Lời chúc sinh nhật vợ ngọt ngào, chan chứa tình yêu thương hay nhất | Anybook.vn

0 Comments

IRETO fitsingerenan’ny andro nahaterahan’ny vady Ny mamy sy ny tantaram-pitiavana dia hanampy ny lehilahy haneho ny fitiavany amin’ilay olona mifoka akaiky amin’ny faran’ny fiainana. IRETO fitsingerenan’ny andro nahaterahana Ny fananana elatra dia hitondra fifaliana tsy ampoizina, hanafana ny fihetseham-po, hampitombo ny fifankatiavan’ny mpivady. Androany, uct.edu.vn dia maniry ny hanavao ireo faniriana tsara sy manan-danja ireo, izay fanomezana tena ilaina ilaina amin’ity fotoana manokana ity.

IRETO Firarian-tsoa fohy sy manan-danja ho an’ny vadiny maro ny olona mitady sy misafidy ny hifoka rivotra ao anatin’ny fitiavany mandreraka. Noho ny fanahianao isan’andro momba ny sakafo sy ny fitafiana ary ny vola, dia adinonao hatry ny ela ny teny mamy sy romantika toy ny tamin’ny fotoana nifankatiavanao. Ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana dia fotoana manokana hanehoanao izany.

Androany no fitsingerenan’ny andro nahaterahan’ny vadiko malala, tiako ny handefasana anao ny fitiavana indrindra avy amin’ny foko. Amiko, ianao no zava-drehetra, harena sarobidy amin’ny fiainako. Mivavaka sy mirary soa hatrany aho mba hanananao fahasalamana miaraka amiko amin’izao fiainana izao. Mirary fahombiazana ho anao hatrany amin’ny asanao aho, fa amiko ny fahasalamanao no zava-dehibe indrindra mba ho eo anilako foana ianao. Ianao no tena tiako indrindra, ianao ihany!

Mirary anao ho tsara tarehy mandrakizay, tanora mandrakizay, mahafatifaty, be fitiavana toy ny voalohany ary mandrakizay toy izany! Misaotra anao amin’izay rehetra nomenao ahy, mbola raisiko ho reharehako ny fananana anao, vady tsara tarehy sy mankato ary be fiahiana tena tia ny vadiny. Tratry ny tsingerintaona nahaterahana!

Mirary tsingerintaona nahaterahanao feno fifaliana sy fahasambarana. Alefako aloha ny fitiavako fa malahelo anao sy tena tia anao aho. Fantatrao ve fa tena tiako ianao. Tsy afaka miaraka aminao amin’ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana manan-danja aho, fa ny foko… dia mitodika aminao mandrakariva.

Mirary vehivavy tena tsara tarehy, be herimpo ary tena mahafinaritra… Indrindra fa tia ny vadiny, tia ny zanany ary mikarakara ny ankohonany kelikely foana, mirary tsingerintaona nahaterahana. Tiako loatra ianao, faly aho manana anao. Tratry ny tsingerintaona nahaterahana vady!

Ny vadinao malalanao. Izaho sy izaho dia mirary fahasalamana, tsara tarehy, sambatra ho anao. Tantely! Tena tiako ny vadiko. Misaotra anao niasa mafy ho an’ny raiko sy ny zanako!

Mirary fety sambatra ho anao indray! Mirary taona vaovao ho anao, ho ao am-poko mandrakariva! Ho avy aminao foana ny tsara indrindra! Tena tiako ianao ry Vadiko malalako!

Mirary anao, antsasaky ny fiainako, tratry ny tsingerintaona nahaterahana ary mahatsiaro faly foana rehefa manana anao eo anilako. Na aiza na aiza alehanao dia hanaraka anao amin’ny dingana rehetra aho. Te-hanaraka anao amin’ny lalana sisa aho mba hanohana anao rehefa lavo ianao, ho faly mahita anao mitsiky, ary ho eo anilanao rehefa manirery ianao dia ampy ahy izany. Tratry ny tsingerintaona nahaterahan’ny vadiko. Tiako mandrakizay ianao.

Amin’ny fitsingerenan’ny andro nahaterahan’ny vadinao dia te-hitondra teny fitiavana arivo ho anao aho, teny arivo fahasambarana.Ny vadiko dia tsara tarehy sy mahafatifaty mandrakizay, reharehako foana ny vady tsara tarehy, mankatò, tompon’andraikitra. Mirary fety sambatra ho an’ny vadiko malalako!

