Chùm thơ viết về Phụ Nữ Đơn Thân, một mình nuôi con (Single Mom) | Anybook.vn

0 Comments

(iini.net) Fifidianana lahatsoratra tononkalo tsara manorata momba ny Vehivavy Mpitovo. Tononkalo fitantarana miaraka amin’ny toe-tsaina mampalahelon’ny reny tokan-tena, sady midera ny tanjany sy ny faharetany eo amin’ny fiainana.

Reny tokan-tena
Tononkalo mahafinaritra nosoratana momba ny Reny Tokantena (sary: ​​internet)

Tsy misy olona te ho mafy orina, na hizaka ny andraikitra eo an-tsoroky ny hafa. Tsy izay irin’ny olona foana anefa ny fiainana. Koa rehefa izy irery no mandresy ny sakana, vehivavy tokan-tena tahaka ireo cactus ireo, nanao fahagagana tamin’ny namony voninkazo manitra.

Indraindray dia tsy maintsy matanjaka ny mitana ny andraikitry ny Ray, ary ny Reny malemy fanahy izay mikarakara zaza rehefa mila fihinany mafana.
Rehefa misy ny fanapahan-kevitra Reny tokan-tena Azo antoka fa tsy tantin’izy ireo intsony ny fanaintainana sy ny mangidy nentin’ilay olona voalohany nifanome tanana sy nandohalika.
Tsy mora ny mitondra ny enta-mavesatra, saingy noho ny fitiavan-janaka dia nanjary natanjaka ireo vehivavy ireo.

Tononkalo maromaro nosoratana momba ny vehivavy tokana, mitaiza irery ny zanany (Reny tokan-tena)
Tononkalo momba ny vehivavy mpitovo mitaiza irery ny zanany (sary: ​​internet)

Amin’ny alina, dia mitana ny zanako aho ary tsy mitaraina sy manahy be dia be noho ny fanapahan-kevitro hamela ny zanako hamoy ny sandrin’i Dada feno fitiavana. Rehefa mahita fianakaviana hafa faly sy malahelo izy ireo, dia tsy maintsy miezaka manarina ny tsy fahampiana ara-pihetseham-po izay nopotehin’ny tenany manokana ho an’ny zanany ireo vehivavy ireo.

Tononkalo maromaro toy ny fitantarana ny fiainan’ny mpitovo, mitantara ny fiainana aorian’ny fisaraham-panambadiana, tsy maintsy manao ny zava-drehetra izy ireo mba hampifaliana ny zanany.
Ny faharetan’ny vehivavy tokan-tena dia voaforona avy amin’ny ranomaso sy ny fangidian’ny olona izay tena itokian’izy ireo indrindra.

Ny fiainana dia tsingerina, tsy te hanao zavatra ve izy ireo? vehivavy tokanaManiry koa izy ireo mba ho feno fahasambarana ny fiainany. Vitsy anefa ny olona tonga lafatra, ka tsy maintsy miasa irery sy mivelona amin’ny zanany.
Matahotra ny haratra ny zanany rehefa mahita ny tenany manatona olona, ​​ka na dia mbola manana hafanam-po avy amin’ny fony mafana aza ny fitiavana, dia tsy sahy manokatra ny fony amin’iza na iza intsony.

mampahafantatra Andian-tononkalo momba ny vehivavy mpitovony teny dia tso-po sy tsotra isaky ny fehezanteny, toy ny hoe manao ny mpamaky hanaraka tantara iray, tantara iray izay tsy tsara vintana sy faly rehefa manaiky ny hitaiza zaza irery.

Quy Phuong

Reny matanjaka mitaiza irery ny zanany
Reny matanjaka mitaiza irery ny zanany (sary: ​​internet)

#01. (⇧)

FIAINANA – Tononkalo: Le Bao

OLONA VEHIVAVYvoatery miaina irery
Mahereza Aza tezitra tsy misy antony
Noho ny anjara dia sarotra ny fitiavana
Mianjera amin’ny trosa mavesatra amin’ny alahelo

Ilay olona nandalo sambo
Tsy te hiaraka amin’olona intsony aho
Satria takatr’izy ireo raha very indray mandeha izy ireo
Iza no niampita tamim-pahatsorana ny riandrano niaraka tamin’izy ireo?

