Điểm danh những kỹ năng sống cần thiết cho trẻ mà bạn cần biết | Anybook.vn

0 Comments

Ny fahaiza-miaina ho an’ny ankizy dia fahaiza-manao malefaka ankoatra ny fahalalana ianarana amin’ny boky izay ilain’ny ankizy ampianarina. Izany no antony tsy maintsy ampianarina ny fahaiza-miaina ny ankizy. Eto 123job.vn no hanome izany vaovao izany ho anao.

Ny fahaiza-miaina dia iray amin’ireo fahaiza-manao manan-danja ilain’ny ray aman-dreny amin’ny fanabeazana ny zanany hatramin’ny fahazazany mba hahafahany mamaly ny toe-javatra amin’ny fomba malefaka sy araka ny tokony ho izy. Koa andao hianatra fahaiza-miaina ho an’ny ankizy!

Mục lục

I. Nahoana no mampihatra ny fahaiza-miaina ho an’ny ankizy?

Inona avy ireo fahaiza-manao eo amin'ny fiainana ho an'ny ankizy?

Inona avy ireo fahaiza-manao eo amin’ny fiainana ho an’ny ankizy?

Ankoatra ny fanomezana fahalalana sy fahalalana amin’ny alalan’ny boky dia irin’ny ray aman-dreny hatrany ny hampivelatra ny zanany. Ny fiofanana Fahaiza-manao eo amin’ny fiainana ho an’ny zaza vao teraka dia hanampy ny ankizy hahafantatra ny fomba hiara-miasa amin`ny hafa, mahafantatra ny fomba fitondran-tena araka ny tokony ho, mahafantatra ny fomba hiatrehana toe-javatra tsy ampoizina am-pitoniana sy flexibly.

Raha mbola kely ireo fahaiza-manao ireo no ampiasaina dia ho matoky tena sy mavitrika ary mahaleo tena ny ankizy. IRETO fahaiza-miaina Mitaky fotoana ny ankizy mba hanao fanazaran-tena sy fanazaran-tena, ho lasa traikefa sy fahazarana ho azy ireo isan’andro. Noho izany, ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra dia mila manana faharetana amin’ny fitarihana ny zanany.

Jereo bebe kokoa: Fahaiza-manao fitantanana toe-javatra izay mahafa-po na dia ny vahiny sarotra indrindra aza

II. Ny fahaiza-miaina ilaina hanampiana ny ankizy hampiofana ny tenany hatramin’ny fahazazana izay tokony ho fantatry ny ray aman-dreny

1. Manampy ny ankizy hahita zava-baovao ny fahatokiana

Na ho an’ny olon-dehibe aza dia ilaina hatrany ny matoky tena, indrindra rehefa mijoro eo anoloan’ny vahoaka mba hanehoana ny “I”, hanehoana ny heviny sy ny heviny. Ny fanabeazana ny ankizy amin’ny fahaiza-manao famelabelarana matoky hatramin’ny fahazazany dia hanampy azy ireo ho mora mifandray amin’ny olona, ​​hianatra haingana kokoa, ary tsy hisalasala hahita zava-baovao eo amin’ny fiainana.

READ  Cùng bàn luận về vấn đề tâm và tầm trong cuộc sống hiện nay | Anybook.vn

2. Andeha isika hanomboka hampianatra ny ankizy amin’ny fahaizana mifandray

Ny fahaizana mifandray dia iray amin’ireo fahaiza-manao manan-danja tokony hananan’ny olona tsirairay. Ny fahaiza-miresaka dia miforona hatramin’ny fahatanorantsika, mampiasa ny rantsam-batantsika hanao sonia mba ho azon’ny ray aman-drenintsika, mandra-pahalalantsika miteny sy maneho hevitra. Avelao ny zanakao hifanerasera ao anatin’ny tontolo milamina sy mahay mifanerasera, mba hahafahany mampihatra ny fahaizana mifandray amin’ny fomba tsara indrindra. Manampy betsaka ny ankizy koa ny fahaizana mifandray rehefa lehibe izy ireo

3. Zava-dehibe ho an’ny ray aman-dreny ny fahaiza-miara-miasa mba hampianarana ny zanany

Fahaizana miara-miasa

Fahaizana miara-miasa

Ny fiainantsika dia tsy afaka raha tsy misy namana, mpiara-miasa na olon-tiana manodidina. Tsy mora amintsika ny mifanakalo sy miara-miasa ao anatin’ny firindrana sy firaisankina. Izany no antony tsy maintsy ampianarina ny ankizy ny fahaiza-miara-miasa hatramin’ny mbola kely mba hahaizany hanetry tena, hiara-milalao amin’ny namana, ary hiara-mianatra amin’ny namana amin’ny fomba tsara indrindra.

