Danh tướng Chu Du – Cả đời tài trí nhưng oan khuất ngàn năm | Anybook.vn

Blog 0 lượt xem

1. Ny tantaram-piainan’ny jeneraly malaza Chu Du

Zhou Du dia teraka tamin’ny 175 ary manana ny anarana hoe Cong Can. Ny distrikan’i Thu, ao amin’ny distrikan’i Lu Giang no toerana nahaterahan’i Chu Du. Ity toerana ity ankehitriny dia distrikan’i Shucheng ao amin’ny faritanin’i Anhui, Shina.

Jeneraly Chu Du
Jeneraly Chu Du

Araka ny firaketana ara-tantara, dia avy amin’ny fianakaviana ambony sy manan-kaja i Chu Du ary nanana taranaka mandarinina maro tao amin’ny fitsarana. Azo lazaina fa hatramin’ny andron’Andriamatoa Co, Chu Vinh no nitana ny toeran’ny Lehiben’ny Staff ao amin’ny tarana-mpanjaka Zhang De – Hoa De, ny dadabeny dia Chu Canh, nitana ny toeran’ny Kapiteny Crown. Ny rain’i Chu Du, Chu Di, dia nitana ny toeran’ny Komandin’ny Distrika tao amin’ny distrikan’i Lac Duong,… Na ny dadatoan’i Chu Du sy ny nenitoan’i Chu Du aza dia voarakitra amin’ny fitazonana toerana lehibe ao amin’ny fitsarana.

Miaraka amin’ny fiaviana toy izany, tsy sarotra ny mahatakatra rehefa lazaina ho kanto, tsara tarehy, manan-talenta ary manana fahatakarana lalina momba ny mozika i Chu Du. Ny sarin’i Chu Du dia nofaritan’ny boky tantara ho “lava, matanjaka ary tsara tarehy”. Indrindra raha resaka fahalalana momba ny mozika amin’ny fahatanorany dia nahatonga ny ankizivavy maro ho tia an’i Chu Du izany ary matetika minia mandika ny mozika mba hisarika ny sain’ity lehilahy tsara tarehy ity. .

Ny fahatakaran’i Chu Du momba ny sehatry ny mozika dia aseho amin’ny alalan’ny tantaran’ny fony izy mamo, saingy mbola afaka nilaza i Chu Du raha nety na diso ny mozika. Noho izany ihany koa no nipoiran’ny fitenenana hoe “Ku Friend, Chu Lang Co” izay midika hoe “Diso ny hira, mitodika any aoriana i Chu Lang”.

Biography of Chu Du
Biography of Chu Du

Raha miresaka momba ny anarana Chu Lang, izany no anarana ankehitriny izay matetika ny olona no miantso azy. Ny teny hoe “Lang” eto dia azo lazaina fa ankizilahy sy tanora tsara tarehy sy tsara tarehy ary tsara tarehy izay tian’ny hafa.

2. Manaova namana ary manomboka orinasa miaraka amin’ny Sun Ce

Ny anjara nahatonga ny fisakaizana teo amin’i Chu Du sy Ton Sach dia ny nahatonga an’i Ton Sac rain’i Ton Kien, nanapa-kevitra ny hanangana tafika hiady amin’i Dong Zhuo. Izany no antony nitondrany ny fianakaviany manontolo hipetraka ao amin’ny distrikan’i Thu, tanàna nahaterahan’i Chu Du. Ary teo no nitrangan’ny fihaonana teo amin’ireo “mamy” roa nahita fianarana sy tsara tarehy. Tamin’io taona io ihany dia lasa mpinamana akaiky i Zhou Du sy Sun Ce ary nalaza haingana nanerana ny faritr’i Jiangnan tamin’izany fotoana izany.

Tamin’ny 191, Ton Kien dia maty tamin’ny ady tao Xiangyang, Sun Sac sy ny rainy nanokan-tena ho an’i Vien Thuat tamin’izany fotoana izany, saingy tsy nohajaina izy ireo, ka nisaraka avy hatrany ary nahita ny lalany. Rehefa 20 taona i Sun Sach, tamin’ny taona 194 dia nanapa-kevitra ny hanangana tafika ao Liyang izy amin’ny fikasana handresy ny faritr’i Jiangdong. Nahazo taratasy avy amin’i Sun Ce momba io ady io i Chu Du, dia nanapa-kevitra ny hanampy ny namany hanatanteraka ny tanjona. Nahazo ny fanohanan’i Zhou Yu i Sun Ce dia faly tokoa ary nilaza hoe: “Amin’ny fanampianao dia ho vita ny asa lehibe ataoko”.

