Những Câu Stt Về Ăn Nhậu Hài Hước Ngắn Hay Bá Đạo Nhất MXH | Anybook.vn

0 Comments

Ny tantara fohy indrindra na tsara indrindra mahatsikaiky momba ny fihinanana sy ny fisotroana MXH: Na dia mamo aza dia tsy mahafehy tena ny olona ary manao fihetsika hafahafa. Raha mitady Tantara mampihomehy ianao hanasokajiana ny namanao rehefa mamo ianao ka mahita ny tenanao hanehoana sy hanehoana ny hevitrao rehefa mamo na rehefa maro ny olona malahelo eo amin’ny fiainana dia mitady stt mihinana sy misotro malahelo izy ireo. ,…

Lahatsoratra mitovy lohahevitra

Satroka ankizilahy vaovao 100+ vaovao sy tsy manam-paharoa amin’ny taona 2022, isaky ny mihaino azy ianao dia hifikitra amin’ny BST amin’ireo tantara manirery tsara indrindra ho an’ny ankizilahy sy ankizivavy 2022 Mpifankatia Fehezan-teny mampalahelo momba ny tara amin’ny alina irery mieritreritra momba ny fitiavana sy ny fiainana 200 + teny nalaina tsara momba ny fisakaizana izay tena misy dikany maneho fisakaizana akaiky, namana tsara

Ny tantara fohy na mahatsikaiky tsara indrindra momba ny fihinanana sy ny fisotroana MXH: Na dia mamo aza ny olona dia tsy mahafehy tena dia manao fihetsika hafahafa. Raha mitady ireto ianao Stt Momba ny sakafo mahatsikaiky Mba haneso ny namana rehefa mamo sy hitady ny tenany haneho sy haneho ny fihetseham-pony rehefa mamo na maro ny olona mamo sy malahelo eo amin’ny fiainana dia mitady tantara mampalahelo momba ny fisotroana, tantara mampalahelo mamo….

Tantara fohy na mahatsikaiky tsara indrindra momba ny fihinanana sy ny fisotroana MXH

1. Raha ny lanitra, mbola kely ny rano, ary ilay vehivavy mivarotra toaka dia mbola mamo.

2. Nalona ny divay… na sandry mafana. Hafanana kely etsy sy eroa. Manonofy avy amin’ny fahamamoana ve isika? Sandry mafana… na divay mafana.

3. Ny toaka no tompo, ny mamo no andevo. Aleo ho tompo sa andevo?

4. Tsy misy labiera tsy lehilahy? Raha lany ny labiera ka very ny vadinao, inona no mety?

5. Misotroa sy mamo miteniteny foana. Ny vavan’ny androngo no nanapaka ny rambony.

6. Fo azo alevina. Ny masoandro dia tsy miposaka miaraka amin’ny olona maloto. Aiza ny volana eo amin’ny lavarangana? Oh, adala kokoa ny mpisotro.

7. Atsofohy ny kapoaka divay, atsangano ny alahelo. Mindrana mangidy kely hamenoana ny fanaintainana. Hamainina ny morontsirak’ny fitiavana ao amin’ny hantsana. Varavarana kivy ao anaty renirano lalina.

8. Tsy voatery ho velona ny olona vao homana, fa hohanina vao ho velona.

9. Misy zavatra 3 mampijaly antsika eto an-tany: Ny divay tsara dia mahatonga antsika ho very saina, ny vola be tsy ara-drariny, ny vady tsara tarehy mampijaly antsika.

10. Ny divay dia mamoaka zavatra tena akaiky.

11. Ny sakafo dia matsiro, mila misy zava-manitra ary tsy misy zava-manitra matsiro toy ny hanoanana.

12. Ny vehivavy sy ny toaka dia misintona ny lehilahy hiala amin’ny fitsarana.

14. Ny hany olona afaka mitaona anao ho ao anatin’ny faribolan’ny alikaola, ny halatra ary ny filana dia ny tenanao.

READ  STT Nội Tâm - 36 STT Hay Về Cuộc Sống Nội Tâm & Người Hướng Nội | Anybook.vn