4. Ampianaro ny ankizy ny hasarobidin’ny asa, ny fomba hahazoana sy hampiasana vola araka ny tokony ho izy

Maro ny ray aman-dreny diso hevitra fa raha mbola tsara ny zanany, mianatra mafy, ankoatra ny olana ara-toekarena, dia ny ray aman-dreny no mikarakara sy manambany ny zanany amin’ny fomba feno. Izany no fahazaran-dratsy mahatonga ny ankizy ho kamo, hiankin-doha amin’ny ray aman-dreniny, tsy mahay mankasitraka izay ananany. Fanabeazana momba ny fiainana Ny fampianarana ny ankizy hankasitraka ny asa dia zavatra tokony hotandreman’ny ray aman-dreny.

5. Ampianaro ny zanakao ny fahaizana miaro tena amin’ny loza manodidina

Amin’izao toe-draharaham-piarahamonina mihasarotra izao, dia zava-dehibe tokoa ny fanabeazana ny ankizy hahay hiaro tena. Aza mandrara mafy ny zanakao tsy hiharan’ny loza, fa ampianaro azy ny fomba hisorohana, hiarovana ny tenany na hangataka fanampiana amin’ny hafa amin’ny hamehana. Ny fampianarana ny ankizy hiaro tena dia manampy azy ireo hihetsika haingana, ho tony manoloana ny fandrahonana ary hahay hamaha olana.

Jereo koa: Fahaiza-manao famahana olana – Fomba fisainana sy vahaolana mahomby

III. Lesona 10 ambony indrindra amin’ny fanabeazana fahaiza-miaina ho an’ny ankizy any am-pianarana

1. Ampianaro ny ankizy ny fahazarana mamelona tena dieny mbola kely

Rehefa afaka mipetraka ny zaza, mahay mitana zavatra, ny ray aman-dreny dia tokony hampianarin’ny ray aman-dreny ny zaza ny manasa sakafo, manao fanazaran-tena amin’ny sakafo maina mba ho zatra ny zaza, tsy maloto, ary avy eo mando tsikelikely ny sakafo, porridge, lafarinina, ronono… Mahareta amin’ny fampianarana sy tohanao ny zanakao mba hizatra sy hahay hamelona ny tenany. Ampianaro koa ny zanakao izay azony hanina sy tsy tokony hohaniny. Fampianarana fahaiza-manao eo amin’ny fiainana ny ankizy préscolaire Anjaran’ny mpampianatra ihany koa izany, ka afaka matoky ny ray aman-dreny fa mandaitra ny famoronana io fahazarana io tsy tapaka na ao an-trano na any am-pianarana!

2. Tena ilaina ny fahaiza-manao

Avelao ny zanakao hanana fitondran-tena tsara sy manaja dieny mbola kely, toy ny miarahaba olona, ​​misaotra azy rehefa mahazo zavatra avy amin’ny hafa, miala tsiny rehefa manao ny tsy mety, sns. Ny fahaiza-manao dia fahaiza-manao ilaina ary zava-dehibe ho an’ny fianakaviana ny fifantohana. manabe ny zanany hatramin’ny fahazazana mba hanana toetra tsara. Mandritra izany fotoana izany, ny ray aman-dreny sy ny olon-dehibe ao amin’ny fianakaviana dia tokony ho ohatra ho an’ny zazakely, mila mamerina ireo fahazarana ireo isan’andro isika mba hianaran’ny zaza.

