[Review – Tóm tắt] Lang Gia Bảng – Hải Yến | Anybook.vn

0 Comments

Lang Gia Bang dia tantara tena manaitra sy lalina. Rehefa avy namaky azy aho dia tsy afaka nihiaka afa-tsy hoe, tena mahay tokoa i Hai Yen nanangana sary feno herim-po nefa mampalahelo.

Ny tantara dia tsy mifantoka amin’ny tanora lovebirds fa mihelina fotsiny, toy ny felam-boninkazo mamirapiratra eo amin’ny ahi-maitso tsara tarehy. Ny vanim-potoana ao Lang Gia Bang dia vanim-potoanan’ny setroka, afo ary rà. Ireo olona ireo, manana ny maherifo, manana ny vahoaka madinika, dia mifaninana mba hamaritana ny fandresena na ny faharesena. Ary nisy kintana mamirapiratra niseho tao amin’ny haizin’ny alina. Io kintana io, miaraka amin’ireo kintana hafa eo anilany, dia mamorona sary tsara tarehy tsy azo esorina.

Hita mazava amin’io sary io…

… Amin’ny maha-tompom-paritra matanjaka sy mahazaka, vonona mandrakariva ny hanampy ny anadahiny hanadio ny tsy fahamarinana. Nanao ny zava-drehetra ho an’ny anadahiny izy, tsy nanome tsiny, tsy nisy fanontaniana, nanohana mangina fotsiny. Na dia tsy Lam Thu intsony aza io olona io, aminy, dia ho anadahin’i Lam Thu foana, anadahin’i Lam Thu, tamin’ny fahazazany tsy niraharaha. Tena nampihetsi-po ihany koa ny fitiavany an’ilay jeneraly tao amin’ny tafika Chich Diem izay nanendrikendrika azy taloha. Soa ihany fa noho ny fanampian’ny ca ca dia tsy nalahelo izy ireo.

…Amin’ny maha-mpanjaka mafy loha sy miteniteny foana, tsy miditra amin’ny ady amin’ny fitsarana mihitsy. Rehefa avy nihaona tamin’ny unicorn am-pitiavana izy, dia tapa-kevitra ny hanao ny zava-drehetra hanongana ny faharesen-dahatra diso tamin’io taona io. Very ilay mpihira manan-talenta nohajainy foana satria nangatsiaka sy tsy niraharaha ny emperora tamin’io andro io. Namoy ny namany akaiky indrindra izy, ilay tanora marshal miaraka amin’ny famirapiratana mamirapiratra, izay lasa unicorn noho ny aminy, noho ny amin’i Chi Diem Quan, amin’ny maha mpilalao sarimihetsika liberaly, malefaka toy ny jade, saingy malemy, mijaly mafy sy ratra. .

… Fony zazalahy voan’ny fahasimban’ny atidoha, dia lasa tena tsotra. Noho ny fifantohana mafy dia nanjary nahay haiady ilay tovolahy. Na dia tsy afaka niteny afa-tsy teny roa aza izy, dia nanana sofina nihaino tsara ilay zazalahy. Ny toe-po dia falifaly mandrakariva ary ny fo dia madio toy ny rano, izay mampitony ny hafa.

… Amin’ny maha-komandin’ny miaramila tsy mivadika, vonona ny hanao sorona ny tenany ho an’ny rahalahiny. Tsy karazana tetika io mpitondra io, fa mibaribary foana, mieritreritra ny hafa. Raha tsy teo izy dia tsy ho tanteraka ity biraon’ny échec rehetra an’i Mai Truong To ity.

… Amin’ny maha-tompon’ny tanora azy mitondra ny anaram-boninahitra zanaky ny fianakaviana Ta – Trac roa, izay olona malala-tanana tia ny fiainana, dia voafandrika tamin’ny ady seza izy, ary nampiasaina mba hanatontosana firaisana tsikombakomba. Niova tsikelikely ny toe-tsaina, nanaraka ny anabaviny nankany Dai Chu ny tompo tanora mba hitsidika ny tena rainy. Aminy anefa dia mbola fianakaviana ihany ny fianakaviana, mpirahalahy mandrakizay ny mpirahalahy, na dia misy zavatra tsy azo averina na oviana na oviana.

…Amin’ny maha andriana ao amin’ny fianakaviana Ngon, manankarena sy mamony ny bika aman’endriny, saingy manana fahamalinana, fahavononana ary faharanitan-tsaina izay tsy azo tsinontsinoavina. Olona mitovy foana amin’ny rahalahiny io na inona na inona fihoaram-pefy nitranga.

