Cập nhật 202 lời chúc sức khỏe hay, ý nghĩa nhất cho bạn | Anybook.vn

0 Comments

Mirary soa ho an’ny fahasalamana

Salama tsara na ho anao, ho ahy, ho an’ny rehetra. Ny fahasalamana dia fananana sarobidy ho an’ny olombelona tsirairay. Ny fananana fahasalamana dia afaka miasa amin’ny zavatra rehetra ary ny mifamadika amin’izany. Noho izany, na oviana na oviana, na aiza na aiza, dia mora ny mahita ny faniriana ara-pahasalamana mahazatra toy ny hoe: “mirary fahasalamana ho anao”, “mirary fahasalamana lalandava”, “mirary fahasalamana toy ny ombidia” …

Hanampy an’io “boky torolalana” io, izao ny sachvui.vn dia nanangona fanangonana ho anao. salama tsara na ho anao, ho ahy, ho an’ny rehetra. Zarao mba hisafidianana ny firariantsoa ho an’ny namanao sy ny havanao!

Famintinana ny firarian-tsoa amin’ny teny anglisy

IRETO salama tsara na amin’ny teny anglisy toy izao manaraka izao, na dia fohy aza nefa tsy latsa-danja amin’izany ary misy dikany. Isika olombelona fahasalamana dia renivohitra sarobidy, fahasalamana dia volamena. Amin’ny fahasalamana dia afaka manao ny zava-drehetra ianao, mankafy fiainana sambatra kokoa.

1. Ho sitrana faingana. Ao an-dohanao daholo ny aretinao ary fantatro fa matanjaka ianao hiady amin’izany. Maniry ny hahita anao hitsambikina tsy ho ela

Hey!!! Mangatsiahatsiaha. Ny aretina dia momba ny fisainana, ary fantatro fa ho resinao tokoa izany. Manantena ny hahita anao mandihy haingana toy ny mahazatra.

2. Fantatro fa tsy dia tia dokotera ianao ka manantena aho fa hahita ny tsikinao aloha indrindra. Mangatsiahatsiaha!

Fantatro fa tsy tianao ny manatona dokotera, sa tsy izany? Ka enga anie mba ho faly indray izy tsy ho ela. Mangatsiahatsiaha.

3. Mipetraha, mijanòna, manasitrana. Sitrano faingana, ry sakaiza.

Mandria am-piadanana ry namana fa ho sitrana tsy ho ela ianao

4. Enga anie ho sitrana haingana ianao ary afaka miverina amin’ny fotoana mahafinaritra. Karakarao tsara ny tenanao.

Mirary fahasitranana haingana ho anao mba hiarahantsika indray. Tohizo fa tsara!

5. Olona tena tsara ianao. Azafady, mitandrema ary mialà sasatra. Mangatsiahatsiaha.

Tena olona tsara fanahy izy. Tandremo ary alaivo mora. Mangatsiahatsiaha

6. Velona aho, rehefa eo ianao. Tsy salama anefa ianao izao, dia malahelo izay rehetra nataontsika aho. Malahelo ny endrikao mitsikitsiky, ny volonao manjelanjelatra ary ny feonao manjavozavo. Mba ho sitrana faingana, ry malalako. Eo aminao mandrakariva aho.

Miaraka aminao eo anilako dia afaka miaina tokoa aho. Fa izao narary ianao, dia mampahatsiahy ahy ny zavatra niarahanay. Manjavona ny tsikiny, ny volony mivolombolamena, ary ny hafanam-pony mahafinaritra. Sitrano faingana, ry malala. Eo anilanao foana aho.

7. Mirary fahasalamana ho anao aho. Enga anie ianao ho tonga salama tsy ho ela. Mitandrema. Mangatsiahatsiaha.

Mirary fahasitranana ho anao aho, miverena haingana amin’ny hery tsara indrindra. Tandremo ary ho sitrana haingana.