Mandroaka mangina, feno eritreritra maro
Ataovy mafy foana ny tananao
Miaina amim-pahatokiana fa tsy avela handatsa-dranomaso aho
Tia anao mihoatra noho ny fiheverana na iza na iza

READ  Tuyển Tập Thơ Bà Huyện Thanh Quan (Nguyễn Thị Hinh) | Anybook.vn

Mbola mirenireny ihany ny dian-tongotra
Mianara ho ray, omeo fanohanana ny zanakao
Aoka ianao ho reny malemy fanahy, ampianaro ahy ny sakafo rehetra
Aoka ianao ho fulcrum ho an’ny tenanao

Mbola mitsiky, miposaka ny andro vaovao
Maneno ny zava-drehetra, tsy azo eritreretina intsony
Miaina mirindra i Chan, mirehitra ny fo
Afon’ny finoana sy ny fitiavana, miredareda mandrakariva eo anivon’ny fiainana

Raha tsy misy fitiavana voalahatra mialoha, dia mbola miaina fiainana salama sy sambatra.

reny tokan-tena mitaiza irery ny zanany
Tiako fotsiny ianao hilamina isan’andro (sary: ​​internet)

#02. (⇧)

MORA MIALA – Tononkalo: Tran Thi Phuong

Noho ny anjara dia manirery ny fiainana
Lazao ny tenanao ho matanjaka
Na dia amin’ny misasak’alina aza dia mahatsiaro tena ho velombelona aho
Latsa-dranomaso ianao mba hiambina

Mihira fotsiny ho amin’ny fiainana tsy foana
Miezaka mandeha mahitsy ny lalana hafa
Na dia milatsaka aza ny orana amin’ny lohataona, dia levona ny takolako
Na ny masoandro mavo mitambatra amin’ny hoditra maizina

Nahoana ianao no tsy hatahotra na inona na inona?
Amin’ny tanako, ny dingana rehetra
Na dia mihodina aza ny fihodinan’ny tany
Mifehy tena mba hizatra amin’ny fiainana aho

Feno rivotra sy rivotra ny faravodilanitra vaovao
Izany no hanitry ny fijerena ny ranomasina sy ny lanitra manga
Andao hitsangana amin’ny fahatsapana tso-po
Mijanòna tsara ary aza kivy.


#03. (⇧)

MIRARY IRERY IHANY IHANY NY ZANAO – Tononkalo: Nguyen Vy

Aza miteny intsony fa malahelo kokoa aho
Mafy tokoa ity fiainana ity izay zakaiko
Hatramin’ny nialan’ny zazavavy iray
Rehefa nihaona tamin’ny pier aho, dia nalahelo an’ilay tanàna nandritra ny androm-piainako

Rehefa nijery ilay zaza aho dia tsy maintsy niteny ny tenako mba handroso
Na dia feno vato sy tsilo aza ny lalana,
Mbola milaza ny foko hanandrana ny ampitso
Ho fahasambarana ho an’ny hoavin’ny ankizy

Dia nilaza ny tenako fa kely aho
Mivavaka ho an’ny fiadanan’ny zaza
Miaina ny fitiavam-bavaka amin’ny maha zanaka aloha sy aorian’ny fiezahana ho tonga lafatra
Ny ankizy tsara dia manaiky faly

Na dia mangidy aza androany dia mbola velona ihany ny fiainako
Ny molotra mitsiky dia manome anao fiadanana
Iza no nihevitra fa namoaka ny alahelony ilay zaza
Mandre ny teninao dia ketraka ny foko

Fitoriana dimy alina misaintsaina ny ranomasony
Hitako ho toy ny tsy fahombiazana ny tenako
Atopazy ny maso mba hampitsahatra ny ranomaso efa hilatsaka
Fa ny ranomasoko dia niala teo amin’ny zoron’ny maso !!!

