Chùm thơ nhớ Cha Mẹ đã mất thật buồn, cảm động | Anybook.vn

Thơ 0 lượt xem

Ny fifantenana ireo tononkalo tsara nosoratana momba ny ray aman-dreny nodimandry dia tena tsara, mampalahelo ary manohina. Tononkalo fankasitrahana ny ray aman-dreny ireny, mampahatsiahy ny fahatsiarovana fony mbola niaraka tamin-janany ny ray aman-dreny.

Tononkalo mahafinaritra nosoratana momba ny ray aman-dreny nodimandry
Mampalahelo sy manohina ny tononkalo fahatsiarovana ny ray aman-dreny maty (sary: ​​internet)

jereo bebe kokoa: Tahirin-tononkalo tsara tarehy sy manohina ny fo nosoratana tamin’ny tsingerintaona nahafatesan’ny ray aman-dreny

Tononkalo: Lasa i Neny

Mpanoratra: Ngoc Chi

Rahona sy zavona ny lanitra, tanàna kely

Niala aina i Neny nandao an’izao tontolo izao

Ranomaso mivatravatra

Neny, nahoana ianao no maika hiala?

Mitomany aho, malahelo, lavo

Dia rahampitso dia hivadika ny zava-drehetra

Kamboty eto amin’izao tontolo izao aho

Iza no mampianatra ny teny fitiavana?

Ohatra amin’ny mananotena ny fiainan’ny reny

Miaina amin’ny asa mafy

Mitaiza zaza ho lehibe

Ando iray sy masoandro roa, rovitra ny vatana

Mbola tanora toy ny ranomasina ny fahasoavan’i Neny

Taiza no nitadiavako ny fiainako rehetra?

midadasika ny fon’ny reny

Ataoko ho anao ny zava-drehetra

Hatramin’ny ora farany dia mbola miahy ny reniko

Mivavaka amin-kitsimpo amin’i Bouddha aho

Niverina tamin’ny fahafinaretana i Neny

Reny miala sasatra any an-danitra!

tononkalo hexagonal: Tsarovy ny ray aman-dreninao

Mpanoratra: Bich Yen Nguyen

Mandry ao am-pasana lalina ilay raim-pianakaviana antitra

Mirotsaka sy mitomany ny orana, ry dada

Manjavona ny raiko, rava ny saiko

Ny ranomaso tsy matory dia mitomany isan’alina

Miharatsy vetivety izao tontolo izao

Ny foko dia manisa ny tsipìka lalina sy lalina

Fihino farany i dada

Ravina antitra tsy maintsy hianjera fa

Mbola mafana fo i Lam Chung rainy

Tiako ny zanako, tiako ny ray aman-dreniko ary mihazona ny tongotro

Jereo ilay ray niteraka ratram-po

Avia, dada… mamela sampany ny fitiavana

Misaraka sy misaraka ny lanitra sy ny kintana

Mifikitra amin’ny efitra lamba ny orana isaky ny alina

Nilatsahan’ny orana teo amin’ny ambainy

Malahelo ny raiko aho ary mahatsiaro teny mamy be dia be.

Tena manohina ny fo ny tononkalo momba ilay renim-pianakaviana nodimandry
Tena manohina ny fo ny tononkalo momba ilay renim-pianakaviana nodimandry (sary: ​​internet)

Tononkalo: ZAZA ZAZA

Mpanoratra: Hoang Thanh Tam

Niverina tany an-tanindrazako tany amin’ny fasan-draiko

Taona maro nifanelanelana dia nalevina ny fatin-draiko

Fanaintainan’ny tsinay sy fanaintainan’ny aty

Holatra eto an-tany fotsiny izay mamofona trano.

Alitara fandoroana emboka manitra

Nahoana no mangatsiaka sy zavona ny andro?

Mijery ny sarin’ny raiko aho

Nandre ny torohevitr’i Dada anefa aho tany ho any.

Ny saha maitso manidina tahaka ny vano

Mihodikodina manodidina ny hazo voanio ny lalana digue

Dada mandry amin’ny masoandro misambotra ny orana

Ny ampahany volafotsy amin’ny fasana dia tsy mahatsiaro fitiavana fotsiny.

Mandefa hena sy taolana ny tanàna niaviany

Mamerina ny tany mamerovero misy saha sy zaridaina

Atolotro anao ny ditin-kazo manitra;

Nahoana no misavoritaka ny zoron’ny mason’ny mpanjaka?

Oh tena misy meloka kamboty

Nahoana aho no mahatsiaro kenda miaraka amin’ny raiko

Mibanjina lavitra ny mason’i Dada

READ  Bài Thơ Chú Cuội Ngồi Gốc Cây đa | Anybook.vn

Rehefa nandehandeha aho dia nihevitra fa nijery ny raiko.

