimenomenona, te hisaraka, dia tsy mikasika ny zaza iray aho. rehetra. Browser!

Fa tsy maintsy esoriko ny point fa mampihomehy loatra, fa ao anaty hena daholo izany, mampilatsaka ranomaso toy ny orana, marary kibo mikisaka nefa mihomehy toy ny kitrotro… Oay, aretin’i Ji Hanh ity.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]