READ  Sân si là gì? Tác hại của sân si đến đời sống chúng ta | Anybook.vn

3. Amporisiho ny ankizy hiresaka momba ny tena fihetseham-pony

Aoka ianao ho tony rehefa manao fahadisoana ny zanakao, aza mibedy, mibedy azy mafy, mampatahotra azy, dia ataovy zatra manafina, mandainga, manome tsiny ny hafa rehefa manao fahadisoana. Ampahatsiahivo azy moramora rehefa manao fahadisoana izy, derao rehefa miala tsiny ary ahitsio. Tena zava-dehibe ny famporisihana ny ankizy hilaza ny tena fihetseham-pony, miaraka amin’ny fampianarana azy tsy handainga satria tsy fantany fa ratsy ny lainga.

4. Ampianaro handamina tsara ny entany ny ankizy

Ny fahaizana mandamina zavatra tsaraNy fahaizana mandamina zavatra tsara

Rehefa avy nilalao kilalao dia tariho ny zanakao handamina zavatra tsara, amin’ny toerana mety amin’ny voalohany, aza manipy zavatra isan-karazany. Job Fampianarana fahaiza-miaina ho an’ny ankizy 5 taona Ny fahafantarana ny fomba handaminana zavatra tsara dia hamorona fahazarana tsara, fomba fiaina milamina, milamina ary voalamina tsara.

5. Fahaiza-mikarakara tena

Na dia mbola kely aza ny zaza, amin’ny taona préscolaire, aza manimba ny zaza loatra noho izany. Amin’izao vanim-potoana izao dia afaka mikarakara tena ny ankizy amin’ny zavatra madinika indrindra toy ny fisotroana zava-pisotro ho an’ny tenany manokana, ny famelomana tena, ny fandehanana any amin’ny WC, ny miborosy nify, ny fitafy… Aza avela irery fa tandremo. manaova fahazarana mikarakara tena hatramin’ny mbola kely, mba hananany tontolo mahaleo tena sy manokana.

6. Ampiharo amin’ny fandaharam-potoanan’ny ankizy ny fandaharam-potoana iraisan’ny fianakaviana

Sarotra ny mampianatra ny fahaiza-mitantana fotoana ny ankizy hatramin’ny fahazazana, saingy tariho izy ireo hametraka fandaharam-potoana mety ho an’ny tenany toy ny fotoam-pisakafoana, ny fotoana fianarana, ny fotoana filalaovana, ny fotoana fandroana, ny fifohazana… Tsara ny mampihatra ny fianakaviana iombonana. fandaharam-potoana sy fandaharam-potoanan’ny ankizy.

7. Avelao ny ankizy handresy ny fahasarotana amin’ny zavatra madinika indrindra

Be dia be ny ray aman-dreny manambany ny zanany toy ny fahazarana, manomboka amin’ny zaza tafintohina dia mirohotra manarina azy, rehefa mitomany izy dia mitady fomba hampitony ny zanany, rehefa mifamaly amin’ny namany nefa tsy fantatry ny ray aman-dreniny. Inona no tokony hatao.Ny tsy fahafantarana ny antony nanabeazana ny zaza dia nahatonga ny zaza hanana fahazarana ny stagnation, tsy mahafantatra ny fomba handresena ny fahasahiranana amin`ny tenany avy amin`ny zavatra madinika indrindra. Koa ray aman-dreny, ampio ny zanakao hampihatra ny fahaleovan-tena, mahaiza mandresy ny fahasahiranana kely indrindra!

8. Ny ray aman-dreny dia tokony ho ohatra tsara ho an’ny ankizy momba ny fanampiana sy ny fizarana

Ny fifandraisana amin’ny ankizy sy ny fitaizana ny ray aman-dreny no zavatra matetika indrindra, ny ohatra tsara dia ho zavatra mora indrindra hampianarana ny zanakao. Amin’ny fanao andavanandro toy ny fampianarana ny ankizy rehefa vita ny sakafo, dia hainy ny mametraka ny vilia eo ambony lovia hanasan-dreniny, manampy ny ray aman-dreniny hamafa trano na dia tsy madio loatra aza, mahay manary fako. amin’ny toerana mety…mampianatra ny ankizy hanampy amin’ny zavatra madinika.ao amin’ny fianakaviana. Amin’izay fotoana izay, azafady Fampianarana fahaiza-manao eo amin’ny fiainana ny ankizy préscolaire mahaiza mizara amin’ny rehetra toy ny rehefa misy sakafo, ka asao ny olon-dehibe, avelao hiara-misakafo aminao ny namanao, manaova kilalao mahafinaritra hiarahana amin’ny namanao…

