HR là gì? Khái niệm công việc liên quan trong ngành HR | Anybook.vn

0 Comments

Như bạn đã biết, HR là một thuật ngữ thường dùng để chỉ những người và bộ phận làm công việc liên quan đến nhân sự trong một công ty. Đối với các công ty lớn, nhân sự đóng một vai trò quan trọng và là một bộ phận cần thiết. Thường thì trong ngành nhân sự sẽ có nhiều vị trí khác nhau như: HR Admin, HR manager, HR intern, HR generalist,… Trong bài viết này, cô Uptalent sẽ giúp các bạn đọc cùng tìm hiểu. Ý tưởng liên quan đến công việc trong bộ phận nhân sự. Mời các bạn theo dõi.

MỤC LỤC
1. Nhân sự là gì?
2. Nhân sự Freelancer là gì?
3. HR Admin là gì?
4. Nhà tổng hợp nhân sự là gì?
5. Giám đốc nhân sự là gì?
6. Thực tập sinh nhân sự là gì?
7. Giám đốc nhân sự là gì?
8. Trợ lý nhân sự là gì?

Giám đốc bán hàng làm việc

HR là viết tắt của Human Resources, có nghĩa là quản lý nguồn nhân lực. Nó cũng là tên của một bộ phận cũng như tên của những người làm công việc của nhân viên trong một công ty.

Công việc nhân sự thường bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn lực, xây dựng chính sách, quy tắc và tiền lương, tiền thưởng và hành vi có lợi trong công ty. Ngoài ra, HR có trách nhiệm tạo ra một môi trường công sở giúp nhân viên công ty có thể làm việc một cách hiệu quả nhất.

Ngoài ra, bộ phận nhân sự gắn liền với mọi hoạt động của công ty. Vì vậy, có thể nhấn mạnh rằng vai trò của nhân sự trong một công ty là rất quan trọng.

Nhân sự, có nghĩa là quản lý con người
>>>> Xem thêm: Vị trí và công việc trong ngành nhân sự

2. Nhân sự Freelancer là gì?

Freelancer là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả những người tự làm chủ. Từ đó có thể cho rằng một HR Freelancer là một freelancer.

READ  Top 4 địa chỉ trung tâm giới thiệu việc làm Bình Dương | Anybook.vn

HR Freelancer làm việc mà không có hợp đồng với bất kỳ công ty nào. An ninh trật tự, an toàn xã hội cũng bấp bênh. Có thể nói, nghề này rủi ro rất cao, thu nhập cũng không ổn định vì nó.

Công việc thực sự của một HR Freelancer là hoàn thành các yêu cầu của dự án mà mình đã nhận. Họ có thể tự do sắp xếp công việc của mình mà không mất thời gian và không gian làm việc. Họ có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi, miễn là hoàn thành công việc theo thỏa thuận với người đã thuê họ.

3. HR Admin là gì?

HR Admin là chức danh của vị trí quản lý và điều hành nhân sự trong công ty. Vai trò của vị trí này là đảm nhận mọi công việc hành chính, nhân đạo, chăm lo đời sống của nhân viên trong công ty và tìm cách kết nối các nhân viên. Đồng thời, HR Admin chịu trách nhiệm quản lý truyền thông nội bộ, tạo và tổ chức các sự kiện, chương trình nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân viên và các hoạt động khác của công ty.

4. Nhà tổng hợp nhân sự là gì?