Mô tả công việc phòng tài chính chính – kế toán | Anybook.vn

0 Comments

Các công ty muốn hoạt động cần có một nguồn doanh thu vững chắc. Tiền là mạch máu của bất kỳ doanh nghiệp nào và là cơ sở để đánh giá thành công của một công ty. Tài chính là trung tâm của mọi doanh nghiệp, chịu trách nhiệm quản lý tài chính hiệu quả và kiểm soát chặt chẽ các nguồn lực cần thiết để vận hành doanh nghiệp.

Phòng Tài chính Kế toán là gì?

Các bộ phận tài chính và kế toán là một phần của hệ thống tổ chức của công ty. Bộ phận này có nhiệm vụ tư vấn cho ban giám đốc về việc quản lý tài chính và quản lý vốn hiệu quả nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra suôn sẻ và đạt hiệu quả tối ưu.

Mô tả chức năng của phòng tài vụ chính – phòng tài chính

Tài chính – Bộ phận tài chính thường thực hiện các chức năng sau:

1. Tổ chức các công cụ quản lý tài chính và quy trình kế toán cho công ty

Vai trò của bộ phận quản lý tài chính – tài chính là hỗ trợ Hội đồng quản trị tổ chức các công cụ tài chính và vận hành các công cụ tài chính theo quy định của nghị định. Cẩn thận tổ chức thực hiện quy trình kế toán. Lập báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm. Việc lập báo cáo phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc quản lý tài chính, chính xác, đầy đủ, đầy đủ và tuân thủ các quy định của Nhà nước. Lưu giữ và bảo quản các tài liệu, hồ sơ kế toán phù hợp với các yêu cầu của luật kế toán.

READ  Cơ hội việc làm và mức lương ngành biên phiên dịch tiếng Trung | Anybook.vn

Ngoài ra, ông còn chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện công tác quản lý văn bản, quản lý tài chính và lập báo cáo tài chính cho các tập đoàn có liên quan.

Hơn
>>>> Xem thêm: Vai trò và chức năng của phòng kế hoạch

2. Giám sát và giám sát quản lý tài chính

Bộ phận tài chính – bộ phận tài chính chịu trách nhiệm tham mưu và tư vấn cho Hội đồng quản trị về việc sử dụng hiệu quả và công bằng các nguồn lực và tài sản của công ty. Lập kế hoạch tài chính hàng năm trình ban giám đốc phê duyệt, đây là công việc cần thiết vì nó giúp công ty chủ động trong việc lập kế hoạch và có lý do để lập kế hoạch tài chính phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

Giám sát và quản lý vốn và tài sản của công ty. Bạn phải thường xuyên kiểm tra, đối chiếu công nợ, khuyến khích trả nợ. Tạo và đệ trình các kế hoạch về hệ thống vốn, tài sản và các quy định về vốn trong toàn công ty. Chúng tôi có kế hoạch cụ thể để huy động vốn trung và dài hạn cũng như vốn lưu động và kế hoạch vay vốn theo hình thức do pháp luật quy định để huy động vốn cho hoạt động kinh doanh.

Lập phương án điều chuyển trình Ban Giám đốc phê duyệt, điều chuyển tài sản, theo dõi và báo cáo tình hình suy giảm tài sản. Thực hiện kiểm toán định kỳ nhằm phản ánh chính xác và kịp thời hiện trạng tài sản, thực hiện các bước quản lý, sử dụng tài sản và tiền vốn sao cho hiệu quả nhất.

READ  【FULL SKILL】Cách Viết Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Xin Việc Làm | Anybook.vn