[Review] Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc – Ân Tầm | Anybook.vn

0 Comments

Tsy lava na fohy ny dimy taona, fa ampy ny mamadika tovovavy miavonavona sy tsy voafehy miaraka amin’ny anaram-bosotra Gu mba hihena ao anaty akorandriaka vaky ary hiaina ny andro mahazatra ka ho tsinontsinona. Fotoana fampijaliana sy fijaliana izany, saingy tamin’ny fandevenana ny lohany tamin’ny asany fotsiny, dia tsy nahatsapa ny fanaintainana hatramin’ny sempotra izy. Malahelo azy izy, Luc Bei Tham, malahelo ny tsikiny manjelanjelatra, malahelo ilay lehilahy resy tamin’ny filokana taminy, malahelo ilay lehilahy mitaingina môtô mba hanam-bola hividianana fanomezana ho an’ny fitsingerenan’ny andro nahaterahany. Io nostalgia io dia nolokoiny tamin’ny sary tsirairay, ireo sary ireo dia ny silhouette an’ny zazalahy iray nalevinany lalina tao am-pony.

Nipoitra indray teo amin’ny fiainany io endrika io, saingy niaraka tamin’ny maha-izy azy hafahafa izay tsy fantany, Luc Bac Than, PhD, profesora momba ny anthropologie mitentina volamena an’arivony, no “harena nasionaly” an’ny firenena. ” ho an’ny faty. Mampiasa antsy fandidiana izy hihainoana ny feon’ny maty, raha mbola ampidinina ny lelan’ny fandidiana eny an-tanany, dia mbola hasandratrany ho eo amin’ny rindrin’ny fahamarinana ireo zava-miafina sarotra hita. Ny fon’ny olona dia zavatra tsy azo jerena mivantana fa tapa-kevitra ny hijery azy mivantana amin’ny maso aho.

Tamin’ny fotoana voalohany nihaonany taminy, dia nikarakara fety fitsingerenan’ny andro nahaterahana feno voninkazo ylang-ylang izy. Hoy izy taminy indray mandeha: “Fantatro ny zava-drehetra momba anao sy Bei Shen.” Nihevitra foana izy fa noho ny fankahalana no nahatongavany, noho ny fahoriany namoy ny anadahiny, raha izany no izy, dia ho navelany haniraka ny ota izy… satria nandratra ilay zazalahy tiany fatratra izy.

Rahavaviny ny raharaha voalohany azony, raha toa ka voatery te-hahafantatra ny zava-misy momba ny raharaha izy dia nanao sonia fifanarahana ho mpanampy azy mandritra ny 20 taona, izay nampitahainy tamin’ny “contrat bust”. Tamin’ity tranga voalohany ity dia naka bala ho azy izy. Marina izany, tamin’izany fotoana izany dia efa noheveriny ho Bei Shen azy izy.

Nanaraka azy niverina tany Shanghai izy, ilay tany nitondra alahelo be ho azy, saingy nesoriny ny akorany mba tsy handosirany intsony. Teo no ahatsapany tsikelikely ny fahazarany maro ankoatry ny lehilahy tena tiany. Ny Bei Shen-ny dia tia mihinana voasary, ny Bei Shen-ny dia mbola afaka matory tsara amin’ny masoandro mafana, ny Bei Shen-ny dia malalaka sy miavonavona, fa tsy toy ny lehilahy mangatsiaka sy tsy miraharaha ankehitriny. Noho ny hadisoana, dia navelany tany amin’ny hopitaly niaraka tamin’ny taratasy fanaovam-beloma izy.

Te handeha izy, handeha ho any amin’ny toerana milamina, ho any amin’ny toerana feno fahatsiarovana azy sy Bei Shen. Nanao sary indray izy, nanao tsipika tsy mahazatra kokoa, nanao lamosina manirery fa ny tenany tsy afaka nanavaka intsony hoe iza io. Nitady fahatsiarovana fotsiny izy, nefa tsy nanome fahafaham-po azy Andriamanitra. Iray segondra lasa izay, manga ny lanitra, fotsy ny rahona, ny faharoa kosa dia nisy tafio-drivotra sy zavona, ka naniry handeha nefa tsy afaka. Tamin’ny fotoana saika famoizam-po dia nahita azy indray izy….