8. Aza manahy ianao ry malala, mivavaka mafy aho mba ho sitrana haingana. Aoka ianao ho salama faingana.

Aza manahy, ry namana malala. Mbola mivavaka aho mba ho sitrana haingana. Mba sitrana ary ho salama.

9. Halako ny mandre fa marary ianao. Mba tandremo ny fahasalamanao. Aoka ianao ho sitrana haingana ary fenoy ny rivotra amin’ny fahavitrihanao sy ny lokonao.

Tena tsy tiako ny mandre hoe marary mihitsy ianao. Tandremo ny fahasalamanao. Aoka ianao ho sitrana faingana ary ataovy mamelombelona sy miloko indray ny atmosfera manodidina.

mirary soa 1

10. Fenoinao fahasambarana izao tontolo izao, amin’ny feonao mahafinaritra sy ny fanatrehanao mavitrika. Ankehitriny, rehefa marary ianao dia lasa toerana manjombona izao tontolo izao. Mba ho sitrana haingana.

Fenoiny fahasambarana izao tontolo izao, amin’ny feony mahafatifaty ary velona foana. Fantatrao anefa fa nanjary mahonena sy mangatsiaka izao tontolo izao noho ny aretinao. Mangatsiahatsiaha.

Mirary fahasalamana ho an’ny marary mba ho sitrana haingana

IRETO salama tsara Ny marary mamy sy be fitiavana dia ho fanafody ara-panahy tena mandaitra mba hanampiana ilay marary na marary hahazo haingana ny fifandanjana sy fahatokisana. Mandritra izany fotoana izany, ny faniriana manan-danja dia hanampy hampifandray ny fihetseham-po eo aminao sy ilay marary. Vakio eto ambany ny firariantsoa ho amin’ny fahasitranana haingana ary ampiharo amin’ny fiainanao izany.

mirary soa 11

1. Mandefa firariantsoa ho anao, mirary anao ho sitrana haingana mba ho salama tsara.2. Raha manana faniriana iray aho, amin’izao fotoana izao, dia manantena aho fa ho sitrana ny fahasalamanao ary ho afaka haingana ny hopitaly.

=> Tsy mila mirediredy na mikoropaka, fa ny firariantsoa ho salama tsara tahaka izao dia ampy hahatonga ny marary hahatsapa hafana sy karakaraina.

3. Mandefa firariantsoa ho anao aho, mivavaka aho mba ho sitrana haingana ianao.4. Ity dia fehezam-boninkazo misy dikany izay tiako homena anao. Ny raozy tsirairay dia maneho ny oroka, ny fehezam-boninkazo dia maneho ny fitrotroako anao. Andeha, reseo ny aretina ary mahereza ry namana.

=> Tsotra sady fohy, fa io firariantsoa ara-pahasalamana io dia ampy hampionona ny mpamaky.

5. Te hiady hevitra aho, henoy ny fitarainanao. Tandremo ary ho sitrana haingana. Tsarovy fa miandry anao ao an-trano aho.6. Tsy mora amiko ny mahafantatra fa tsy salama ianao. Koa nandefasaiko anao izao fiarahabana izao mba hampahafantarana anao fa mieritreritra anao mandrakariva aho ary manantena aho fa ho sitrana haingana ianao.7. Toy ny voninkazo ao anaty haizina. Mitsangàna, mamony ary mandihy toy ny tsy misy ampitso. Mirary anao ho sitrana haingana.

=> Raha manana olon-tianao marary ianao dia andramo ny mandefa an’io fiarahabana io ho an’io olona io fa azo antoka fa ho voaro sy ho faly izy amin’ny fahafantarana fa mbola misy miahy azy.

8. Manantena fa ho sitrana haingana ianao, hiaina fiainana sambatra. Tsarovy fa mila anao mandrakariva izahay, tianay ary malahelo anao fatratra.9. Tsy ianao irery no misedra aretina fa ianao sy izahay eto, hiara-hiatrika aminao. Miezaha mba ho sitrana haingana.10. Nahazo vaovao aho fa tsy salama ianao. Mirary fahasitranana haingana ho anao.