15. Ny olona rendrika amin’ny solomaso dia betsaka noho ny an’ireo rendrika ao anaty renirano.

Teny nalaina tsara momba ny fiainana

Teny nalaina tsara momba ny filentehan’ny masoandro

Stt Momba ny zava-pisotro misy namana

 • Manana vera ianao, manana vera aho. Tokony hitandrina ny iray vera sy sasany ianao!
 • Ny labiera dia misy poizina kokoa noho ny divay satria misy fasana fa tsy divay fasana.
 • Nanome divay tamim-pahamendrehana ny rainy. Afaka mankafy Say ny ankizy sy ny zafikeliny!!!
 • Ny labiera ihany no mahafantatra ny haben’ny kibo. Ny vavony ihany no mahalala izay alehan’ny labiera.
 • Ny tolakandro dia misy lovia misy tsinain-kisoa. Ny fananana divay iray tavoahangin-bary handresena ny fahantrana
 • Ny tolakandro dia nitsoka vao maraina ny rivotra. Ao am-poko te hisotro nefa tsy misy vola
 • Ny vorona hendry dia mifidy rantsana avo hipetrahana. Ny olon-kendry dia mifidy mpiboboka ho enti-milalao
 • Misy ny vola sy ny vola, ry rahalahy sy anabavy. Avy amin’ny hanina, avy amin’ny divay, very rahalahy.
 • Nifamono tamin’ny baomba tamin’ny bala ny fahavalo. Tsy tokony hamono anao amin’ny fisotroana na fihinanana
 • Rehefa misotro ianao dia hanana namana na aiza na aiza alehanao. Rehefa sahirana dia antsoy ny mpanjifa rehetra
 • Nisotro toaka aho taloha mba hiala sasatra. Amin’izao andro izao, rehefa mivoaka hisotro dia mivavaha fotsiny mba tsy ho mamo. Indray andro dia nanana tavoahangy roa ny ankizy tsirairay. Ankehitriny, samy manana baoritra roa ny tsirairay.
 • Ny divay tsara dia tsy maintsy manana namana tsara. Aza araraotina mandritra ny andro
 • Ny fahaverezana iray alina dia tsy mitovy amin’ny fahaverezana kaopy iray aminao
 • Ny fisakaizana teraka tamin’ny kapoaka dite, ny kapoakan’ny divay dia ho levona toy ny masirasira, toy ny torimaso lalina.
 • Misy ankizy foana eo amin’ny latabatra fisotroana izay misotro zava-pisotro malefaka ary izy koa dia… mpamono mahery fo.

Teny mahafinaritra momba ny alikaola amin’ny fitiavana

stt mamo, stt mamo 2019, stt mamo ratsy, stt mamo malahelo malahelo ny olon-tiany, mamo stt malahelo ny fiainana 2

