Lê Đại Hành – Tiểu sử hoàng đế trị nước và tài cầm quân Đại Việt | Anybook.vn

0 Comments

1. Jereo ny tantaram-piainan’ny Mpanjaka Le Dai Hanh

Le Hoan no anaram-bositra ny Mpanjaka Le Dai Hanh, teraka tamin’ny 941 izy ary maty tamin’ny 1005. Tena nahantra ny fianakavian’i Le Dai Hanh, Le Mich ny rainy ary Dang Thi Sen ny reniny. Momba ny tena tanindrazany, ny mpahay tantara dia tsy mbola nanatsoaka hevitra fa Ha Nam, Ninh Binh na Thanh Hoa io.

Jereo ny biography of King Le Dai Hanh

Satria ny tantaran’ny Vietnamiana dia mirakitra fa avy any Truong Chau i Le Dai Hanh – tanin’i Ninh Binh, ny firaketana ara-tantara an’ny Dai Viet momba ny boky manontolo dia milaza fa Ai Chau izy, saingy ny mpahay tantara Tran Quoc Vuong dia mihevitra fa teraka tamin’ny taona i Le Dai Hanh. Vietnam. Ao Ha Nam mifanitsy amin’ny fanehoan-kevitr’i Ha Nam Ninh fa ny tanàna niavian’ny rainy Le Dai Hanh dia ao Thanh Liem – Ha Nam,… Hita fa mbola mitondra ny vaovao momba ny tanindrazany sy ny satan’ny Mpanjaka Le Dai Hanh. maro hatramin’izao. loharanom-baovao samihafa.

Tamin’ny fihaonambe siantifika natao tamin’ny 1981, dia nisy olana maro nipoitra tamin’ny taonjato faha-10, momba ny fiavian’i Le Dai Hanh, ny tanindrazany ary ny asany, izay voavaha tsikelikely.

Le Dai Hanh dia nanana andriambavy 5 niaraka tamin’ny zanakalahy 11 sy zanaka natsangany 1 ary ny zanany lahy rehetra dia nomena satroboninahitra mpanjaka.

2. Ny dian’i Le Dai Hanh ho eo amin’ny seza fiandrianana dia misy fisondrotana maro

Ny fotoana niakaran’i Le Dai Hanh teo amin’ny seza fiandrianana no fotoana nanorenana ny tarana-mpanjaka Le taloha tao Dai Viet.

2.1. Fandresena be voninahitra

Maty aloha ny ray aman-drenin’i Le Dai Hanh, saingy soa ihany fa noraisin’ny tompon’andraikitra iray antsoina hoe Le Tut izy. Rehefa tonga olon-dehibe izy, Le Dai Hanh dia nanaraka ny dian’i Dinh Lien ary nanomboka tamin’izay dia nahazo fandresena maro. Le Dai Hanh dia nanome baiko miaramila 2.000 tamin’ny ady mba hampitsahatra ny fikomian’ny mpiady 12, nanohana tsara an’i Dinh Bo Linh hatramin’izay nanambatra indray ny firenena tamin’ny 968. Taorian’io zava-bita io, dia notendrena ho eo amin’ny toeran’ny Jeneraly Komandy Folo izy – mpitarika ny tafika. Ny jeneraly dia nibaiko miaramila hatramin’ny folo nifanitsy tamin’ny toeran’ny komandin’ny jeneralin’ny tafik’i Dai Co Viet ary mpitarika ny tafika mpiambina teo ambanin’ny fitsarana Hoa Lu. Vao 27 taona i Le Dai Hanh tamin’izany.