10. Ny fikarakarana anao isan’andro no fifaliako, fa tsy tiako ny hahita anao toy izany mandrakizay. Mba sitrana haingana.

11. Raha tsy misy anao, ny trano dia mankaleo, miezaka ny manala ny aretina haingana hiverina amiko.

12. Enga anie ka hisy fahagagana hanampy anao ho sitrana haingana, na dia fantatro aza fa tsy azo atao izany, dia ho eo anilanao mandrakariva aho hikarakara anao.

=> Rehefa marary dia te hokarakaraina sy ho eo anilan’ny tsirairay foana ny marary. Rehefa mandefa an’io hafatra fiarahabana io izy, dia hanampy azy hahatsapa hafanana sy fiahiana.

13. Matokia fa hitsabo ny aretina aho, hokarakaraiko izay rehetra ao aorianao, ho soroka matanjaka ho anao aho handresy ny aretina.

14. Fantatrao ve? Mahavaky fo ny mahita anao eo am-pandriana hôpitaly, enga anie aho ho angano izay nanome anao fahagagana hanampy anao handresy ny fanaintainana sy ho sitrana haingana.

=> Tena misy dikany ny firariantsoa ho an’ny olon-tianao, sa tsy izany?

15. Raha manana fahasalamana ianao dia manana ny zava-drehetra, aza adino ny mikarakara tena fa variana mitady vola ianao. Enga anie ho sitrana faingana ianao.

16. Matetika ny olona no miteny hoe: “Ny vola dia Fairy, Bouddha”. Koa Tien, Bouddha, te-hamindra ny vola amin’ny olona mitondra fahasalamana ho an’ny olon-tiako aho… Mirary fahasitranana haingana ny olon-tiako.

Mirary fahasalamana ho an’ny rehetra isaky ny faran’ny taona

Isaky ny Alin’ny Taom-baovao, rehefa mihaona ny olona, ​​dia matetika no mifanome firarian-tsoa ho an’ny fitiavana, ny asa, ny laza ary ny firarian-tsoa tsy azo lavina eto ambany.

mirary soa3

1. Mirary fahasalamana mandrakizay ho an’ny ray aman-dreninao malala, ho sambatra hatrany isika mianakavy!

2. Niasa mafy ho an’ny zanany nandritra ny taona maro ny ray aman-dreny, nivadika loko ny volony, ary tsy nisy fomba hiverenan’ny hodiny intsony. Manantena aho fa ho salama tsara ny ray aman-dreniko mba hiarahany amiko mandritra ny fotoana maharitra. Tiavo ny ray aman-dreny.

3. Mirary fahasalamana ho an’ny ray aman-dreniko, “tanora” foana toy ny tamin’ny fotoana nifankatiavanareo. Manantena aho fa mivory foana ny fianakavianay, henonay foana ny fihomehezan’ny ray aman-dreninay.

4. Ny fianakaviana no fiandohan’ny fiainana ary tsy misy fiafarana ny fitiavana. Mirary anao ho salama sy mitsiky mandrakariva.

5. Matetika ny olona no miteny hoe: “Ny vola dia Fairy, Bouddha”. Koa Tien, Bouddha, te-hamantatra vola aho mba hitondrana fahasalamana ho an’ny reniko amin’izao fotoana izao… hiaraka aminy foana aho isaky ny mila ahy izy. Mirary fahasitranana haingana ny reninao.

6. Ao amin’ny fianakaviany, izy no “mpitsara” mahery indrindra. Tiako loatra ianao, mirary fahasalamana sy hery lalandava mba ho mailo mandrakariva hiaro ahy.