Nianjera tao anatin’ny tadion’ny fitiavana indray izy saingy nifanditra satria anadahin’i Bac Shen, efa tsy tambo isaina no nandositra, fa rehefa nampidininy ny feony ilay rangahy: “Ho ahy”, dia nanaiky lembenana izy. efa raiki-pitia tamin’ity lehilahy ity: “Bei Shen, miala tsiny aho fa efa raiki-pitia tamin’ny rahalahinao aho.” Nanomboka teo dia nandevina ny lasa momba ilay lehilahy tany amin’ny oniversite izy, nanidy ny varavaran’ny galeria izay nitahiry ny fahatsiarovana taloha.

READ  7 cuốn sách dạy uốn cây cảnh hay cung cấp cho bạn những bí quyết nhà nghề | Anybook.vn

Isaky ny niaraka taminy izy dia nahatsapa hafahafa hafahafa, fahatsapana mitovy amin’ny fotoana niarahany tamin’i Bei Tham. Nieritreritra izy indray mandeha hoe Bei Shen ve izy tamin’ny andron’ny oniversite, saingy nopotehina sy nokendaina ho azy hatrany am-boalohany ireo eritreritra ireo.

Miha-mahasarika hatrany ny fizarana miaraka amin’ireo trangan-tsaina, fotoan-doza mahafaty, olona mijoro ao anaty haizina. Mahafaly na mampalahelo ve ny fiverenan’i Bac Tham, ny fifanolanana eo amin’ny samy dynastie Luc, mety hanapaka indray ny fifankatiavana lalina eo amin’ny samy…

Toy izany ny fitiavana, mahatonga ny olona ho lasa kalalao mirohondrohona ao anaty afo ary mamono ao anatin’ny indray mipi-maso. “Ny roa taona ny fitiavana dia voasokitra lalina ao anatin’ny fotony, dimy taona ny fisarahana dia mangirifiry hatramin’ny farany. Nandritra ny fito taona dia tsy niala mihitsy ny fony. Ireo fito taona ireo, na tia an’i Shen na i Shen, dia fantany fa ilay olon-tiany io, toy ny tamin’ny nanaovany sonia ny anarany teo amin’ny sariny, teny iray ihany no nataony hoe “Luc”

Fito taona, ny zavatra manindrona ny vatanao dia tsy hoe manirery fotsiny? Ho azy, dia mpandalo fotsiny izy izay natao hihaona. Ho azy dia nofinofy taloha tsy azo kosehina izy….

Amin’ny farany, hiara-mandeha amin’ny fankahalana izy ireo na handevina mandrakizay izany fitiavana mafonja izany… Ao anatin’ny « Fito Taona Mbola Mijery Avaratra ».

Ity no iray amin’ireo tantara efa novakiako ombieny ombieny. Raha dinihina tokoa, toko 500 mahery izay efa nihoatra ny 5 ny isan’ny namaky teo, ampy hahatakarana ny mahasarika ahy izany.

An Tam angamba dia maro koa ny mahafantatra azy eto, misy midera ary misy mitsikera. Fa manantena aho fa izay manana fijery mitongilana amin’i Tam dia vakio ity andian-dahatsoratra ity sao hiova hevitra tany am-boalohany hehe.

Te hanoratra momba anao aho – Co So – tena karazana gorila. Tsara tarehy aho, manan-talenta, teraka tao amin’ny fianakaviana manankarena, manan-jo hirehareha sy hirehareha amin’izay ananako. Mirehareha aho fa tsy miavonavona. Miaina hatrany amin’ny nofinofiko aho, miezaka hatrany mihazakazaka mankany amin’ny tanjona napetrako. Zazavavy be herimpo, be fiainana, sipa mahay misaina, mitondra fifaliana hatrany ho an’ny manodidina azy no modely nokarohiko hatramin’izay.

Izaho koa anefa vehivavy, ary ny ankizivavy dia ho voasarika foana amin’ny lehilahy malaza amin’ny tsy vehivavy. Halako sy halako ilay anarana Bac Tham – ilay olona nihomehy ahy rehefa nanipy 2/5 ny baskety dia hiala tsiny amiko. Iza aho? Izaho no Co Ka, tsy hilefitra mihitsy aho. Hataoko mifona amiko io lehilahy io. Efa nisy ny fifonana, saingy tsy fantatrao fa hitondra fahasambarana sy fijaliana be dia be eo amin’ny fiainanao io teny io.