Manangana asa miaraka amin'i Ton Sach
Manangana asa miaraka amin’i Ton Sach

Noho ny talentan’izy roa tonta dia nahazo fandresena falifaly ny tafik’i Ton Sac. “Raha miady ianao ka mandresy”, “manangona olona an’aliny”,… no fehezanteny entina ilazana ny fandresena azon’ny tafik’i Ton Sach sy Chu Du. Tsy ela dia nibodo distrika 5 tao Jiang Dong i Sun Ce, nametraka ny fototry ny tarana-mpanjaka Dong Ngo.

3. Tohano ny Ton Quyen, manangana trano Dong Ngo

Sun Sac, fony izy mbola tanora, “mahery fo amin’ny lafiny rehetra”, dia maty noho ny famonoana azy teo am-pitaingina soavaly. Tamin’ny taona 200, fony i Ton Sach vao 26 taona.

Maty i Ton Sach. Ny zandriny lahy, Ton Quyen, dia nanohy nijoro ho azy hanangana vondrona ara-politikan’ny tarana-mpanjaka Ton ary koa hanangana an’i Dong Ngo.

Na izany aza, ny zava-misy any Dong Ngo amin’izao fotoana izao dia voalaza fa tena mora mirodana rehefa mizara ho ankolafy 3. Nisy ankolafy iray nanaraka an’i Sun Sach ary nanaja an’i Quan hatrany am-boalohany. Ny ankolafy iray dia ireo tsy mitsinjo afa-tsy ny tenany vao latsaka anaty korontana, ny ankilany kosa dia ireo izay manohitra sy mankahala ary mankahala ny fianakavian’i Ton.

Amin’izao fotoana izao dia mbola tanora i Sun Quan, tsy mahazaka ny andraikitra lehibe rehetra eo an-tsorony. Na izany aza, noho ny fanampian’i Chu Du sy Truong Chieu, dia afaka namelona sy nanamafy ny toby izy ireo. Oharina amin’ny “andry roa manatrika ny lanitra” ireo olona roa ireo rehefa nikarakara sy nanohana tamin’ny fo manontolo an’i Ton Quyen ny anti-panahy sy ny tovolahy iray, ny mandarinina ary ny mpanao ady totohondry iray, ary nanohy nanangana ny foto-kevitry ny fianakaviana Ton. .

Fanorenana Dong Ngo
Fanorenana Dong Ngo

Tamin’io fotoana io dia lasa mpinamana i Chu Du sy Lu Tuc ary nanapa-kevitra ny hiaraka amin’i Zhou Du hanohana an’i Ton Quyen ihany koa i Lu Tuc taty aoriana. Lu Tuc koa dia lasa tian’i Sun Quan tamin’ny talentany tao amin’ny tafika.

4. Xich Bich – Manakoako ao amin’ny bokin’ny tantara ny ady, manamafy ny anarany

Ao amin’ny tantara Fandikan-tenin’ny Fanjakana Telo nataon’ny mpanoratra La Quan Trung, ny ady malaza tao Xich Bich tamin’ity tantara ity dia nandresy indrindra noho ny asan’i Zhuge Liang. Na izany aza, izany ve no zava-misy?

Talohan’ny nitrangan’ny ady tao Xich Bich dia ilaina ny miresaka momba ny fahavononan’i Ton Quyen hiady amin’i Cao. Raha ny marina, tamin’izany fotoana izany dia noheverina ho matanjaka ny tafik’i Cao Cao, ka ny ady amin’i Cao Cao dia nila nieritreritra sy nampihena ny fahavononany. Ary i Chu Du no nanome tohan-kevitra maharesy lahatra hanampy an’i Sun Quan hampidina izany fahavononana izany. Boky ara-tantara maro no mino fa i Lu Tuc no nanoro hevitra an’i Ton Quyen voalohany hanohitra an’i Cao, fa raha ny tena izy dia i Chu Du no nanampy an’i Ton Quyen hanana fahavononana lehibe indrindra. Na iza na iza dia samy tompon’andraikitra amin’izany avokoa.

Ny ady ao Xich Bich dia ady mampiseho ny firaisankina eo amin’ny tarana-mpanjaka Dong Ngo sy Thuc Han ary koa ny fihaonan’i Chu Du sy Zhuge Liang. Izy ireo dia heverina ho olona roa lehibe teo amin’ny tantaran’i Shina, “sivy amin’ny folo”, sarotra avahana.