9. Ampianaro fahaiza-manao ny ankizy mba hisorohana ny loza

Ao anatin’ny fiaraha-monina saro-takarina ankehitriny, ampianaro ny zanakao ny fahaiza-misoroka rehefa atahorana toy ny fiantsoana vonjy am-pitoniana, ny fitadidiana ny laharan-telefaona, ny anaran’ny ray aman-dreny sy ny adiresin’ny ray aman-dreny, ary ny tsy fanarahana olon-tsy fantatra. , manalavitra ny biby sy ny zavatra mampidi-doza… fahaiza-manao tena ilaina sy ilaina amin’ny fanabeazana momba ny fiainana izay tokony hotandreman’ny ray aman-dreny.

READ  Liêm sỉ có nghĩa là gì? Ý nghĩa của Liêm sỉ trong cuộc sống? | Anybook.vn

10. Mamorona tontolo iainana sy fahafahana hianatra ny zava-drehetra ny ankizy

Pejy tsy misy na inona na inona ny ankizy, te-hitrandraka foana izy ireo, hahita ny zava-drehetra, mientanentana foana hahalala zavatra bebe kokoa ary tena liana. Noho izany, ampianaro ny zanakao hametraka fanontaniana amin’ny olon-dehibe toy ny inona izany? Manao ahoana izy ao? Fa nahoana izany? Hazavao amin’ny zanakao avy eo, na mividiana boky bebe kokoa momba ny zavatra mahaliana azy mba hampirisihana ny zatra mamaky teny. Omeo ny zanakao ny tontolo tsara indrindra sy ny fahafahana hianatra ny zava-drehetra.

Jereo koa: Fitsipika volamena 7 ho an’ny fahaiza-mihaino mahomby

IV. Fampianarana fahaiza-miaina ny zaza 5 taona – Fantatrao ve ny ray aman-dreny?

Fiainana ho an'ny ankizyZavatra ampianarina ny ankizy

1. Ampahatsiahivo ny ankizy mba hahatsiaro ny adiresin’ny trano, ny laharan’ny telefaonin’ny rainy sy ny reniny

Ny fitadidiana ny anaran’ny ray aman-dreny, ny laharan-telefaona ary ny adiresin’ny trano dia tena zava-dehibe ho an’ny ankizy, indrindra rehefa very izy ireo. Na dia hahatonga ny ankizy hanadino ireo fampahalalana manan-danja ireo aza izany fisafotofotoana sy fahaverezan’ny fahatoniana izany, ny ray aman-dreny dia tokony hanoratra ampahany kely amin’io fampahalalana io ao anaty kitapon’ny zanakao mba hahazoana antoka fa ny zanakao dia afaka mitadidy sy miantso mpanampy.

2. Ampianaro ny ankizy izay tokony hatao rehefa very izy ireo

Rehefa very ray aman-dreny ny zanaka dia azo antoka fa ho very hevitra sy hatahotra, ray aman-dreny mba tariho ny zanakao mba ho tony, tsy hitomany fa ny tomany dia hisarika ny sain`ny olon-dratsy, teneno izy mba hijanona, tsarovy Avelao ny ray aman-dreninao, adiresy trano, laharana finday, aza manaraka olon-tsy fantatra, mitadiava mpiambina, nenitoa na dadatoa polisy na biraon’ny polisy akaiky indrindra hahitana ny ray aman-dreninao.

3. Ampianaro mikiakiaka ny ankizy rehefa mila fanampiana

Raha misy atahorana, na tratra, na noraisin’ny olon-tsy fantatra tamin’ny tanana, na notaritaritina, dia ampianaro ny zanakao hiantsoantso sy hanao fihetsika mafy mba ho hitan’ny olona manodidina sy hanampy azy. Ny fikiakiaka sy daka an’ilay zaza koa dia mahamenatra ilay olon-dratsy, maka fotoana bebe kokoa hihetsehana, ary miteraka fepetra ahafahan’ilay zaza mahazo fanampiana avy amin’ny manodidina. ity a Fiainana ho an’ny ankizy tena zava-dehibe.

4. Ampianaro ny zanakao hijanona irery ao an-trano

Rehefa irery ny zaza ao an-trano fa misy olon-tsy fantatra tonga mamangy ary mangataka ny hiditra dia teneno ny zaza mba tsy hamoha ny varavarana, mandà tsy hiresaka, miditra ao an-trano mba handefa ny fahitalavitra amin’ny feo mafy, mba hihevitra ny vahiny. ao an-trano, ary miaraka amin’izay koa, miantsoa ray aman-dreny na havana avy hatrany.

5. Ampianaro ny ankizy mba tsy hatoky ny tenin’ny vahiny

Omeo toe-javatra rehefa misy vahiny manatona, manadihady mba ho olon-dratsy izy ireo, tsy tokony hino olon-tsy fantatra ianao, na hanaraka azy ireo. Ampianaro mandà fakam-panahy sy fanomezana avy amin’ny olon-tsy fantatra ny ankizy satria mankatò sy mankatò tokoa ny ankizy rehefa omena fanomezana.

6. Fampianarana ara-pananahana ho an’ny ankizy

Amin’izao vanim-potoana izao, ny ankizy dia hanana fahalianana ary te hanavaka ny firaisana ara-nofo, koa mba ampianaro tsara sy amim-pitandremana izy ireo. Ampianaro ny zanakao ny fomba fitafy sy fitondrantena mifanaraka amin’ny maha-lahy na maha-vavy azy. Ampianaro ny zanakao hanalavitra ny namanao. Ampianaro ny zanakao mba tsy hamela ny hafa hikasika faritra saro-pady. Fampianarana fahaiza-miaina ho an’ny ankizy préscolaire Mitaky fahaizana sy faharetana izany.

7. Ampianaro ny ankizy ny fomba hisorohana ny fampijaliana ara-batana

Satria mihasarotra ny tranganà fanararaotana ara-nofo amin’ny zaza tsy ampy taona amin’izao fotoana izao, ampianaro dieny mbola kely ny zanakao mba hiaro ny vatany hialana amin’ny fanararaotana. Ampianaro momba ny taovam-pananahana ny zanakao fa ampahany saropady sy mampidi-doza ity, aza avela hisy hikasika na hikasika na hijery ny taovam-pananahany afa-tsy ny ray aman-dreny. Ampianaro manao atin’akanjo ny zanakao mba hiarovana ny taovany. Ampianaro hilaza ny marina ny ankizy ary ampahafantaro avy hatrany ny ray aman-dreny raha misy maniry na nandika ny faritra saro-pady mba hahafahany miaro ny zanany ara-potoana.

8. Ampianaro ny ankizy handeha irery soa aman-tsara

Tariho eny an-dalana ny zanakao amin’ny fampianarana ny lalàna momba ny fiarovana ny fifamoivoizana toy ny hoe rehefa tsy maintsy mijanona ny jiro mena, afaka mandeha ny jiro maitso, rehefa mandeha dia tsy maintsy mandeha eny amin’ny sisin-dalana, ho an’ny mpandeha an-tongotra ihany ny lalana. , ary miaraka amin’ny ankizy amin’izao taona izao, mbola mila olona hitarika azy ireo eny an-dalambe izy ireo. Mila mitandrina àry ny ray aman-dreny!

Jereo koa: Inona no atao hoe fahaiza-manao interpersonal? Inona no fahaiza-manao ilaina indrindra amin’ny fiainana?

V. Fehiny

Ny ankizy dia toy ny tsimokaretina amin’ny sampana, toy ny pejy tsy misy na inona na inona mila ankamamiana sy arovana. Noho izany, ampio ny zanakao amin’ny fahaiza-miaina mihoatra noho ny fahalalana nianarany tamin’ny boky. Andeha isika hanampy azy ireo hivoatra tanteraka, ho lasa olona matoky tena, mavitrika, mahalala fomba ary mahalala fomba. Eo ambony ny fampahalalana mifandraika amin’ny Fiainana ho an’ny ankizy. Antenaina fa hanampy ny ray aman-dreny hanana fahalalana bebe kokoa hitaiza ny zanany ity lahatsoratra ity.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]