 • 1. Manontany tena aho hoe: “Efa zatra ny mahery, nahoana ny hamamoana no manadino ahy?”. Eny, mahereza ela fa mila soroka hitomany koa aho. Tsy malemy ny fitomaniana, fa ny havizanana ao am-po ihany no hiala, afa-mandositra ny fiainana
 • 2. Raha miantso anao aho, rehefa mamo… Amin’izay fotoana izay ny fanontaniana ato anatiko no mila valiny. Ary raha miantso ahy ianao indray andro any, rehefa mamo ianao… Mijanòna, dia handeha aho hahita…
 • 3. Raha te-hahafantatra ny tena zava-misy marina amin’ny vehivavy ianao dia avelao izy hitomany. Raha te-hahatakatra ny hevitry ny lehilahy ianao dia avelao izy ho mamo.
 • 4. Raha miantso ahy ianao, rehefa mamo… Amin’izay no hiseho ny tsiambaratelo ao anatinao. Indray mandeha aho dia nampanantena ny tenako hoe: “Hotazoniko mandritra ny fotoana maharitra ireny ka na ny orana mivatravatra aza dia tsy maintsy manozongozona ny lohako.” Eny, notazoniko lalina be ilay izy, fa rehefa mamo aho dia tsy nijanona mihitsy izy ireo.
 • 5. Toy izany ny lehilahy, mijery ny etona ho fanamaivanana, ho an’ny akorandriaka mafy maharitra, ny fahamamoana dia hanaloka ny zavatra rehetra. Ary rehefa mifoha maraina dia manjavona koa ny zavatra sarotra lazaina. Satria tao anatin’ny fahamamoana, moa ve izy ireo mba nahalala izay tena izy sy izay lazainy? Raha ny marina, ny mamo ihany no mahatonga ny lehilahy ho sahy hilaza ny heviny sy haneho ny fihetseham-pony.
 • 6. Rehefa avy mamo dia hieritreritra vehivavy iray fa tsy olona iray ihany. Ny vehivavy rehefa avy nisotro dia hieritreritra ny lehilahy, fa olona iray ihany foana, ilay lehilahy nandao azy.
 • 7. Mitohy hatrany ny fahasahiranana, feno toaka ny alina, ny fahamamoana ka miditra ao an-tsaina. Farany, rehefa mamo ianao vao ho azonao, rehefa mamo ianao vao ho fantatrao fa mamita-tena ny olona amin’ny enta-mavesatra ao am-pony. Tsy manahy sy tsy mahalala alahelo izy ireo. Ny mamo dia mamo fotsiny. Mbola misy korontana, ary tapitra izany.
 • 8. Ny fisakaizana teraka tamin’ny kapoaka, dia ho levona toy ny masirasira ny kapoakan’ny divay, toy ny torimaso lalina.
 • 9. Rehefa mankamin’ny toeram-pisotroana ny tanora, dia mankany amin’ny toeram-pisakafoanana ny antitra mba hangataka.
 • 10. Tian’ny tompon’ilay trano fisotroana kafe ilay mpisotro toaka nefa tsy tiany ho vinantony izy.
 • 11. Eo anelanelan’ny nify ny fahafatesan’ny olombelona.
 • 12. Misy zavatra roa eo amin’ny fiainana izay manasarotra ny lehilahy hanafina ny fahalemeny. Ny faharoa dia ny fahamamoana. Ny voalohany dia ny vehivavy.
 • 13. Ny vava mamo dia mamadika ny tsiambaratelo rehetra ao am-po.5. Mandrisika ny faniriana ny toaka nefa manakana ny asa atao.
 • 14. Ny mamo dia ondry, kisoa, gidro na liona.
 • 15. Ny olona rendrika amin’ny solomaso dia betsaka noho ny an’ireo rendrika ao anaty renirano.
 • 16. Raha te hanandrana hanina tsara ianao, dia mila manana zava-manitra, ary tsy misy zava-manitra tsara noho ny hanoanana.
 • 17. Ny vehivavy sy ny divay dia misintona ny lehilahy hiala amin’ny fitsarana.
 • 18. Misy zavatra telo izay mampahory antsika eto amin’izao tontolo izao: Ny divay tsara mahavery saina antsika, ny vola be mahatonga antsika tsy marina, ny vady tsara tarehy mampijaly antsika.8. Tsy mivelona ny olona, ​​fa mihinana mba ho velona.
 • 19. Ny divay no mampivoaka ny tena akaiky indrindra.
 • 20. Ny hany olona afaka mitaona anao hisotro toaka sy hangalatra ary fitsiriritana dia ny tenanao.13. Aza manao be herim-po eo ambony latabatra, fa ny toaka no nahalavo ny maro.
READ  STT Số Phận - Danh Ngôn Và 31 Câu Nói Hay Về Số Phận Ý Nghĩa | Anybook.vn

Top Stt Misakafo Malahelo Amin’ny Fiainana Sy Fitiavana

teny tsara momba ny fialana amin'ny fisotroana, vaovao mampalahelo momba ny divay, sata momba ny fihinanana, teny tsara momba ny divay, sata rehefa mamo, teny maneso momba ny toaka, ohabolana momba ny divay, mamo stt malahelo ny olon-tiana 3

Hoy aho taloha: “Arakaraka ny hamamoan’ny sipa no vao mainka mifoha”. Eny, marina izany. Fa mifohaza amin’ny fahatsiarovan-tena sy mamon’ny fo. Ny saina miteny hoe manadino, fa ny fo mahatsiaro tampoka.

Raha miantso ahy ianao, rehefa mamo… Tamin’izay no nivezivezy niaraka tamin’ny fihetseham-poko sy ny gadon’ny tratran’ny foko ny faritra fitadidiako

Rehefa mamo tokoa aho, dia fantatro hoe iza no tena tiako. Tsarovy olona iray ihany ary olona iray ihany no tadiavinao. Saingy indrisy fa tsy afaka…

Raha miantso ahy ianao, rehefa mamo… Izany no fotoana nahalavoan’ireo mahery isan’andro ato anatiko, nandaozako ny foko malemy, mahonena, tsy manan-tsiny.

