Chùm thơ lục bát viết về cha mẹ hay, cảm động nhất | Anybook.vn

0 Comments

Tononkalo mahafinaritra sy manohina momba ny ray aman-dreny tian’ny ankizy halefa any amin’ny ray aman-dreniny.

Tononkalo momba ny ray aman-dreny (sary: ​​internet)

Tononkalo mifandraika:
Ny fanangonana tononkalo tsara indrindra momba ny fitiavan’i Neny (hira enina vilia baolina)
Andian-tononkalo mampahatsiahy ny ray aman-drenin’ilay zanany vavy nanambady tany an-tany hafa
Tena tsara ny andian-tononkalo momba ny fanirian’ny ray aman-drenin’ilay zanaka vahiny

Tononkalo: MISAOTRA AN’NY RAY AMAN-DRENY SY RAY AMAN-DRENY

Mpanoratra: Ao Thien

Mangidy tokoa ny fiainana

Raha mijery ny ray aman-dreniko, dia kenda ny ranomaso

Nirotsaka ny ranomaso androany

Misaotra ny ray aman-dreniko, tandremo ny fiainako

Omeo fiainana be voninahitra aho

Mamirapiratra ny ho avy, volamena ny ho avy

Fotsy izao ny volon’i Neny

Noho ny fahasahiranana maro, ny fanosehana solika tamin’ny tolakandro

Tiako ianao tsy misy tara-masoandron’ny dokam-barotra

Mifoha tara, mifoha maraina, tsy miraharaha ny orana sy ny tafio-drivotra

Tena asa mafy

Omeo ampy aho, mahereza amin’ny fiainana

Tsy mahateny aho

Kenda amin’ny ranomaso, voasokitra ity fo ity

Dada sy Neny, mandohalika aho

Misaotra ny lanitra sy ny ranomasina, aza hadino.

Tononkalo: Fitiavan’i Dada

Mpanoratra: Thai Tai

Rehefa nanandratra ny feoko ho teraka aho

Mahatsiaro ho tototry ny ranomasom-pifaliana

Cuddle… mitandrema… mikarakara anao

Na dia sarotra kokoa aza izany, dia tsy miraharaha ny raiko

Atsipazo ary mifohaza, miambena

Rehefa marary ny zaza dia sahirana ny rainy

Asa mafy matihanina

Avelao aho hiaina amim-piadanana tanteraka

Omeo fiainana sambatra aho

Noho izany dia zakako samirery ny mangidy rehetra

Manaiky sorona mandritra ny androm-piainany

Ho setrin’izany, ny fahasambaran’ny fianakaviana sy ny hafanana

Ny fiainan’i Dada dia fiainan’ny mpitaingina sambo

Ento aho hamakivaky ny tafio-drivotra sy ny tafiotra rehetra

Na orana na mamiratra, mbola tsy misalasala aho

Miara-mandeha amiko foana i Hoai isan’andro

Nanarona ny vatana manify ny fotoana

Ny volo maitso tamin’io andro io dia niova ho volafotsy

Tsy misy fetra ny fitiavan’i Dada

Manome fotsiny fa tsy manantena tambiny

Enga anie ka tsy hanadino ny foko

Mirary anao ho ray sambatra sy salama amin’ny volana mey…

tononkalo momba ny reny
tononkalo momba ny reny (sary: ​​internet)

Tononkalo: RENY NO REHETRA

Mpanoratra: Fasan’i Kim Thanh

I Neny no rivotra fararano

Omeo hira mampitony aho

Alim-bolana i Neny

Hazavao ny lalana hanoro ahy ny lalana mankany amin’ny pier nofy

Miandry foana i Neny

Avelao aho hahatratra ny vatako

Be fitiavana sy be fiheverana matetika i Neny

Rehefa diso aho vao ampianarinao

Ny reny dia tara-masoandro

Afanao ny zanakao amin’ny alina lava sy mangatsiaka

Tena faly ny foko?