Reny tokan-tena mitaiza zaza ho olombelona
Izaho no hisolo an’i Dada hitondra anao lavitra amin’ny lalan’ny fiainana (sary: ​​internet)

#04. (⇧)

Neny manirery – Tononkalo: Mai Phuong

Aza manontany ahy! Nahoana no reny tokan-tena?
Satria vendrana be aho dia nanao fahadisoana indray mandeha
Mbola adala sy misavoritaka ihany ny fahazazana tsy manan-tsiny
Tsy manana conscience ny mpisoloky

Aza manontany ahy! Nahoana no reny tokan-tena?
Ka mangidy in’arivo tsy te hahatsiaro
Tiako loatra ianao, fa ny fitiavana tsy hita na aiza na aiza
Ka raha tsy maintsy mijaly toy izao ny tanàna

Mahamenatra ny fitiavana rehefa feno fitiavana
Matahotra ny ho very aho ka tsy manome azy matetika
Manatona anao aho, rivotra fotsiny
Lasa, fa aiza ianao izao?

Ianao irery miaraka amin’ny fanaintainana rehetra
Ny rà indray mitete no omeko
Irery mitomany ao anatin’ny fahabangana sy ny fahabangana
Malahelo, mitelina ny mangidy manirery

READ  Vì Cuộc Đời Là Những Chuyến Xe Xa | Anybook.vn

Tapitra ny fitiavana fa ny zaza ihany no tavela
Ny ankizy rehetra amin’ny tolakandro miaraka amin’i Neny
Tena maharary, ry zavaboary kely
Mety ho ny rainy ve ilay mpisoloky?

Mandevina fanaintainana amin’ny ranomaso manjavona
Tsy maintsy miaina aho satria ianao no zava-drehetra
Tsy maintsy mandoa izany hadalana izany isika
Mahamenatra satria tena natoky ny reniko

Ny fianianana? Mitady fotsiny ny olona
Ny fofon’ny fitiavana miroboka amin’ny vatana
Tiako enao! Fitiavana fahafinaretana ihany
Adino ny fitiavana…
Tsy miraharaha…
Reny tokan-tena !

***Andian-tononkalo be mpijery indrindra: Tononkalo fisaraham-panambadiana (tononkalo maromaro nosoratana momba ny fisarahan’ny mpivady miaraka amin’ny fihetseham-po mampalahelo sy ny vokatry ny fisaraham-panambadiana)#05. (⇧)

Neny manirery – Tononkalo: Tuyet Mai

Andramo ry zalahy…andramo reny tokan-tena
Ampahafantaro ahy ny fahasahiranana zakainao
Andramo rehefa mihamangatsiaka ny fitiavana
Ao anatin’ny fiainana feno fahasahiranana

Andramo ry zalahy…andramo indray mandeha fa tsy ampy dingana
Tsy haiko ny fahadisoan’iza…ny tsy mahita ny anjaran’ilay tovovavy
Ihomehezan’ny fiarahamonina ny narcissisme
Rehefa sarotra dia mbola mitondra anao mandrakizay aho

Andramo ry zalahy…miezaka ny mametraka ny tenanao eo amin’ny toerako
Mifohaza vao maraina hikarakara zavatra maro
Jiro, rano, fandaniana, asa an-trano tsy hay lazaina
Ny zaza manangana aloka dia tsy mahalala nenina loatra

Andramo indray mandeha dia ho azonao tsara kokoa
Rehefa marary ianao vao mahatsiaro ho melankoly
Ny enta-mavesatry ny ody…ny ratra ao anaty tratra
Rehefa maharary ny mikasika dia tsy sahy mitaraina.