Ny laniko dia toy ny aloka misy sary

Ny aloky ny ray dia miaro ny fony miaraka amin’ny zanany

Arivo taona aloky ny tendrombohitra

Ny aloky ny rainy dia mafana sy efamira ary miaro.

Tononkalo: MANANGONANA NY RENY

Mpanoratra: Dang Minh Mai

Niverina ny fararano, tsara ve ry neny?

Ny tara-masoandro volamena dia mitovy amin’ny fararano farany

Vanim-potoana taloha, nandeha ny reny sy ny zanany

Teo ambanin’ny lalan’ny tanàna no nalain’ny reniko

Tiako ianao, ampitahaina amin’ny kintana ny lanitra sy ny ranomasina

Ory ny reniko mbola tsy nitaraina

Ny fahasahiranana an’arivony tsy kivy

Mirary hoavy mamiratra ho anao miaraka amin’ny zanakao

Ny fiainan’ny fahantrana ao am-paosy dia tsy misy fandresena

Niasa mafy ny reniko mba hivelomana

Orana na hamirapiratra na mandehana lavitra ny ranomasina misamboaravoara

Miady eny rehetra eny ny soroka manify reny

Neny nandeha Fararano nandatsaka ravina ho any an-danitra

Toy ny mahatakatra tanteraka ny fon’ny reny

Ny kisoa dia mety hitsoka moramora sy tena malefaka

Matahotra ny fon’ny reny vao mainka maharary

Rehefa niverina aho dia tsy hitako ny reniko

Miankohoka moramora eo amin’ny fasan-dreniny ny ditin-kazo manitra

Ranomaso roa no nirotsaka tao anaty fo torotoro

Fahoriana sy fiainana kamboty mangina!!!

jereo bebe kokoa: Ny fanangonana tononkalo tsara indrindra sy manohina indrindra momba ny ray aman-dreny

Sary fasana
Tononkalo mieritreritra an’i Dada sy Neny very (sary: ​​internet)

POETY LAVA: ORANA ALIN’I Neny

Mpanoratra: Dang Minh Mai

Omaly alina dia avy ny orana nandritra ny alina

Rehefa mandry aho dia malahelo ny reniko ary ny foko dia milatsaka kokoa ny orana

Tsy mikoriana ny orana

Nahoana no mangatsiaka ny foko

Indray andro dia nisy orana fotsy tany an-danitra

Mbola tsy miala amin’ny diany ny reniny

Mandalo foana ny lalana

Ny soroky ny reny no mitondra ny eritreritry ny fiainana

Ilay zaza miakanjo rovitra

Ny trano bongo eo amin’ny rindrin’ny tanindrazana dia milatsaka ranomasom-pahoriana

Tapa-kevitra ny hiala amin’ny toe-javatra

Reraka amin’ny vatan’ny reny, tsy mampaninona azy

Efa alina be dia hitako ny reniko nody

Nandatsaka ny reniko ny orana

Nijery ny reniko mitsiky

Indro ny vary, andrahoin’i neny, dia hohaniko

Tsy maitso intsony ny voloko

Lasa lavitra ahy ny raviny mavomavo an’i Neny

Milatsaka ny orana ary simba ny fasika

Fa ny Silhouette an-dreniny dia mijanona mandrakizay rehefa avy ny orana!

Tononkalo: Tsarovy ny momba ny ray aman-dreny

Mpanoratra: Phu Quang

Ka lasa ilay raim-pianakaviana

Efa impiry moa izany ry dada?

Nandao izao tontolo izao i Dada

Tena mampalahelo tokoa ry vahoaka.

Mandrakizay izany ry dada

Tsy maintsy mijaly amin’ny fiainana kamboty aho

Tandremo ny fiainanao

Mihaona rehefa tsy misy azo ambara ny fijaliana.

Izay ilay izy ry raiko, raiko

Yin sy Yang manasaraka ny fiainana sy ny fisarahana

Fantaro izany alahelo sy alahelo izany

Tsy maintsy niaritra fiainana kamboty mandrakizay koa aho…

Na dia ny fomba ho lasa ray

eto mandrakizay aho… tsy hita mandrakizay…!!!

Mampalahelo tokoa ny fahafatesan’i Neny
Mampalahelo tokoa ny fahafatesan’i Neny (sary: ​​internet)

Mpanoratra: Dang Minh Mai

READ  Những Câu Thơ Thả Thính Hay Và Ngắn Gọn Nhất" Nghe Xong Yêu Liền" !!! - Đề án 2020 | Anybook.vn

Ny marainan’ny ririnina mangatsiaka

Nody tany an-trano aho, ratram-po

Fotsy sy iray loko ny volon’i Dada

Aiza ny tsikitsiky reny… lavitra e!