7. Raha misy manontany ahy hoe inona no faniriako lehibe indrindra amin’izao fotoana izao? Te-hamaly aho fa haharitra foana ny fahasalaman’ny ray aman-dreniko.

8. Nanana fomban-drazana mitsikitsiky foana ny fianakaviako. Manantena aho fa ny fianakaviako rehetra dia hanana fahasalamana be dia be foana mba hitazonana ny tsiky amin’ny molony.

9. Na dia mipetraka any an-tany lavitra aza ny nenitoa sy ny dadatoany, dia ao am-pon’ny mpianakavy tsirairay no mieritreritra ny nenitoany sy ny dadatoany. Mirary fahasalamana be dia be mba hahatanteraka ny nofinofy maro sy hahomby any an-tany hafa.

10. Na dia toy ny rano sy afo aza izaho sy ny rahavaviko, dia mifampiahiahy mangingina izahay. Nanampy ahy hahatakatra ny maha-masina ny firahalahiana ny fieren’ny orana tolakandro taorian’ny fianarana. Hiezaka ny hanala haingana ny aretina aho ary mirary anao tanora, fahasalamana be dia be mba hanohy “hiady” amiko.

11. Tonga ny andro vaovao, salama ianao hanaiky ny fanamby!

12. Raha lasa lavitra ianao, dia tadidio ny mifantoka amin’ny fahasalamanao, dia handondona eo am-baravarana ny fahombiazana, ka rehefa tafaverina any amin’ny tanindrazako aho, dia mbola manan-kohanina.

13. Tsy tsara ho an’ny fahasalamana ny misotro milo maimaika miaraka amin’ny saosisy mangatsiaka isan’andro. Na dia be atao aza ny asa ka tsy misy fotoana hijerena ny sakafo, dia mila fahasalamana be dia be ny fahombiazana. Mirary fahasalamana be dia be ho anao hahatanteraka ny nofinofinao rehetra.

14. Andro vaovao feno hery, ry namako! Mirary fahasalamana feno ho anao, feno hery hiady amin’ny tsilo sy ny fanamby.

15. Tsy azo averina intsony ny fotoana efa lasa, mivavaka fotsiny aho mba hanana fahasalamana be dia be mba hahatratraranao ny nofinao.

16. Tena zava-dehibe ny fahasalamana, tsy azo vidim-bola. Tsarovy mandrakariva ary aza atao tsinontsinona ny tenanao! Mirary soa sy fahasalamana mandrakariva.

17. Miady hevitra foana ny olona momba ny fomba fitandroana ny fahasalamana, heveriko fa ankoatra ny fijanonana amin’ny fandaharam-potoana dia tsy maintsy mitsiky ihany koa ianao. Vonona ny hihomehy be ve ianao mba hanamafisana ny fanahinao? Mirary herinandro vaovao tsara ho anao!

18. Ny tovovavy tsy tsara tarehy nefa feno fiainana dia hahatonga ny olona maro hijery ny lasa. Mirary anao ho feno hery mandrakariva mba tsy ho diso ny maso.

19. Mirary fahasalamana be dia be ho anao hahavita tsara amin’ny fanapahan-kevitra rehetra ho avy.

20. Tsy ampy ny mifampitsinjo amin’ny teny, fa tsy maintsy atao koa ny asa. Fa na izany na tsy izany, te-handefa aminareo ny firariantsoako amin-kitsimpo mba ho salama aho.

*******

Alefaso salama tsara na ho anao, ho ahy, ho an’ny rehetra, tsy vitan’ny hoe manampy anao haneho fiahiana ny olon-tianao, fa manampy ny fanahin’io olona io ho mahazo aina kokoa, mientanentana ary matoky kokoa. Andeha hojerentsika eto ny firarian-tsoa mba hisafidianana izay mety aminao! Mirary fahasalamana hatrany !!!!

READ  Lời Chúc Kỷ Niệm 10 Năm Ngày Cưới | Anybook.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

[block id=”siderbar”]