Quản trị kinh doanh thi khối nào? Các tổ hợp môn thi xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh | Anybook.vn

0 Comments

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÁC BÀI THI KHỐI – KẾT NỐI MIỀN BẮC Đại học Kinh tế Quốc dân

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học thương mại

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D09: Toán, Sử, Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

Đại học hà nội D01: Văn, Toán, Tiếng Anh Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C04: Văn, Toán, Địa lý

Đại học Công nghiệp Hà Nội

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học giao thông vận tải

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A08: Toán học, Lịch sử, Giáo dục công dân

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Sở tài chính

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Học viện Phụ nữ Việt Nam

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

Viện Đại học Mở Hà Nội

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Thăng Long

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

READ  Hướng dẫn Cách ẩn thanh công cụ taskbar trên Win 10 | Anybook.vn

D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp

Đại học Thành Đô

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D90: Toán, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Anh

Đại học Đại Nam

A00: Toán, Lý, Hóa

C03: Toán, Văn, Sử

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

Đại học Nguyễn Trãi

A00: Toán, Lý, Hóa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

A07: Toán, Lịch sử và Địa lý

C04: Toán, Văn, Địa

Đại học Phương Đông

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C01: Văn, Toán, Lý

Trường đại học công nghiệp hàng đầu việt nam

A00: Toán, Lý, Hóa

Toán, Thông tin, Công nghệ

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

trường Đại học Northwestern

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A02: Toán, Vật lý, Sinh học

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Hoa Lư

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A10: Toán, Lý, Giáo dục công dân

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Hồng Đức

A00: Toán, Lý, Hóa

C04: Văn, Toán, Địa lý

C14: Văn, Toán, Giáo dục công dân

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

KHU VỰC MIỀN NAM Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

READ  Làm Thế Nào Để Trả Lời Câu Hỏi: Điểm Yếu Của Bạn Là Gì? | Anybook.vn
Tiếp thị tài chính đại học

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

Đại học Bách khoa Tp.

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

Đại học Công nghiệp Tp.

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C01: Văn, Toán, Lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học Nguyễn Tất Thành

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Ngân hàng TP.

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Sài Gòn

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Văn Lang

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C01: Toán, Văn, Vật lý

Đại học Hoa Sen

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp

D09: Toán, Tiếng Anh, Lịch sử

Đại học Tân Tạo

A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

D07: Toán, Tiếng Anh, Sinh học

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Đại học Thủ Dầu Một

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

A16: Toán học, Khoa học, Văn học

Đại học Bình Dương

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A09: Toán, Địa lý, Giáo dục công dân

READ  Hướng dẫn cách cài đặt định dạng ngày tháng trong Excel | Anybook.vn

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Đồng Nai

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Cần Th

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C02: Văn, Toán, Hóa

Đại học Kiên Giang

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Đồng Tháp

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

Đại học Tiền Giang

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

KHU VỰC TRUNG TÂM Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C15: Toán, Văn, Khoa học xã hội

Đại học Kinh tế Nghệ An

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

Trường Đại học Sư phạm Công nghệ Vinh

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

Đại học Tây Nguyên

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Nha Trang

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]