Manontany tena aho hoe: « Lasa fahazarana ny mahery, nahoana no manadino ny mamo? Eny, mahereza ela fa mila soroka hitomany koa aho. Tsy malemy ny fitomaniana, fa ny havizanana ao am-po ihany no hiala, afa-mandositra ny fiainana

Raha miantso ahy ianao, rehefa mamo…Fotoana hamoahana ny tsiambarateloko izao. Nampanantena ny tenako aho indray mandeha hoe: “Hotazoniko mandritra ny fotoana maharitra ireny ka na ny ranonorana aza dia tsy maintsy manozongozona ny lohako.” Eny, notazoniko lalina be ilay izy, fa rehefa mamo aho dia tsy nijanona mihitsy ry zareo.

Rehefa avy mamo ny lehilahy hieritreritra vehivavy fa tsy olona iray ihany. Ny vehivavy rehefa avy nisotro dia hieritreritra ny lehilahy, fa olona iray ihany foana, ilay lehilahy nandao azy.

Raha miantso ahy ianao, rehefa mamo… Amin’izay fotoana izay ny fanontaniana ato anatiko no mila valiny. Ary raha miantso ahy ianao indray andro any, rehefa mamo ianao… Mijanòna, dia handeha aho hahita…

READ  STT Và Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống, Gia Đình Buồn Chán | Anybook.vn

Raha te hahalala ny marina ianao Inona no betsaka indrindra amin’ny vehivavy, avelao izy ireo hitomany. Raha te-hahatakatra ny hevitry ny lehilahy ianao dia avelao izy ho mamo.

Vehivavy rehefa malahelo matetika mitady soroka matanjaka ampy hianteherana. Ho an’ny lehilahy kosa dia tia mitady olon-tiana mangina, mamo ary mitomany kenda. Tsy ny lehilahy rehetra no tokony ho mahay miaritra sy tsy mivadika. Raha tsy lehilahy ianao dia vy ny fonao ary tsy fantatrao ny alahelo. Ny alahelony ihany no nahatakatra tsara izany alahelo izany. Avelao ho mamo fotsiny izy ireo, dia asehony anao, ry lehilahy, indraindray tsy maintsy malemy.

Ny maha-vehivavy, dia afaka malahelo izy ireo isaky ny mahatsiaro ho malemy, misintona ny sorony, miandry fampiononana sy fampiononana, mba hanamaivanana ny alahelony. Ary ny amin’ny lehilahy, mangina, feno fahamamoana, mikiakiaka ny alahelony. Tsy misy tsara koa. Tsy tian’ny lehilahy ho hitan’ny olona malahelo mihitsy izy ireo. Saingy amin’ny farany, tadiavo ihany koa ny alina mamo, toy ny fahazarana miandry ny hipoaka.

Lehilahy rehefa mamo hieritreritra ny vehivavy tiany indrindra. Rehefa mamo ny vehivavy dia hieritreritra ny lehilahy tena halany.

Ny lehilahy dia izay, mijery ny etona ho fanamaivanana, ho an’ny akorandriaka mafy maharitra, ny fahamamoana dia hanaloka ny zava-drehetra. Ary rehefa mifoha maraina dia manjavona koa ny zavatra sarotra lazaina. Satria tao anatin’ny fahamamoana, moa ve izy ireo mba nahalala izay tena izy sy izay lazainy? Raha ny marina, ny mamo ihany no mahatonga ny lehilahy ho sahy hilaza ny heviny sy haneho ny fihetseham-pony.

Misy zavatra roa eo amin’ny fiainana manasarotra ny lehilahy ny manafina ny fahalemeny. Ny faharoa dia ny fahamamoana. Ny voalohany dia ny vehivavy.

Tonga hatrany ny olana, feno toaka ny alina, miditra ao an-tsaina ny fahamamoana. Farany, rehefa mamo ianao vao ho azonao, rehefa mamo ianao vao ho fantatrao fa mamita-tena ny olona amin’ny enta-mavesatra ao am-pony. Tsy manahy sy tsy mahalala alahelo izy ireo. Ny mamo dia mamo fotsiny. Mbola misy korontana, ary tapitra izany.

Tags: teny tsara momba ny fialana amin’ny fisotroana, vaovao mampalahelo momba ny alikaola, sata momba ny fihinanana, teny tsara momba ny divay, sata rehefa mamo, teny maneso momba ny alikaola, ohabolana momba ny divay, mamo stt malahelo ny olona tia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]