Danh sách các trường Đại học | Anybook.vn

0 Comments

ĐẦU TIÊN VHD Đại học Công nghiệp Việt Hưng 2 NVH Học viện âm nhạc quốc gia việt nam 3 MỚI.34 Học viện An toàn Công cộng 4 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền 5 BPH Viện biên giới 6 CHỈ CSH Học viện Cảnh sát Công an 7 HCP Học viện Chính trị và Phát triển số 8 HCA Học viện Chính trị Trật tự Công cộng 9 BVH Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông FOLO MỚI.35 Học viện dân tộc 11 HEH Học viện Hậu cần thứ mười hai NQH Học viện Khoa học Quân sự 13 KMA Học viện Kỹ thuật Mật mã (Cơ sở phía Bắc) 14 KQH Viện kỹ thuật quân sự 15 KELY Học viện ngân hàng 16 NHB Học viện Ngân hàng (Phân hiệu Bắc Ninh) 17 HQT Học viện ngoại giao 18 HVN Học viện Nông nghiệp Việt Nam 19 PKH Học viện Phòng không Không quân 20 HPN Học viện Phụ nữ Việt Nam 21 HVQ Học viện quản lý giáo dục 22 YQH Đại học quân y 23 HTC Sở tài chính 24 HTN Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 25 LCFS Học viện Thiết kế và Thời trang London 26 HTA Học viện tư pháp 27 MỚI.36 Học viện tư pháp 28 HYD Học viện y học cổ truyền Việt Nam 29 QHL Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội 30 QHQ Khoa Quan hệ Quốc tế – Đại học Việt Nam, Hà Nội ba mươi đầu tiên DTQ Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên 32 DTP Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai 33 DUY NHẤT Trường sĩ quan chính trị 34 LBH Sĩ quan pháo 35 HGH Trường Quản lý Hóa chất 36 nghĩ Trường Sĩ quan Vũ trang 37 KHÔNG Trường sĩ quan đặc biệt 38 MCA Đại học Châu Á 39 BUV Đại học Anh Quốc Việt Nam 40 BKA Đại học bách khoa hà nội 41 DCA Đại học Chu Văn An 42 tiết diện Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội 43 GTA Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (Cơ sở Hà Nội) 44 GTA.TN Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (Cơ sở Thái Nguyên) 45 GTA.VP Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (Cơ sở Vĩnh Phúc) 46 DTC Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên 47 DCQ Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị 48 DDA Đại học Công nghệ Đông Á 49 DDA Trường Đại học Công nghệ Đông Á (Cơ sở Bắc Ninh) 50 CCM Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội 51 DCN Đại học Công nghiệp Hà Nội 52 DDM Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 53 niềm vui thích Trường đại học công nghiệp hàng đầu việt nam 54 LDA Đại học công đoàn 55 DTV Đại học Dân lập Lương Thế Vinh 56 DKH Đại học Dược Hà Nội 57 FPT Đại học FPT (Cơ sở Hà Nội) 58 QHS Trường Đại học Sư phạm – Đại học Việt Nam, Hà Nội 59 GHA Đại học giao thông vận tải 60 HLU Đại học Hạ Long 61 NHF Đại học hà nội 62 DKT Đại học hải dương 63 mora Đại học Hải Phòng 64 HHA Đại học Hàng hải Việt Nam 65 ETU Đại học Hòa Bình 66 DNB Đại học Hoa Lư bảy sáu mươi THVU Đại học Hùng Vương 68 DTZ Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 69 QHT Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Việt Nam, Hà Nội 70 Khu công nghiệp Đại học Khoa học và Công Nghệ Hà Nội 71 QHX Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội 72 DKS Đại học Kiểm sát Hà Nội 73 KTA Đại học kiến ​​trúc hà nội 74 UKB Đại học Kinh Bắc 75 DQK Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 76 QHE Đại học Kinh tế – Đại học Việt Nam, Hà Nội 77 DKK Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội) 78 DKD Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) 79 lời khuyên nhủ Đại học Kinh tế Quốc dân 80 DTE Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên 81 Bạc Đại học Công nghệ – Hậu cần An toàn Công cộng 82 DTK Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên 83 DKY Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 84 Sự sống Đại học Lâm nghiệp 85 DLX Trường Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở Hà Nội) 86 DLT Trường Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở Sơn Tây) 87 LPH Đại học Luật Hà Nội 88 MDA.HN Đại học Mỏ Địa chất (Cơ sở Hà Nội) 89 MHN Viện Đại học Mở Hà Nội 90 tại Trung tâm Huấn luyện Truyền giáo Cao đẳng mỹ thuật công nghiệp 91 MTH Đại học mỹ thuật việt nam 92 QHF Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội ba chín mươi DTF Đại học Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên bốn chín mươi NTH.HN Đại học Ngoại thương (Cơ sở Hà Nội) 95 NTH Đại học Ngoại thương (Cơ sở Quảng Ninh) 96 NTU Đại học Nguyễn Trãi 97 DNV.HN Đại học Nội vụ Hà Nội 98 DTN Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 99 DBG Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang 100 DTA Đại học Phenikaa 101 PCH Đại học Phòng cháy chữa cháy 102 DPD Đại học Phương Đông 103 DHP Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 104 MỚI.40 Đại học Quốc gia Hà Nội 105 DBH Đại học Quốc tế Bắc Hà 106 RMU RMIT. Trường đại học 107 SKD Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội 108 SDU Đại học Sao Đỏ 109 DTS Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 110 SPH Đại học sư phạm hà nội 111 SP2 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 112 SKH Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 113 SKH.HD Trường Đại học Sư phạm Công nghệ Hưng Yên (Cơ sở Hải Dương) 114 SKN Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 115 KJV Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội 116 TDH Đại học Thể dục Thể thao Hà Nội 117 DFA Đại học Tài chính – Quản trị Kinh doanh 118 FBU Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 119 ĐMT.HN Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 120 TQU Đại học Tân Trào 121 TTB trường Đại học Northwestern 122 DTB Đại học Thái Bình 123 SFL Đại học Thái Nguyên 124 DTL Đại học Thăng Long 125 TDD Đại học Thành Đô 126 DDB Đại học Chengdong 127 TDB Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh 128 HNM Đại học Thủ đô Hà Nội 129 TMA Đại học thương mại 130 TLA Đại học Thủy Lợi 131 LAH Đại học Trần Quốc Tuấn (Cán bộ 1) 132 DVP Đại học Trưng Vương 133 VHH Đại học Văn hóa Hà Nội 134 DVB Đại học Việt Bắc 135 XDA Đại học Xây dựng 136 QHY Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội 137 DTY Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên 138 YPB Đại học Y Dược Hải Phòng 139 YOUTUBE Đại học Y Dược Thái Bình 140 YHB Đại học Y Hà Nội 141 sưu tầm Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam 142 YTC Đại học Y tế Công cộng 143 DDN Đại học Đại Nam 144 DDL Đại học điện lực 145 YDD Đại học Điều dưỡng Nam Định 146 DDD Đại học Đông Đô
READ  Bài tập lý thuyết trường điện từ có lời giải | Anybook.vn

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_font_0 ". , "setting_comment": 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tinyize," 0 ": 60," 0, "resize_image_tinyize" resize_image_min ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0", "_image_tinyage", 120 "resize_news" 120 " "resize_news_image_thumbnail_height": "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news_image_obile_height", "400", "resize_news_image_image_mage_image resize, resize_news_image_mage_image_mows ": 0," resize_ mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost. evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtpp ass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast " : false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u u00f4ng c u00e1c tr u01b0 u1eddng fa u1ec3n sinh ngày u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]