Fandresena be voninahitra
Fandresena be voninahitra

Nisy namono ny rainy sy ny zanany lahy Dinh Tien Hoang sy Dinh Lien tamin’ny Oktobra 979, ary niakatra teo amin’ny seza fiandrianana ny Mpanjaka Dinh Toan tamin’izy 6 taona. Le Dai Hanh no mitana ny andraikitry ny Regent ary manan-jo hiditra malalaka ao amin’ny lapa voarara. Manaraka an’i Dinh Tien Hoang tamin’izany fotoana izany dia nisy minisitra lehibe akaiky toa an’i Dinh Dien, Trinh Tu, Luu Co, Nguyen Bac ary Pham Hap – ilay toetra nanohitra an’i Le Dai Hanh saingy resin’i Le Dai Hanh haingana. Fotoana fohy taorian’izay, nandositra nankany atsimo i Pho Ma Ngo Nhat Khanh, nikasa hanafika an’i Hoa Lu renivohitra ny Mpanjaka Chiem Thanh sy ny sambo mpiady lehibe maherin’ny arivo saingy maty an-dranomandry.

2.2. Ekeo ny seza fiandrianana

Noho ny fahafantarana fa nisavoritaka ny fitsarana Hoa Lu, dia nandrahona ny hanery ny tarana-mpanjaka Dinh hitolo-batana ny mpanjaka Song (Shina) ary ny tarana-mpanjaka Song hanafika miaramila mba hisambotra an’i Dai Co Viet. Talohan’io toe-javatra henjana io, ny renin’ny mpanjakavavy Duong Van Nga sy ny Jeneraly Pham Cu Lang ary ireo tandapa dia nanome voninahitra an’i Le Hoan teo amin’ny seza fiandrianana.

Lasa mpanjaka tamin’ny fomba ofisialy i Le Hoan (araka ny tantara taloha antsoina hoe Le Dai Hanh), naka ny anaran’ny vanim-potoana Thien Phuc, nitazona ny anarana nasionaly Dai Co Viet ary nanorina ny renivohitra tao Hoa Lu, Ninh Binh. Avy eo dia notendreny ho jeneraly ny zandrin’i Pham Hap.

Ekeo ny seza fiandrianana
Ekeo ny seza fiandrianana

Na dia teo aza ny fiaingana nampalahelo, tsy kivy i Le Dai Hanh ary nampiseho mazava ny fahaizany hatramin’ny nandraisany ny seza fiandrianana.

3. Ny Emperora ny tarana-mpanjaka – Binh Chiem

Raha miresaka momba ny iray amin’ireo zava-bita manaitra indrindra nataon’ny Mpanjaka Le Dai Hanh, dia tsy maintsy manonona ny ady handresena ny Dinastia Song sy Champa.

3.1. Hira tapaka

Manodidina ny fiandohan’ny taona 981, nandefa miaramila hanafika an’i Dai Co Viet ny mpanjaka Song ary naniraka ny jeneraly mba hizara ny lalan-drano ho lalan-drano roa, anisan’izany ny tafika nizotra tamin’ny sisin’i Lang Son sy ny rano niditra tao amin’ny faritry ny reniranon’i Bach Dang.

Tamin’ny Aprily 981, ny miaramilan’ny jeneraly Hau Nhan Bao, Tran Kham To, Luu Trung, tsirairay avy, dia tonga tany Ngan Son, Tay Ket ary Bach Dang. Ny Mpanjaka Le Dai Hanh manokana dia nanao jeneraly nanohitra ny Hira ary nandefa olona hamboly tsato-kazo mba hanorina tsato-kazo mba hanakanana ny renirano. Teo amin’ny reniranon’i Bach Dang, nosakanan’ny miaramilantsika Dai Co Viet sy nanafika ny tafika an-dranomasina Song, fa ny sambo mpiady an’ny tafika Song kosa dia notrotrohan’ny andrin-drano na dia teo aza ny ady mafy. Noho izany, tsy afaka niditra lalina ny tafika Song, tsy maintsy niaiky ny faharesena ny tafika an-dranomasina Song. Nisalasala ny hanohy ny jeneraly Ton Toan Hung, ka najanony ny miaramilany nandritra ny 70 andro mahery. Hau Nhan Bao, noho ny ady nataony, dia nitarika tamim-pahatokiana ny miaramilany hanafika ny Renirano Thuong.

