Giáo trình toán rời rạc | Anybook.vn

0 Comments

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình được tác giả biên soạn dựa trên kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy môn học Toán rời rạc cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại một số trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với thời lượng trong phạm vi chương trình 3 (45 tiết) .

Tác giả kết hợp chương trình giảng dạy với sự lãnh đạo: tổ chức nội dung sao cho có trật tự và phù hợp, đồng thời đảm bảo kiến ​​thức tối thiểu về kiến ​​thức cơ bản của môn Toán đối với môn Tin học để học sinh có đủ điều kiện tham gia các môn học cụ thể trong chương trình. Chương trình Đào tạo Kỹ thuật Công nghệ Máy tính. Tuy nhiên, bộ giáo trình có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho học sinh môn Toán – Tin học.

Bài được chia thành 5 chương. Chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản nhất của logic bao gồm: mệnh đề to; luật logic; vị từ và định lượng; Lý luận toán học. Chương 2 trình bày những kiến ​​thức cơ bản về phép đếm và tổ hợp; Quy tắc Dirichlet được sử dụng để chứng minh sự tồn tại của một phần mềm tổ hợp thỏa mãn một điều kiện nào đó. Chương 3 trình bày khái niệm thuật toán; kết hợp các thuật toán thông thường; độ phức tạp của thuật toán. Chương 4 trình bày khái niệm quan hệ, cách thể hiện quan hệ qua ma trận; quan hệ bình đẳng; Liên kết đến các đơn đặt hàng và bản vẽ của Hasse trong một loạt phiên bản giới hạn. Chương 5 bao gồm những kiến ​​thức cơ bản về hàm Boolean, biểu thức Boolean, đại số Boolean và nguyên lý đối ngẫu; vấn đề kết hợp các cổng logic theo một ngôn ngữ Boolean cho trước; bài toán rút gọn hàm Boolean bằng phương pháp biến đổi đại số, phương pháp Karnaugh, phương pháp Quine Mc. Cluskey. –

READ  Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF | Anybook.vn

Trong quá trình sưu tầm, vì nhiều lý do và mục đích khác nhau, sách giáo khoa chắc chắn sẽ không chính xác. Tác giả mong nhận được sự góp ý để giáo trình được hoàn thiện hơn.

Thành phố. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2007

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]