READ  Thu hứng (Đỗ Phủ) – Bức tranh mùa thu trĩu nặng u sầu | Anybook.vn

Tsy haiko intsony izay holazaina fa amin’ny fitsingerenan’ny taona nahaterahanao dia mirary anao ho salama mandrakariva, ho sambatra, ho tsara tarehy ary ho vady tsara sy reny mahafinaritra ho an’ny zanakao mandrakariva.

Omeko anao ny fitiavana feno ao am-poko. Mirary fahasalamana, tanora ary fanohanana ara-panahy matanjaka ho ahy sy ny zanako hatrany! Tena tia anao! Tratry ny tsingerintaona nahaterahana!

Ry vady malala, efa fianakaviana mamy izahay. Ny lehilahy dia mirehareha foana amin’ny vehivavy tsara tarehy sy mankatò. Na dia mahalana aza izahay no mifampizara toy ny teo aloha ry vady a! fa ho an’ny mpivady dia manana dikany lehibe sy miavaka foana. Amin’ny fitsingerenan’ny andro nahaterahan’ny vadiny, ny lehilahy dia te handefa teny fitiavana arivo ho an’ny vadiny, teny fahasambarana arivo. Ny vady dia tsara tarehy mandrakizay, mahafinaritra!

Ny vadiko. Niady mafy tamin’ny raiko sy ny zanako aho. Ny raiko sy ny zanako dia tena mankasitraka ny sakafo matsiro, ny akanjo mamerovero, indrindra ny fitiavana tsy manam-petra izay anananao ahy sy ny zanaka. Mirary ny fitsingerenan’ny taona nahaterahan’ny vadiko aho. Ao amin’ity trano ity, ny reninao dia laharana 1. Tena tia anao i Dada sy Neny..

Tena tia ny vadiny ny lehilahy, te hamihina mafy ny vadiny, te hanome oroka lalina ny vadiny malalany. Ny lehilahy tia vady. Amin’ny fitsingerenan’ny andro nahaterahan’ilay vehivavy dia mirary ny fahasahiana ho an’ny vadiny amin’ny asa ny mpivady ary mirary ny fifankatiavan’izy ireo hitombo hatrany ao amin’ny efitranony. Tiako foana ny vadiko, ho sambatra mandrakizay aho, ilay vady malalan’ny vadiko. Andao hiara-mandeha amin’izany rehetra izany, tiavo fatratra ny vadintsika…

Misaotra anao! Ilay mitondra fifaliana ho anao eo amin’ny fiainana sy fientanentanana amin’ny asa. Mirary anao ho tsara tarehy foana, fitiavana ny fiainana, hahomby amin’ny fiainana. Homba anao mandrakariva izy!

Ity hafatra ity dia tsy misy tavy, tsy misy kolesterola ary tsy misy fanafody fa misy siramamy be dia be. Fa na inona na inona siramamy dia tsy mamy tahaka ny an’ny vadiny. Mirary tsingerintaona feno fahasambarana ho anao ary ho faly mandrakariva eo anilanao!

IRETO fitsingerenan’ny andro nahaterahana mampihomehy vady, maneso nefa misy dikany dia hahatonga ny vehivavy hihomehy, ho tia ny vadiny bebe kokoa ary hahatsapa ho feno fahasambarana. Isaky ny mieritreritra an’izany ilay vehivavy dia hanadino ny fotoanan’ny havizanana, ny adin-tsaina na ny asa mafy, ny fahafoizan-tena ho an’ny fianakaviany malalany ary ny hiezaka mafy kokoa mba hanana tokantrano sambatra.

“Ho an’ny vadiko malalako. Anio no tsingerintaona nahaterahana. Andro miavaka, hatramin’ny andro nananako anao, dia toy ny androany aho.Tiako ianao ary salama lalandava. Mirary fety sambatra ho an’ny vadiko.”

“Tantely. Modia aloha anio. Nanomana fety kely tsingerintaona nahaterahana ho fankalazana ny taona vaovao izy sy ny zanany. Izaho sy ianao dia tena tia anao. Tratry ny tsingerintaona nahaterahanao ianao”

« Alefaso ny fitiavako. Ny vady mahafinaritra sy ny renin’ny zanany. Anio no fitsingerenan’ny andro nahaterahan’ny vadiko, mirary anao ho sambatra sy ho sambatra mandrakariva ary ny tsikitsiky mamy ho eo amin’ny molotrao.”