Eo anilako foana i Neny… miala ny asa mafy

Neny, tsy mila na inona na inona aho

Enga anie mba hanana Neny aho, na inona na inona mitranga

Inona no tsara kokoa noho ny fananana Dada sy Neny

Fitiavana lalim-paka, fitia manenika tsinay

Omeo ronono mamy aho

I Neny no tara-masoandro malefaka

Esory ny alina maizina

Ento ny lohataona hibitsibitsika eo anilanao.

Tononkalo: TIAKO NY FIANAKAVIKO

Mpanoratra: Minh Loc

Soa ihany fa teraka aho

Ny ranomasina no reny, ny rainy no tendrombohitra

Ahoana ny asa mafy sy manify

Nitsikitsiky tamiko i Dada sy Neny.

I Neny dia tara-pahazavana volamena mamirapiratra

Hazavao ny hazavana ao anatinao

Neny, mitsikia mandrakizay

READ  Chùm thơ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 âm lịch hay, ý nghĩa nhất | Anybook.vn

Tiako loatra ianao, endrika mahia sy mahia.

Omen’i Dada feno vary lovia kely

Nomen’i Neny hira fampandriany

Maniry tsara ny voloko, misavoritaka ny lohako

Nipetraka i Dada mba hanapaka sy hanadio tsara.

Efa lehibe aho izao ka lasa

Tiavo ny raiko, malahelo ny reniko, ny fahanterana manirery

Tsy milamina ny foko

Mangotraka ato am-poko ny fahatsiarovana an’io toerana io.

Tononkalo momba ny fitiavan-dreny
Tononkalo momba ny fitiavan-dreny (sary: ​​internet)

Tononkalo: Fitiavan’i Neny

Mpanoratra: Nguyen Quang Dinh

Efa maty ny masoandro tolakandro teo amoron’ny renirano

Reny efa reraka miandry anao hiverina

Marary fo ao anaty tsinay

Ny fahanterana manirery irery aloha sy alina.

Satria koa tsy maintsy mivelona

Lavitra ny tanindrazana… ry fianakaviana malala

Avelao aloha ny tolakandro

Miandry azy hiandry i Neny sy mivoaka.

Lasa fotsy ny volo

Ny fahanterana sy ny fahasalamana malemy dia mahafantatra izay tokony hokarakaraina

Tsy andriko ny andro feno volana amin’ny Tet

Avelao aho haka fialan-tsasatra hitsidika indray mandeha.

Nandeha loharano maro aho

Mbola tsy nitsidika an’i Neny.. mipetraha akaiky an’i Neny

Firy taona aho no nijaly

Miandrasa fotsiny ny ho irery rehefa antitra.

Tononkalo: Fon’ny Neny

Mpanoratra: Minh Loc

I Neny no tara-masoandro eo amin’ny fiainako

Ny andro sy ny alin’ny fahasahiranana dia manala ny lokon’ny lohataona

Efa elaela ihany aho no nitsimpona azy

Miova ny fiahiahiana ny vary sy ny saosy trondro eo amin’ny fiainana.

Manahy momba ny torimaso rehetra

Tapa-damba sy akanjo misy hira mampitony

Andro maro, rivotra sy tafio-drivotra

Tsy maintsy mikatona ny tafo bozaka mitete.

Ny reny mafy dia tsy manenina

Ny enta-mavesatry ny ain’i Neny mbola zakaina

Alin’ny ranomaso mando

Manan-karena ka mahantra ka malahelo

Na dia masoandro aza ny andro dia avy ny orana

Aza atao miondrika aho

Amin’ny maha zaza ahy, aza avela halahelo aho

Tiako ny raiko, malahelo ny reniko aho rehefa miverina.

tononkalo rambling momba ny ray tsara
tononkalo rambling momba ny ray tsara (sary: ​​internet)

POSE: DADA

Mpanoratra: Dang Minh Mai

Manahy anao ny fiainako rehetra

Fahanterana, fahalemena, fanaintainana lamosina

Indray mandeha dia avy ny orana sy ny masoandro

Tsy kivy ny fahasahiranan’i Dada

Hazo mangahazo eny an-tsaha

Mitondra ny enta-mavesatry ny fitaizana zaza

Manantena aho fa tsy hisy intsony ny hanoanana

Avelao hatory tsara ny zanakao

Ny akanjon’ny mpamboly mandritra ny androm-piainany

Sarona ando, lena amin’ny hatsembohana

Vao maraina ny saha eo afovoan’ny lanitra

Ny tanan’i Dada dia angady sy angady ho an’ny ain’ny zaza maitso

Rakotra rahona fotsy ny volon’i Dada

Manantena aho fa hihavana amiko mandrakariva ianao

Mamerina sy mikolokolo fankasitrahana

Manantena aho fa sambatra kokoa sy salama kokoa noho izaho ianao.

