Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM cơ sở Đà Lạt | Anybook.vn

0 Comments

Tuyensinhso đang cập nhật số lượng tuyển sinh, tỷ lệ nhập học của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn vào trường Đại học Kiến trúc TP. Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Lạt

** Lưu ý: Số này bao gồm chỉ số và mức độ ưu tiên (nếu có).

Xem đầy đủ thông tin về mã trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh cơ sở tại Đà Lạt để có thông tin chính xác làm hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học. Tiêu chí xét tuyển vào trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh cơ sở tại Đà Lạt như sau:

CHI NHÁNH

2019

Năm 2020

Năm 2021

Nhìn vào kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá về hồ sơ học tập

Nhìn vào kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá về thành tích học tập

Kỹ thuật Cơ khí

15.15

15,50

22,50

17,20

23,23

Ngành kiến ​​​​trúc

18,28

20,25

21,50

20,29

19,25

Tìm hiểu về các trường đại học tại khu vực miền trung để sớm đưa ra quyết định lựa chọn ngôi trường cho ước mơ của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_font_0 ". , "setting_comment": 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tinyize_tinyize" "0": 60, "0" resize_image_min ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0", "_image_tinyage", 120 "resize_news", 120 " "resize_news_image_thumbnail_height": "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news_image_obile_height", "400", "resize_news_image_mobile_image_mage_image resize, resize_news_image_image_mage_news ": 0," resize_ mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost. evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtpp ass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast " : false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u u00f4ng c u00e1c tr u01b0 u1eddng fa u1ec3n sinh ngày u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Ngành kinh doanh quốc tế là gì? Học kinh doanh quốc tế ra trường làm gì? | Anybook.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]