READ  Các bài vè dân gian hay nhất mang sắc thái gần gũi với lời ăn tiếng nói | Anybook.vn

“Tsara tsingerintaona nahaterahana. Andro miavaka tokoa ny androany, satria hatramin’izao dia mbola mihozongozona foana aho isaky ny tonga amin’izao andro izao. Toy ny tamin’ny andro voalohany nilazanao fa tia ahy ianao. Enga anie ny vadinao hamitaka sy hanoroka anao mandrakariva.

“Ho an’ny vadiko malalako. Nandritra ny taona maro dia efa niaritra fahasahiranana sy fahasahiranana maro aho mba hanananao fahafahana hahomby tahaka izao. Misaotra anareo rehetra. Tratry ny tsingerintaona nahaterahana”

“Ny vadiko malalako. Mirary fety sambatra ho ahy. Izaho sy izaho dia mirary fahasalamana, tsara tarehy, sambatra ho anao. Ry vadiko, tena tiako ianao. Misaotra anao niasa mafy ho an’ny raiko sy ny zanako!”

“Omeko anao foana ny fitiavana rehetra ato am-poko. Mirary fahasalamana, tanora ary fanohanana ara-panahy matanjaka ho ahy sy ny zanako hatrany! Tena tia anao! Tratry ny tsingerintaona nahaterahana!”

“Tratry ny tsingerintaona nahaterahanao ianao. Sambany aho nandefa SMS taminao, betsaka ny zavatra tiako holazaina amin’izao toe-javatra manokana izao. Saingy fantatro fa azonao tsara aho, ka teny iray monja no tiako holazaina: ianao no zava-drehetra amiko, ny soroko, ny fahasambarako. Ianao ihany no afaka mampanan-danja ny fiainako.”

“Tsara ny tsingerintaona nahaterahan’ny vadiko. Misaotra anao teo anilako tamin’ny fiandohan’ny maha-vadinao anao, tsy nieritreritra na nanahy firy aho. Fa hatramin’ny nanomezanao anjely kely ahy, ary rehefa reraka aho, dia teo anilako ianao ka nanome ahy soroka hianteherana. Kely dia kely ireo soroka ireo, fa ho azy dia milamina sy malefaka izany. Homba ahy sy ny zanako mandrakizay.

“Ry vady malala, manoroka ahy be dia be. Mirary fahasalamana be dia be ho anao, fihomehezana be dia be ary fitsingerenan’ny andro nahaterahana tsara tarehy sy mahafinaritra. Mampanantena aho fa hiezaka sy handany fotoana bebe kokoa miaraka aminao. Mba omeo hery aho.

Ny vadiko. Niady mafy tamin’ny raiko sy ny zanako aho. Ny raiko sy ny zanako dia tena mankasitraka ny sakafo matsiro, ny akanjo mamerovero, indrindra ny fitiavana tsy manam-petra izay anananao ahy sy ny zanaka. Mirary ny fitsingerenan’ny taona nahaterahan’ny vadiko aho. Ao amin’ity trano ity, ny reninao dia laharana 1. Tena tia ny reniko ny raiko.

Tiako ny handefa anao ny fitiavana indrindra avy amin’ny foko. Amiko, ianao no zava-drehetra, harena sarobidy amin’ny fiainako. Mivavaka sy mirary anao mandrakariva aho mba hanana fahasalamana miaraka amiko amin’izao fiainana izao. Mirary fahombiazana ho anao hatrany amin’ny asanao aho, fa amiko ny fahasalamanao no zava-dehibe indrindra ka eo anilako foana ianao. Ianao no tena tiako indrindra fa ianao ihany!!!

Ny dian’ny fiainana mankany amin’ny faravodilanitra, ny lehilahy dia mihaona amin’ny vadiny – ny antsasaky ny fitiavana ao an-tanànany. Ireo no andro voalohany nihaonako taminao, nandresy ny nofinofy izay noheveriko fa tsy ho tanteraka: Ny fahitana ilay olon-tiako eo amin’ny nofo, ny fitrotroana anao. izaho…. Mirary fety sambatra ho anao – ry malalako.