… Amin’ny maha-tompon’ny tanora iray hafa azy, izay notezaina toy ny zazalahy mafana, dia tsy nahafantatra firy momba ny tontolo ivelany izy. Rehefa sahirana anefa ny fianakaviana dia nitsangana irery izy mba hanitsy ny zava-drehetra, hiaro ny reniny ary hampionona ny zandriny. Ny olona, ​​rehefa lavo amin’ny loza, dia hianatra hihalehibe haingana.

READ  Last mile là gì? Last mile quan trọng thế nào trong chuỗi cung ứng? | Anybook.vn

…Zavazavavy avy amin’ny foko Hoat izy, miasa ho mpivaro-tena ao amin’ny paroasin’i Dieu Am, saingy mpitsikilo niditra an-tsokosoko izy. Nanome ny fony ho an’ilay patriarika hafa izy, hatry ny ela. Nefa na fantany na tsy fantany dia nolavina izy. Tsy kivy izy ary nanohy nanaraka ny fony. Mahavaky fo tokoa ny faharetany.

… Amin’ny maha-porcelainan’i Huyen Kinh azy, mijoro eo anelanelan’ny tompony sy ny vadiny, dia nifidy ilay vady tiany tamin’ny fony manontolo izy. Nofitahin’ny tompony izy ka saika hamono ny vadiny ary nampangatsiaka ny fony. Na dia mitana ny iraka hanompo ny emperora amin’ny mangingina sy mangatsiaka ary tsy misy dikany aza izy, dia mbola vehivavy malemy fanahy ihany izy. Tena faly tokoa ny nahita fa mbola tena tia sy nijanona teo anilany izy, na dia voapoizina aza ny vadiny dia tsy afaka niteny firy, hafa kely ihany koa ny endriny. Endriky ny fahasambarana tsotra irin’ny rehetra izany.

…Amin’ny maha-andriana matanjaka sy somary mikoropaka, ny toetrany indraindray dia zaza, fa indraindray izy dia tena matotra. Te hiaro ny an’arivony tapitrisany foana izy, hiaro ny olon-tiany. Vonona ny hidaroka ilay olona saika nanala baraka ny anabaviny izy. Namana tsara izy. Ary ny Yunnan Mufu koa dia nanampy tamin’ny fialokalofana an’i Niep Dac sy Ve Tranh na dia teo aza ny loza.

…Amin’ny maha-andriamanitra mpitsabo mongol azy, tsy ampy ny tompon’ny tranoheva Lang Gia, hany olona afaka nibedy an’i Mai Truong To rehefa nanao antsirambina ny fahasalamany. Izy koa no tena mivazivazy amin’i Phi Luu. Fananan-tany ivelany, maneso ny volana, fa raha ny marina dia olona lalina.

Izy ireo, Ni Hoang, Tinh King Tieu Canh Diem, Phi Luu, Mong Chi, Tieu Canh Due, Yan Du Tan, Ta Bi, Cung Vu, Ha Dong, Mu Thanh, Lin Than, na namana akaiky toa an’i Chan Binh, Le Cuong, ary mifandray amin’ny olona iray ny fifandraisana feno habibiana efa voalahatra mialohan’i Dong Lo sy Tuyen Nuong. Io olona io dia ny fanaintainan’ny lasa, ny tsiambaratelon’ny ankehitriny, ary ny alahelon’ny ho avy.

Izy no Lam Thu, tanora mariskalin’ny fahalehibiazan’ny tafika Red Diem. Izy dia hazavana mamirapiratra, reharehan’ny miaramila Dai Luong.

Izy dia Mai Truong To, Mai lang Giang Ta, ny patriarika Giang Ta Minh dia manana faritra 14 ao Giang Ta. Ny namana amin’ny lafiny efatra dia tsy hay lazaina, ary ny voninahitry ny Gypsies dia tsy azo refesina.

Izy dia To Triet, ilay mpilalao sarimihetsika malaza unicorn “miaraka aminy izao tontolo izao”. Izy no Andriamatoa To tsy miraharaha, manana fihetsika toy ny jade, manana fo tsy misy fotony. Ny zava-mitranga toa kisendrasendra na ny “sitrapon’Andriamanitra” dia tena voalamina amin’ny tanan’ny bandy.

Tany am-piandohan’ny fiainany dia nandeha ambony sy nihoatra izy, nampiasa ny talentany mba hampitolagaga sy hidera ny rehetra. Tao anatin’ny fotoana fohy monja dia tsy afaka ny ho tonga Xiao Shu mandrakizay izy. Ny fijaliana tamin’izany andro izany, ny zavatra rehetra tsy maintsy niaretany, dia nahatonga ny olona ho taitra sy nalahelo.