Ilay Red Bich malaza
Ilay Red Bich malaza

Tamin’ny ady tao Xich Bich dia miaramila 30.000 monja no nananan’i Chu Du hiady amin’i Shina, saingy mbola natoky tena izy fa afaka handresy. Mandritra izany fotoana izany, Ton Quyen sy Luu Bei dia tena manahy. Ary araka ny naminanian’i Chu Du, ny tafika Cao dia mbola voan’ny aretina, ka sarotra ny mijanona ho salama. Na dia kely aza ny tafik’i Chu Du, dia nalamina sy nahasoa tamin’ny ady an-dranomasina. Noho izany, ny mety ho fandresena dia ambony lavitra.

Ririnina ny andro tamin’izany fotoana izany, tena nampatahotra ny olona ny toetr’andro, ka voatery nampifandraisin’ny tafika Cao ny sambo mba tsy ho voatsofin’ny rivotra mahery avy any avaratra ka hivadika ilay sambo. Izany dia niteraka fepetra tsara ho an’i Chu Du hampihatra ny drafitr’i Hoang Cai momba ny “fanafihana afo handrava an’i Cao”.

Ity politika ity dia nahatonga ny tafika Cao handrava ny ady, tsy maintsy nandositra nankany Avaratra i Cao Cao. Ny ady tao Xich Bich dia ady nisy zava-nitranga manan-danja ara-tantara rehefa namaritra ny toe-draharaha tamin’ny vanim-potoanan’ny Fanjakana Telo ary nanamafy ny talentan’i Chu Du, nanampy azy hisoratra anarana ao amin’ny lisitry ny jeneraly malaza amin’ny tantara. Shina.

5. Ny fialan’i Chu Du sy ny paikadin’ny ho avy

Raha nanoro hevitra hatrany i Lu Tuc mba hanoro hevitra an’i Ton Quyen mba hihavana amin’ny Thuc sy Luu Bei, dia manana hevitra mifanohitra tanteraka amin’izany i Chu Du. Aminy dia toy ny fahavalon’ny maraina i Cao Cao, afaka nanamboatra izay nataony izy, fa i Liu Bei kosa toy ny tigra tao anaty haizina, sarotra niaro ara-potoana. Izany no antony tokony hiadiana amin’ny tarana-mpanjaka Thuc ary hanitatra ny faritaniny sy ny heriny.

maty
maty

Nihaino ny hoavin’i Lu Tuc i Sun Quan tamin’ny voalohany, saingy rehefa nandre ny drafitra “fahitana mialoha” an’i Zhou Du, dia nanapa-kevitra ny hanaiky izy, ary nanomana haingana ny ady manan-tantara ho avy.

Na izany aza, tao anatin’ny dingana maika dia narary mafy i Chu Du ary tsy tafavoaka velona. Tamin’ny taona 210 no niala aina farany izy, fony i Zhou Yu vao 36 taona. Heverina ho fatiantoka lehibe ho an’i Sun Quan ny fialany, saingy tsindry lehibe nihena ho an’i Liu Bei sy Zhuge Liang izany.

Araka ny firaketana, talohan’ny nahafatesany, Chu Du dia namela ny torolalany 3 tamin’i Ton Quyen. Ireo no zavatra 3 mbola tsy vitany ary tao an-tsainy foana.

Ny voalohany dia ny fanolorana olona hisolo anao. Tsy nisy olon-kafa afaka nisolo an’i Zhou Yu tamin’izany fotoana izany afa-tsy i Lu Su.

Ny faharoa dia ny fisorohana ny Cao Cao eo amin’ny sisintany. Fantatr’i Zhou Yu fa, raha nanapa-kevitra ny hanafika i Cao Cao any avaratra, dia azo antoka fa tsy hilamina ny sisintany.

Ny zavatra fahatelo sady farany dia ny fitandremana an’i Liu Bei. Io no iray amin’ireo loza tsy hay hadinoina nampitandreman’i Chu Du an’i Ton Quyen. Ny fanampiana an’i Liu Bei dia toy ny fiompiana tigra, azo atao tanteraka ny voakaikitry ny lohany.

Tetikady ho avy
Tetikady ho avy

Ary ny zava-misy dia nanaporofo fa marina i Chu Du, raha vao nandray ny seza fiandrianana i Luu Bei, dia nandefa miaramila izy hanafika an’i Dong Ngo mba hamaly faty an’i Guan Yu. Ary fantatra fa saika handresy ny tafik’i Luu Bei, ka resy tamin’ny ady lehibe farany teo am-pelatanan’i Dong Ngo. Lesona ho an’i Ton Quyen izany ary koa manaporofo ny fahitsiana sy ny fahaizan’i Chu Du maminavina sy miasa toy ny andriamanitra.