Foana ny sakafon’i Neny

Lovia lasopy foza mangina

Saro-kenatra ny mijery ny sary

Kenda mitelina ranomaso imbetsaka miala tsiny

Tsarovy ny andro mafana teo anoloan’ny trano

Tongasoa eto an-trano feno fitiavana

Mamonjy sy mampatanjaka foana i Neny

Sakafo kely nefa mahafinaritra be

Tena lasa izao ry alok’i neny

Sakafo an-tanindrazana tsy misy fihomehezana

Malahelo i Dada malahelo ny reniny

Mafana ny vilia vary, mangatsiaka ny fony.

Tononkalo: Teraka tao anatin’ny fahatanorana ny fankasitrahana

Mpanoratra: Hong Hoa

Ny andro hiverenanao… feno fanaintainana ny foko

Eo amin`ny volo fisaonana mosara fotsy

Dingana miboiboika voapetaka amin’ny lalana banga

Feno alahelo sy fanaintainana ny fo.

Nitraka, nijery ambany, ranomaso ihany no nilatsaka

Feno fanaintainana sy mangidy ny foko

Dia very hevitra…mimihina ny sarin’i Ba mijoro sy mijery

Fa ny fonao voasokitra aloky ny fahaterahana.

Mbola manjelanjelatra avokoa ny alahelo sy ny fahatsiarovana

Mampionona ny zaza tsy mahita tory ny haizina

Ampy foana ny fitiavan’i Dada mandritra ny androm-piainany

Ankehitriny dia mampalahelo ny mahita ny ray aman-dreny misaraka.

Manome tsiny an’Andriamanitra, nahoana aho no tsy maintsy nisaraka?

Avelao hirotsaka mandrakariva ny ranomaso

Atondrika ny lohanao ary miondrika amin’ny fonao

Te-hahita izany ao anatin’ny foko lalina aho.

Malahelo ilay reny nodimandry ny tononkalo
Aiza ny hira fiderana an’i Neny? (sary: ​​internet)

Tononkalo: MIeritreritra

Mpanoratra: Dang Minh Mai

Tapitra izany, ny Silhouette an’ny raiko malalako

Roa andro vao maraina dia niandry ny raiko

Ny maso reraka miandry anao eo akaikin’ny fandriana

Ny sandrin’i Dada dia naninjitra ny fon’ny olona mafana fo

Tapitra izany, rano fotsy ny orana

Latsa-dranomaso feno fitiavana sy fahatsiarovana

Nanjavona teo an-tendrombohitra i Dada fa tsy tapitra ny fitiavany

Satria tiako toy ny zaza vao teraka ianao

Tapitra izany, efa tapitra izao ny nantenaina rehetra

Misokatra ao anatin’ny fahasahiranan’ny ray ny teny torohevitra

Na dia lehibe aza, miaraka amin’ny ray sy ny zanany imbetsaka

Tsy manan-tsiny loatra ao anatin’ny lavaka mangitsokitsoka

Marary ny foko ry dada a!

Tiako loatra ianao, feno nenina

Niala sasatra tany amin’ny toerana lavitra ny renirano sivy i Dada

Marary toy ny sira mikosoka tsinay malefaka ny kibo!!!

POETA MANALA NY RAY AMAN-DRENY VERY: MINITRY NY SOAP
Tononkalo: Fitiavana ahitra feno alahelo

Tehirizo ny fonao ary alefaso any amin’i Neny sy i Dada

Fanabeazana manankarena amin’ny fitaizana zaza

Mijery ny setroka manidina eny amin’ny ripple tsirairay

Nirotsaka ny ranomasom-pahoriana…

Mampalahelo ny tsy hita reny be fitiavana amin’ny alina

Mitsofoka ao anaty taolana toy ny antsy ny ando

Mandeha midina… eo afovoan’ny fiainana, miondrika

Ny alahelo… miolikolika hatrany.

Tsy maintsy mitsingevana eny rehetra eny ny fahantrana

Orana, masoandro, rivotra… fiainana mandeha kamo

Niverina tany an-tendrombohitra aho, tamin’ny faran’ny tany iva

Manantena fa feno ny vavoninao, ary afaka matory ela ianao.

Fitiavan-dreny! Tsarovy ny mizara roa

Tsy maintsy manao lamba fisaonana fotsy aho

Tetezana eto an-tany! ampitoviana ny tany… milamina ny ranomasina

Fiainana kamboty! aza kivy mafy.

