Giáo trình quản trị học PDF | Anybook.vn

0 Comments

Tải xuống PDF Giáo trình Quản lý ✓ Giáo trình Quản lý PDF ✓ Giáo trình Quản lý TMU (Đại học Thương mại) ✓ Giáo trình Quản lý Trường học – Dr. Trương Quang Dũng ✓ Giáo trình phổ thông ✓ Quản trị học Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp ✓ Tiền thưởng Télécharger.

Các khóa học về quản lý

Tải xuống PDF sổ tay quản lý chung

10 TÍNH NĂNG

TẢI XUỐNG EBOOK FENO PDF 190 TRANG

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU

Tiêu đề: Khóa học quản lý chung
Tác giả: Cải tạo
Năm xuất bản: Cải tạo
Công ty xuất bản: Cải tạo
Tóm lược:

Sách giáo khoa phổ thông là sách giáo khoa dùng cho học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu, gồm chương 9 cung cấp cho người đọc những thông tin sau:

Chương 1:

 • 1. Hiểu khái niệm quản lý và sự cần thiết của quản lý trong một tổ chức.
 • 2. Hiểu biết về bốn trách nhiệm quản lý cơ bản.
 • 3. Xác định vai trò của người quản lý.
 • 4. Xác định các cấp quản lý trong một tổ chức và các chức năng chính của từng cấp quản lý.
 • 5. Hiểu tại sao phải học quản lý và học cách trở thành nhà quản lý giỏi.

Chương 2:

 • 1. Mô tả trường phái tư duy quản lý và sự phát triển của nó.
 • 2. Sự đóng góp của các ý kiến ​​quản lý vào công việc của người quản lý.
 • 3. Phân tích những hạn chế của từng trường phái lý thuyết quản lý.
 • 4. Mô tả hai cách tiếp cận hiện đại dựa trên sự kết hợp của các trường phái quản lý.

Chương 3:

 • 1. Tìm hiểu môi trường quản lý và cập nhật các môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến tổ chức.
 • 2. Hiểu được tác động của môi trường vĩ mô và vi mô đến tổ chức.
 • 3. Tìm giải pháp quản lý để hạn chế sự tin tưởng vào các yếu tố môi trường

Chương 4:

 • 1. Hiểu bản chất của thông tin quản lý.
 • 2. Hiểu được vai trò của quản lý thông tin trong một tổ chức.
 • 3. Xác định các yếu tố cơ bản của quá trình thông tin.
 • 4. Hiểu cách thu thập, xử lý và phổ biến thông tin.
 • 5. Có khả năng tổ chức và quản lý hệ thống thông tin trong tổ chức một cách hiệu quả.

Chương 5:

 • 1. Hiểu quy trình ra quyết định.
 • 2. Xác định các kỹ năng cần thiết của nhà quản lý để đưa ra quyết định hiệu quả.
 • 3. Mô tả kiểu ra quyết định.
 • 4. Xác định những thuận lợi và khó khăn của việc ra quyết định theo nhóm.
 • 5. Biết các kỹ thuật để cải thiện việc ra quyết định của nhóm.

Chương 6:

 • 1. Hiểu chức năng của kế hoạch
 • 2. Giải thích lợi ích của việc phối hợp
 • 3. Phân biệt các loại kế hoạch trong tổ chức
 • 4. Mô tả các bước trong quy trình chiến lược
 • 5. Giải thích phân tích SWOT
 • 6. Tiếp cận các công cụ phổ biến trong hoạch định chiến lược: Ma trận phát triển – thị phần (BCG)
 • 7. Biết cách quản lý với mục tiêu

Chương 7:

 • 1. Mô tả hệ thống và công cụ quản lý thiết kế.
 • 2. Giải thích tầm quan trọng của việc xây dựng các công cụ quản lý trong một tổ chức.
 • 3. Hiểu khái niệm về khoảng thời gian kiểm soát / quy tắc.
 • 4. Xác định các bộ phận dịch vụ trong tổ chức, ưu nhược điểm của từng bộ phận này và phạm vi áp dụng.
 • 5. Xác định các loại hệ thống quản lý, ưu nhược điểm của từng loại hệ thống quản lý và các lĩnh vực ứng dụng.
 • 6. Hiểu khái niệm tập trung, phân cấp quản lý và được phân cấp quản lý.

Chương 8:

 • 1. Giải thích sự khác biệt giữa nhà quản lý và nhà lãnh đạo.
 • 2. Tổng hợp những lý thuyết giải thích về loài người.
 • 3. Xác định lý thuyết về động lực và áp dụng nó vào công việc quản lý con người.
 • 4. Phân biệt các loại phương pháp quản lý.
 • 5. Có khả năng hiểu và quản lý sự thay đổi và xung đột trong tổ chức.

