Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | Anybook.vn

0 Comments

CHI NHÁNH

2019

Năm 2020

Năm 2021

Nhìn vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia

Nhìn vào kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá bằng điểm của bài thi đánh giá năng lực

Nhìn vào kết quả kỳ thi THPT

Trường dạy học

19

B00, D01: 21,25

C00, C01: 22.15

600

B00: 22,6

C00: 23,2

C01: 22,6

D01: 23

Ngôn ngữ tiếng anh

25

26,17

880

27,2

Tiếng Anh – chất lượng cao

24,5

25,65

880

26,7

tiếng Nga

19.8

20

630

23,95

ở Pháp

21,7

D03: 22,75

D01: 23,2

730

D01: 25,5

D03: 25.1

NGƯỜI TRUNG QUỐC

23,6

25,2

818

D01: 27

D04: 26,8

tiếng Đức

22,5 (D01)

20:25 (D05)

D05: 22

D01: 23

730

D01: 25,6

D05: 24

người Tây Ban Nha

21,9

22,5

660

25.3

Từ tiếng Ý

20

21,5

610

24,5

triết học

19,5

A01, D01, D14: 21,25

C00: 21,75

600

A01: 23.4

C00: 23,7

D01, D14: 23,4

LỊCH SỬ CỦA NGÀI

21.3

D01, D14: 22

C00: 22,5

600

C00: 24,1

D01, D14: 24

Học ngôn ngữ

21,7

D01, D14: 23,5

C00: 24,3

680

C00: 25,2

D01, D14: 25

văn chương

21.3

D01, D14: 24.15

C00: 24,65

680

C00: 25,8

D01, D14: 25,6

Nghiên cứu văn hóa

23

D01, D14: 24,75

C00: 25,6

650

C00: 25,7

D01, D14: 25,6

Quan hệ quốc tế

24.3

D14: 25,6

D01: 26

850

D01: 26,7

D14: 26,9

Quan hệ quốc tế – chất lượng cao

24.3

D14: 25,4

D01: 25,7

850

D01: 26.3

D14: 26,6

xã hội học

22

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp | Anybook.vn

A00, D01, D14: 24

C00: 25

640

A00: 25,2

C00: 25,6

D01, D14: 25,2

Nhân chủng học

20.3

D01, D14: 21,75

C00: 22,25

600

C00: 24,7

D01: 24.3

D14: 24,5

Tâm lý

23,78 (C00, B00)

23,5 (D01, D14)

B00, D01, D14: 25,9

C00: 26,6

840

B00: 26,2

C00: 26,6

D01: 26.3

D14: 26,6

địa lý

21.1

A01, D01, D15: 22,25

C00: 22,75

600

A01: 24

C00: 24,5

D01, D15: 24

Chủ nghĩa phương đông

22,85

D04, D14: 24,45

D01: 24,65

765

D01: 25,8

D04: 25,6

D14: 25,8

Nghiên cứu Nhật Bản

23,61

D06, D14: 25,2

D01: 25,65

818

D01: 26

D06: 25,9

D14: 26.1

Giáo dục Nhật Bản – chất lượng cao

23.3

D06, D14: 24,5

D01: 25

800

D01: 25,4

D06: 25,2

D14: 25,4

Nghiên cứu Hàn Quốc

23,45

25,2

818

D01: 26,25

D14: 26,45

DD2, DH5: 26

Báo

24,7 (C00)

24,1 (D01, D14)

D01, D14: 26.15

C00: 27,5

820

C00: 27,8

D01: 27.1

D14: 27,2

Báo chí – chất lượng cao

23.3

D01, D14: 25,4

C00: 26,8

820

C00: 26,8

D01: 26,6

D14: 26,8

Truyền thông đa phương tiện

24.3

D14, D15: 26,25

D01: 27

880

D01: 27,7

D14, D15: 27,9

Thông tin – thư viện

19,5

A01, D01, D14: 21

C00: 21,25

600

A01: 23

C00: 23,6

D01, D14: 23

Quản lý thông tin

21

A01, D01, D14: 23,75

C00: 25,4

620

A01: 25,5

C00: 26

D01, D14: 25,5

Lưu trữ trường học

20,5

D01, D14: 22,75

C00: 24,25

608

C00: 24,8

D01, D14: 24,2

Thành phố

READ  TOP 5 các trường đào tạo ngành Dược tốt nhất năm 2021 | Anybook.vn

20,2

A01, D01, D14: 22.1

C00: 23,1

600

A01: 23,5

C00: 23,7

D01, D14: 23,5

Dịch vụ cộng đồng

20,8 (C00, D01)

20 (D14)

D01, D14: 22

C00: 22,8

600

C00: 24,3

D01, D14: 24

Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

25,5 (C00)

24,5 (D01, D14)

D01, D14: 26,25

C00: 27,3

825

C00: 27

D01: 26,6

D14: 26,8

Quản lý Du lịch và Dịch vụ Lữ hành – Chất lượng cao

22,85

D01, D14: 25

C00: 25,55

800

C00: 25,4

D01, D14: 25,3

Đi du lịch

Ngôn ngữ Trung Quốc – chất lượng cao

24

800

D01: 26.3

D04: 26,2

Nghiên cứu tôn giáo

D01, D14: 21

C00: 21,5

600

C00: 21,7

D01, D14: 21,4

người điều phối

D01, D14: 24,5

C00: 26

660

C00: 26,9

D01, D14: 26,2

Quản lý giảng dạy

21

Tiếng Đức – Lập trình nâng cao

D01: 25,6

D05: 24

Nghiên cứu việt nam

C00: 24,5

D01, D14, D15: 23,5

Tâm lý giáo dục

B00: 21,1

B08, D01, D14: 21,2

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_font_0 ". , "setting_comment": 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tinyize," 0 ": 60," 0, "resize_image_tinyize" resize_image_min ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0", "_image_tinyage", 120 "resize_news", 120 " "resize_news_image_thumbnail_height": "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news_height_mobile_height", "resize_imageight_normal": "420". "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "smtp", "mail_smtpport": 25, "mail_smtphost. Evara.vn", "mail_smtpuser": "noreply@evara.vn", "mail_smtppass": " 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtpp ass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast " : false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u u00f4ng c u00e1c tr u01b0 u1eddng fa u1ec3n sinh ngày u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]