Tononkalo: MASO

Mpanoratra: Dang Minh Mai

Tiavo ny mason’ny reny malemy fanahy

Manankarena amin’ny hatsaram-panahy, malalaka ny fandeferana

Manjavozavo ny fiainana ara-materialy

Ny reny be fanantenana dia miaina amin’ny fihomehezana

Ny fitiavana dia toy ny ranomasina sy ny lanitra

Misy fiainana feno fahafoizan-tena eo imason’ny reniko

Omeo dikany ny fitiavana aho

Adino aloha ny asa mafy nataonao

Fihinin’i Neny mafana

Matoritory ny zaza amin’ny alina

Manohina ny foko ny hira fiderana

Voasokitra lalina ao am-pon’ny lokomena, tsy levona ny lokomena

Ny andro fahazazana adala

I Neny dia tia ahy tsy misy fepetra ho ahy

Efa lasa ilay zaza

Mbola manahy, mbola miandry anao vao tolakandro

Neny! tiako ery ianao

Tsotra sy tsotra isaky ny tolakandro miaraka aminao

Manantena ianao fa mihinana tsara sy matory tsara

Avelao aho hiankina, avelao aho hiantehitra

Fiainana feno tafio-drivotra no miandry

Mikoropaka sy mikoropaka izay nanampo hoe iza na

READ  Thơ Và Tâm Sự Hay Viết Về Quê Hương | Anybook.vn

Aparitaho ny tongotrao ary adino ny fihodinana

Rehefa nibanjina ny mason’ny reniko aho, dia hitako avy hatrany ny lalana miverina.

Tononkalo momba ny reny sahirana
Tononkalo momba ny reny sahirana (sary: ​​internet)

Tononkalo: RENY

Mpanoratra: Le Trong Tuyen

Olona niasa mafy sy nandratra

Miasa aloha mba hitaiza ny zaza ho tonga olombelona

Sarin’ny reniko io

Lehibe tahaka ny lanitra ny fitiavana

Efa maizina ny hoditry ny reniko

Ny tanana misy ruffles dia volafotsy

Ka vao tolakandro

Amin’ny mitataovovonana dia mbola mibaliaka eny an-tsaha ny masoandro

Avelao aho hitondra vary iray vilia baolina feno vary

Ny voa mangidy manitra malefaka dia te hizara

Tiako loatra ianao ry neny a!

I Neny no fiainako manontolo.

Tononkalo: NY FIANAKAVIANA TSARA AMERIKA

Mpanoratra: Minh Loc

Ento sivy volana sy folo andro aho

Firy ny asa mafy vita androany

Ny hoavin’ny reny dia zanaka

Ny fitaizana ny zaza ho lehibe dia malazo amin’ny fahatanorany.

Manahy momba ny lobaka sy pataloha tsirairay

Miova fihodinana isan’andro ny vilia vary mitsitsy

Ny andro lany ny volam-bary

Tsy maintsy niasa tany ny ray sy ny zanany nandritra ny tolakandro.

Mahay mifanentana ny fiainana

Tiako ianao ry Dada sy Neny fa mbola avy ny orana

Te hanana vilia baolina sy lovia ampy

Mbola io no tanjona naniry mangingina ny ray aman-dreniko.

