Mô tả công việc chuyên viên hành chính tổng hợp | Anybook.vn

0 Comments

Đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhóm và các phòng ban, liên kết các phòng ban trong cùng một công ty, vận hành trơn tru công việc văn phòng hàng ngày là những công việc bắt buộc phải thực hiện của các chuyên gia trong lĩnh vực hành chính công. Mặc dù vị trí này không hướng đến kỹ năng kỹ thuật, nhưng nó là một liên kết giao tiếp rất quan trọng đối với bất kỳ công ty nào. Để hiểu rõ vai trò quan trọng của chúng, HRchannels sẽ gửi cho bạn một bản Chuyên viên hành chính tổng hợp mô tả công việc thông qua bài đăng của ngày hôm nay.

Giới thiệu hành chính

I. Về vị trí chuyên viên quản lý chung

Chuyên viên quản lý công là chức vụ thuộc Vụ Hành chính tổng hợp. Tại đây, chuyên gia sẽ phụ trách tất cả các tài liệu, thư viện, lưu trữ dữ liệu hành chính, thông tin liên lạc, vv trong bộ phận cụ thể.

Đối với doanh nghiệp nhỏ, bộ phận quản lý chung sẽ bao gồm công việc của bộ phận nhân sự, nhưng đối với doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn sẽ có sự tách bạch rõ ràng. Bởi khi đó, gánh nặng của các chuyên gia quản lý công cũng khá lớn và họ cần tập trung để đạt được điều tốt nhất.

READ  Hướng dẫn tạo mẫu báo cáo tiến độ thực hiện dự án mới nhất | Anybook.vn

một đối một

II. Chuyên gia quản lý mô tả công việc

Mỗi bộ phận đặc biệt chỉ làm công việc riêng của mình, riêng bộ phận quản lý chung, các chuyên viên làm công tác hành chính, hậu cần cho tất cả các chi cục, bộ phận. Cần lưu ý rằng khối lượng công việc không hề nhỏ, đặc biệt là những công việc điển hình trong bảng mô tả công việc cụ thể của quản lý chung như sau:

1. Công tác quản lý

Dưới đây là các công việc hành chính mà một chuyên gia quản trị hàng ngày sẽ thực hiện:

  • Nhận email và cuộc gọi và gửi chúng đến chi nhánh thích hợp

  • Soạn thảo các văn bản, nội quy, hợp đồng theo phân công công việc

  • Bạn sao chép dữ liệu và gửi cho các cá nhân, bộ phận theo yêu cầu của người quản lý