Ny Mpanjaka Le Dai Hanh manokana dia lasa jeneraly
Ny Mpanjaka Le Dai Hanh manokana dia lasa jeneraly

Rehefa tonga tany Chi Lang ny tafik’i Hau Nhan Bao, dia nanelingelina an’i Hou Nhan Bao ny Mpanjaka Le Dai Hanh tamin’ny mody nitolo-batana ary avy eo nandefa ny miaramilany hiady mafy.

Taorian’ny fandresena lehibe tamin’ny ady roa nataon’i Bach Dang sy Tay Ket, namono an’i Hau Nhan Bao ny miaramila Le ary nisambotra an’i Trieu Phung Huan sy Quach Quan Bien ary nisy andiana jeneraly Song tsy maintsy nandositra nankany an-tanindrazana. Ny Emperora Le Dai Hanh dia tsy nanao otrika teo anelanelan’ny ady tany sy ny otrika satria tsy tonga haingana ny miaramila tamin’io fotoana io.

3.2. Binh Chiem

Rehefa nanangana firenena mahaleo tena ny vahoaka Champa tamin’ny taona 192, dia niroboka tao anatin’ny fanandevozan’ny feodalisma avaratra ny Vietnamiana. Hatramin’ny nananganana ny firenena, Chiem Thanh dia nanao hetsika ara-tafika tsy tapaka niaraka tamin’ny Dai Co Viet.

Tamin’ny 982, Le Dai Hanh dia nandefa an’i Tu Muc sy Ngo Tu Canh hitsidika an’i Champa saingy hitan’ny Mpanjaka Chiem sy nosamborin’ny mpanjaka. Noho izany antony izany dia tezitra ny Emperora Le Dai Hanh ary nandidy ny olona hanamboatra fitaovam-piadiana, hanorina sambo mpiady ary handeha hiady. Nanapaka ny Be Mi Tax izy tamin’ny ady, resy mafy i Chiem Thanh. Tsy nijanona teo, ny miaramila Dai Viet dia nisambotra miaramila tsy tambo isaina, andriambavilanitra ary moanina iray ary nitondra volamena sy volafotsy betsaka. Io fandresen’ny Mpanjaka Le Dai Hanh io dia nandrava ny tempoly ary nampitony ny trano mimanda.

Noravan’ny mpanjaka ny tempoly, noravany ny trano mimanda
Noravan’ny mpanjaka ny tempoly, noravany ny trano mimanda

Nandritra ny 24 taona nanjakan’i Le Dai Hanh – lehilahy iray izay nibanjina hatrany ny atsimon’ny fireneny, dia nitarika ny tafiny hanohitra ireo hery mpanafika maro izy ary niaro tanteraka ny sisin-tany nefa nanitatra ny faritanin’ny firenena. Firenena mahaleo tena Dai Viet.

4. Le Dai Hanh – ilay mpanjaka mitondra ny firenena manana talenta hitarika ny tafika

Nitana teo am-pelatanany ny hanjo ny firenena, nitarika sy nibaiko hatrany ny miaramilany niaraka tamin’ny olona marina tamin’ny fotoana mety.

4.1. Ny mpanjaka no nitondra ny firenena

Mpanjaka sady manan-talenta no diplomatika ny mpanjaka Le Dai Hanh, nefa tsy nitsahatra nidera ny firenena mba tsy ho voagejan’ny firenena lehibe. Tsy vitan’izay fa nijery manokana ny raharaham-pirenena sy ny vahoaka ihany koa izy ary nanome lanja lehibe ny asa fiambenana sisin-tany miaraka amin’ny didy aman-dalàna. Voalaza fa misy boky sy porofo, fa tsy maintsy mivavaka amin’i Le Dai Hanh ny ambasadaoro sinoa satria i Hoa Lu no manankarena kokoa noho ny tarana-mpanjaka Dinh. Tsy azo lavina fa tsy ny mpanjaka rehetra eo amin’ny tantaran’ny firenena Vietnamiana no afaka manao ireo zavatra ireo.