READ  Sự tích đền Bà Đế Hải Phòng | Anybook.vn

Mijery miaramila mandatsa-dra ho an’ny tenany. Mijery ireo ray aman-dreny diso. Mijery ny olon-tiany maty tsirairay. Jereo ny fianakaviana lavo. Ny tenany koa dia voapoizin’ny afo. Avy amin’ny olona miavonavona sy sahisahy, mpiady mahery fo, nefa tsy matahotra ny hatsiaka, Mai Truong To narary, sery dia tazo, mikohaka mandritra ny andro. Tsy izy intsony ilay Lam Thu namirapiratra tamin’ny lasa. Tsy niova anefa ny toetrany. Satria te hanatanteraka ny teti-dratsiny izy, dia nampiasa fanafody tanteraka, hoditra ary tsy misy taolana, mba hahafahany miteny ara-dalàna. Ho setrin’izany dia miova ny bika aman’endriny, mihafohy ny androm-piainana, tsy miova ny aretina. Tsy maintsy ho tsapany mihitsy fa tsy misy fomba hafa.

Nampiasa taona maromaro hanorenana toby sy handaminana azy tsara i Mai Truong To nampiasa an’i Lang Gia hanelezana tsaho ary avy eo dia niditra tamin’ny ady ho an’ny fahefana. Tsy niala sasatra mihitsy izy. Tsy mbola nahazo aina mihitsy ny saina mba hiala sasatra. Voafandriky ny zavatra be loatra izy, nanokana ny fiainany manontolo hanao zavatra be loatra. Mitadiava fahadiovana ho an’ny fanahin’ny tafika Red Diem sy ireo izay nomena tsiny, arovy ny olona tiany ary arovy ny olon’izao tontolo izao. Tena mitombina ny fitondrany ny olona rehetra. Niezaka nikarakara ny fahasambaran’i Ni Hoang sy Niep Dac, Niep Phong ary Ha Dong koa izy… Raha ny momba an’i Cung Vu, tsy azony ve ny toetrandro sa azony tsara? Azoko antoka fa manana ny valiny ny tsirairay. Takany fa tsy mendrika izy, manana vatana marary toy izany. Indraindray aho manontany tena hoe inona no ao an-dohany. Ahoana no hahatonga anao ho hendry? Ahoana no ahafahanao mamela ny tenanao hikarakara ny hafa? Na izany aza, izany no toetrany, izany no toetran’i Lam Thu izay ankafizin’ny olona.

Tena tsy hay lazaina ny faharanitan-tsainy. Mahagaga ny hetsika rehetra amin’io chessboard efa voalamina io. Na dia misy zava-mitranga tsy ampoizina aza indraindray, Mai Truong To dia mieritreritra hetsika iray hafa hanalana ny neutralize foana. Miaraka amin’ny faharanitan-tsaina bebe kokoa noho ny olombelona, ​​dia toa nahafantatra ny sikidy izy, afaka naminavina na inona na inona. Tsy misy mahalala ny tantara feno momba ny fanodikodinany (afa-tsy ny mpamaky). Raha fantatr’izy ireo sy nazava tsara ny tena maha-izy azy, dia ho nijery azy tamim-pahatairana izy ireo, fa tsy tamin’ny talanjona fotsiny. Ny olona teo akaikiny dia nandray anjara lehibe tamin’ny fitarihana an’i Tinh Vuong ho amin’ny printsy. Saingy tsy azo lavina fa, raha tsy misy ny talentan’io lehilahy io, dia ho fantasy mandrakizay izany.

Ny lasa feno habibiana izay nopotehina tamin’izany fotoana izany dia tsy afaka ny hahatsiaro ho torotoro fo. Nisy fito arivo nandatsaka ny rany noho ny teti-dratsin’ny mpanjaka. Olona fito arivo no novonoina tsy ara-drariny. Rehefa nampiharihary izany zava-miafina lalina izany, dia tsy niraharaha sy tony fotsiny izy. Raha ny marina, isaky ny mahatsiaro an’io zava-nitranga io izy, dia toy ny nibolisatra ny fony. Soa ihany fa tamin’ny farany dia nanao izany izy. Namaly faty tamin’ny fanahin’ny maty tao amin’ny renirano volamena izy. Naveriny tamin’ny tenany, ny fianakaviany, ny miaramila ny fahadiovana… Nomeny toky izy fa ho feno ny vahoaka, tsy afaka miditra ao amin’ilay faritany ny fahavalon’i Dai Du, manao ny marina sy mahitsy ary mpanjaka. Miahy ny fahasambarana sy ny fiarovana ny olona tsirairay tiany indrindra izy. Ny zavatra iray tsikaritro tao aminy, dia ny tenany tsy nandatsa-dranomaso na inona na inona. Ataovy sary rehefa mena na malahelo loatra ny masonao dia marary ianao. Mai Truong To mahay mampitsahatra ny ranomaso, satria fantany fa ny ranomaso dia tsy afaka manao na inona na inona afa-tsy ny mampiseho ny fahalemeny amin’ny hafa. Tsy afaka nanao izany izy, mbola tsy maintsy natanjaka. Tsy maintsy lasa fon’olon-kafa izy. Ankoatra azy dia tsy misy afaka manova.