Anaka, tehirizo ao am-ponao izany

Tsy voky ny reny marin-dray

Rahampitso dia ho lehibe aho hanorina

Rehefa miteraka ianao dia ho fantatrao ny asan’ny rainao sy ny reninao.

tononkalo momba ny reniko malala
tononkalo momba ny reniko malala (sary: ​​internet)

NY POTSY LAVA MOMBA NY RENY: NOFY
Mpanoratra: Ha Thanh Hoa

Omaly alina dia nanonofy ny reniko malalako aho

Mihodinkodina amin’ny tolakandron’ny fahavaratra

Nitsiky i Neny ary nanarona ny raviny

Volo fotsy misy ando fotsy sy voanjo…

Mipetraka aho ary misintona volo lalina

Oay, oviana ny hira fatorian’ny reniny

Teny an-tokotany, mirohotra ny zafikeliny

Mibitsibitsika sy mikiakiaka: Bebe tiako ianao…

Henoy ny feon’akoho eny amin’ny rivotra

Antsoy ny masoandro hifoha sy handrava ny nofy

Neny hatramin’ny oviana?

Ny hamihina ny reniko ho tia!

LAVA LAVA: RENY!
Tononkalo: Chu Van Hoa

Nijaly be ny fiainan’i Neny

Noana vary sy tsy fahampian-damba hanalana zaza

Na dia manify aza ny vatan-dreniny

Satria ny zanako vavy efa tonta ny fahatanorany

Hatraiza ny fahasahiranana

Mialà eo an-tsoroky ny reny hitondra aina arivo

Ny masoandro amin’ny fahavaratra dia manindry mafana amin’ny lamosina

Mangatsiaka ny tongotra miboridana amin’ny ririnina mangatsiaka

Nivangongo ny asa nandritra ny androm-piainany

Tsy misy dikany ny raharaha ao an-trano

Nampianatra ahy ny dingana rehetra i Neny tamin’ny fitaizana zanaka

Neny nitaiza ny zanany ho amin’ny dingana voalohany eo amin’ny fiainana

Tandremo ny zaza matory rehetra

Avelao aho hiaina eo ambanin’ny lanitry ny fahafahana

Manamboara ny asa karakarain’i Neny

Mahita anao lehibe dia manome betsaka i Neny

Miverena mijery ny aloky ny reninao

Tianay ianao na inona na inona fitiavanay anao

Toa mitafy masoandro sy orana i Neny

Mbola mahonena ihany ny fiainana, mbola tsy tafavoaka amin’ny fahantrana

Efa kentrona ny hoditry ny reny

Tena sarotra ny manaraka ny reniko

Iza no mbola manana reny eto an-tany?

Mitandrema mba hampitsiky ny reninao

Mba tsarovy fa aza adino

fehezam-boninkazo tsara tarehy ho an’ny reniko malala

Namakivaky ny toerana rehetra aho

I Neny no mpampianatra ahy voalohany.

Tononkalo manohina ny reny efa antitra
Tononkalo manohina ny reny efa antitra (sary: ​​internet)

Tononkalo: RENY
Tononkalo: Hoai Thuong

Neny, tara ny taona

Nahoana no mampalahelo ny fiainan’ny reniko?

READ  Chùm thơ lục bát tri ân, nhớ ơn thầy cô giáo hay nhất | Anybook.vn

Fotoana handokoana ny volo volafotsy

Tsy mbola tapitra ny dobo fiainan’ny olombelona

Manantena aho fa hahita tsiky

Eo amin’ny molotry ny reny ny hafaliana mamiratra

Fiainana mangidy

Omeo fahasambarana sy fitiavana mamy aho!

I Neny no fahazavan’ny masoandro

Ny finoana no mitarika ny lalako

Ny fiainako rehetra dia hotsarovako mandrakizay

Raha mbola manana reny ianao dia ho tapitra ny zava-drehetra!

Miaraha amiko mandrakizay, aza manalavitra

Tahaka ny ronono mamy, ny reny no tanindrazana

Toerana tsy maharitra ny fiainan’ny olombelona

Fitiavana tsy misy fetra ny reny!

Tononkalo: Tanan’i Dada
Mpanoratra: Quy Phuong

Tanan’i Dada, tano ny tanan’ny zanako

Mitondra ny tafio-drivotra rehetra eo amin’ny fiainana

Rehefa maitso ny volonao

Fotsy ny volon’i Dada ary lavitra ny lanitra

Tanana kely, eny an-tanan’i Dada

Miadana aho na dia ao anatin’ny nofiko aza, mbola mitsiky

Tezao ny zanaka ho lehibe ho olombelona

Mangovitra ny tanan’i Dada, miverina any an-danitra mankarary

Toy ny vorona very aho

Ny volom-borona matanjaka dia afaka manidina eny amin’ny lanitra manga

Tsarovy, adino ny fahamendrehan’ny fahaterahana

Satria mikasa ny hahasoa ny tenany koa izy ireo

Ny tolakandro teo dia nijoro ho tohina

Iza ny silhouette amin’ny arabe kely

Mitazona ny tanan’ny ankizy ary manao dia lavitra

Amin’ny orana manify amin’ny soroka mando

Maniry mafy tampoka aho

Ny tanana kely dia malefaka toy ny teo aloha

Avelao i Dada hihazona azy mba hifanaraka

Tariho aho amin’ny famitahan’izao tontolo izao

Mikoriana ho azy ny ranomaso

Ny fiainana fohy dia fohy kely

Tsy misy maharatsy izany

Ray ô, andraso aho hiverina anio tolakandro.

Tononkalo momba ny ray aman-dreny
Tononkalo momba ny ray aman-dreny (sary: ​​internet)

POSE: Fetin’ny ray

Mpanoratra: Phan Thanh Tung

Niantso hamangy ny raiko aho androany maraina

Tena faly aho nandre fa salama i Dada

Fa ao anatin’ny alahelo lalina

Noho ny Ray – Lavitra ny lanitra aho!

Tiako loatra ianao, malahelo anao aho Ray ô!

Fa maninona no arahaba ihany?

Alina maro tsy mahita tory aho mandry

Tsiahivina ny taona lasa…

Jereo ny lanitra feno kintana

Misy renirano volafotsy mikoriana ao amin’ny nofy

Mitady fahatsiarovana fahazazana…

Ny fananana Ray harovana dia manirery izao!

Toy ny shuttlecock ny fotoana

Roapolo taona no lasa tao anatin’ny indray mipi-maso

Ny andro mena ny zaza tao am-pandriana

Oh, mihira ny reniko…Mamaina ny lamosiny i Dada mba hiasa…

Mikarakara zaza lehibe isan’andro

Mihinàna, mitafy, misolo akanjo araka ny vanim-potoana

Faly aho mihira, milalao

Dada – Mavesatra ny hatsembohan’ny reny…

Ny alina ianarako tsy misy jiro

Raim-pianakaviana misambotra afo hanaovana jiro

Hatraiza ny fahasahiranana

Mitondra sambo mavesatra be ny fiainan’i Dada!

Saingy tsy misy na dia iray aza

Manantena aho fa salama ianao, faly ny zanakao

Ray dia toy ny ranomasina malalaka, rahona eny amin’ny lanitra

Hevitry ny fiainana mavesatra tokoa no entiko!

Androany manerana izao tontolo izao

Tsaroan’ny olona ny andro volamenan’ny “Ray”

Lavitra ny trano aho

Teny kely roa ho fanomezana feno fanajana!!!

NOHO NY ANKIZY
Tononkalo: Truc Lam

Satria nanadino ny tenako manontolo aho

Toy ny hyacinth mitsingevana ny reniko

Feno hatsembohana ny saha

Ny lamosin-dreniny manify nentina ho maina ny tolakandro

Satria manana volo fotsy kokoa aho

Ny raiko dia nanofahofa ny fivoy teny ambony renirano

Andron’ny tondra-drano be dia be

Raim-pianakaviana eo afovoan’ny tafio-drivotra maimaika

Miverina mitondra ny ahiahy

Niverina hatrany hatrany i Neny

Manonofy hatramin’ny hariva

Mbola voapetaka amin’ny dian-tongotry ny raim-pianakaviana ny vavahady

saha, tsena isan-taona

Ny ketrona amin’ny handrin’ny reniko dia matevina kokoa

Ny tànan’ny raiko efa kivy;

Mivoy mandritra ny andro lava

Alina misintona kitro amin’ny renirano

Neny nipetraka sy nandatsaka ny hazavan’ny volana teo amin’ny sambo

Ny paddles dia mamadika ny alina

Niakatra sy nidina teo ambony sy ambany ilay sambo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]