Những điều cần biết về ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | Anybook.vn

0 Comments

ny

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUNG

tôi

Môn học lý luận chính trị (10 tín chỉ)

ĐẦU TIÊN

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 1

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 2

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên (23 tín chỉ)

5

6

Sinh học đại cương

7

Đại số tuyến tính và hình học giải tích

số 8

Chức năng của một tiêu chuẩn là một phép tính tích phân

9

FOLO

Bài tập hóa học phân tích

11

thứ mười hai

Vật lý đại cương 1

13

Vật lý đại cương 2

14

Thực hành Vật lý Đại cương

15

Hóa học nói chung

III

Khoa học xã hội và nhân văn (chọn 2 trong 6 tín chỉ)

16

Hợp lý

17

Luật chung việt nam

18

Nghiên cứu xã hội tổng quát

IV

Ngoại ngữ không thành thạo (nhận chứng chỉ)

Tiếng Anh cấp độ 3/6 (B1) Tiếng Anh cấp độ 2/6 (A2) dành cho học sinh dân tộc thiểu số.

Làm đi

Giáo dục thể chất (5 học kỳ)

SATRIA

Giáo dục an toàn (4 tuần)

tẩy

GIÁO ÁN KIẾN THỨC GIÁO ÁN MÔN TOÁN

VII

Nền tảng Công nghiệp (37 tín chỉ)

Phải là một khóa học

19

cơ sở địa lý tự nhiên

20

địa chất chung

21

Địa mạo chung

22

Bản đồ quy hoạch

23

nền tảng của khoa học môi trường

24

Khí tượng – Thời tiết chung

READ  Tập làm văn lớp 3 kể về lễ hội mà em biết | Anybook.vn

25

Thủy văn chung

26

Cơ sở của trái đất và địa lý của trái đất

27

Hệ thống thông tin địa lý

28

Kiểm soát môi trường

29

Phân tích môi trường

30

Phân tích môi trường

ba mươi đầu tiên

Cảnh quan cơ bản và các khu vực phân vùng

32

Xem xét đầy đủ các tài nguyên

33

Tài nguyên thiên nhiên, môi trường Việt Nam và chiến lược phát triển bền vững

34

Biến đổi khí hậu và thiên tai

Bỏ phiếu (chọn 4 trong số 12 tín chỉ)

35

Nhân khẩu học và sự phát triển

36

Luật và chính sách môi trường

37

38

Địa điểm thử nghiệm từ xa

39

Phát triển và chỉnh sửa bản đồ tài nguyên và môi trường

40

Phương pháp nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên

VIII

Kiến thức công nghiệp (34 tín chỉ)

Phải là một khóa học

41

Sử dụng trí tuệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

42

43

Đánh giá tác động môi trường

44

Dự án bảo vệ môi trường

45

GIS và đo lường từ xa trong quản lý tài nguyên – môi trường

46

Nhật ký

47

Quản lý và chăm sóc chất thải

48

Quản lý và bảo vệ tài nguyên nước

49

Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

50

Quản lý tài nguyên rừng và sinh thái

51

Giám sát và xử lý khí thải

52

Du lịch và quản lý tài nguyên môi trường

READ  Điểm chuẩn Đại học Trần Quốc Tuấn (Sĩ quan Lục quân 1) | Anybook.vn

53

Khai thác và quản lý năng lượng

Bỏ phiếu (chọn 8 trong số 14 tín chỉ)

54

Quy hoạch sử dụng đất

55

Quản lý sông kết hợp

56

Mô hình quản lý tài nguyên và môi trường

57

Phát triển, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực

58

Quản lý môi trường đô thị và các khu công nghiệp

59

Quản lý môi trường nông nghiệp và nông thôn

60

Quản lý tổng hợp vùng ven biển

QUỐC TẾ, KINH NGHIỆM (4 tín chỉ)

61

62

63

Thực tập quản lý tài nguyên và môi trường

64

Nghiên cứu sau đại học

GIẢN DỊ

MIRACLES HOẶC GIẢNG DẠY (8 tín chỉ)

65

Luận văn tốt nghiệp (KLTN)

66

Học thay thế KLTN (đối với sinh viên không thi KLTN)

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_font_0 ". , "setting_comment": 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tinyize_tinyize" "0": 60, "0" resize_image_min ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0", "_image_tinyage", 120 "resize_news", 120 " "resize_news_image_thumbnail_height": "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news_height_mobile_height", "resize_imageight_mormal" "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "smtp", "mail_smtpport": 25, "mail_smtphost. Evara.vn", "mail_smtpuser": "noreply@evara.vn", "mail_smtppass": " 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtpp ass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast " : false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u u00f4ng c u00e1c tr u01b0 u1eddng fa u1ec3n sinh ngày u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]