READ  Con rồng vàng | Anybook.vn

Izy, na Mai Truong To, Lam Thu, na To Triet, dia olona mendri-piderana foana, na manana faharanitan-tsaina sy fahamendrehana.

Efa nambara mialoha ny fialany. Tonga tao amin’ny tranoben’i Kim Lang izy tamin’io taona io. Niala tao amin’ny tranoben’i Kim Lang izy tamin’io taona io. Rehefa lasa izy, dia tsy nisy nieritreritra hoe tsy afaka niverina mandrakizay ilay lehilahy. Rehefa lasa dia mandrakizay…

Tsy voalaza amin’ny antsipiriany ny fahafatesany, fa ankolaka tamin’ny alalan’i Tieu Canh Diem nanoratra ny anaran’ireo maritiora. Ary nitomany mafy izy rehefa nanoratra ny anarana farany. “Canh Diem, aza matahotra …”, tsy hisy hiteny azy toy izany intsony, tsy hisy zokiny eo anilany, hiaro azy mandrakariva.

Nodimandry i Mai Truong To rehefa nahavita ny andraikiny, nibaiko ny tafika jeneraly Chich Diem hiady amin’i Dai Du sy hiaro ny tanindrazany.

Nitomany i Tieu Canh Diem. Tsy fantatro hoe oviana no nilatsaka ny ranomasoko. Ny fahatsapana ho very dia manenika ny vatana manontolo. Efa ela aho no nitomany tamin’ny olona iray tao amin’ny tantara iray. Mitomany, tsy hoe satria nisy vehivavy mpitarika iray nivadika ka maty, tsy noho izy mivady nifanipaka tamin’ny fony, fa noho ny alahelon’ny lehilahy iray manan-talenta namoy ny ainy. Mai Truong To, taorian’ny zava-nitranga, dia mendrika ny ranomason’ny olon-kafa ho azy.

Ny fiafarana dia tsy miresaka be loatra momba ny fiainan’ireo mpilalao hafa. Ny mpamaky ihany no mahatakatra fa, lasa ny tafio-drivotra, samy manana ny fahasambarany ny tsirairay. Raha ny momba an’i Dinh Sinh, araka ny nampanahy an’i Mai Truong To tamin’izany fotoana izany, dia nanomboka nisalasala ihany koa aho. Taorian’ny fanambaran’i Cao Tram, vao mainka nanamafy aho fa tsy nitsahatra tao amin’ny lapa voarara ny orana feno rà. Dinh Sinh amin’ny ho avy dia tena azo inoana fa haka ny seza fiandrianana. Raha tsy nesorina ny Mpanjaka Ky fa nandimby ny seza fiandrianana, dia azo inoana fa i Dinh Sinh no ho Printsy Satroboninahitra ho avy. Saingy ny teny hoe “raha” dia tsy mety hitranga mihitsy. Sarotra ny milaza na hamadika izany ho zava-misy ny ho avy Dinh Sinh. Miankina amin’ny anton-javatra maro hafa izany.

Ary tena liana amin’ny toetran’i Royaume-Uni koa aho. Raha mbola velona izy dia ho Printsy Satroboninahitra tsara, emperora manan-talenta.

Io Lang Gia Bang io, dia tantara an-tsary momba ny fiainana voarakitra ao amin’ny bokin’ny tantaran’i Mai Truong To, ary fanomezam-boninahitra ireo olona nanao sorona betsaka. Ao amin’ny Lang Gia Bang, vitsy ny vehivavy, saingy tsy mamorona tantara feno fitiavana. Ao amin’ny tantara, ny firaisana ara-nofo, ny firahalahiana ary ny fisakaizana dia nanjary vatosoa madio sy fototry ny zava-drehetra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]