Chương 9:

 • 1. Định nghĩa về kiểm soát
 • 2. Xác định phương pháp kiểm soát
 • 3. Hiểu quy trình giám sát
 • 4. Xác định một hệ thống kiểm soát hiệu quả
 • 5. Xác định các vấn đề đạo đức quản lý

Các trang:

 • Chương 1: Tổng quan về quản lý trường học
 • Chương 2: Lịch sử phát triển của lý thuyết quản lý
 • Chương 3: Môi trường quản lý
 • Chương 4: Thông tin quản lý
 • Chương 5: Quyết định quản lý
 • Chương 6: Chuẩn bị
 • Chương 7: Tổ chức
 • Chương 8: Lãnh đạo
 • Chương 9: Xem
 • Người giới thiệu
READ  Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF | Anybook.vn

Tài liệu học tập quản trị học trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

10 TÍNH NĂNG

MIALA EBOOK FULL PDF 167 TRANG

>> Cẩm nang Quản lý trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp PDF

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU

Tiêu đề: Tài liệu học tập quản trị học – Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp
Tác giả: ThS. Trần Mạnh Hùng |
Năm xuất bản: 2019
Công ty xuất bản: Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm lược:

Giáo trình quản trị học trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp là tài liệu lưu hành nội bộ dành cho sinh viên đại học hệ chính quy ngành quản trị kinh doanh. Tài liệu học tập được biên soạn phù hợp với chương trình đào tạo và quy chế trình bày của Nhà trường với nội dung gồm 6 chương, mỗi chương gồm những nội dung chính sau:

– Mục đích của chương.

– Nội dung của chương.

– Câu hỏi hướng dẫn ôn tập chương

– Bài tập thực hành chương

Các trang:

 • Giới thiệu
 • Chương 1: Quản lý Quản lý
 • Chương 2: Công việc điều phối
 • Chương 3: Công tác tổ chức
 • Chương 4: Công việc lãnh đạo
 • Chương 5: Thử việc
 • Chương 6: Một số vấn đề của quản lý hiện đại
 • Người giới thiệu

Download sách Quản trị học – Dr. Trương Quang Dũng – Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.

10 TÍNH NĂNG

READ  Giáo trình kinh tế lượng PDF | Anybook.vn

TẢI XUỐNG ĐẦY ĐỦ EBOOK PDF 146 TRANG

>> Các khóa học quản lý – Tiến sĩ. Trương Quang Dũng PDF

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU

Tiêu đề: Trường quản lý
Tác giả: Biên soạn của ThS. Trương Quang Dũng
Năm xuất bản: Cải tạo
Công ty xuất bản: Đại học Kinh tế Tài chính
Tóm lược:

Các khóa học quản lý – Tiến sĩ. Trương Quang Dũng là công cụ học tập quản lý dành cho sinh viên đại học, sinh viên đại học chuyên ngành kinh tế và nhiều chuyên ngành khác, nhằm cung cấp những kiến ​​thức cơ bản về quản lý tổ chức.

Môn học này nhằm tổ chức các kiến ​​thức cơ bản về quản lý trường học dưới dạng đơn giản và dễ tiếp cận để giúp sinh viên dễ dàng hiểu hơn nội dung của quản lý trường học.

Các trang:

 • Bài 1: Giới thiệu về các nghiên cứu quản lý
 • Bài 2: Môi trường tổ chức
 • Bài 3: Tổ chức công việc.
 • Bài 4: Công việc tổ chức
 • Bài 5: Nhiệm vụ giám sát
 • Bài 6: Nhiệm vụ giám sát
 • Bài 7: Thông tin và quyết định quản lý
 • Bài 8: Sự phát triển của lý thuyết quản lý
 • Bài 9: Một số tình huống quản lý
 • Người giới thiệu

Khóa học Quản lý TMU (Đại học Thương mại)

10 ƯU ĐÃI

MIALA EBOOK ĐẦY ĐỦ PDF 74 TRANG

>> Hướng dẫn đào tạo quản lý TMU PDF

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU

Tiêu đề: Các khóa học về quản lý
Tác giả: Cải tạo
Năm xuất bản: Cải tạo
Công ty xuất bản: Đại học Thương mại (TMU) – ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Tóm lược:

Sách Quản trị học là tài liệu học tập, nghiên cứu và tham khảo dành cho sinh viên học ngành quản lý. Tài liệu gồm 7 chương với các nội dung được trình bày, bao gồm: ý tưởng quản lý, quản lý, thông tin và quyết định quản lý, lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và giám sát.

Các trang:

 • Chương I: Giới thiệu về Quản lý
 • Chương II: Người quản lý
 • Chương III: Thông tin về Quản lý và Ra quyết định
 • Chương IV: Công tác điều phối
 • Chương V: Công tác tổ chức
 • Chương VI: Công việc của Lãnh đạo
 • Chương VII: Hoạt động giám sát
READ  Giáo trình Autocad 2016 PDF- Tiếng Việt - Ebook hay | Anybook.vn

>> Xem các văn bản quản lý khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]