Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam PDF | Anybook.vn

0 Comments

Tóm lược:

Giáo trình Phương pháp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là giáo trình dành cho sinh viên đại học và trên đại học về Chủ nghĩa Mác – Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xuất bản theo Nghị quyết số 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Giáo trình đáp ứng yêu cầu dạy và học thực hành cho học sinh, sinh viên gồm 8 chương cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trọng tâm là những chỉ thị của Đảng trong thời kỳ đổi mới ở một số lượng các con số. các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cuộc sống và công việc. Xây dựng cho học sinh niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Giúp sinh viên vận dụng kiến ​​thức chuyên ngành để chủ động, tích cực giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

READ  Giáo trình tài chính quốc tế PDF | Anybook.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]