Niditra tao amin’ny vavahadin’ny oniversite A aho niaraka tamin’ny fieboeboana maro. Nanomboka ny volana voalohany tamin’ny sekolin’ny miaramila tamin’ny toe-tsaina tsara aho, saingy tsy nampoiziko ho mpitantana ny kilasiko mihitsy ity Luc Bei Shen ity. Firy ny toe-javatra mampihomehy nitranga. Luc Bac Tham dia mpikomy, mpamono olona misaron-tava ho anjely. Ny antoandro dia manao endrika matotra foana izy, nefa manararaotra ny toerana misy azy mba “hamaly faty ny antitra”. Arakaraky ny andinihako azy no vao mainka mankahala azy, manaporofo fa ao am-poko dia efa manana toerana izy. Io rangahy io, na dia tsy mahafinaritra aza ny toetrany, dia mbola olon-tsotra sy tsy miankina, raha mendrika ny hosaziana ianao dia ho voasazy, na iza na iza. Ny alina be anefa, rehefa nandoa lamandy aho, dia nihazakazaka nanatona ahy izy ary niresaka tamiko mba tsy ho leo aho, rehefa tsy afa-miala amin’ny sakana aho dia vonona izy hankahery an’i dadatoa mba hahazoako. vokatra tsara kokoa.Nitombo ny vokatra, rehefa niangavy azy aho mba hahita ny tena basy dia nanaiky ihany koa izy, na dia fantany aza fa hotifirina any aoriana. Halako izy fa tsy hoe tsy tiako izy.

READ  "Cool Boy" 45+ Hình Ảnh Uchiha Sasuke Ngầu Lòi Nhất Quả Đất Luôn | Anybook.vn

Ravehivavy, raiki-pitia aho…
Tsy nahavoa ahy ilay basikety taloha teny an-tanan’i Bac Tham fa nahavoa ny foko.

Luc Bac Than dia lehilahy manao loha laharana foana, matotra foana rehefa miasa, mimenomenona isaky ny misy olona manelingelina. Izy dia Scorpio marina, malefaka, tsy misy tsirony, tsy misy sela romana. Ny fanambaniana ny hafa no fifaliany. Nieritreritra aho taloha hoe, raha tsy hita maso ianao indray andro any, dia hivoaka sy hanaratsy ny namanao rehetra ianao, tsy ho mankaleo loatra ianao Lu? Ny nofinofiko dia hoe indray andro any dia hobedin’ny sarambaben’olona izy, ka ny tarehiny lo no avelany hifofotra amin’ny fahasosorana amin’ny hafa. Tena tsara koa anefa izy. Tsara fanahy sy mihaino tsara izy. Na dia avo ety ivelany aza ny sariny, dia manana fo mafana foana izy, indraindray zaza, manadala an’i Gu Chu, na dia mamela ny tenany ho zaza mandritra ny minitra vitsivitsy aza izy indraindray. Tena tia sakafo izy, ary tena mahay mahandro. Fantaro hoe nahoana? Satria ny sipany koa dia manana vava be. Nilaza izy fa ny olona dia teraka manana vava mba hankafy ny sakafo matsiro rehetra eto amin’izao tontolo izao. Te hahandro ho azy aho, hahita ny tsikiny, faly aho.

Isaky ny bedy na tezitra izy dia gaga foana ny fihetsiky. Indraindray izy dia ho any amin’ny rano hanaiky ny fahadisoany, dia hanao hafetsena indray, hanery ny olon-tiany. Atsaharo ny mody fandrahonana hoe: “Ry ranabavy, miverena amiko”. Rehefa narary anefa ilay olon-tiany, voatery nandry teo amin’ny fandrianan’ny hopitaly, dia izy irery no nandevina ny lohany teo amin’ny sandriny ary nitomany toy ny zazakely. Indroa ihany izy no nitomany tao amin’ilay tantara dia noho ny tovovavy iray. Misy lehilahy tia ahy tahaka ny fitiavany an’i Anabavy, afa-po ny fiainako….

Ahoana ny hevitrao rehefa mijoro eo afovoan’ny fifandraisana telozoro, misy rahalahy iray, misy rahalahy, olona namoy olona mbola eo. Marina i Gu Chu, amin’ny toe-javatra toy izany.

Tiako ianao ry Rahavavy. Fitiavana olona tsy misy kilema. Fahadisoana ny fo mitempo foana amin’ny olona iray, fantatrao ny tokony hatao. Koa aza ampijalina, dieny mbola velona, ​​tiavo amin’ny fonao rehetra. Ary tena nanao izany aho, na dia tsy maintsy nandalo catalysts + fampijaliana maro aza. Tsy maninona fa tohizo ny fampijaliana sy ny saintsainina ny amin’izay ho fanapahan-kevitrao. Ilaina izany, ary avy eo, ataovy izay lazain’ny fonao aminao. Tiako i Luc Beichen, izay ankehitriny fa tsy Luc Bei Shen, na Luc Bei Shen. Nomeko anao ny foko kely sy ny fanahiko tamin’ny alina feno tafio-drivotra. Lehilahy voan’ny tazo no mbola nihazakazaka namonjy ahy, nanontany tena aho hoe inona koa izany….kiraro amin’ny tongotro, mety amiko na tsia, ny mpitafy ihany no mahalala. Ary fantatro, nisafidy ny kiraro mifanaraka amin’ny tongotro aho.