Amin’ny maha reny tokan-tena ahy dia mbola tiako ny fiainana mandrakizay
Amin’ny maha reny tokan-tena ahy dia mbola tiako ny fiainana mandrakizay (sary: ​​internet)

#06. (⇧)

Omena vehivavy manirery – Tononkalo: Hoang Yen

Tsy misy te ho vehivavy tokana
Mila fianakaviana sambatra ny tsirairay
Mila olon-tiana hokarakaraina
Miombom-pihetseham-po ary mizara ny fotoanan’ny fahalemena

Farany, manana tovovavy mavokely mavokely aho
Manjombona ny anjara… tsy maintsy ekeko
Tsy sahy manome tsiny ny ratsy aho
Tsy manenina mihitsy aho hoe raiki-pitia

Tsy maintsy miasa mafy ny maha reny tokan-tena
Mirary fahasambarana betsaka ho anao
Tsy maintsy niaina mangidy be … tena mampalahelo
Aza manaiky ho lavo eo anoloan’ny tsilo

Lasa reny sy ray fotsiny…tsy maintsy miasa mafy indroa
Na dia sarotra aza ny tsy mitaraina … kivy
Mieritreritra fotsiny ny ho matanjaka sy mahazaka
Miezaka mitaiza zaza salama…ka olona

Amin’ny maha reny tokan-tena ahy…mbola miezaka mitsiky aho
Na dia feno mangidy aza ny fiainana… maditra
Ny fahasambarako dia zaza tsy manan-tsiny
Tsy misalasala aho ny ho reny tokan-tena

Mbola tia ny fiainana…mbola miaina feno fanantenana
Onja mafy…mihahery ianao
Tsy afaka miaina pessimista… mistery
Tiavo ny tenako…ho anao irery ihany no ivelomako.

***Andian-tononkalo be mpijery indrindra: Tononkalo momba ny vehivavy (Tononkalo momba ny satan’ny vehivavy manana toe-javatra maro samihafa)#07. (⇧)

Neny manirery – Tononkalo: Nguyen Duc Phu

Reny tokan-tena aho
Nahoana no tokony ho ny tongotry ny lavaka lava?
Mila soroka aho
Asandrato ianao ao anatin’ny alina manirery lava!

Sambatra sy malahelo irery ny reny sy ny zanany
Mbola hanana fitiavana ve ny antsasany?
Manjaka ny mpiambina ny sekoly haiady
Hihaino ve ireo minia diso lalana?

Mahay miverina ve ny tongotra?
Mahavaky fo ilay hira fatoriana tapaka!
Mbola tanora aho – miandry anao aho
Mitombo isan’andro ho an’ny fon’ny reny sambatra!

Manova ny fiainako ny fitiavako anao
Ny lalàna momba ny antony sy ny vokany dia handoa …

Reny tokana - reny tokana 1
Reny tokan-tena (sary: ​​internet)
READ  Bài thơ Xe Chữa Cháy (Phạm Hổ) – Bài thơ thiếu nhi vui nhộn | Anybook.vn

#08. (⇧)

Neny manirery – Tononkalo: Thanh Tam

Tsy omena tsiny ny reny tokan-tena
Aza miala amiko, azafady
Ny reny tokan-tena dia mbola manana endrika mamy
Miezaha mikarakara ny zaza na dia tsy eo aza ny rainy.

Reny tokan-tena na dia madio aza ny fiainana
Fa maneso ny vavan’ny fiainana
Tsy maintsy mijaly mihoatra noho ny rehetra ny reny tokan-tena
Mbola manao izay ho afany aho mandritra ny andro lava sy sarotra.

Ny reny tokan-tena dia miady andro aman’alina
Manantena fa hanana fitiavana ny zanakao
Miezaha ho reny amin’ny fanetren-tena rehetra
Averina indray, aoka ianao ho ray hanome ohatra ho an’ny zanany.

Misy alina malahelo sy te hitomany aho
Miteny indray ny foko mba ho velona kokoa
Tsy manana fahatezerana na lonilony ny reny tokan-tena
Mihozongozona anefa izy isaky ny alina.

Fidio ny lalana na dia tsy ankamamiana aza ny fiainana
Fa misafidiana ary mijanona ho sambatra mandrakizay
Aza mitsikera sy mihemotra
Malahelo sy malahelo kokoa ny reny tokan-tena.