Ny Emperora voalohany tamin’ny tarana-mpanjaka Le taloha dia nanaporofo ny tenany ho ohatra ny amin’ny lehilahy marina sy tsy miangatra izay tsy namela ny lolompo manokana hanelingelina ny raharaham-bahoaka. Araka ny voalaza tetsy ambony dia nandrava an’i Pham Hap izy noho ny heloka bevava tamin’ny fikomiana saingy nanome lanja ny zandrin’i Pham Hap Pham Cu Lang ary nasondrotra ho lietnà mpifehy ny tafika.

Ny mpanjaka no nitondra ny firenena
Ny mpanjaka no nitondra ny firenena

Fanampin’izany, nisy olona novonoina niaraka tamin’i Pham Hap – Nguyen De (zanak’i Nguyen Bac) noheverina ho mandarin’ny miaramilan’ny tarana-mpanjaka Le teo aloha, saingy tsy nanana fitandremana na kely aza i Le Dai Hanh tamin’i Nguyen De – fa nandray anjara. amin’ny fanomezam-boninahitra an’i Ly Cong Uan ho mpanjaka fa tsy ny tarana-mpanjaka Tien Le.

Ny vatana lehibe izay tena akaiky an’i Tien Hoang toa an’i Luu Co, Trinh Tu – olona roa an’ny quartet “Dien, Bac, Tu, Co” izay nanaraka an’i King Dinh hatramin’ny voalohany dia nohajain’i Le Dai Hanh ihany koa fa tsy miahy ny “miaraka amin’ny fety” miaraka amin’i Dinh Dien sy Nguyen Bac. Noho ny paikadin’ny fampiasana ny olona manan-talenta sy ny olona mandefitra no nahatonga an’i Le Dai Hanh nandrombaka ny fon’ny vahoaka, ho tohatra lehibe ho azy hanamafy orina ny tanjaky ny firenena ao anatin’ny toe-javatra sarotra – ny Avaratra sy Atsimo dia niara-nipetraka teo ambanin’ny fitaoman’ny vahoaka.fanolanana.

4.2. Ny emperora dia manana fahaiza-mitarika ny tafika

Le Dai Hanh dia Emperora izay sady manana fo no manana fahitana: maranitra, mahatakatra ary tena manan-talenta amin’ny tantara Vietnamiana. Nanombantombana tsara azy ny mpahay tantara nandritra ny taranaka maro, nidera ny haiady noho ny talentany tamin’ny fandresena tamin’ny ady tamin’ny Tang na ny Han, ka nitazona ny faritany sy niaro ny fandriampahalemana ho an’ny firenena.

Hatramin’ny fotoana niady tamin’ireo mpiady 12, tsy ela i Le Dai Hanh dia naneho ny fahaizany sy ny herim-pony na dia teo aza ny fahatanorany. Teo amin’ny sehatra ofisialy amin’ny fandraisan’anjaran’ny firenena azy no tena nanehoany ny talentany rehetra. Tsy ireo andriamanitra tranainy tamin’ny Dinastia Dinh ihany, fa ireo jeneraly Tavaratra koa dia tsy nifanaraka taminy mihitsy.

Ny emperora dia manana fahaiza-mitarika ny tafika
Ny emperora dia manana fahaiza-mitarika ny tafika

Na noheverin’ny taranaka taty aoriana fa mety na diso ny faharesen’i Le Dai Hanh, sarotra lavina ny fitarihana miaramilan’ity mpanjaka ity ary ambonin’izany rehetra izany dia mpitondra malaza eo amin’ny tantaran’ny firenena.

5. Ny asa nanjaka tao amin’ny firenena Dai Co Viet nandritra ny 24 taona

Amin’ny maha-iray amin’ireo mahery fo 14 mahazatra ao amin’ny firenena Vietnamiana, ahoana no nananan’i Le Dai Hanh asa mahery fo?

5.1. sehatra ara-toekarena

Fony izy mpanjaka dia nanangana asa maro i Le Dai Hanh, namolavola ny famokarana fambolena sy ny asa tanana mba hampandrosoana ny firenena. Izy no mpanjaka nanomboka ny lanonana euthanasia teo ambanin’ny feudalisme vietnamiana mba hamporisihana ny famokarana fambolena.

Le Dai Hanh koa dia mpanjaka mpisava lalana amin’ny fihadiana renirano. Ny tetik’asa fandavahana renirano an’ny Le Dynasty natomboky ny Le Dai Hanh no lalana voalohany amin’ny fifamoivoizana an-drano any Vietnam, hatramin’izao dia mbola misy io vakoka ara-tantara io ao Thanh Hoa. Io hetsika io dia lasa iray amin’ireo teny filamatra hetsika nataon’ireo tarana-mpanjaka Vietnamiana maromaro nanomboka tamin’ny tantara ka hatramin’ny taty aoriana. Amin’ny ankapobeny, manomboka amin’ny renirano hitan’i Le Dai Hanh ka hatrany amin’ny Dinastia Le, dia niparitaka nanerana ny faritra afovoany izy io ary tamin’ny Dinasti Nguyen, dia niseho tamin’ny faritra rehetra tany Vietnam ny reniranon’ny paiso.

5.2. Fototra diplomatika

Amin’ny maha-mpitarika azy amin’ny fametrahana ireo foto-kevitra fototra momba ny diplaomasia Dai Viet, dia tsy maintsy nanaiky ny fahefan’ny firenena Dai Co Viet ny Dynastie Tong ary nanome anaram-boninahitra an’ny Mpanjaka Le Dai Hanh.

Manana tombony lehibe ho an’ny firenena ny mpanjaka
Manana tombony lehibe ho an’ny firenena ny mpanjaka

Ny fampiharana ny politikan’ny raharaham-bahiny miovaova miaraka amin’ny toe-tsaina hentitra dia nahatonga ny mpanjaka Song nanaiky ny tolo-kevitra sy ny fangatahany: nandefa iraka ny Dinasti Song mba hanatitra taratasy any amin’ny sisintany sy hitatitra ny vaovao.

Eo ambony ny fampahalalana rehetra momba ilay tranga madinidinika, ny fiainan’ny Emperora Le Dai Hanh. Antenaina fa ny timviec365.vn dia nandefa fizarana tena ilaina ho anao.

Biography of Le Thanh Tong – Mpanjaka manan-talenta amin’ny tantara Vietnamiana

Amin’ny maha-olona nitondra ny vanim-potoana volamena ho an’ny rafitra feodalin’i Dai Viet, dia tsaroana foana i Le Thanh Tong ho emperora lehibe teo amin’ny tantara Vietnamiana amin’ny ankapobeny ary indrindra ny tarana-mpanjaka Le. Betsaka ny olona mihevitra fa izy no ao ambadiky ny drafitra tonga lafatra handaminana ny zava-drehetra ary koa handresena sy handrava an’i Le Nghi Dan manomboka eo amin’ny seza fiandrianana mora kokoa. Na izany aza, rehefa nandeha ny fotoana, noho ny fahaiza-manao sy ny herim-pon’i Le Thanh Tong, dia nanamafy ny tenany ho emperora voalohany sy mpanjaka tokana teo amin’ny tantara izy. Mianara momba ny tantaram-piainan’ity mpanjaka ity miaraka amin’ny timviec365.vn!

Le Thanh Tong

Mitadiava asa haingana

Zarao amin'ny VK '); $('#js_share').append(""); $('#box-social') ) id') != "") { $.get('../ajax/ajax_blog.php?newid=14100&cateid=234&begin='+$(ity).attr('data-id'), function(data) { $('.see_more_blog'). append(data); var x = parseInt($("#see_more").attr('data-id')) + 1; $("#see_more").attr(" data -id",x); }); } }); $(".show_cm") $("). (); $(".ct_cm").addClass("hiden_dtblog"); });$(".show_cd").tsindrio(function(){ $(ity). afeno(); $(".hiden_cd" .show();$(".chude").removeClass("hiden_dtblog");});$(".hiden_cd").click(function(){ $(this).hide();$(' . show_cd').show();$(".chude").addClass("hiden_dtblog");});

READ  Anthony Robbins - Tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp của Tony Robbins | Anybook.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]