READ  +456 Hình ảnh Tranh Phong Cảnh Đẹp, Tranh Đồng Quê Việt Nam - Đề án 2020 | Anybook.vn

Nandritra ny taona maro dia nafeniko foana ny foko, tsy sahy namela izany tamin’ny masoandro satria raha mijery mivantana aho dia mahatsiaro zavatra be dia be izay tsy zakako, mahatsiaro ny lasa aho. te hanadino foana. Fantatr’Andriamanitra Avaratra izany. Fa maninona no tsy fantatrao raha esorinao ny akorandriaka henjana eo amin’ny masoko, fo feno tsilo no sisa. Tiako sy tiako ianao, mbola tsy tapitra aho. Ny tiako dia ny manomboka fiainana miaraka aminao fotsiny, tiako ianao – Gu So – ny hanadino ny anarana Luc Bac Tham, ilay anarana nitondra fifaliana sy fahasambarana lehibe ho anao nandritra ny taom-pianaranao. Fitiavana ambony no itiavako anao, mihoatra ny fotoana, mandresy ny fameperana maro, fisarahana…

“Tsy fantatrao, noho ianao, dia tonga hiankohoka amin’ny rainy izy nefa tsy niteny na inona na inona nandritra ny folo taona, satria fantany fa vehivavy pragmatika ianao, dia manaiky koa izy, manantena ny hanome azy. Ny tranon’i Luc, dia tonga nilaza taminy fa mendrika azy izany. Ahoana ny vokatra? Tsy nomeny fotoana izany, ary tao anatin’ny indray mipi-maso dia nianjera teo an-trotroan’i Kieu Van Tieu.

Aza maika hanatsoaka hevitra. Ao amin’ny fitiavana dia misy foana ny fijaliana. Raha mijaly ny vidim-pahalehibeazana, dia fahoriana tsy azo ihodivirana izany. Tsy azoko atao ny manamafy fa eto amin’ity fiainana ity dia i Luc Bac Than ihany no tiako, ary ity fiainan’i Luc Bac Than ity dia voatendry hiraikitra mandrakizay. anarana Co So.

Diso ve ny fitiavana? Tsia, ny fitiavana mihitsy no tsy mety, fa ny tsy mety dia ny fomba hitiavana olona iray. Misy zavatra toa azo afenina, fa raha ny marina, dia fomban’Andriamanitra ihany no anehoana ny fahamarinana amin’ny fomba feno kokoa.

Ny fitiavan’izy ireo, na dia eo aza ny fijaliana nandritra ny fito taona mahery, dia mitarika hatrany ny fitempon’ny fon’ny roa tonta mankany amin’ny lalana iray ihany – ny Avaratra. Fito taona mbola mitodika mianavaratra. Ny fito taona dia fotoana ampy hifankatiavana bebe kokoa, hifankatiavantsika isan’andro… Ny toko 567 tantara dia toy ny 567 andro eo amin’ny fiainana. Misy ny andro masoandro, misy ny orana, misy ny tafio-drivotra, toy ny kafe sy dite iray kaopy eo amin’ny fiainana.

Ilay hira nohirain’i Luc Bac Than tamin’ny fetin’ny tsingerintaona nahaterahany. “Efa nisy nilaza taminao ve fa tiako loatra ianao? …”

Ity hira ity no fon’i Luc Bac Than manontolo. Ny fahitana ny dikanteny dia ampy hahatakarana ny fitiavany an’i Gu Si.

Tamin’ny alalan’ny mikrô no lasa mafana sy malefaka ny feony, nifantoka taminy ny eritreritry ny rehetra teto. Tsy hira mampihomehy, tsy hira mafy, ka ampiarahina amin’ny feon-gitara madio izay manenjana ny fon’ny olona hatramin’ny fangirifiriana.

Rehefa ren’i Gu Chu fa torana izy, dia nivonto indray ny fony. Izy no mihira ity hira ity. Sambany izy nandre azy nihira…

Fito taona, ny zavatra manindrona ny vatanao dia tsy hoe manirery fotsiny?
Ho azy, dia mpandalo fotsiny izy izay natao hihaona.
Ho azy dia nofinofy taloha tsy azo kosehina izy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]