6. Zhou Yu sy Zhuge Liang, arivo taona nisian’ny tsy rariny

“Ny lanitra dia niteraka an’i Du sy Luong” dia fomba fiteny nipoitra avy amin’ilay tantara hoe Fanjakana Telo izay mandika ny hevitry ny mpanoratra La Quan Trung. Amin’ny alàlan’ny tantara, ny sarin’i Chu Du dia naorina ho olona manan-talenta nefa tery saina, matetika mialona an’i Zhuge Liang ary nalain’i Zhuge Liang ho faty. Kanefa, izany ve no marina?

Ny valiny dia tsia. Miaraka amin’i Chu Du, ny tenany dia heverina ho zokiolona ao amin’ny Zhuge Liang satria tamin’izy nanana traikefa 15 taona tao amin’ny tafika dia 1 taona monja i Zhuge Liang no nanao politika. Porofon’izany ny ady tao Xich Bich.

Raha ny marina, tamin’ny alalan’io adin’i Chich Bich io, dia i Zhuge Liang no tena nahazo tombony rehefa afaka nianatra tamin’i Chu Du sy Lu Tuc, minisitra lehibe manana talenta sy traikefa.

Ankoatra izany, tsy olona tery saina mihitsy i Chu Du. Na dia tsy mitovy aza ny fomba fijerin’i Minh sy Lu Tu, talohan’ny nahafatesany, ny zavatra voalohany nataony dia ny nanendry an’i Lu Tu hisolo azy. Raha olona tia tena izy, hanao toy izany koa ve i Chu Du?

Arivo taona ny tsy rariny
Arivo taona ny tsy rariny

Tsy hoe Sun Quan ihany no fantatra, fa i Liu Bei mihitsy koa dia tsy maintsy niaiky ny fahaizan’i Chu Du. I Luu Bei mihitsy no nilaza momba an’i Chu Du toy izao manaraka izao: “Olona an’arivony no tsy maharaka ny fanoratana sy ny paikady tsara.”

Na dia ampitahaina matetika sy atao tsinontsinona eo anatrehan’i Zhuge Liang aza, ireo zavatra ireo dia fikasan’i La Quan Trung ihany amin’ny fananganana ny asany. Raha ny marina, i Chu Du dia jeneraly manan-talenta, tsara toetra ary malala-tanana. Tsy latsa-danja ny talentany, fa heverina ho olona nampita traikefa tamin’i Zhuge Liang mihitsy aza. Raha jerena fotsiny ny miaramila dia tsy voatery ho manan-talenta sy lalina toa an’i Chu Du i Zhuge Liang. Tena tsy rariny naharitra arivo taona izay tsy maintsy iaretan’i Cu Du ny hoe voaorina sy tsy takatra tahaka izany.

Etsy ambony ny tantaram-piainany, andriamanitry ny daholobe nanorina ny firenena, jeneraly lehibe tamin’ny tarana-mpanjaka Dong Ngo ary koa ny tantara Shinoa. Antenaina fa tena nanampy tokoa ity lahatsoratra ity ary manampy anao hahatakatra bebe kokoa ny fiainan’i Chu Du sy ny tantaram-piainany.

Biography Zhuge Liang – talenta “demonia” talisman

Zhuge Liang, mitonona ho Khong Minh, dia fantatra amin’ny anarana hoe Ngo Long. Fantatra ho iray amin’ireo andriamanitra mpanorina, mpaminany, mpanolotsaina miaramila manan-talenta ary diplaomaty ara-politika malaza indrindra amin’ny tantara Shinoa. Tsy manan-talenta fotsiny, fa i Zhuge Liang koa dia manana “fon’ny firenena” mendri-piderana izay tsy azon’ny andriamanitra miaramila rehetra. Dia ahoana ny tantaram-piainan’i Zhuge Liang? Ny lahatsoratra manaraka dia hanampy anao hahatakatra bebe kokoa ny fiakarana sy ny fidinany ary koa ny zava-mitranga mamirapiratra amin’ny asany amin’ny maha mpanolo-tsaina azy.

Zhuge Liang Biography

Mitadiava asa haingana

Zarao amin'ny VK '); $('#js_share').append(""); $('#box-social') ) id') != "") { $.get('../ajax/ajax_blog.php?newid=14137&cateid=236&begin='+$(ity).attr('data-id'), function(data) { $('.see_more_blog'). append(data); var x = parseInt($("#see_more").attr('data-id')) + 1; $("#see_more").attr(" data -id",x); }); } }); $(".show_cm") $("). (); $(".ct_cm").addClass("hiden_dtblog"); });$(".show_cd").click(function(){ $(this).hide(); $(".hiden_cd" .show();$(".chude").removeClass("hiden_dtblog");});$(".hiden_cd").click(function(){ $(this).hide();$(' . show_cd').show();$(".chude").addClass("hiden_dtblog");});

READ  Chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong Marketing (Phần 1) | Anybook.vn
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud