Điểm chuẩn Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Anybook.vn

0 Comments

Tuyensinhso đang cập nhật số lượng tuyển sinh, tỷ lệ nhập học của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

** Lưu ý: Số này bao gồm chỉ số và mức độ ưu tiên (nếu có).

Xem đầy đủ thông tin về mã trường trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch để có thông tin chính xác làm hồ sơ xét tuyển Đại học. Điểm tiêu biểu xét tuyển Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch như sau:

CHI NHÁNH

2019

Năm 2020

Năm 2021

TS có đăng ký tại nhà
ngoại ô thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh (Trung Quốc)

TS có đăng ký tại nhà
trong thành phố. Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh)

TS có đăng ký tại nhà
ngoại ô thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh (Trung Quốc)

TS có đăng ký tại nhà
trong thành phố. Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh)

TS có đăng ký tại nhà
trong thành phố. Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh)

TS có đăng ký tại nhà
ngoại ô thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh (Trung Quốc)

SỰ ĐỐI XỬ

24,65

23,50

27,5

26.35

26.35

27,35

levitra

23,55

23,35

26,6

26.05

26.15

26.35

chăm sóc người già

20,60

20,60

23,45

23,7

24,25

24

món ăn

20,35

20.15

22,45

23

23,8

23,45

Răng hàm Mặt

25.15

24.05

27,55

26,5

26,6

27,35

Kỹ thuật chẩn đoán y tế

22,60

22,75

25,5

25,6

25,6

25,7

Kỹ thuật điều trị y tế

21,45

21,90

24,75

24,65

24,85

24,7

Khúc xạ nhãn khoa

21,75

21,55

21.15

24,5

24,7

24,9

Sức khỏe cộng đồng

18.05

18,20

19

20.4

23.15

21,35

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | Anybook.vn

Tìm hiểu về các trường đại học khu vực phía Nam để sớm đưa ra quyết định chọn trường cho ước mơ của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_font_0 ". , "setting_comment": 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tinyize," 0 ": 60," 0, "resize_image_tinyize" resize_image_min ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0", "_image_tinyage", 120 "resize_news" 120 " "resize_news_image_thumbnail_height": "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news_height_mobile_height", "resize_imageight_normal": "420". "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "smtp", "mail_smtpport": 25, "mail_smtphost. Evara.vn", "mail_smtpuser": "noreply@evara.vn", "mail_smtppass": " 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtpp ass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast " : false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u u00f4ng c u00e1c tr u01b0 u1eddng fa u1ec3n sinh ngày u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]