READ  Những lời chúc sinh nhật bá đạo, troll lầy lội cho bạn thân | Anybook.vn

Mety tsy ho tsaroan’izao tontolo izao sy tsy ho fantatr’izao tontolo izao ny andron’ny vehivavy, fa ny lehilahy kosa dia hahatsiaro sy hahafantatra ireo andro manokana ireo. Maniry ny vadiko malalako isan-taona ny andro mahafaly. Tratry ny tsingerintaona nahaterahanao ianao.

Tamin’ity andro ity….taona lasa izay, teraka ny vadiko ary rehefa nitomany ny vadiko tamin’ny fahaterahany, dia fantatro tsara fa ianao no renin’ny zanako. Izany no mahatonga ahy miaraka aminao anio. Tratry ny tsingerintaona nahaterahana Babe!

Nifoha maraina… tsaroany tampoka fa andro nahaterahan’ny vadiny androany. Ravinkazo mavo iray hafa latsaka. iza no niteny hoe be taona no antitra? adaladala! Ampio taona dia be fitiavana. Happy Birthday Vady. Ny vadiko no tiako indrindra eto an-tany!

Androany no fitsingerenan’ny andro nahaterahan’ny vadiko malala, tiako ny handefasana anao ny fitiavana indrindra avy amin’ny foko. Amiko, ianao no zava-drehetra, harena sarobidy amin’ny fiainako. Mivavaka sy mirary soa hatrany aho mba hanananao fahasalamana miaraka amiko amin’izao fiainana izao. Mirary fahombiazana ho anao hatrany amin’ny asanao aho, fa amiko ny fahasalamanao no zava-dehibe indrindra mba ho eo anilako foana ianao. Ianao no tena tiako indrindra, ianao ihany!

Mirary taona sambatra ho an’ny vadiko malalako miaraka amin’ny vadiny sy ianao ho tsara tarehy mandrakizay, tanora mandrakizay, mahafatifaty, be fitiavana toy ny voalohany ary mandrakizay toy izany… Faly be aho, fantatrao? Misaotra anao aho tamin’izay rehetra nomenao ahy…Noraisiko ho reharehako sy reharehako foana izany satria manana anao aho, vady tsara tarehy sy mankato ary be fiahiana izay tena tia ny vadiny.

Mirary anao ho tsara tarehy mandrakizay, tanora mandrakizay, mahafatifaty, be fitiavana toy ny voalohany ary mandrakizay toy izany! Misaotra anao amin’izay rehetra nomenao ahy, mbola raisiko ho reharehako ny fananana anao, vady tsara tarehy sy mankato ary be fiahiana tena tia ny vadiny. Tratry ny tsingerintaona nahaterahana!

Mirary tsingerintaona nahaterahanao feno fifaliana sy fahasambarana. Alefako aloha ny fitiavako fa malahelo anao sy tena tia anao aho. Fantatrao ve fa tena tiako ianao. Tsy afaka miaraka aminao amin’ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana manan-danja aho, fa ny foko… dia mitodika aminao mandrakariva.

Mirary anao, antsasaky ny fiainako, tratry ny tsingerintaona nahaterahana ary mahatsiaro faly foana rehefa manana anao eo anilako. Na aiza na aiza alehanao dia hanaraka anao amin’ny dingana rehetra aho. Te-hanaraka anao amin’ny lalana sisa aho mba hanohana anao rehefa lavo ianao, ho faly mahita anao mitsiky, ary ho eo anilanao rehefa manirery ianao dia ampy ahy izany. Tratry ny tsingerintaona nahaterahan’ny vadiko. Tiako mandrakizay ianao.

Amin’izao tontolo izao dia olona tsotra fotsiny ianao fa amiko dia ianao no zava-drehetra. Tratry ny tsingerintaona nahaterahanao ianao.

Ireto ambany ireto ny teny mamy indrindra, tantaram-pitiavana sy lalina indrindra momba ny fitsingerenan’ny andro nahaterahan’ny vadiny. Ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana mahafinaritra, ny faniriana tantely misy elatra dia hampitombo ny firaisankina, fanomezana mahagaga sy mahaliana ho an’ny vady malala. Mirary soa ho anao izahay, sambatra hatrany.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]