Ngành luật thi khối nào? Các tổ hợp môn thi xét tuyển ngành Luật | Anybook.vn

0 Comments

TÊN TRƯỜNG HỌC CÁC BÀI THI KHỐI – KẾT NỐI MIỀN BẮC Đại học Luật Hà Nội

+ Khoa Luật – Luật Kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D02: Văn, Toán, Nga

D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp

D05: Văn, Toán, Tiếng Đức

D06: Văn, Toán, Tiếng Nhật

+ Chuyên ngành luật thương mại quốc tế

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Khoa Luật – Đại học Việt Nam, Hà Nội

C00: Văn, Sử, Địa

A00: Toán, Lý, Hóa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

Đại học Kiểm sát Hà Nội

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

D00: Toán, Văn, Tiếng Anh

Học viện tư pháp

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

Đại học Nội vụ Hà Nội

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học công đoàn

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Văn hóa Hà Nội

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Viện Đại học Mở Hà Nội

+ Luật chính – Luật kinh tế – Luật quốc tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

Học viện Phụ nữ Việt Nam

A00: Toán, Lý, Hóa

READ  Thân phận người phụ nữ trong bài thơ Bánh trôi nước | Anybook.vn

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

Học viện ngoại giao

+ Khoa Luật quốc tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

Đại học lao động xã hội

+ Tuyệt vời về Luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Hữu nghị Công nghệ và Quản lý

+ Tuyệt vời về Luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

Đại học Thủ đô Hà Nội

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D66: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

Đại học Kinh tế Quốc dân

+ Khoa Luật – Luật Kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học thương mại

+ Tuyệt vời về Luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Hòa Bình

+ Tuyệt vời về Luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

Đại học Đông Đô

+ Tuyệt vời về Luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

KHU VỰC MIỀN NAM Đại học Luật Tp.

+ Khoa luật

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp

D06: Văn, Toán, Tiếng Nhật

+ Chuyên ngành luật thương mại quốc tế

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

READ  PMS là gì? Các tính năng quan trọng nhất là gì? | Anybook.vn

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp

D06: Văn, Toán, Tiếng Nhật

D66: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

D69: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Nhật

D70: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Pháp

D84: Toán, GDCD, Tiếng Anh

D87: Toán, GDCD, Tiếng Pháp

D88: Toán, GDCD, Tiếng Nhật

Trường Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TP.

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Kinh tế TP.

+ Khoa Luật – Luật Kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.

+ Luật chính – Luật kinh tế – Luật quốc tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

Đại học Ngoại ngữ Tin học

+ Tuyệt vời về Luật kinh tế

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D15: Văn, Địa, Anh

D66: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

Đại học Tôn Đức Thắng

D14: Văn, Anh, Sử

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Đại học Sài Gòn

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C03: Văn, Toán, Sử

Đại học Mở Hồ Chí Minh

+ Khoa Luật – Luật Kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Đại học Công nghiệp Tp.

+ Luật kinh tế-Luật quốc tế

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học Ngân hàng Tp. Thành phố Hồ Chí Minh

+ Tuyệt vời về Luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

READ  Sách Hack Não 1500 - FAHASA.COM | Anybook.vn

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Đại học Văn Lang

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Đại học Nguyễn Tất Thành

+ Tuyệt vời về Luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

trường đại học quốc tế Hồng Bàng

+ Khoa luật

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

C14: Văn, Toán, GDCD

+ Tuyệt vời về Luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

A08: Toán, Sử, GDCD

Đại học lao động xã hội

+ Tuyệt vời về Luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Đại học Cần Th

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp

KHU VỰC TRUNG TÂM Đại học Luật – Đại học Huế

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Văn, Sử, Địa

C20: Văn, Địa, GDCD

D66: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

Đại học Kinh tế Đà Nẵng

+ Khoa Luật – Luật Kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học Hà Tĩnh

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C14: Văn, Toán, GDCD

Đại học Vinh

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

Đại học Phan Thiết

+ Tuyệt vời về Luật kinh tế

C00: Văn, Sử, Địa

D14: Văn, Anh, Sử

D84: Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân

D66: Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]