Tsarovy foana ny endriky ny Neny taloha
Tsarovy foana ny endrik’i Neny (sary: ​​internet)

Tononkalo: Aza miteny tanora loatra
Tononkalo: Duong Tuan

READ  Bài Thơ: "Canh Khuya (Tự Tình II)" | Anybook.vn

Fantatry ny rehetra fa toy ny ranomasina ny fitiavan’ny reny

Eritrereto amin’ny fonao na afa-po fotsiny amin’ny teninao

Dia niala aina aho indray andro

Nitomany aho.. misy teny an’arivony tsy voambara.

Nifangaro tao anaty zavona ny fanahin’i Neny

Aiza ianao isa-maraina rehefa mody aho

Iza no nanarona ny bodofotsy.. rehefa renoky ny torimaso

Izay mamihina.. mampionona ahy rehefa mitomany aho.

Sarotra sy sarotra ny fiainana

Manantena aho fa hianatra mafy mba ho tonga olombelona

Homba anao mandrakariva, karakarao tsara ianao

Nahoana ianao izao no milevina ao anatin’ny volana mangatsiaka?

Neny!..manirery izao ny foko

Ny teny hoe fankasitrahana.. miaro ny foko mandrakizay

Ny fahasoavan’i Neny dia tahaka ny lanitra, ny ranomasina, ny tendrombohitra ary ny renirano

Tiako haseho.. tsy fotoana izao.

Iza no mbola manana reny.. izao lazao hoe tiako ianao!

Mba tiavo sy karakarao ny reninao

Rehefa mandohalika manoloana ny fasana manirery

Tsy manenina.. amin’ny zavatra an’arivony.. tsy mbola voalaza.

Tononkalo: RENY!
Tononkalo: Duong Tuan

Taona maro nivezivezy teo amin’ny tanin’ny vahoaka

Mamy sy vaovao izao ny fiainana, niverina aho

Trano communal village, seranan-drano, tsenan’ny firenena

saha maitso mavana, dykes masoandro masoandro.

Misalasala mitondra mpandeha ho any

Tara any amin’ny reniko ve ianao?

Ny rivotra mikofoka ny raviny

Firy ny ravinkazo latsaka dia firy ny alahelo.

Alaivo sary an-tsaina ny manoroka volo fotsy

Tsy nieritreritra mihitsy aho hoe nalevina lalina tao anaty tany tsara ny fatin’ny reniko

Ny tany nampalaza anao

Ny fiverenana amin’ny reny sy ny zanany dia lasa kamboty.

Lasa ny ando amin’ny alina

Ankehitriny dia tsy misy reny hipetraka hihazona ny zaza

Fatoriana mafana matory

Ny tsilo reny manitsaka ny lalan-jaza.

Neny! Inona no tombony?

Namoy ny reniko aho, fifaliana toy inona no tavela teo amin’ny fiainako

Rehefa niaraka tamin’ny reniko aho dia mamy

Mandohalika eo am-pasana izao, mangidy mangidy.

Manonofy lava aho amin’ny alina

Neny! Tsarovy ny mihazona ny tanan’ilay zaza adala

Hira mamy ooh

Teo am-pofoan-dreniny no niverina ilay zaza.

Misaotra an’ilay kintan’ny maraina

Malalaka toy ny ranomasina lehibe sy lava

Malahelo aho noho ny ranomason’ilay zaza

Neny! Ny fitiavan’i Neny no betsaka ato anatiko.

tononkalo misaona ny fahafatesan'ny reny
tononkalo misaona ny fahafatesan’ny reny (sary: ​​internet)

Tononkalo: Mitomany Reny
Tononkalo: Pham Duc Loc

Ahoana no mahasahy mandao anay

Niala tampoka i Neny, mavesatra ny foko

Manomboka izao dia voaloko ny elanelana

Aiza koa no mody vao hariva ry neny faly

Mitomany aho, miala tsiny

Eny, manao veloma an’i Neny malalako aho

Aiza ianao isa-maraina sy hariva

Tsy hitako ao an-trano ny reniko malala!

Potika ny foko ary nitomany aho neny

Mandratra ny foko ny fanolorana vary

Mbola misy ny setroky ny emboka manitra

Rehefa nijery ny sary aho dia nianjera

Vao maraina dia nipetraka teo anoloan’ilay lalantsara i Neny

Miandry raha hiverina ianao anio

Ny tolakandro dia mbola miandry i Neny

Tsy afaka niaina anefa aho nandritra ny fotoana kelikely

Omeo tsiny ny lanitra, nahoana ny olona no misaraka

Mafy tokoa ny fitiavan’ny reny sy ny zanany vavy

Miankina avy eto ny yin sy yang indroa

Niverina tamin’ny renirano sivy i Neny, azafady mba ampio aho

Maniry mafy tsy hay lazaina aho

Ankatoavy ilay anabavy lavo, dia natsangako

Misaotra anao tantara sivy

Vetivety dia nanao sokitra ny fony ny zafikeliko.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud