HR là gì? Các vị trí và công việc trong ngành HR | Anybook.vn

0 Comments

Tôi đã nghe nói về Nhân sự Hoặc kiểm tra từ viết tắt này? Vậy HR là gì? Các vị trí trong ngành nhân sự là gì? Những nơi này làm gì? Bài viết tiếp theo sẽ cho bạn câu trả lời.

MỤC LỤC

HR là gì?
Vị trí công việc trong ngành nhân sự

1. Thủ trưởng Kho quỹ
2. Trưởng phòng nhân sự (trưởng phòng nhân sự)
3. Quản lý – Nhân sự (HR admin)
4. Tuyển dụng Chuyên gia
5. Chuyên gia đào tạo và phát triển
6. Chuyên gia tính lương và phúc lợi (C&B – Payroll and Benefits Specialist)
Vai trò của bộ phận nhân sự trong công ty
Những thay đổi trong ngành nhân sự

HR là gì?

Nhân sự (nguồn nhân lực và nguồn nhân lực) thu được cùng lúc với Mọi người na đăng lại Chịu trách nhiệm về mọi công việc liên quan đến tư cách là người trong công ty. Các nhiệm vụ này là tuyển dụng, đào tạo, phát triển con người, trả lương và đảm bảo các quyền lợi cho người lao động, thi hành kỷ luật, sa thải và chấm dứt hợp đồng lao động.

READ  Tìm việc làm Hành Chính Nhân Sự, tuyển dụng Hành Chính Nhân Sự | Anybook.vn

Tìm kiếm quản trị viên nhân sự

Xem thêm >>> Những lý do bạn nên chọn nghề Nhân sự và nghề Nhân sự

Vị trí công việc trong ngành nhân sự

Dưới đây là một số vị trí phổ biến nhất trong ngành nhân sự. Tuy nhiên, các vị trí này có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô nhân viên và nhu cầu của công ty.

1. Thủ trưởng Kho quỹ

Giám đốc nhân sự là vị trí hàng đầu trong ngành nhân sự. Đây là một trong những vị trí giám đốc cao nhất giám sát mọi khía cạnh của con người trong công ty. Họ chịu trách nhiệm ra quyết định, xây dựng chiến lược để phát triển công ty.

Vị trí giám đốc nguồn lực thường xuất hiện ở các tập đoàn lớn.

Xem thêm >>> 7 công việc tuyệt vời mà một giám đốc nhân sự phải làm

2. Trưởng phòng nhân sự (trưởng phòng nhân sự)

Trưởng phòng Nhân sự chuẩn bị, thiết lập và điều phối các hoạt động quản lý nguồn nhân lực của công ty. Họ giám sát việc tuyển dụng, liên lạc với các giám đốc điều hành hàng đầu về việc ra quyết định. Họ như cầu nối giữa lãnh đạo doanh nghiệp và đối tác.