Izany no fomba nofidian’ny reniko handeha amin’ny fiainana
Azafady, avelao irery ny reninao
Mifalia azafady
Aoka reny ho voninkazo tsara tarehy foana.


#09. (⇧)

TSY FALY aho – Tononkalo: Nguyen Dinh Huan

Ny antsasaky ny fiainana amin’ny tafio-drivotra rehetra
Vehivavy aho fa tsy faly
Eo afovoan’ny fiainana miaraka amin’ny fanalam-baraka maro
Nalevina tamin’ny alahelo, fo kamboty

Nirotsaka mangina ny alina lava
Aza omena tsiny ny olona tsy manome tsiny ny fiainana ratsy
Irery aho dia miakatra hatrany ambony ary miampita ny riandrano
Manantena fa hiova sy hilamina ny fiainana rahampitso

Sarotra ny fiainana, mbola tsara fanahy aho
Ny fitaizana zaza na dia eo aza ny asa mafy
Manao ahoana ny fitiavana anareo rehetra
Na dia lozabe sy mangidy aza ny fiainana

Ny maso dia kentrona sy tsy misy tanana
Ahoana ny fikarakarana ny soroka manify entinao
Atsangano ny lohanao ary mandehana amin’ny loza
Mahareta mandrakariva amin’ny fahoriana

Miasa mafy izao, mifalia rahampitso
Miezaha mafy dia ho salama aho
Andao hitsangana hiala amin’ny fako vato
Tsy maka ny zava-drehetra amin’iza na iza Andriamanitra.

Reny tokana - reny tokana 2
Reny tokana (sary: ​​internet)

anjara – Tononkalo: Xo Tay
(Ho an’ny reny tokan-tena!)

Milomano eny amoron-drano ny vatan’ny vanobe
Sarotra ny mitaiza zanaka noho ny tsy fisian’ny vady
Tsy mampihena ny taonan’ny nofy ny masoandro
Ny ando roa dia tsy mamafa molotra mavokely
Manonofy ny andron’ny seranana taloha mandrakizay
Enga anie ka tsy hiandry ilay sambo taloha
Ny antsasaky ny fiainan’ny alahelo dia toy ny fametrahana
Miandry olona manahy fo!

# folo. (⇧)

Hira Fitiavana Tsy Vita – Tononkalo: Nghinh Nguyen

Tiako ianao ka maninona no tsy manatona ahy
Ahoana raha tonga any amin’ny reny tokan-tena
Inona no eritreretinao rehefa mitsangana avy lavitra?
Ny tongotra dia nanitsaka akaiky fa tsy niantso teny.

mangina eo anilan’ny fiainana aho mandritra ny alina
Tsy fantatro raha manaraka ahy ny masonao
Mafana sy mafana ny foko
Nahoana aho no tsy afaka manaisotra zavatra maro mba hiara-mandeha aminao.

Vehivavy miloka mena sy mainty aho
Nandritra ny lalao dia very tao anatin’ny fanirery sy nenina aho
Mitazona ny zanako ao anatin’ny alaheloko
Manantena fotsiny aho fa misy olona malala-tanana afaka mandefitra.

Naratra aho, aza afangaro
Aza avela hiandry aho… ao anatin’ny nenina
Ny vehivavy tsirairay dia manana andro sarotra
Saingy mbola miady amin’ny maso miavonavona

Misy andro izay mitsonika fotsiny ny fihetseham-po
Te-hihazakazaka hankany aminao sy hitomany eo an-tsoroko fotsiny aho
Mba manala ny fahasahiranana rehetra
Ny reny tokan-tena eo imason’ny olona.

Ny vehivavy rehetra dia tena malemy
Maniry mafy hizara aminareo ny zava-drehetra aho
Avelao aho hitsoka ny fanirianao mirehitra aminao
Na dia lava aza ny alina dia tsy manirery.

Tononkalo maromaro nosoratana momba ny vehivavy tokana, mitaiza irery ny zanany (Reny tokan-tena)
nalefan’i
Trinh Thanh Bien, amin’ny

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]