Thiện Lương Và Thông Minh | Anybook.vn

0 Comments

Trong cuộc sống ngày nay, người ta thường đánh giá cao lòng tốt, sự trung thực hơn là tài năng và trí tuệ thiếu “đức tính tốt”. Nhưng cuộc tranh luận về tài và đức

[block id=”siderbar”]